DAR DZIĘKCZYNNY LUB BŁAGALNY; WOTUM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

VOTUM to:

dar dziękczynny lub błagalny; wotum (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: VOTUM

VOTUM to:

wotum; ślub, przyrzeczenie (np. składane przez rycerza) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DAR DZIĘKCZYNNY LUB BŁAGALNY; WOTUM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.206

DRĄGAL, GAUGUIN, POLICJA, WAGONIK, OSIEDLINY, BABULA, KOPUŁA LODOWA, ZIARNECZKO, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, BALIA, PANICZĄTKO, ROBOTY PRZYMUSOWE, SPOJRZENIE, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, BOTTOMLESS, STYLISTKA, LEMIESZ, ZBRODNIA HITLEROWSKA, INTERVIEW, GRYS, BATON, AMBASADORKA, KEM, DZIAŁKA, WIDMO SYGNAŁU, TŁO, ROKOWANIA ZBIOROWE, BACIK, GAMBIT, MIKROOTWÓR, RUMUN, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, KASETA, KOŁACZYK, PŁASKOSZ, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, SYNAPIZM, NIEWYDOLNOŚĆ, WĘZEŁ, CUDOTWÓR, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, TRIDUUM, SAJETA, POSTOŁY, DELEGACJA, SZLACHAR, TWARDE LĄDOWANIE, MONOGAMIA, HALO, GLAZURA, MARTWE POLE, NADLOTKA, BRYGANTYNA, MOST POWIETRZNY, PIEC GRZEWCZY, PROGRAM WYBORCZY, ŻEBERKA, FAJECZKA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, CHARAKTER, ŻUPA, ARKA, HASZTAG, EPIGRAF, PROLIFERACJA, NAGIEL, KASZA JĘCZMIENNA, IMPEDYMENTA, DEPORTOWANY, ZŁOTOROST, HLAK, POLIPTYK, WÓZKOWY, NIEZAMOŻNOŚĆ, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, RANGA, APRETURA, STRZELEC WYBOROWY, POŻYCZKA, WYRAŻENIE, KRYKIET, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, CASTING, UDAWACZKA, KOLUMNA, SIEDMIOMILOWE BUTY, TRZYDZIESTY, ECCHI, OGNIE, GŁOSKA, BANER, KARMNIK, UFNOŚĆ, KALKA JĘZYKOWA, MUR OPOROWY, REFERENDUM GMINNE, DZBANEK, ŚLĄSKOŚĆ, WYCHODŹSTWO, BROŻEK, KRZYŻAKOWATE, MANTY, SZPILKA, ALFABET MUZYCZNY, ZDRADLIWOŚĆ, NIEDODMA PŁUC, MACKI, DWUDZIESTY PIĄTY, PUNKT KATECHETYCZNY, TAROK, KOTERYJNOŚĆ, MUTACJA, LIMNOCHARYSOWATE, TEREN ZIELONY, PEWNOŚĆ, KAPER, PASTERZ, RÓŻA BAZALTOWA, WIELOKULTUROWOŚĆ, ŚWIECA, ŚLIZG, ANTYCYPACJA, OMDLAŁOŚĆ, SCENARIUSZ, FASOLKA PO BRETOŃSKU, JONIZACJA, KONIUNKCJA, GUARANA, KOD DWÓJKOWY, TILAKA, SARONG, KOPS, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOBYTEK, TWIERDZENIE MENELAOSA, NIEWYPARZONA GĘBA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, REMIKS, OSIEMNASTKA, KUREK, AGENDA, KAUKAZ, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, STAROŚCIŃSKI, CHOROBA BRUGADÓW, METRYKA, EDYKUŁ, KURZA STOPKA, KARL, TERMA, FAZA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KAPITUŁA GENERALNA, ZAKONNICZKA, DEPILACJA, BEDŁKA, WSPÓŁWŁADCA, WIDEOMAN, OCHRONA INDYWIDUALNA, CEDZIDŁO, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, KWINTET, TAKSON MONOFILETYCZNY, PIEPRZÓWKA, OPASKA, ŚWIĄTEK, BOCZNOTRZONOWIEC, NANSUK, MARTA, WARTOŚĆ DODANA, JALAPENO, TEMBLAK, BĄK, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, DZIENNIKARZ, GIGANT, RETARDACJA, SZESNASTY, TATRA, KOMIN PŁACOWY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ZAĆMIENIE, SAMOGRAJ, ŁATKA, JUDASZOWE SREBRNIKI, ALMARIA, CHORWACKOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, MUCHOMOR BULWIASTY, KAROTENOID, STACJA, CHIŃSKOŚĆ, PLOTER TNĄCY, OLEJARSTWO, KROS, CHRANCUSKI, PRZEJŚCIÓWKA, SZTUKA PASYJNA, WĄTROBIANKA, KWATERODAWCA, ŁOBUZIAK, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, ŚCIANA, ORNAMENT, WSPOMAGACZ, SZYSZKA, ŁAŃCUCH, OPARZENIE, UGNIATARKA, OPERATOR KABLOWY, LINIA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, STEROWANIE ADAPTACYJNE, DZYNDZEL, STEP, REEDUKACJA, DZIERŻAWCZOŚĆ, FORMACJA, AVIZO, LANE KLUSKI, BLACKOUT, KASTRAT, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, WICEKAPELMISTRZ, CHAŁWA, MANIFESTACJA, WYWROTKA, KOŁNIERZ, PODZIEMIE, PAPILOTKA, DWUNASTKA, IZOMER GEOMETRYCZNY, ISTOTA, ORLĘ, ISKRA ELEKTRYCZNA, GRANDA, STARA GWARDIA, WYCINEK, SAMIEC, ULGA PODATKOWA, KONKURENCJA, BUTYL, FAKSYMILE, BASEN, SZYJA, WARUNEK, ŚMIECH, MIEDZIONIKIEL, STAUROPIGIA, KAPSLA, STYL ARCHITEKTONICZNY, JAMA, TRANSFER BIEŻĄCY, STATEK POWIETRZNY, TEKSASY, ANIOŁECZEK, CEMENT, SAGA, LEGOWISKO, KAPITUŁA, TEKA, MERENGA, OBŁOK SREBRZYSTY, BOK, MAGNEZJA, MASZKARA, REWERSAŁ, SUPERNOWA, GÓRKA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, GRYPS, HEAD-HUNTER, OKUPACJA, BOSS, ASNYKOWIEC, PIRAMIDKA, OBSTRUKCJA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, TOPIEL, WYŚCIGI KONNE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, AGRAFA, USZAK, GODŁO PROMOCYJNE, TARTYNKA, OKRZOSEK, PROWENIENCJA, SASZETKA, KASZTEL, KOMPARYCJA, PRZEJRZYSTKA, SAMOWOLA, SCENARIUSZ, POŁOŻENIE, KOMŻA, OGIEŃ KRZYŻOWY, STAN CYWILNY, SPECJAŁ, ?SPRZĘŻENIE W PRZÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.206 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DAR DZIĘKCZYNNY LUB BŁAGALNY; WOTUM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DAR DZIĘKCZYNNY LUB BŁAGALNY; WOTUM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
VOTUM dar dziękczynny lub błagalny; wotum (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

VOTUM
dar dziękczynny lub błagalny; wotum (na 5 lit.).

Oprócz DAR DZIĘKCZYNNY LUB BŁAGALNY; WOTUM sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - DAR DZIĘKCZYNNY LUB BŁAGALNY; WOTUM. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x