PRZYWILEJ UPRAWNIAJĄCY DO WCZESNIEJSZEGO PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ LUB POBIERANIA WYŻSZYCH ŚWIADCZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYWILEJ EMERYTALNY to:

przywilej uprawniający do wczesniejszego przejścia na emeryturę lub pobierania wyższych świadczeń (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYWILEJ UPRAWNIAJĄCY DO WCZESNIEJSZEGO PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ LUB POBIERANIA WYŻSZYCH ŚWIADCZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.325

POEMAT HEROICZNY, SPEKTAKL, DROGA KONIECZNA, HAK, KOLEŻANKA PO FACHU, UKŁAD ELEKTRONICZNY, ŁBISKO, PRZYGOTOWANIE, CHŁODNIK, ANALITYKA MEDYCZNA, ASNYKOWIEC, AFRYKANIZACJA, ZIMNY PRYSZNIC, PASIERB, AKCJONARIUSZ, KRYNOLINA, URZĄDZENIE RADIOWE, ZDZIADZIENIE, ŁAPA, KAPUŚNIAK, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, POŁYSK, PTASIE MLECZKO, WZÓR UŻYTKOWY, MAGAZYN, DOLMAN, PRAWO MATERIALNE, UKŁAD POKARMOWY, BLENDA SMOLISTA, ZAOPATRZENIE, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, SPODECZEK, BĄBELEK, JARZĘBIAK, PASSA, KONWERTOR, TELEKONWERTER, STRZAŁA, BAZA LOTNICZA, NORZYCA, TURECKOŚĆ, PROMIENIOWANIE, IGIEŁKA, LALKARSTWO, JASKÓŁCZE GNIAZDO, WŁÓKNO, RELING, TEOLOGIA NEGATYWNA, KARIOLKA, APOLOGETYK, KIERKI, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, KAPAR, ARESZT DOMOWY, MASZYNA ENERGETYCZNA, SLAJS, HUBA, KUKUŁCZE JAJO, MATURA, AGONISTA, PASZCZA, ROSZCZENIE ZWROTNE, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, KOŁEK, BIURO PARLAMENTARNE, UGRUPOWANIE, OWADOŻERNOŚĆ, BALKON, CZWÓRKA, TOWARZYSTWO, PORZECZKÓWKA, ROLADA, ABAKUS, DROGA TWARDA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, WSPARCIE, MIKSER, KATAR, RZADKOŚĆ, MOLEKUŁA, ĆWICZENIE, ODEZWA, ROZWAGA, LOKATOR, BUDKA, SIŁACZ, OLEANDER, GRANATNIK, WIDOWISKO, SIEKANIEC, WYRAZ, WALENCJA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, DOCHODZĄCA KOBIETA, MOCZ, SUFLET, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, KARTA MOBILIZACYJNA, ŻAGIEL REJOWY, OBIEG PIENIĄDZA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, PODPINKA, PLAMA WĄTROBOWA, STAŁOŚĆ, WSPÓŁREGENT, OSPOWATOŚĆ, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, WIDMO CZĄSTECZKOWE, PARTER OGRODOWY, OPOZYCJA, DERESZOWATA, PARTIA, SPECJAŁ, NAWIETRZNIK, KANAPA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, SAŁATA LOLLO, CZERWONE ŚWIATŁO, PANNA, NULLIPARA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, ELEGIA, POTOP, ŁĄCZNOŚĆ, BAZA PŁYWAJĄCA, PANIER, FLOTA, CHEDDAR, EDYKUŁA, POLSKOŚĆ, MASKA POŚMIERTNA, SKŁADAK, PŁYTKA POSADZKOWA, JOSE, WAWRZYN, PAWĘŻ, BARWY, KSIĘGI, PASZTET, BUDKA, SEMAFOR, VASARELY, CZYNNIK SYTUACYJNY, ŁACINNIK, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, WŁĄCZNIK, KONDOTIER, PODCHLEBSTWO, PAY-AS-YOU-GO, PEWNIAK, MENAŻKA, NIEDYSPONOWANIE, FOTOJONIZACJA, KOŁNIERZ, TRANSPORTOWIEC, ROZETKA, HEJT, PALNIK, SŁUŻBA, KUPIEC, ROŚLINA PASTEWNA, SEKSUOLOGIA, DRELICH, ZIELENICE, PARKIET, ORLICA POSPOLITA, BODMERIA, DEKONCENTRACJA, PRZEPIS, HIPERWENTYLACJA, KSIĘŻUNIO, WSPÓŁUCZEŃ, SZYSZKA, CENA MAKSYMALNA, ŚLEDŹ, PŁACA, KOŁNIERZYK, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, STARA MALEŃKA, UKŁAD TRAWIENNY, MAJĄTEK NIERUCHOMY, GAŁĘZIAK, CZWÓRKA, MÓRG, JASKINIA LODOWA, MASA KAJMAKOWA, RYBAŁT, KĄT WYPUKŁY, REMITENT, ODCZYN, PĘCHERZYCA, PEŁNE MLEKO, DRYBLING, FASOLKA MUNG, BARYCENTRUM, WYBRANKA, POLIGAMICZNOŚĆ, RETRAKCJA, UMOWA SPONSORSKA, PIERÓG, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, MUCHOMOR BULWIASTY, MASZYNOWNIA, DYFUZJA KULTUROWA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, ODTWÓRCA, ŻURAWIK, ŁAPOWNICTWO BIERNE, ARONIÓWKA, NIEWYPARZONY JĘZYK, TRÓJKĄT BERMUDZKI, BRZEMIĘ, POMYLENIEC, KOŁKOWNICA, GĄBKA, PATENT ŻEGLARSKI, RASOWOŚĆ, ŚWIAT, SALWA BURTOWA, BARWNIK SPOŻYWCZY, CHLEB, KADŹ, KUTER UZBROJONY, LINIA PRZEMIANY, CEDZIDŁO, POGODNOŚĆ, ZABYTEK RUCHOMY, BELKOWANIE, ŁUPEK ROPNY, ŚRODEK SPOŻYWCZY, GAJA, SAMPLER, PROGRAM, MIENIE, KOCIOŁ, WYPOWIEDZENIE, PÓŁWYSEP, ZJADACZ CHLEBA, AFERKA, PIRACTWO, GLORIA, EUTEKTYKA, URANOWIEC, ZŁODZIEJKA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, WARIOMETR, SANDALIN, PLANETA, PRĄTNIKOWE, RYWALIZACJA, DRAMAT HISTORYCZNY, SAMOWOLA, UDERZENIE, BINDA, PRAWDA, KUSKUS, BRUDAS, BETON JAMISTY, KONWERSJA , MISIEK, PIERWSZY, ŻEBERKA, MIKROMACIERZ DNA, SPRAWUNEK, BILET ABONAMENTOWY, BACKGROUND, PARAFARMACEUTYK, ŻAGIEL, SZKODNIK, PODATEK DOCHODOWY, NAPIĘCIE, TKANKA STAŁA, GAŁKI, KOSMATOŚĆ, KANTONISTA, PERCEPAN, ZGORZELINA, GASTROFAZA, KURACJA UDERZENIOWA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, TĘPICIEL, REKLAMANT, ZBROJENIE, DMUCHAWA, DACH POGRĄŻONY, OSA, DOM HANDLOWY, KALIMBA, POMPA ODŚRODKOWA, PARKIETAŻ, INOKULACJA, KULTURA MATERIALNA, LIPODYSTROFIA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, PRZEBÓJ, DRAPIEŻNIK, ?OBRÓT PIENIĘŻNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.325 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYWILEJ UPRAWNIAJĄCY DO WCZESNIEJSZEGO PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ LUB POBIERANIA WYŻSZYCH ŚWIADCZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYWILEJ UPRAWNIAJĄCY DO WCZESNIEJSZEGO PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ LUB POBIERANIA WYŻSZYCH ŚWIADCZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYWILEJ EMERYTALNY przywilej uprawniający do wczesniejszego przejścia na emeryturę lub pobierania wyższych świadczeń (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYWILEJ EMERYTALNY
przywilej uprawniający do wczesniejszego przejścia na emeryturę lub pobierania wyższych świadczeń (na 19 lit.).

Oprócz PRZYWILEJ UPRAWNIAJĄCY DO WCZESNIEJSZEGO PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ LUB POBIERANIA WYŻSZYCH ŚWIADCZEŃ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PRZYWILEJ UPRAWNIAJĄCY DO WCZESNIEJSZEGO PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ LUB POBIERANIA WYŻSZYCH ŚWIADCZEŃ. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast