POPULARNY OD ŚREDNIOWIECZA TYP KONSTRUKCJI MURÓW: SZKIELET STANOWIĄ BELKI USTAWIONE W PIONIE, POZIMIE I NA UKOS (ZASTRZAŁY), NATOMIAST WYPEŁNIENIEM JEST GLINA ZE SŁOMĄ LUB TRZCINĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZACHULEC to:

popularny od średniowiecza typ konstrukcji murów: szkielet stanowią belki ustawione w pionie, pozimie i na ukos (zastrzały), natomiast wypełnieniem jest glina ze słomą lub trzciną (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POPULARNY OD ŚREDNIOWIECZA TYP KONSTRUKCJI MURÓW: SZKIELET STANOWIĄ BELKI USTAWIONE W PIONIE, POZIMIE I NA UKOS (ZASTRZAŁY), NATOMIAST WYPEŁNIENIEM JEST GLINA ZE SŁOMĄ LUB TRZCINĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.409

POKRYWA, WYŚMIENITOŚĆ, DATOWNIK, PĘDRAK, OBYWATELKA, WITRYNA, RADIOSYGNAŁ, WYCHODZTWO, POLICJA, METRYKA, HEBRA, KORYTARZ, BÓL, LIST PRZEWODNI, KOP, LIBRA, KASECIAK, NAZWA KODOWA, WYKLUCZENIE, ZAŚPIEW, HYDROFOR, PODRZĘDNIK, RUBELIT, WYDAWNICTWO ZWARTE, DACH POGRĄŻONY, OGNISKO, SPARTANKA, MLEKO, PIÓROSZ PIERZASTY, BLASTODERMA, ŁASKA, UWE, MYSZ, PARASYMPATYKOLITYK, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, NADAWCA, KRÓWKA, SCHABOWY, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, JARSTWO, POSTING, CAP, BUŁAN, BEZSENSOWNOŚĆ, FATALIZM, AFILIACJA, BIOGEOCENOZA, DRABINKA, KET, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, GEORGE, GLOBUS, ŁYKOWATOŚĆ, OBWÓD REZONANSOWY, KILOKALORIA, ZACNOŚĆ, INOKULACJA, PANEL ADMINISTRACYJNY, OSCYLATOR, WĘZEŁ DROGOWY, BIOREMEDIACJA, KACZKA, LICZI, NIEWRAŻLIWOŚĆ, HIPOTEZA ZEROWA, ORGANIZM, POPRZEWRACANIE, PAUTSCH, AWIONETKA, LIST, HACZYK, REOGRAF, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, WYŚWIETLARNIA, KURS, PROGRAM WYBORCZY, BRODAWKOWIEC CZYSTY, SENTYMENT, TARANTELA, SŁOIK, EFEKT SNOBIZMU, SERWETKA, KIJEK NARCIARSKI, APSYDA, DUMP, KULEBIAK, MIESZKANIE LOKATORSKIE, KLESZCZE, KIEŁBASA MYŚLIWSKA, KOK, MUNICYPIUM, KREACJA, GRYLAŻ, POMURNIK, TARCZA, OKRĘT, KADASTER, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, SZAŁAMAJA, BŁONA LOTNA, SOMATOTOPAGNOZJA, TERIER W TYPIE BULL, CHOROBA POPROMIENNA, OKNO, JAŁOWIEC, MONILOFITY, SPEKULACJA, OSTATNI, AKOMPANIAMENT, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, HACJENDER, WARUNEK LOKALOWY, ODNALAZCA, KURWIARZ, KĘPKA, DUSZA TOWARZYSTWA, SPOT REKLAMOWY, EKSPLANTAT, ZAKŁAD WZAJEMNY, HARACZ, MOC, NIEZBIEŻNOŚĆ, BLOKADA, ALIDADA, INTERCEPCJA, PAMIĘĆ GÓRNA, NIESTATECZNOŚĆ, PRÓBA NUKLEARNA, PUKAWKA, PROTEROZUCHIDY, SZCZENIACZEK, ACE, JOLKA, FROTTE, CZARNY PUNKT, MIERNIKOWIEC, ZIELENICE, POLITYKA, KWAS TŁUSZCZOWY, MATCZYNOŚĆ, LIDER, KRUŻGANEK, PRZODOMÓŻDŻE, BIAŁY PUCH, ZRZUT, GRYS, RUCH BEZWIZOWY, MIĘTÓWKA, BARANEK, GUMA, KRĄG KAMIENNY, POMADKA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, OLGA, OZDOBNIK, ATRYBUCJA STABILNA, MAŃSKI, DEKADA, ODPRZĘG, WODZIK, KONKATEDRA, AGREGATOR, BELUARDA, PRZYSADZISTOŚĆ, MARIMBA, MAPA TEMATYCZNA, USTRÓJ NIEWOLNICZY, TEST ATOMOWY, ALBUM, WARTOŚĆ NOMINALNA, NAZWA PATRONIMICZNA, BRAT KRWI, NAMOLNOŚĆ, CHRUST, DONICZKOWCE, GOFR, MONITOR, ŻURAW, IRONICZNOŚĆ, CIAŁO STAŁE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, AVIZO, RYFT, PSALMISTA, KBK, PĘDNIK AZYMUTALNY, URANOWIEC, NIEMODNOŚĆ, WYDMUSZKA, TARCIE, ŚMIECH, PIERWSZY, BEDŁKA, KREDYT KONSUMPCYJNY, BŁAZENEK, UBOGOŚĆ, TAMPON, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, FANATYCZNOŚĆ, BICZ BOŻY, PODRYWKA, MIERZEJA, OBŁOŚĆ, PSEUDOMORFIZM, HEL, GARDA, ELEW, GRZYB WOLAK, HEGEMONICZNOŚĆ, ZOOCHORIA, WYROCZNICA, NIEZDARSTWO, PAWIĄZ, KLEROMANCJA, REGULACJA CEN, MAŁA OJCZYZNA, ŁUPEK MARGLISTY, PODATEK ROLNY, BARKAS, SPRZĘCIOR, STEREOTAKSJA, WYBRANKA, DŻUNGLA, BIAŁORUTENISTYKA, GAPA, KORNET, ANALIZA CZYNNIKOWA, MIGAWKA CENTRALNA, BUCHTA, SMUŻKA, MIERZENIE, NIEPEWNOŚĆ, IKEBANA, NOSICIEL, SZAMBELAN PAPIESKI, EWALUACJA SPLOTOWA, PRĄD TĘTNIĄCY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, SESJA POPULARNONAUKOWA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, NADAKTYWNOŚĆ, DOBOSZKA, SSANIE, ADWOKAT DIABŁA, MÜSLI, SZUM, NARYS POLIGONALNY, NIEOBFITOŚĆ, SOCZEWKA, MANDORLA, LORDOSTWO, MATRYKUŁA, PORZĄDEK, SZLAMIEC, SILNIK PNEUMATYCZNY, KHMER, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, RÓWNOWAGA OGÓLNA, TERMOMETR RNA, MONITORING, ODSTĘPSTWO, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, KOLCZAK, WIRUS WŚCIEKLIZNY, GOLAS, SYGNAŁ, MEMBRANA, PRZECIĘTNIACTWO, EDAMMER, GRUBOŚĆ, BYTOWNIT, FUTRYNA, FILM SCIENCE-FICTION, WIRTUOZERIA, ADVOCATUS DIABOLI, PARADOKS, ŁAPÓWKARSTWO, UCHODŹSTWO, AZOLLA PAPROTKOWA, STREFA ODRUCHOWA, PODZIEMIE, OPONA RADIALNA, BAGAŻÓWKA, EKSTREMOFIL, PIERNIK LUBELSKI, ZBIORNIK, INDIAŃSKI, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ORBITA PARKINGOWA, GLIZA, JĘZYK, REKIN CHOCHLIK, POWIEŚĆ S-F, PLUSKWIAK WODNY, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, ABSOLUTORIUM, MIĘKKOŚĆ, ?PROGRAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.409 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POPULARNY OD ŚREDNIOWIECZA TYP KONSTRUKCJI MURÓW: SZKIELET STANOWIĄ BELKI USTAWIONE W PIONIE, POZIMIE I NA UKOS (ZASTRZAŁY), NATOMIAST WYPEŁNIENIEM JEST GLINA ZE SŁOMĄ LUB TRZCINĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POPULARNY OD ŚREDNIOWIECZA TYP KONSTRUKCJI MURÓW: SZKIELET STANOWIĄ BELKI USTAWIONE W PIONIE, POZIMIE I NA UKOS (ZASTRZAŁY), NATOMIAST WYPEŁNIENIEM JEST GLINA ZE SŁOMĄ LUB TRZCINĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZACHULEC popularny od średniowiecza typ konstrukcji murów: szkielet stanowią belki ustawione w pionie, pozimie i na ukos (zastrzały), natomiast wypełnieniem jest glina ze słomą lub trzciną (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZACHULEC
popularny od średniowiecza typ konstrukcji murów: szkielet stanowią belki ustawione w pionie, pozimie i na ukos (zastrzały), natomiast wypełnieniem jest glina ze słomą lub trzciną (na 9 lit.).

Oprócz POPULARNY OD ŚREDNIOWIECZA TYP KONSTRUKCJI MURÓW: SZKIELET STANOWIĄ BELKI USTAWIONE W PIONIE, POZIMIE I NA UKOS (ZASTRZAŁY), NATOMIAST WYPEŁNIENIEM JEST GLINA ZE SŁOMĄ LUB TRZCINĄ sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - POPULARNY OD ŚREDNIOWIECZA TYP KONSTRUKCJI MURÓW: SZKIELET STANOWIĄ BELKI USTAWIONE W PIONIE, POZIMIE I NA UKOS (ZASTRZAŁY), NATOMIAST WYPEŁNIENIEM JEST GLINA ZE SŁOMĄ LUB TRZCINĄ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast