MIĘKKIE, CIENKIE WŁÓKNO LUB TKANINA JEDWABNA; CIENKIE NICI JEDWABNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PELA to:

miękkie, cienkie włókno lub tkanina jedwabna; cienkie nici jedwabne (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘKKIE, CIENKIE WŁÓKNO LUB TKANINA JEDWABNA; CIENKIE NICI JEDWABNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.633

LUNETA, KOPUŁA PANCERNA, ZAWORA, WELWET, DZIURA, DMUCHAWKA, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, ADVOCATUS DIABOLI, ZGŁĘBNIK, UJŚCIE, PRZYPAŁ, NOTOWANIA, PARTYCYPACJA, TEREN ZAKRYTY, OBCY, BOCZNIAK, DRESSING, HOMOGENAT, PISEMKO, BOSS, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, GRÓD, TRAMONTANA, MAJONEZ, WZÓR, HARISSA, ZBLIŻENIE, RESIDUUM, GRZYB ATOMOWY, CHAŁTURA, ARYBALLOS, DYSKRECJONALNOŚĆ, ADRIA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, UNIA PERSONALNA, KRAINA, ALEC, BEZIDEOWOŚĆ, RUNO, KOCHAŚ, FAKTOR, WŚCIEKŁY PIES, SERIA, FORMA ODLEWNICZA, CIAŁO, MARUDA, FRANCUSKOŚĆ, FRONTYSPIS, KAPUŚCIANY ŁEB, MOŁODYCA, AKCJA, SOLNISKO, TEATR, STARA MALUTKA, SAGAN, SYMETRIA, KRZYŻAKOWATE, LISTA PROSKRYPCYJNA, BRAMSEL, UTAGAWA, POLAK, AGAT MSZYSTY, KNOTNIK ZWISŁY, SEKULARYZACJA, ZAŁOM, IZBA, KRĄŻNIK, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, KARES, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, ŚLIWA WĘGIERKA, TIAZYD, SIÓDMY, SZCZOTKA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, NOTKA, WYROCZNIA, BROŃ MIOTAJĄCA, PLURALISTA, PROFIT, SAMPLER, ARENA, LAS, PRZEDZIAŁ, RZECZNIK PATENTOWY, PRZĄDEK, NAKŁO, KOREK, SĄD POLOWY, SSAK, JĘZYK CHIŃSKI, KAPELMAJSTER, KRAKWA, KREACJONIZM, BAŃKA MYDLANA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, PAS, REGUŁA ALLENA, HIPERDŹWIĘK, PAWĘŻ, BAGAZJA, OBWIĄZKA, DYSKRETKA, KOŁECZEK, HACJENDA, NAKRĘTKA, KABOTAŻ, SPADOCHRON HAMUJĄCY, PRZEPITKA, SÓL, PUSTAK, HIACYNT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, ŁAŹNIA, KOMPATYBILNOŚĆ, SREBRO, FILAR, LASKA, KONFRONTACJA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, PASZPORTYZACJA, MANDOLA, STYLON, BYSTROŚĆ, CACHAÇA, IWO, KLASTER, ŻAREŁKO, NIEZAMOŻNOŚĆ, ORGANIZM, PLIK GRAFICZNY, FORSZLAK, IZBA, ENDOPROTEZA, RENATA, KOMPANIA, MRÓWKA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, TABULA RASA, WYSZUKIWARKA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, RACJONAŁ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, DRWINA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, RUMPEL, LAS OCHRONNY, KWASZONKA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, ROZZIEW, FARBA KLEJOWA, ULGA, DROBNICOWIEC, BEZAN, BROKAT, MINIATURA, POJAZD LATAJĄCY, AZJATYCKOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, WŁADZUCHNA, NICI, ZASTRZALIN, PANKREATYNA, REZYDENCJA, SPOTKANIE MODLITEWNE, ANTYFAN, DZIEŁO OTWARTE, MELTON, SKALA, ZGORZEL, CZEREMCHA, FILAR PRZYPOROWY, PROMIENNOŚĆ, FRANCUSKI, SEPTET, ANILANA, SZPATUŁKA, ANTROPOZOONOZA, PASZTECIK, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, SPOINA, CZASZA LODOWA, FUTERAŁ, FEERIA, DZIABA, ZMOWA CENOWA, DRAJREP, ZBROJNIK, MECENAT, TRYTON, RATYNA, MAZUR, JOAN, UKŁAD ELEKTRONICZNY, ALGEBRA LINIOWA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, ZRAZIK, OGONEK, CUKIER, GLORYFIKATOR, ŁATA, BAGNIAK ZDROJOWY, DYSPEPSJA, WYKUPNE, ANTYGWAŁTY, IMPAST, WRĘBNIK, BRZYDAL, DZWONY RUROWE, WEŁNIAKOWE, GENERACJA, DZIEGCIARZ, MECHANIZM ODPALAJĄCY, CEWKA INDUKCYJNA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, SPECJAŁ, ŚLEPA PRÓBA, WCZASY POD GRUSZĄ, ŻYWOPŁOT, IMPLANT ŚLIMAKOWY, WYRAZ, SPALINY, PODZIAŁ, ŻAGIEL REJOWY, ANTENA KIERUNKOWA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, SZKUTNICTWO, ALFABET PUNKTOWY, ROPOWICA KŁĘBU, KASZA GRYCZANA, CZŁON NADRZĘDNY, DEKLARACJA, BIAŁE MIĘSO, ZATOR, KASOWNIK, WĄTROBOWIEC, DEZERTER, MOSTEK, SZCZELINA BRZEŻNA, ELEKTROLUMINESCENCJA, BIELIZNA, ABERRACJA, SZLACHCIURA, FORMACJA, DYSHARMONIA, RENATA, TRANSKRYPCJA, SZKIELET, POLEWKA, ORBITA, SYLFON, ADRIA, TIUL, RADIANT, PRAŻUCHA, NOMOKANON, PRÓBA, POPELINA, GŁOWICA, TALAR, PODWODA, CACKO, BLUSZCZ, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, KONWENT, AKCENT OSTRY, NISZA, DIABEŁEK, TULEJA, SPÓJNIK WYNIKOWY, ŻUŻEL, DONOR, SALTARELLO, MUŁ, ALBUMIK, FERMA, OTWÓR, PLACÓWKA NAUKOWA, KREACJA PIENIĄDZA, ZROZUMIAŁOŚĆ, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ŻEGLARZ, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, WIELKOŚĆ, INSTANCJA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, TYRAŃSTWO, KLIMAKS, MIKROFAZA, CHOINKA, FAJECZKA, ROLNIK INDYWIDUALNY, EWOLUCJA KASKADERSKA, BAT MICWA, PODWODA, IMINA, BLIN, ?BIG BAND.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.633 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘKKIE, CIENKIE WŁÓKNO LUB TKANINA JEDWABNA; CIENKIE NICI JEDWABNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIĘKKIE, CIENKIE WŁÓKNO LUB TKANINA JEDWABNA; CIENKIE NICI JEDWABNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PELA miękkie, cienkie włókno lub tkanina jedwabna; cienkie nici jedwabne (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PELA
miękkie, cienkie włókno lub tkanina jedwabna; cienkie nici jedwabne (na 4 lit.).

Oprócz MIĘKKIE, CIENKIE WŁÓKNO LUB TKANINA JEDWABNA; CIENKIE NICI JEDWABNE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - MIĘKKIE, CIENKIE WŁÓKNO LUB TKANINA JEDWABNA; CIENKIE NICI JEDWABNE. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x