SOKRATES LUB ONASIS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GREK to:

Sokrates lub Onasis (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GREK

GREK to:

mieszkaniec Grecji, człowiek pochodzenia greckiego (na 4 lit.)GREK to:

mieszkaniec starożytnej Grecji (na 4 lit.)GREK to:

pan z Aten (na 4 lit.)GREK to:

mieszkaniec Peloponezu (na 4 lit.)GREK to:

rdzenny mieszkaniec Salonik (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SOKRATES LUB ONASIS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.180

FRYWOLITKI, UMBRA, HEL, RADA, BASKINKA, ANDANTINO, KOPALINA SKALNA, METRYKA, WRONIE OKO, BLOK RYSUNKOWY, TRZYMADŁO, KLATKA SCHODOWA, BĄK, FILTRACJA, FUTERAŁ, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, LICENCJA PRAWNICZA, CIĄG, INTERMEZZO, OZIMINA, POKAL, KASOWNIK, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, PRZEKAZ, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, BRUMBY, MADAPOLAM, CHOROBA UHLA, DYSKALKULIA, PROFIL KAUZALNY, TRANSGEN, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, ANITA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, OTWÓR, GROWL, KURWIARZ, PUSZKARZ, KAKEMONO, WYRZUTNIA, ENDOCENTRYZM, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, ODPRAWA CZASOWA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, ŻYWOTOPIS, SZYBKOŚĆ, PAS POOPERACYJNY, KOCZ, MUSZTARDA DIJON, SROGOŚĆ, ŻAGIEW, INTERNACJONAŁ, STYMULATOR, PRZYPADŁOŚĆ, KLUCZ TELEGRAFICZNY, TIAZYD, TARNOWIANKA, STRZAŁA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, PASEK, ŁEBEK, REDUKCJA, BOZA, WYWŁASZCZENIE, MAKROPOLECENIE, PODZBIÓR, WIELKI KSIĄŻĘ, PŁYCINA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, PÓŁKA SKALNA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, DUŃSKOŚĆ, BLACHOWNIA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, DYMA, ADAGIO, RUBASZKA, CEREMONIAŁ, JEDWAB OCTANOWY, REWERENCJA, GUARANA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MORWA, SARKOFAG, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ZMYWACZ, TRZMIEL, WILGOTNOŚĆ, BLOKADA, FENIG, KRÓTKOSZ SZORSTKI, WINIETA, ANGOL, NIEZDOLNOŚĆ, AMPUŁA, GŁOS, TRASA ŚREDNICOWA, OKRĘT DOZOROWY, WYKŁADOWCA, RÓW IRYGACYJNY, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, KOMÓRECZKA, KOLCZATKA, EWOLUCJA, HALO, EKSPRESJA GENU, OLEJ JADALNY, GAUGUIN, NIEDORÓBKA, TRAGIZM, KOLOR LUKOWY, AIDEOLOGICZNOŚĆ, RAMIĘ, BIEŻNIA, GEST, PRZYKURCZ, DRAMATYKA, ZAKON KLERYCKI, PAROKSYTON, FASOLKA MUNG, ZASTRZALIN, OGNIWO SREBROWE, TARTINKA, LATRY, ZLEW, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, RÓW, PODKOWA, RÓW MELIORACYJNY, BEZAN, PIECZĘĆ, ANTABA, PLEBEJUSZ, POTENCJAŁ DZETA, KREPON, TRANSPORTOWIEC, KONCERN, EGZORTA, BUKWICA, ODTWÓRSTWO, OKNO, ORBITA, LABIRYNT, REALNOŚĆ, OFIARA ŚMIERTELNA, DZWONY RUROWE, KONSTABL, SMORODINÓWKA, SZLAUCH, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, ONE-LINER, BITUMIZACJA, HAPTOBENTOS, FILAR PRZYPOROWY, GLIF, ANGINA MONOCYTOWA, PRZODOWNIK, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, ZWAŁ, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, KAPLICZKA, STRÓJ, DERYWAT, FALC, EXLIBRIS, STAW, ŻAGIEW, GATUNEK ITEROPARYCZNY, ALIDADA, OMAM, BEGONIA, FUTRO, RÓW, FLESZ, ARCHIWOLTA, TWORZYWO SZTUCZNE, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, BAT MICWA, PAMIĘĆ, FIGÓWKA, MIEJSCE KULTU, WIELKOŚĆ, AFRYKAŃSKOŚĆ, POCISK ARTYLERYJSKI, ŚWIATŁO POSTOJOWE, BOCZEK, PŁOMIEŃ, WITEKS CZCZONY, PANICHIDIA, ILOCZYN BLASCHKEGO, IZBA, SĘK, PASKUDA, HASZTAG, UPADEK, ODPŁYW, WOREK, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, FILM NOIR, BENEFICJUM, SZWABSKI, SZPETOTA, MINA, INTERES PRAWNY, CHANSON, LISTEK, MELINA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, CYKL METONA, SIUR, KRATOWNICA, CUDZOŁOŻNICA, WAŁ, TROLL, CHŁOSTA, PASOŻYT, ODPŁYW, PÓŁOKRĄG, PAŃSTWO, DIVA, WIELKOŚĆ, SEJSMIKA, STRAWIŃSKI, WIDEOMANIAK, KARA, INTRUZJA, CZASZA LODOWA, PRZYJEMNOŚĆ, WYGŁAD TEKTONICZNY, WIDEO, SPECJAŁ, NASZYWKA, DOGODZENIE SOBIE, TWÓR, LEBERWURSZT, WŁOSY TETYDY, PUKNIĘCIE, OPODATKOWANIE, JUTRZYNA, WYDZIELANIE, AGREGACJA, FRAKCJA, RÓJ, INIEKCJA, POJAZD SILNIKOWY, DRABINOWIEC MROCZNY, LAWATARZ, PLAMA WĄTROBOWA, IMPEDIMENTA, SERW, KLIKER, DYSZKANCIK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, ANGIELSKA FLEGMA, PIKSEL, DOCENT, PORÓD RODZINNY, OBRÓT WTÓRNY, PATRZAŁKI, KAFEL, RUBLÓWKA, KUTER UZBROJONY, NAWÓJ, BACIK, ŻAGIEL REJOWY, BOOT, ABOLICJONISTA, TARANOWANIE, CHUSTA, WULWODYNIA, OLEJEK HASZYSZOWY, LICYTACJA, TLENEK, STRAJK, PÓŁWYSEP, WARNIK, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, ŻYWOPŁOT, CHÓR, DOMINANTA, HB, LICZBA PRZESTĘPNA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, PAŁANKA, RUSAŁKA, UBOGI KREWNY, BUTELKA ZAPALAJĄCA, DOMINANTA, PRZEDNÓWEK, OKRAJKA, KSIĘGA HODOWLANA, PEWNOŚĆ, BASENIK, WEREŻKA, AKOMPANIAMENT, CEDRAT, DOBROSĄSIEDZTWO, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, ?ANSAMBL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.180 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SOKRATES LUB ONASIS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SOKRATES LUB ONASIS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GREK Sokrates lub Onasis (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GREK
Sokrates lub Onasis (na 4 lit.).

Oprócz SOKRATES LUB ONASIS sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - SOKRATES LUB ONASIS. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x