POWRÓT OSOBY DUCHOWNEJ DO STANU ŚWIECKIEGO LUB ODEJŚCIE ZAKONNIKA CZY ZAKONNICY Z ZAKONU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEKULARYZACJA to:

powrót osoby duchownej do stanu świeckiego lub odejście zakonnika czy zakonnicy z zakonu (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SEKULARYZACJA

SEKULARYZACJA to:

przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego od władzy lub kontroli kościelnej na rzecz władz świeckich (na 13 lit.)SEKULARYZACJA to:

proces polegający na usuwaniu wpływów duchowieństwa z życia społecznego w celu nadania mu świeckiego charakteru (na 13 lit.)SEKULARYZACJA to:

przejście osoby duchownej do stanu świeckiego, zwolnienie zakonnika z zakonu (na 13 lit.)SEKULARYZACJA to:

przejście majątków, urzędów kościelnych spod władzy kościelnej pod władzę świecką (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWRÓT OSOBY DUCHOWNEJ DO STANU ŚWIECKIEGO LUB ODEJŚCIE ZAKONNIKA CZY ZAKONNICY Z ZAKONU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.359

WINA KWALIFIKOWANA, FIOLET GORYCZKI, MISTYCYZM, FLASZKA, LEKARSTWO, PALIA, SIOSTRZYCZKA, TEOKRACJA, ASTRAGAL, STRZĘP LUDZKI, DROBNICOWIEC, BABKA, ROWER, KONFIGUROWANIE, CHINE, PIÓRO, LOTERIA PROMOCYJNA, EKSPOZYCJA, ŚMIERDZIEL, PROCES TECHNOLOGICZNY, STYL KOLONIALNY, CLINTON, KORDON, WIEWIÓRA, ZWIĄZEK, WOJNA DOMOWA, PARSZYWOŚĆ, BULIONÓWKA, SUKMANA, ZASADA, DIAFANOSKOPIA, MAGNEZJA, DŻINSY, KSIĘŻULEK, NARÓD, ABSORPCJA, KARP BEZŁUSKI, HLAK, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, ZAKON CZYNNY, DWUNASTKA, PISMO IDEOGRAFICZNE, SZATAN, ANALIZA, CHUSTA, TROLLING, HEMOROID, FRYWOLITKA, TENUTA, GENIUSZEK, TRANSURANOWIEC, PRZEŚWIETLENIE, WYDERKA, BLEJTRAM, KAPITUŁA GENERALNA, SCENOPISARSTWO, ZOOCHORIA, HANZA, DZIADZIENIE, PAS DROGI GRANICZNEJ, JAGODÓWKA, MASKA, ROBOTA, OBUWIE, JERZY, AZJATA, KARA ŁĄCZNA, MYKOHETEROTROF, ŚWIĘTOKRADCZYNI, BELKOWANIE, STROIK, CZEREP, IRENA, SPOSTRZEŻENIE, PRE-PAID, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, POMIAR, REN, TYP, RULIK, SUWNICA BRAMOWA, LODÓWKA, CÓRKA ŚMIECIARZA, MIEJSCE KULTU, PODCHLEBSTWO, SĄD OSTATECZNY, DOZYMETR, TYMBALIK, BLOKADA, NIETZSCHEANISTA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, LEGENDA, EGZERCYCJA, DYWDYK, TĘSKNICA, TENIS ZIEMNY, SPOILER, LUDZKIE ZOO, INFORMACJA POUFNA, BATAGURY, KABOTAŻ, RYBITWA OKOPCONA, KRÓLOWA RENET, STARY BYK, TŁO, KRUPNIK, POŚWIST, MELDUNEK, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, WJAZD, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, JĘZYK SZTUCZNY, ATTYKA, ŚWIADECTWO, INFORMACJA, SZPITALNIK, OGNISKO, FIŻON, KORSARZ, PLEWA, KAPUSTA KWASZONA, BIOTA, MEDALION, SROGOŚĆ, WADA DREWNA, MŁAK, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, BAKTERIOLIZYNA, TECHNIKA GRAFICZNA, KASETA, KROSNO, KAPITANA, HEJNAŁ, HYDROFON, WAŁ, NIEPOSPOLITOŚĆ, SIOSTRA, ZJAWISKO, GAD, ZBROJOWNIA, BLIN, GALETA, NAWIETRZAK, BLOCZEK, DYPTYK KONSULARNY, RENESANSOWOŚĆ, ALBUMIK, MEMBRANOFON, PĘTO, STAROSTA GENERALNY, BILL CLINTON, ZESTAW KINA DOMOWEGO, POMADKA, KANONIZACJA, POWSTRZYMANIE, ŁEBEK, TYSIĄCKROTNOŚĆ, PŁYTA, BEK, GAŁKI, PROMIENNIK, WROTA, HARTFORD, PŁATNIK, GRA NIESKOŃCZONA, PEDERASTKA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, DZWONNICA, SELEKCJA, PŁOZA, GIMBAZA, GAUGUIN, ELEKTROLIT, OPCJA TERMINOWA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, AMARANT, FLANSZA, PRZENIKLIWOŚĆ, STANOWISKO, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, SZUWOZAUR, KĄT PEŁNY, SALA, KRÓLEWNA, KREM, OSIEDLINY, DUSZA, CZA-CZA, KONTUR, POLEWKA, MIEDZIANE CZOŁO, OKRUCH SKALNY, SAMOGON, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, TECZKA, FLANELA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, RĄB, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, BEZAN, DRUK AKCYDENSOWY, KARAFECZKA, TURGOR, STRĄGA, ZLEWNIA, PŁAT, INICJATOR, ABFARAD, POMPA POŻARNICZA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, WAFEL, KUCZBAJA, OSOBA, MOTOR, ŚWIAT, PODEJŚCIE, WROCŁAWSKOŚĆ, PEAN, DYWIZ, DIAGONAL, FASOLKA MUNG, KREACJA PIENIĄDZA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PRZEŻYCIE, REWIZJONIZM, OBRAZ, BLOK, OCIEKACZ, HIPERDŹWIĘK, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, ZNAJDA, WALIDACJA, SOWIECKOŚĆ, FARBKA, BALONET, AKROBATYKA SPORTOWA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, PARA MINIMALNA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, IRLANDZKOŚĆ, BUTLA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, WIRTUOZERIA, PRZEJAW, KABRIOLET, MORWIN, NARKOANALIZA, KLEJ, UKŁAD LIMBICZNY, KASZUBSKI, SUSPENSA, NAPPA, KATAR, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, SZAFLIK, LUFKA, D, PACHWINA, PALCÓWKA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, KWADRATURA, IMPLEMENTACJA, DRESZCZE, PLANETKA, NUDZIARZ, KUMOTER, KANCONETA, MELIORACJA WODNA, POLECANKA, DZIELNICA HISTORYCZNA, REKLAMANT, REGION STREFOWY, HARISSA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, CYMBAŁ, DEGRADACJA, PIEC INDUKCYJNY, KOLOR OCHRONNY, WOJNA, GAMA, PODATEK TONAŻOWY, OBLECH, PRACA DOMOWA, PASJA, CHORWACKOŚĆ, CZUPURNOŚĆ, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, SYMPTOMAT, ALAN, OBRONA, BASZŁYK, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, EGZEKUTYWA, POBIAŁKA, ESKADRA, SZPATUŁKA, ŁAMANIEC, GWIAZDA PODWÓJNA, ?CZESKI BŁĄD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.359 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWRÓT OSOBY DUCHOWNEJ DO STANU ŚWIECKIEGO LUB ODEJŚCIE ZAKONNIKA CZY ZAKONNICY Z ZAKONU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWRÓT OSOBY DUCHOWNEJ DO STANU ŚWIECKIEGO LUB ODEJŚCIE ZAKONNIKA CZY ZAKONNICY Z ZAKONU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEKULARYZACJA powrót osoby duchownej do stanu świeckiego lub odejście zakonnika czy zakonnicy z zakonu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEKULARYZACJA
powrót osoby duchownej do stanu świeckiego lub odejście zakonnika czy zakonnicy z zakonu (na 13 lit.).

Oprócz POWRÓT OSOBY DUCHOWNEJ DO STANU ŚWIECKIEGO LUB ODEJŚCIE ZAKONNIKA CZY ZAKONNICY Z ZAKONU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - POWRÓT OSOBY DUCHOWNEJ DO STANU ŚWIECKIEGO LUB ODEJŚCIE ZAKONNIKA CZY ZAKONNICY Z ZAKONU. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast