DZIAŁANIE ZMIERZAJĄCE DO WYŁĄCZENIA CZEGOŚ, ZNIESIENIA LUB UNIEWAŻNIENIA JAKIEJŚ AKTYWNOŚCI, ZMIANY STATUSU CZEGOŚ (NP. USŁUGI) NA NIEAKTYWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEZAKTYWACJA to:

działanie zmierzające do wyłączenia czegoś, zniesienia lub unieważnienia jakiejś aktywności, zmiany statusu czegoś (np. usługi) na nieaktywny (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEZAKTYWACJA

DEZAKTYWACJA to:

proces usuwania substancji powodujących skażenie promieniotwórcze terenu, wody, żywności, sprzętu, uzbrojenia, ciała itp (na 12 lit.)DEZAKTYWACJA to:

proces lub czynność mające na celu neutralizację działania szkodliwych substancji; odkażenie (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁANIE ZMIERZAJĄCE DO WYŁĄCZENIA CZEGOŚ, ZNIESIENIA LUB UNIEWAŻNIENIA JAKIEJŚ AKTYWNOŚCI, ZMIANY STATUSU CZEGOŚ (NP. USŁUGI) NA NIEAKTYWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.917

ARGENTYŃSKOŚĆ, PAMIĘĆ GÓRNA, RAMA, MASCARPONE, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, SYSTEMOWOŚĆ, AGENT, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, FEIJOADA, KOCHAŚ, KONTYNGENT, CIEKŁOŚĆ, PROMENADA, KUKUŁCZE JAJO, KLASTER REGIONALNY, POCHODNIK, BINOKLE, KINO DOMOWE, MORENA CZOŁOWA, WALIDACJA, AALEN, POWSZECHNOŚĆ, CHRYZOFITY, ZBIORNIK, POMAZANIEC, WILGOTNOŚĆ, BEZINTERESOWNOŚĆ, ALTERNATYWA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, WYPUST, ZAJĄKNIĘCIE, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, TOST FRANCUSKI, NAMIAR, CZERWONE ŚWIATŁO, CEL, SERCÓWKA, POSUW, STARY BYK, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, HUBA ŻÓŁTA, ZNAK TOWAROWY, RATING, RESTYTUCJA GATUNKU, RÓŻNOWICIOWCE, EWALUACJA SPLOTOWA, TRZYDZIESTKA, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, KURIEREK, KOMPATYBILNOŚĆ, CIĄG, KIJEK, ZĘBORÓG, OSTOJA, SKRZYDLATE SŁOWO, KONTRETYKIETA, POWINOWACTWO, GAJA, NOSIDŁO, ATRYBUCJA, BABINIEC, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, SSAK, ROGALIK, ZALEWA, OLIWA, CIAŁO, KARTUSZ HERBOWY, PRZESUWALNOŚĆ, ZEGAR WODNY, S.Y, KARABELA, PIEROGI, KULTYWAR, CZWARTY, PRAWO CURIE-WEISSA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, OLGA, IDEAŁ PIERWSZY, UDERZENIE, KLER, GATUNEK, GIEZŁO, NOWICJAT, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, PRAGMATYKA, PLAN ZDJĘCIOWY, OSŁONA, DYLIŻANS, ASOCJACJA, ŁUPACZKA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, MAH JONG, AGLOMERACJA, TOPENANTA, STUPOR, POJAZD SPECJALNY, ODPUST, ZESPÓŁ, POWYWRACANIE, ZIEMIA, OLEWKA, CZEREŚNIA, POZBYWANIE SIĘ, BYDLĘ, GAPA, KISZKA ZIEMNIACZANA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, NAPIĘCIE, WŁADZA, BARWA, TARAS WIDOKOWY, WIESZAK, EMANUEL, CYRK, PISMO URZĘDOWE, SAMOORGANIZACJA, EDYKUŁ, PASOŻYT, STOSUNEK, SZCZERBA, SASZETKA, SUTANELA, OBSTRUKCJA, KOLORYSTYKA, PIEPRZ CZERWONY, INTERNAT, OBLIGACJA ZAMIENNA, LARWA, INSPEKCJA, DUŃSKI, ASYSTENCJA, JEZIORO GLACJALNE, POWTÓRKA, GENETYKA KLINICZNA, ZAWIESZKA, ADALINA, USŁUGOBIORCA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, PANI, RANT, ANIMACJA, DRELICH, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, KĄT OSTRY, BARWY, LAMERSTWO, KOSARZ, KĄPIEL, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, WIR, APOLOGETYK, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, BABCIA CIOTECZNA, TYGRZYK PASKOWANY, FIOLET GORYCZKI, SZYDLARZ, DRUK ROZSTRZELONY, BIZNESIK, ANIMUSZ, ESPRINGOLA, OBCY, BASKINKA, RZADKOŚĆ, IDIOTYCZNOŚĆ, TYFTYK, RUCH PRZYŚPIESZONY, WIEŻA HEJNAŁOWA, SCEPTYCYZM, BARKAS, SKORUPA, NIEWIERNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, BROŃ OBUCHOWA, DYKTATURA, SÓL ORGANICZNA, ROLA SPOŁECZNA, KRĄGŁOŚĆ, FANTOM, RABA, NAJWYŻSZY CZAS, WYROCZNIA, CHRYJA, KB, SKRÓT KLAWISZOWY, SIWAK, CIEMNIACTWO, SŁODZIAK, WSTĘŻNIAKI, CZAS PRZYSZŁY, BATERIA, MANIERKA, REFLEKS, ISKIERNIK, ŚWIDOŚLIWKA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, LITEWSKOŚĆ, KWASKOWATOŚĆ, PĘTO, OWAD, KLIN, GENE, WISIELCZY HUMOR, WERYSTA, CZOŁO, TIRET, ELEW, EKOGROSZEK, WYSYP, ROGER, ROZUM, KIEŁ, ADIUSTACJA, DRABINKA, BARWA DŹWIĘKU, OPARCIE, UPADEK, PĘTLA, ORBITA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, DESEREK, PAWĘŻ, WARZYWNIK, ŻEBERKA, ZOONOZA, HULK, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, BONUSIK, LITERATURA FAKTU, BEZMIAR, PRZYPŁYW, TATAR, SALA, MATRYLINEARNOŚĆ, PRZEWIĄSŁO, ZŁOCIEŃ, DYKTATURA, BIOKOMPONENT, POSTOŁ, POZABIBLIJNOŚĆ, MACZUGA, DWÓJKA, PRZEPYCHACZKA, KOZAK, BEZDENNOŚĆ, MARTA, WYKROCZENIE SKARBOWE, BOCZNICA KOLEJOWA, DEZETA, POŚWIST, KRAJE KOMUNISTYCZNE, USTAWKA, KRATER, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, LUGIER, GALISYJCZYK, GUMIDRAGAN, GÓRNICA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, SEGMENTACJA, PATRON, WĄTEK, SONG, URZĄDZENIE, ADORACJA, KSIĘGA HODOWLANA, ZMIANA, PRZESŁANIE, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, GORSET ORTOPEDYCZNY, NAGOŚĆ, MARKGRAF, SONAR, PASMO, BOCZNOTRZONOWIEC, MOBBING, BAKTERIOLIZYNA, ESKORTA, ŁÓŻECZKO, CZAS TERAŹNIEJSZY, SŁOWO KLUCZOWE, ZABURZENIE AFEKTYWNE, WYCISKANIE, SOK, ZIĘCIASZEK, PARTIA, TERMOSTAT, RYSUNKI, RELING, KRĘPACZKI, LEGENDA, CHODZĄCY TRUP, APORT, CHRUST, KIOSK, PEPICZEK, BLOKADA, INŻYNIER DUSZ, PRZERABIACZ, ?USTĘP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.917 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁANIE ZMIERZAJĄCE DO WYŁĄCZENIA CZEGOŚ, ZNIESIENIA LUB UNIEWAŻNIENIA JAKIEJŚ AKTYWNOŚCI, ZMIANY STATUSU CZEGOŚ (NP. USŁUGI) NA NIEAKTYWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁANIE ZMIERZAJĄCE DO WYŁĄCZENIA CZEGOŚ, ZNIESIENIA LUB UNIEWAŻNIENIA JAKIEJŚ AKTYWNOŚCI, ZMIANY STATUSU CZEGOŚ (NP. USŁUGI) NA NIEAKTYWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEZAKTYWACJA działanie zmierzające do wyłączenia czegoś, zniesienia lub unieważnienia jakiejś aktywności, zmiany statusu czegoś (np. usługi) na nieaktywny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEZAKTYWACJA
działanie zmierzające do wyłączenia czegoś, zniesienia lub unieważnienia jakiejś aktywności, zmiany statusu czegoś (np. usługi) na nieaktywny (na 12 lit.).

Oprócz DZIAŁANIE ZMIERZAJĄCE DO WYŁĄCZENIA CZEGOŚ, ZNIESIENIA LUB UNIEWAŻNIENIA JAKIEJŚ AKTYWNOŚCI, ZMIANY STATUSU CZEGOŚ (NP. USŁUGI) NA NIEAKTYWNY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DZIAŁANIE ZMIERZAJĄCE DO WYŁĄCZENIA CZEGOŚ, ZNIESIENIA LUB UNIEWAŻNIENIA JAKIEJŚ AKTYWNOŚCI, ZMIANY STATUSU CZEGOŚ (NP. USŁUGI) NA NIEAKTYWNY. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast