COŚ, CO ZAWIERA 90% CZEGOŚ LUB MA 90 JEDNOSTEK MOCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

coś, co zawiera 90% czegoś lub ma 90 jednostek mocy (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

liczba 90, numer 90 (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

wiek, 90 lat; także uroczystośći, podczas której świętuje się dziewięćdziesięciolecie (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 90 elementów (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

prędkość 90 kilometrów na godzinę (na 18 lit.)DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 90 (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO ZAWIERA 90% CZEGOŚ LUB MA 90 JEDNOSTEK MOCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.691

ŚWIEŻAK, MODERATOR, BOMBER, KLASA, ZNAMIENNOŚĆ, UTAGAWA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, MARUDERSTWO, PORCELANA STOŁOWA, WŁOSIE, NISKOROSŁOŚĆ, OPASKA, CYGAN, SAMOGON, ASSAPAN, MLEKO, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, BIG BAND, GYMKHANA, SZNAPS, KONFIGUROWANIE, DARŃ, RURA, PROMIEŃ, DOZÓR BÓŻNICZY, KAMIONKA, PELAGIAL, HEKSACHLOROFEN, NEFROLEPIS, PANORA, SULFON, SKRZYDLATE SŁOWO, MODEL, SPRAWNOŚĆ, RANT, PIĘTRO, AKCENT OSTRY, AKORD, PISEMNOŚĆ, SEKS, SMRÓD, POMNIK, CZYŚCIK, PRZEJŚCIÓWKA, KILOWAT, DEPRESYJNOŚĆ, BARWICA, WOTUM ZAUFANIA, BOK, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, IZOTERMICZNOŚĆ, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, TULEJA, CUKRZYCA, SKUTER, PACHOLĘ, SQUATTER, ZAPYTANIE OFERTOWE, ESKORTA, WKŁADKA, POJAWIENIE SIĘ, INGUSZKA, SIŁA, KIESZONKA, GUMA, PŁOMYCZEK, PRĄTNIKOWCE, FLAKI, ODBIERACZ, KRUCHAWECZKA, WYCIĄG, M, MIECZ, WYCHODŹSTWO, LIBRA, PRZYBYTEK, TONAŻ, PIKSEL, PRZEŻYCIE, UKŁAD OPTYCZNY, KOLANO, BELKA, GŁOWNIA, WYMIAROWOŚĆ, PRELUDIUM, KOŁOWRÓT, MOWA WIĄZANA, TEST PŁATKOWY, OŁTARZYK, KIKUT, PÓŁKLUZA, WYLOT, KARKÓWKA, SPRZEDAWCA, ROZDŹWIĘK, PODKŁADKA, ANORAK, SCENICZNOŚĆ, BRZYDACTWO, FISZUTKA, TRZYDZIESTY, KRAŃCÓWKA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, AKWEN, SIÓDMA WODA PO KISIELU, TEST, REKONWERSJA, RYTUAŁ, ISKIERNIK OCHRONNY, RYPS, ZEBROID, DYFERENCJA, GŁOWA KOŚCIOŁA, ŚMIERDZIEL, PRZEMOC, TEMPERATURA ZAPALENIA, PRZESTĘPNOŚĆ, WŁÓKNO, PLAFON, KAPITAŁOWOŚĆ, ESCUDO, DZIEDZINA, CIERŃ, WYKONAWCA, BRZOZA CZARNA, INKORPORACJA, ZBROJENIE, IMPLIKACJA LOGICZNA, OCEMBROWANIE, OBCIĄŻENIE, ANTRYKOT, ROMANTYZM, WIZJA LOKALNA, DRÓŻKA, FRASZKA, SAMPEL, GRA LOGICZNA, SZKIELET, DYRYGENTURA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, GRENADYNA, WOJNA, MULTIKULTURALIZM, BACIK, LEADER, BEZIMIENNOŚĆ, BEAN, GRZEBUŁA, DYSKWALIFIKACJA, SZAL, ZEWŁOK, BUTELKA ZAPALAJĄCA, PRIMADONNA, PIERWSZY, REORGANIZACJA, JEDNOZNACZNOŚĆ, KUPA, KORD, WCZASY POD GRUSZĄ, WYMIENIACZ, PIANKA, ANTENA RAMOWA, TOTEM, CEMENT, DOGADZANIE SOBIE, PŁYTA PILŚNIOWA, LASONOGI, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KOZIA NÓŻKA, WYPOWIEDZENIE, REAKCJA PODSTAWIANIA, GENEZA, KULT JEDNOSTKI, MECHANIZM, PARAFRAZA, STRES, ODSUWACZ, FUTURE, WRZASKLIWOŚĆ, BUTYL, TRANSFER BUDŻETOWY, SZYDLARZ, PLOMBOWIEC, SZPETOTA, SZTAFAŻ, NEOGOTYK, LUD, WAGA, CHOROBA ZARAŹLIWA, WYSOKOŚĆ, OPASANIE, KOPNIAK, TRYSEKCJA, ESDEK, AFIRMACJA, STORYTELLING, WYTWÓRCA, KRATOWNICA, TAJEMNICA, PRZEZIERNOŚĆ, KRĘG, BRYFOK, KAFETERIA, DESER, PUDER, ŻYWOPŁOT, PŁACA, PAROWIEC, NEUROPRZEKAŹNIK, KRAJARKA, WATA, KARŁOWATOŚĆ, RÓŻNOWICIOWCE, ZAPRAWA, SKORUPA, PŁUCZKA, ZAŁOŻENIE, UROBEK, RASOWOŚĆ, CZOŁÓWKA, WARTOŚCIOWOŚĆ, PAROWANIEC, PULPA, DERYWAT, ODWIERT, OSIEMNASTY, WSPÓŁKATEDRA, KLERK, KAMERA, BRATEK, DZIWO, DOZYMETR, KAZAMATA, KAMIEŃ NAGROBNY, CYMES, STREFA, TWÓR, PĘCHERZ, UNIFORM, KASZUBSKOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, LIGATURKA, STACJA POMP, ROZPUSTA, HASHTAG, ADIANTUM ROZWICHRZONE, BASEN, DUŃSKOŚĆ, DRĄG, WYRAŹNOŚĆ, DROŻNOŚĆ, ZNAMIĘ, BADANY, NIEOSTROŻNOŚĆ, KRAKERULA, REGENERACJA, PANGSZURA INDYJSKA, HAPLOID, WIELOFAZOWOŚĆ, PROMIENIOWANIE, STRZELBA, DZIAŁ WÓD, TRZECI PLAN, MIĄŻSZ, NITRO, MANIERYZM, POBOŻNE ŻYCZENIE, UROCZYSKO, DWUCYFRÓWKA, KRATY, KONIUNKCJA, TRUFLA, ZAPOŻYCZENIE, ZASADA, ZASKARŻENIE, SKLEPIENIE ŻEBROWE, ZBIERACZKA, FILM SCIENCE-FICTION, WSPÓŁMAŁŻONEK, OBÓZ DOCHODZENIOWY, PRZEWODNIK, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, FARMERKI, KRAJKA, OBRZEŻE, TYGRYSIE OKO, OGIEŃ, APOLOGETYK, STAN PSYCHICZNY, MIKROOTOCZENIE, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, FETYSZ, OWIJARKA, EXLIBRIS, ZŁOTOGŁÓW, KRATER PASOŻYTNICZY, ELASTIK, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, RASTER, ?MASCARPONE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.691 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO ZAWIERA 90% CZEGOŚ LUB MA 90 JEDNOSTEK MOCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO ZAWIERA 90% CZEGOŚ LUB MA 90 JEDNOSTEK MOCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA coś, co zawiera 90% czegoś lub ma 90 jednostek mocy (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA
coś, co zawiera 90% czegoś lub ma 90 jednostek mocy (na 18 lit.).

Oprócz COŚ, CO ZAWIERA 90% CZEGOŚ LUB MA 90 JEDNOSTEK MOCY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - COŚ, CO ZAWIERA 90% CZEGOŚ LUB MA 90 JEDNOSTEK MOCY. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x