RODZAJ KODOWANIA, W KTÓRYM KONIEC KAŻDEGO SŁOWA NIE JEST POCZĄTKIEM NASTĘPNEGO SŁOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KODOWANIE PREFIKSOWE to:

rodzaj kodowania, w którym koniec każdego słowa nie jest początkiem następnego słowa (na 19 lit.)KODOWANIE PRZEDROSTKOWE to:

rodzaj kodowania, w którym koniec każdego słowa nie jest początkiem następnego słowa (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KODOWANIA, W KTÓRYM KONIEC KAŻDEGO SŁOWA NIE JEST POCZĄTKIEM NASTĘPNEGO SŁOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.853

ETYKA, CEDARPELTA, WARIANT NORMY, LADA, KREDYT INWESTYCYJNY, WYRAZ, NADZIEWKA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, GRA TOWARZYSKA, KIGELIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, DERYWAT, C.O, MIKROFON LASEROWY, KOZA, KROATYSTYKA, RESORAK, POWIELACZ FOTOELEKTRONOWY, NIEAKTYWNOŚĆ, LIKTOR, GRECKI, KUCHNIA GAZOWA, RYBA PO GRECKU, UKŁAD ZAPŁONOWY, POMADKA, OBIEG PIENIĄDZA, SPRAWDZIAN, MARGINES, AZATIOPRYNA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, ODLEWARNIA, MADEJOWE ŁOŻE, KWIZ, URODA, OBRABIALNOŚĆ, NAGOŚĆ, MULTILATERALIZM, CZARNA ROBOTA, PRYWATNOŚĆ, BIOPOLIMER, KANAŁ LATERALNY, KAMPYLODONISK, DZIEŃ OTWARTY, ŁASKA, ADAPTER, POLIFAG, HAMERNIK, CUDZOŁOŻNOŚĆ, WSTRZĄS, SZOP, VIRGA, GRZECZNOŚĆ, PTASZNIK GIGANT, TARG, PODCIŚNIENIE, CHRZĄSTKA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, BRAT, LOBO, LINEARNOŚĆ, TWARDOŚĆ, POCIĄG PRZYSPIESZONY, FAJNOŚĆ, REGION WĘZŁOWY, OTUŁEK, SADZIEC, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, METYLDOPA, NOŚNIK, GALERIA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, GALARETNICA, MIRABELKA, HUBA, WODORÓWKA, GERMAŃSKOŚĆ, PATCHWORK, SILNIK SYNCHRONICZNY, KARON, LOT GODOWY, SYSTEM KONSORCYJNY, OKULARY 3D, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, OZOREK, RZEKOTKA, WEDGE, MARUNA NADMORSKA, PRZEŁĄCZKA, FOREMKA, TWIERDZENIE WILSONA, UKRYCIE, MAŚLAK CZERWONY, PROGRESISTA, SKŁADNIK POKARMOWY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, BAGATELA, STRYJO, ZAPYLACZ, RĘKAWICZNIK, ASOCJACJONISTA, LIPKA, KACZKA, BAKI, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, WULKAN TUFOWY, MONTAŻOWNIA, KOSTIUMERNIA, DRAMA, GARBNIK, GERBEREK, HIPOSTYL, WIEŻA, ŁABĘDZIA SZYJA, ROZBRATEL, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, BINARKA, GROCH, WSPINACZKA LODOWA, DASZANPUZAUR, CZARNY PUNKT, ROZCIĘCIE, SĄDNY DZIEŃ, BAZYLIKA MNIEJSZA, ASYSTENTKA, MARKIERANT, ŻÓŁTAK, INKOHERENCJA, NOŻYCÓWKA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, LOGIKA ALGORYTMICZNA, FIZA, OWSICA, ZGNIŁOŚĆ, HIPERTRICHOZA, HACZEK, GRZESIEK, TUNBERGIA MYSORSKA, BRUZDOGŁOWIEC, WIARA, KOCIE OKO, WSZECHMOC, BLACKJACK, ŁZAWNIK, BAZYLIKA WIĘKSZA, PASTA, CYGAN, KĄŚLIWOŚĆ, PÓŁOKRĄG, BEZSTRONNOŚĆ, GLYPTODON, SOLANKA, GOMÓŁA, PRZEDWIOŚNIE, MINERAŁ, MATAMATOWATE, SERCE, KONTOTEKA, GŁOŚNOŚĆ, KRYZYS, KONCEPCJA MONETARNA, SKALA RANKINE'A, SUPERNOWOŚĆ, TECHNOKRATYZM, KOPARKA ZBIERAKOWA, ZDRADZIECTWO, ADAPTACYJNOŚĆ, ANTROPOCENTRYZM, GOMÓŁKA, ROŻEK, ŚWIADKOWIE JEHOWY, PROMIENNOŚĆ, EMERYTURA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, SAMOLOT TORPEDOWY, PAZUR, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, FUTALOGNKOZAUR, BATIK, PSZCZOŁA WŁOSKA, MAHOŃ, WĘZEŁ WSTĘPUJĄCY, PŁATNOŚĆ BALONOWA, KOMPUT, GRZECH, ZAWILEC, AGREGATOR TREŚCI, GUAWA, PIASKOWIEC, MIECZ UCHYLNY, RUSKI, PRZENOSICIEL, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, KLISZKA, JEZIORO EWORSYJNE, CIBOTIOWATE, ZAŁOGANT, KANDYDEMIA, PAPRYKA, ILUZJONIZM, MOTOR, NIEHARMONIJNOŚĆ, APASZ, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, OZDOBA, WIELKOŚĆ, MANDAT IMPERATYWNY, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, PARASOLNIK, DROGA KONIECZNA, FOTOLABORATORIUM, NUDYSTA, PINGWIN RÓWNIKOWY, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, HARPYMIM, ZAKŁADKA, DYNAMICZNOŚĆ, GORYCZAK, GAZA, AKT MOWY, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, ELEKTROFON, SOCJOLOGIA OGÓLNA, WANILIA, CHŁOPEK ROZTROPEK, MIEJSCOWY, SZUWOZAUR, KORDYT, DZIELNA, ZACNOŚĆ, KRĘGOWIEC, REFLUKS, KOŹLAK, POSKOCZ, PANCERZ KOLCZY, TRANDOLAPRYL, SUROWIAK, JAGODNIK, IDEALNOŚĆ, MAMUT POŁUDNIOWY, SAMBO, ANTENA TUBOWA, NIEZMIENNIK, DOM WIELORODZINNY, GÓWNIANOŚĆ, KOK, GALICYJSKI, JAM, EKONOMIA, KARTOFLE, MINUTA CISZY, STANOWISKO, LINIA ŚNIEGU, CASUS, MALFORMACJA MACICY, FETYSZYZM, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, BOCZEŃ, KOSMATKA GAJOWA, EKRAN, BILANS CZYNNY, SMACZLIWKA, KMIOTEK, PEREŁKA, PACHNOTKA, USŁUGI SPOŁECZNE, PEJSZANZAUR, FLEBODIUM, SYSTEM KANCLERSKI, KWAS HIALURONOWY, EKOLOGIA OPISOWA, DAKTYLOGRAFIA, GAMBIR, KACZENICA, SZWEDZKOŚĆ, ROŚLINA ZIMOZIELONA, GAMBIT VILLEMSONA, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, ARYJCZYK, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, TERMINARZ, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, GAŚNICA PIANOWA, HIPOTEZA SUSLINA, BRUNAT BISMARCKA, ELIMINACJE, POSTERUNEK, ZIARNOPŁON, KĄT, PRZYMIOTNIK, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, POKEMON, BIEG DYSTANSOWY, GAZELE, PORAŻENIE MÓZGOWE, BADYLARZ, SZYK TOROWY, POLITYKA PODATKOWA, IMPERTYNENCKOŚĆ, BEZGLUTENOWIEC, ?MATOLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.853 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KODOWANIA, W KTÓRYM KONIEC KAŻDEGO SŁOWA NIE JEST POCZĄTKIEM NASTĘPNEGO SŁOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KODOWANIA, W KTÓRYM KONIEC KAŻDEGO SŁOWA NIE JEST POCZĄTKIEM NASTĘPNEGO SŁOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KODOWANIE PREFIKSOWE rodzaj kodowania, w którym koniec każdego słowa nie jest początkiem następnego słowa (na 19 lit.)
KODOWANIE PRZEDROSTKOWE rodzaj kodowania, w którym koniec każdego słowa nie jest początkiem następnego słowa (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KODOWANIE PREFIKSOWE
rodzaj kodowania, w którym koniec każdego słowa nie jest początkiem następnego słowa (na 19 lit.).
KODOWANIE PRZEDROSTKOWE
rodzaj kodowania, w którym koniec każdego słowa nie jest początkiem następnego słowa (na 22 lit.).

Oprócz RODZAJ KODOWANIA, W KTÓRYM KONIEC KAŻDEGO SŁOWA NIE JEST POCZĄTKIEM NASTĘPNEGO SŁOWA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - RODZAJ KODOWANIA, W KTÓRYM KONIEC KAŻDEGO SŁOWA NIE JEST POCZĄTKIEM NASTĘPNEGO SŁOWA. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x