CYKLICZNE ZJAWISKO ASTRONOMICZNE WYSTĘPUJĄCE NA DUŻYCH SZEROKOŚCIACH GEOGRAFICZNYCH (POWYŻEJ OKOŁO 55° N LUB S), POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE W PEWNYM OKRESIE ROKU W NOCY NIE ZAPADAJĄ CAŁKOWITE CIEMNOŚCI, CZYLI ZMIERZCH PRZECHODZI BEZPOŚREDNIO W ŚWIT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIAŁA NOC to:

cykliczne zjawisko astronomiczne występujące na dużych szerokościach geograficznych (powyżej około 55° N lub S), polegające na tym, że w pewnym okresie roku w nocy nie zapadają całkowite ciemności, czyli zmierzch przechodzi bezpośrednio w świt (na 8 lit.)BIAŁE NOCE to:

cykliczne zjawisko astronomiczne występujące na dużych szerokościach geograficznych (powyżej około 55° N lub S), polegające na tym, że w pewnym okresie roku w nocy nie zapadają całkowite ciemności, czyli zmierzch przechodzi bezpośrednio w świt (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIAŁA NOC

BIAŁA NOC to:

cykliczne zjawisko astronomiczne występujące na dużych szerokościach geograficznych (powyżej około 55° N lub S), polegające na tym, że w pewnym okresie roku w nocy nie zapadają całkowite ciemności, czyli zmierzch przechodzi bezpośrednio w świt (na 8 lit.)BIAŁA NOC to:

noc nieprzespana, bezsenna (na 8 lit.)BIAŁA NOC to:

pierwsza noc na wyjazdach młodzieżowych, podczas których ich uczestnicy robią sobie nawzajem żarty (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYKLICZNE ZJAWISKO ASTRONOMICZNE WYSTĘPUJĄCE NA DUŻYCH SZEROKOŚCIACH GEOGRAFICZNYCH (POWYŻEJ OKOŁO 55° N LUB S), POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE W PEWNYM OKRESIE ROKU W NOCY NIE ZAPADAJĄ CAŁKOWITE CIEMNOŚCI, CZYLI ZMIERZCH PRZECHODZI BEZPOŚREDNIO W ŚWIT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.788

PUNKT APTECZNY, KONEW, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, GWARA, OBŁOK, ROY, KRAWĘDŹ, ALBUMIK, BIEG, TENISISTA STOŁOWY, PELOMEDUZOWATE, OSTROKRZEW, GLOSA, ZAPRAWA, DWUDZIESTY SZÓSTY, ZNAK PRZESTANKOWY, ZARAZA, ŚWIĘCENIA, BAZA ODSETKOWA, ORTEZA, GRAJCAR, UFNOŚĆ, KAPISZON, ANTENA MIKROPASKOWA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, DELIBERACJA, PROCYNOZUCH, FIBROMIALGIA, ZAPŁATA, MIKROWENTYLACJA, ZERÓWKA, ULEMOZAUR, LEKCJA, MOCZ, SZAMPION, OBYWATEL, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, GEKONEK, DWUCYFRÓWKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, GRADACJA, NIESTAWIENNICTWO, INKA, RUCH BEZWIZOWY, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, ABLUCJA, NANJANGOZAUR, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, POŁĄCZENIE, DYSKALKULIA, ŚWIATŁO ZIELONE, BŁYSK, SZYK, STAGNACJA LODOWCA, ZAZDROŚĆ, SZARA MYSZ, CHOMIK TURECKI, PRZYCHÓWEK, PISANINA, TOM-TOM, PROTONOTARIUSZ APOSTOLSKI, INWOLUCJA, SKANER, PRZEKRÓJ DEDEKINDA, BU, POZBYWANIE SIĘ, GALARETA, UŻYTEK, LEGENDA, ZEGAR ASTRONOMICZNY, ASYSTA, GRYMAŚNIK, INWERSJA, RYBY ŁAWICOWE, WRZECIONO, LEBERWURSZT, DROŻDŻE, NIEBO, PRZEKŁADNIA BOCZNA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, PRZEPIĘCIE, UŁAMEK PIĘTROWY, AWIACJA, PAWIE OKO, ZĘBY NOWORODKOWE, ASYMETRIA, GALERIA, POPYT GLOBALNY, WAGA MUSZA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, KURHAN, NIEZDOLNOŚĆ, WENTYLACJA MECHANICZNA, PARAFRAZA, RÓŻOWE SŁONIE, WCINKA, ADRES FIZYCZNY, PÓŁKWATEREK, FOKA, OSTOJA, ŚWIADECTWO, BIOCYD, WICEDZIEKAN, KONCERT ŻYCZEŃ, ZAMEK, LEGIONISTA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, MARSZ, SZAFARZ, GAMA, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, TYK, MIKROOTWÓR, JEŁOP, BLOKADA, MONITOR RZECZNY, PARKIETAŻ PENROSE'A, BEZAWARYJNOŚĆ, NUROGĘŚ, GLYPTODONTOPELTA, RUMUŃSKI, PARADOKS OLBERSA, WARKOCZ, RĘCZNOŚĆ, BIOMARKER, INFORMATYK, SPOKÓJ, JARZĄB, YORKSHIRE PUDDING, ARCHIKONFRATERNIA, ŚRUBA POCIĄGOWA, UDAR, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, REMONT ŚREDNI, FILIGRAN, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, ŻEGLARZ, GASTROFAZA, HODOWCA, WYŁADOWANIE KORONOWE, VIP, SITKO, WYŻYNKA, OLEJEK HASZYSZOWY, KOŁO HERMENEUTYCZNE, TRZĘSIDŁA, MASZT ANTENOWY, OBSTAWA KAMIENNA, JĄDRO, NAKŁAD, LEBIODA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, WIESZAK, PERSPEKTYWA, SYF, SKALA, BANDAMKA, SYSTEM ZNAKOWY, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, MAJĘTNOŚĆ, OKUCIE, OKOLE, MOC, NALEŚNIK WIOSENNY, KROTON, WIOŚLARKI, NUKLEOZYD, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, SŁUŻBA, ZAMSZ, ELEWATOR ZBOŻOWY, UCIOS, PRZÓD, PAUPER, NIENARUSZALNOŚĆ, PŁASK, SOKOLE OKO, GOUDA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, REFLEKS, TRZECI, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, KERO, ILORAZ RODZINNY, KLASER, SPOWINOWACONY, POZIOM, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, MATRYCA STRUKTURALNA, BACIK, REKUPERATOR CIEPŁA, KOROZJA CHEMICZNA, ROZPADLISKO, AZYDEK, PREZENTACJA, KONTRAMARKA, EMPIRYZM, NARZĄD KRYTYCZNY, SUKA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, OCEAN, NATUROPATIA, NAJEŹDŹCA, WYPADEK JĄDROWY, BĄBELKI, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, NICHROM, WYDATKI MAJĄTKOWE, SADŹ, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, NIEMOWLĘ, CAMRY, BULWA, RZEZAK, SZKOŁA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, AUSTRONEZYJCZYK, JARZMO MOSTOWE, SUPOZYCJA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, OBSŁUGA, SIEDEMNASTY, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, SAKRALIZACJA, SEKULARYZACJA, LARYNGOLOGIA, ADIANTUM DELIKATNE, PODRYWKA WĘDKARSKA, BŁYSZCZYK, INSTYTUCJA PRAWNA, WUJ SAM, ŁUPEK PARAFINOWY, WYRÓB SPIRYTUSOWY, ZIELONE PŁUCA, GRAFIKA RASTROWA, ROZKRUSZKI, PANDERICHTYS, KONSERWATYWNOŚĆ, BONOŃCZYK, JARYZACJA, OBSERWATORKA, DWURURKA, LATO, TŁUK PIĘŚCIOWY, GUMA ARABSKA, PLANETA, DIABLOTKA, MATECZNIK, RUSEK, PANEL ADMINISTRACYJNY, PÓŁCIEŃ, PRZYRODA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, DĘTKA, CYGANECZKA, EFEKT CIEPLARNIANY, FRANK GWINEJSKI, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, SĘKACZ, ZARAZA, ZAPARZACZ, ŁUSKA, TEORIA CIAŁ, PŁUŻEK, LUTY, MONOGAMIA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, STOSUNEK SPOŁECZNY, MIĘKISZ SPICHRZOWY, KRYZYSY BLIŹNIACZE, POKRZYWDZONY, GIPIURA, MEMBRANA, MISZCZU, OPŁATA ADIACENCKA, DRYBLING, MISTERIUM PASYJNE, SEZONOWIEC, LAS DESZCZOWY, NAWA GŁÓWNA, GRIEKOW, JEZIORO POLODOWCOWE, PRYZMA, ŻABA OGONIASTA, UCHO, REAKCJA JĄDROWA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, CONCEPT ART, CHOREG, KALKA, KŁĘBEK SZYJNY, PRZECIER, OLEANDER, MĘTNOŚĆ, NIPPONOZAUR, OBIEKTYWNOŚĆ, ŁUK BLOCZKOWY, PODATEK EKOLOGICZNY, ?BERBEĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.788 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYKLICZNE ZJAWISKO ASTRONOMICZNE WYSTĘPUJĄCE NA DUŻYCH SZEROKOŚCIACH GEOGRAFICZNYCH (POWYŻEJ OKOŁO 55° N LUB S), POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE W PEWNYM OKRESIE ROKU W NOCY NIE ZAPADAJĄ CAŁKOWITE CIEMNOŚCI, CZYLI ZMIERZCH PRZECHODZI BEZPOŚREDNIO W ŚWIT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CYKLICZNE ZJAWISKO ASTRONOMICZNE WYSTĘPUJĄCE NA DUŻYCH SZEROKOŚCIACH GEOGRAFICZNYCH (POWYŻEJ OKOŁO 55° N LUB S), POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE W PEWNYM OKRESIE ROKU W NOCY NIE ZAPADAJĄ CAŁKOWITE CIEMNOŚCI, CZYLI ZMIERZCH PRZECHODZI BEZPOŚREDNIO W ŚWIT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIAŁA NOC cykliczne zjawisko astronomiczne występujące na dużych szerokościach geograficznych (powyżej około 55° N lub S), polegające na tym, że w pewnym okresie roku w nocy nie zapadają całkowite ciemności, czyli zmierzch przechodzi bezpośrednio w świt (na 8 lit.)
BIAŁE NOCE cykliczne zjawisko astronomiczne występujące na dużych szerokościach geograficznych (powyżej około 55° N lub S), polegające na tym, że w pewnym okresie roku w nocy nie zapadają całkowite ciemności, czyli zmierzch przechodzi bezpośrednio w świt (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIAŁA NOC
cykliczne zjawisko astronomiczne występujące na dużych szerokościach geograficznych (powyżej około 55° N lub S), polegające na tym, że w pewnym okresie roku w nocy nie zapadają całkowite ciemności, czyli zmierzch przechodzi bezpośrednio w świt (na 8 lit.).
BIAŁE NOCE
cykliczne zjawisko astronomiczne występujące na dużych szerokościach geograficznych (powyżej około 55° N lub S), polegające na tym, że w pewnym okresie roku w nocy nie zapadają całkowite ciemności, czyli zmierzch przechodzi bezpośrednio w świt (na 9 lit.).

Oprócz CYKLICZNE ZJAWISKO ASTRONOMICZNE WYSTĘPUJĄCE NA DUŻYCH SZEROKOŚCIACH GEOGRAFICZNYCH (POWYŻEJ OKOŁO 55° N LUB S), POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE W PEWNYM OKRESIE ROKU W NOCY NIE ZAPADAJĄ CAŁKOWITE CIEMNOŚCI, CZYLI ZMIERZCH PRZECHODZI BEZPOŚREDNIO W ŚWIT sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - CYKLICZNE ZJAWISKO ASTRONOMICZNE WYSTĘPUJĄCE NA DUŻYCH SZEROKOŚCIACH GEOGRAFICZNYCH (POWYŻEJ OKOŁO 55° N LUB S), POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE W PEWNYM OKRESIE ROKU W NOCY NIE ZAPADAJĄ CAŁKOWITE CIEMNOŚCI, CZYLI ZMIERZCH PRZECHODZI BEZPOŚREDNIO W ŚWIT. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x