DYWIZ, DZIELNIK, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁĄCZNIK to:

dywiz, dzielnik, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁĄCZNIK

ŁĄCZNIK to:

w piłce nożnej: napastnik, między skrzydłowym a środkowym (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

w wojsku: goniec, osoba utrzymująca kontakt między placówkami wojskowymi, konspiracyjnymi; zajmuje się przekazywaniem meldunków, rozkazów itp (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

pomocnik, osoba, która łączy (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

część orzeczenia imiennego (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

to, co umożliwia porozumienie między ludźmi, tworzy kontakt (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

ligatura - symbol graficzny w notacji muzycznej służący do wydłużania wartości rytmicznych (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

część budynku, który łączy inne części tego samego budynku, ale również przejście pomiędzy budynkami (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

jeden z elementów formy muzycznej, który pełni funkcję przejścia pomiędzy kolejnymi odcinkami utworu muzyczego (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

element przewodu wiertniczego służący do łączenia elementów przewodu o różnych rodzajach gwintów, np. obciążników z rurami płuczkowymi, obciążników ze świdrem itp (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

przedział rakiety nie zawierający elementów układu napędowego (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

odcinek drogi, który łączy jakieś ważne miejsca, np. inną drogę z wjazdem na autostradę (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

w piłce nożnej: napastnik zajmujący miejsce między skrzydłowym i środkowym ataku (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

element łączący jakieś części maszyny, przyrządu itp (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

zwornik (na 7 lit.)ŁĄCZNIK to:

członek oddziału zwiadowczego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYWIZ, DZIELNIK, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.754

INDEKS, WALABIA PARRY’EGO, ASZKENAZKA, SAPONINA, GRZYBICA, RUMPEL, INSEKT, GRANATNIK, SZASZŁYK, RZEKA CHWILOWA, SUPPORT, SKŁAD DRUKARSKI, PIWONIA, JEŻ USZATY, MINÓG MORSKI, BISEKSUALISTA, ASYSTENTKA, KOLUMNA, GÓRKA, PARAMETR, GRZYB SIARKOWY, SPECJAŁ, ŚLUZA WAŁOWA, FARBA DRUKARSKA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, PODRYG, LILA, SLAJS, CZOŁÓWKA, CYGANECZKA, SZPERACZ, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, SKRA, INTERPRETATOR, STOWARZYSZONY, ZŁOCIENICE, LOTERIA PROMOCYJNA, TABLOIDYZACJA, RANGA, NEUROPRZEKAŹNIK, TAŚMOWY, MACIEJ, MASKARON, WINIARZ, GRODŹ, DEKONTAMINACJA, STATYKA, DECHA, BEMOL PODWÓJNY, UWE, KONIK POLSKI, WYROCZNICA, WYGIĘCIE, ALIENACJA, REGISTER, TWÓR, AMPLIFIKACJA, SKLEPIENIE BECZKOWE, KONOTATKA, DESTYLATOR, OŚCIEŻE, WAŁ, MORAWY, KROPKA, DENATURACJA BIAŁKA, ARGOLIDA, POŁYSK, PLOMBOWIEC, ŚWIĄTEK, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, STRES OKSYDACYJNY, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, ŁĄCZNIK WNĘTRZOWY, PĘTO, PAŹ, STACJA, FETOSKOPIA, ZAKUTY ŁEB, GWIAZDKA, NIERÓB, BORYS, DIABEŁEK, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, KONKURENCJA, CIĄGI, SEZAMEK, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, KOREK, FOTOALBUM, ANDANTINO, VIOLA BASTARDA, GLORIA, PRZEPLOTKA, SÓL, MORFEM LEKSYKALNY, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, ZIEMIA, ASOCJACJA, GRAB, OSTRA AMUNICJA, ŁAPKA, ŁOPATA, SIŁA, WIDELEC, ARMARIA, LICZMAN, GEODEZJA OGÓLNA, BOCZEK, WISKOZA, KORYFEUSZ, BRONA, FRANCZYZA, PUSZKA, STATYW, KACZKA LABRADORSKA, INTERWENCJA PROCESOWA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, KREOLKA, OBJĘTOŚĆ, KORPUS, ODMA OPŁUCNOWA, LAPONIA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, SPAD, REJESTR, TOPENANTA, KOALESCENCJA, KĄT OSTRY, WYPALANKA, MONITOR, STORYTELLING, RYBAŁT, DZIELNIK, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, PRZEPAŚĆ, LENIWOŚĆ, SKORPIONY, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, KASATA, KASZA KUKURYDZIANA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, PARAFIA, BRAILLE, PŁYN ETYLOWY, BENEDYKCJA, OPERATOR, KITAJKA, HURMA, KUFF, MAKAGIGI, ROZDRABNIACZ, RADIOMAGNETOFON, ŻURAW, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, GLIPTYKA, EKWILIBRYSTYKA, MATERIAŁ, POLĘDWICA, SURDYNKA, EMAKI, DESZCZ, SKUTEK PRAWNY, MEGALOPOLIS, KWADRATURA, GODET, POŻYCZKA, STYGMAT, WEDETA, MOTET, BRIAŃSK, APARAT SZPARKOWY, TAIF, LICENCJA POETYCKA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, BIOKOMPONENT, SYMFONIK, TELEGRAFIA, BIAŁE PLAMY, POCISK BALISTYCZNY, BOMBONIERKA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, OBROŃCA, JON, POSIADŁOŚĆ, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, MIR, DRĄGAL, ODSTĘP, KIEŁZNO, BOK, TROLLKONTO, BIAŁA SZKOŁA, BOBIK, ADIANTUM ROZWICHRZONE, MUZYK, BYLICA GLISTNIK, PRZECIWUTLENIACZ, ORGANIZM WYŻSZY, PŁOMYCZEK, KORZYSTNOŚĆ, AGLUTYNACYJNOŚĆ, PROGRAMOTWÓRCA, TŁUMIK, SZTYFT, OLGA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, STACCATO, ANTOCYJANIDYN, PARADYGMAT, LINA, BLIZZARD, FUGA, HEGEMON, FINAŁ, SKŁAD WOLNOCŁOWY, KIEROWNIK LITERACKI, SYSTEM ZNAKOWY, SUKCESJA, KONTYNGENT CELNY, TABLICA CAYLEYA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, RETRANSMISJA, TRYBUNAŁ, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, CYTOKININA, BRZYDACTWO, REGUŁA ALLENA, MOLEKUŁA, SZYNSZYLOWATE, BULIONÓWKA, OKUPACJA, NAMIESTNICZKA, KOMBINATORYKA, TYNKTURA, CELA, OPERATOR KABLOWY, ZREKOMPENSOWANIE, TOWARZYSTWO, KRĘGOWIEC, BOMBER, CHUDOŚĆ, MECENAT, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, TUBA, SKOPEK, CECHA RELEWANTNA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, PIDGIN, KOŁEK, AMUR, PRAŻONKA, GLORIA, SMUŻKA, SZAFLIK, WITACZ, ZDANIE, LIST, ANIOŁEK, PARZYSTOŚĆ, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, MIEDNICZKA, HIEROGLIF, MADRAS, ZAPRAWA, NĘCISKO, ZATRUDNIENIE, HEGEMON, TYGRZYK PASKOWANY, NIERUCHAWOŚĆ, TAPETA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, TURBINA RUROWA, KANCONETA, ILUZJA PIENIĄDZA, ROTMISTRZ, KLASA, FILTR, PODIUM, GATUNEK SYNCHRONICZNY, HEJNAŁ, COMBER, WINIETA, MIĘDLARKA, TUMULUS, SIEDEMNASTKA, DACHÓWKA, EREKCJA, WDOWA, STRZELNICA SPORTOWA, WATA, ZEKS, PRZEBITKA, KASETOFON, ŁATA, POTNIK, WARKOCZ, ?SERENADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.754 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYWIZ, DZIELNIK, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYWIZ, DZIELNIK, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁĄCZNIK dywiz, dzielnik, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁĄCZNIK
dywiz, dzielnik, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 7 lit.).

Oprócz DYWIZ, DZIELNIK, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DYWIZ, DZIELNIK, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x