PARANTHA, PARATTA, POROTTA, PRONTHA - PŁASKI CHLEBEK INDYJSKI, ZROBIONY Z RAZOWEJ MĄKI PSZENICZNEJ (ATA), SMAŻONY W GHI LUB OLEJU. - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARATHA to:

parantha, paratta, porotta, prontha - płaski chlebek indyjski, zrobiony z razowej mąki pszenicznej (ata), smażony w ghi lub oleju. (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PARANTHA, PARATTA, POROTTA, PRONTHA - PŁASKI CHLEBEK INDYJSKI, ZROBIONY Z RAZOWEJ MĄKI PSZENICZNEJ (ATA), SMAŻONY W GHI LUB OLEJU.". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.507

WZGLĄD, LOCO, NOTKA, POLSKI, ALBAŃSKOŚĆ, LIST PRZEWODNI, ŁBISKO, STRONA TYTUŁOWA, SKÓRZAK, BANDOLIER, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, CIĄŻA JAJOWODOWA, ŁĄCZNOŚĆ, PILOKARPUS, CYCEK, POZIOM, KRAŃCÓWKA, ALBUM, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, SPEKTAKL, SOLO, ESKORTOWIEC, ARMIA, UBOGI KREWNY, FALA MORSKA, OZIMINA, PODKAST, SERM, BALAST, IZBA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, DESNOYER, GUFFA, PLANISTYKA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, PRZEWRÓT, IMPOST, SZWALNIA, ŻURAWIK, KONSTYTUCJA, TELETECHNIKA, BEZPIECZNE ZAPASY, WIENIEC, CZUPRYNA, POLEPA, WULKAN CZYNNY, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, BARCHAN, DOZYMETR, DEKALKOMANIA, BIEG PŁASKI, FUTURE, ŁYKACZ, FEJHOA, ANOMALIA POLANDA, DRIAKIEW, MYJKA, KURS, MIĘCZAK, EMERYTURA POMOSTOWA, ZGŁĘBNIK, AKCENT, PRZYWÓZ, PARAFRAZA, GALUSKI, OGNIWO SREBROWE, REWOLTA, KOSA, KRAJALNICA, MADZIARSKI, GATUNEK ALOCHRONICZNY, SOS TATARSKI, PARYTET, PODYPLOMÓWKA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, KULT, ZAKON MNISI, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, LEKTYNA, PLEBEJUSZ, CZEREŚNIA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ZIMNY PRYSZNIC, FORLANA, SPĄGNICA, STACJA, GŁUPEK, RERECORDING, EUTEKTYK, ANTYFONA, HARACZ, TRZYDZIESTY, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, HUBA, MISIEK, SERIA, LEBERWURSZT, PRYMAT, HUMORESKA, KLINKIER, NASTAWIENIE, SOFCIK, KOMISJA, HELIOFIT, WYSTAWCA, LEJ KRASOWY, KRÓCICA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, LOT CZARTEROWY, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, FLASZKA, LINIA PRZEMIANY, MOC ZNAMIONOWA, SZKOŁA, FILM DROGI, EMBRION, SZCZYT, OBI, DZIECINA, PODOKARP, ASEKURANTKA, REPETYTYWNOŚĆ, KULE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, PAJAC, DZIEŁO SZTUKI, MROZEK, WNĘKA, ŁUPACZKA, LOBOTOMIA, METALOPROTEINA, GUMA ARABSKA, PRZEDZIAŁ, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, PIECZYWO, ŁASKUN, DRUGI, WŁOSKOŚĆ, TERYNA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, BAGNET, UDŹWIG, DYSK OPTYCZNY, ROLETKA, NOSOROŻEC, OŚCIEŻNICA, WYWIAD, PROFIL, PARK MASZYNOWY, VADEMECUM, NATRYSK, ARGUMENT, TEUTOŃSKI, SUSZ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, MULTIKULTURALIZM, KULTURA STARTEROWA, MEDALION, KIT, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, FIGOWIEC POSPOLITY, HORMON, RZEMIOSŁO, PASOŻYT, DOBYTEK, RAWKA BŁAZEN, SZTUCIEC, SZKARADA, GERYLASI, TYRANIA, CZAS ZIMOWY, USZAK, MINOGOWATE, DZBANEK, ENTOMOFAUNA, ŁATA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, ŁOŻE, ALARM LOTNICZY, LUMBALIZACJA, HIERARCHIA, MAKATKA, PACIORKOWIEC, SUBLIMATOR, INEZ, SAMOGON, NIEŻYWOŚĆ, AZJATYCKOŚĆ, ŚLEDŹ, MEMBRANA, BAJECZNOŚĆ, ANALIZA LOGICZNA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, SER PARMEŃSKI, PLASTYKA, CZYNNIK SYTUACYJNY, RESTRYKCJA, ZŁOŻE, KOLEGA PO FACHU, ORBITER, DOK, REZYGNACJA, ANOMALIA TERMICZNA, ZARAZA, SEKSTET, BŁOTNIAK, RODZINA ZASTĘPCZA, KARZEŁEK, POMPA POŻARNICZA, WARP, UCIECZKA, ZAWIKŁANIE, PUSZKARZ, PARAWANING, PROCES, KARTKA, ROGALIK, TRZĘSIDŁA, JUBILER, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, MUZYKA CERKIEWNA, WAPNO, ZASILANIE SIECIOWE, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, ODKOS, ŁONO, DRABINOWIEC MROCZNY, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, AKT, HANGAR, ABOLICJONISTA, ODTWARZANIE, KOT, WSPÓŁKRÓL, REDAKTOR TECHNICZNY, GASTRO, STRAWNOŚĆ, PION, OPADY, PIECZYWO CUKIERNICZE, WYŻYNKA, WYPEŁNIENIE, PULARES, ŻEGLARZ, DZIEWCZYNKA, WYDAWNICTWO ZWARTE, SESJA, INWESTYCJA PORTFELOWA, METYS, ZESZYT, INTEGRACJA PIONOWA, DUJKERY, STRACH BIERNY, INDYK, BŁONA, CUKIER WANILIOWY, RZEZAK, CHOROBA BRUGADÓW, OŚCIEŻE, ZROŚLAK, PIEROŻEK, SZAŁAS, SUCHY TYNK, OSIEMNASTKA, ŁAWNIK, PILŚNIAK, ALLEGROWICZKA, PELENG, BAŃKA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, LICZKO, GŁĘBSZY, BARCHAN, PRIMA APRILIS, ŻAREŁKO, DYWDYK, CZABAN, PROGRAM, PASTORALE, ODNIESIENIE, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, ZŁOTOGŁÓW, POCHODNA FORMALNA, NAWAŁNICA, TYMBALIK, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, FAZA, REMONT ŚREDNI, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, STRZAŁ, MARKIZETA, DWÓJNIK, PŁUCZKA, ROZBÓJNICTWO, ?OLIWKOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.507 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PARANTHA, PARATTA, POROTTA, PRONTHA - PŁASKI CHLEBEK INDYJSKI, ZROBIONY Z RAZOWEJ MĄKI PSZENICZNEJ (ATA), SMAŻONY W GHI LUB OLEJU. się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PARANTHA, PARATTA, POROTTA, PRONTHA - PŁASKI CHLEBEK INDYJSKI, ZROBIONY Z RAZOWEJ MĄKI PSZENICZNEJ (ATA), SMAŻONY W GHI LUB OLEJU.
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARATHA parantha, paratta, porotta, prontha - płaski chlebek indyjski, zrobiony z razowej mąki pszenicznej (ata), smażony w ghi lub oleju. (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARATHA
parantha, paratta, porotta, prontha - płaski chlebek indyjski, zrobiony z razowej mąki pszenicznej (ata), smażony w ghi lub oleju. (na 7 lit.).

Oprócz PARANTHA, PARATTA, POROTTA, PRONTHA - PŁASKI CHLEBEK INDYJSKI, ZROBIONY Z RAZOWEJ MĄKI PSZENICZNEJ (ATA), SMAŻONY W GHI LUB OLEJU. sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PARANTHA, PARATTA, POROTTA, PRONTHA - PŁASKI CHLEBEK INDYJSKI, ZROBIONY Z RAZOWEJ MĄKI PSZENICZNEJ (ATA), SMAŻONY W GHI LUB OLEJU.. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast