URZĄDZENIE W FORMIE RURY, PRZEZ KTÓRE MOŻE PRZEPŁYWAĆ JAKAŚ SUBSTANCJA W POSTACI PŁYNNEJ, GAZOWEJ LUB SYPKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEWÓD to:

urządzenie w formie rury, przez które może przepływać jakaś substancja w postaci płynnej, gazowej lub sypkiej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEWÓD

PRZEWÓD to:

procedura, postępowanie dotyczące przeprowadzenia doktoratu lub habilitacji (na 7 lit.)PRZEWÓD to:

część obwodu elektrycznego (np. drut), która łączy źródło energii z odbiornikiem (na 7 lit.)PRZEWÓD to:

organ, struktura anatomiczna o kształcie rurkowatym ze światłem w środku, której ściany są w każdym miejscu podobnej budowy; zazwyczaj w przewodach odbywa się transport jakichś substancji w organizmie (na 7 lit.)PRZEWÓD to:

postępowanie sądowe prowadzone przez sąd, którego celem jest ustalenie faktów i wymierzenie sprawiedliwości (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE W FORMIE RURY, PRZEZ KTÓRE MOŻE PRZEPŁYWAĆ JAKAŚ SUBSTANCJA W POSTACI PŁYNNEJ, GAZOWEJ LUB SYPKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.084

BAZYLIA, BROCHE, ETYKA, NAJEM, FORMACJA, INTEL, BLOKADA, PLUWIAŁ, EKOGROSZEK, UMOWA KONTRAKCYJNA, SUBSTANCJA SZARA, ODMIERZANIE, CZYNNIK CHŁODNICZY, PUNKT ROSY, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, ZACHŁYŚNIĘCIE, SFEROLIT, BELWEDER, STABILIZATOR, LABOLATORIUM, ANDANTINO, STUKAWKA, LIST POETYCKI, CYZELATORSTWO, SINGEL, PRAWO KARNE PROCESOWE, CIRROSTRATUS, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, PROPYL, KONWERSJA, ŁUCZYNA, OPUS, UCHODŹSTWO, PASAŻ, ANTENA, OBLĘŻENIE, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, TAŚMA, ZŁOTOROST, OSTANIEC DEFLACYJNY, ZBIÓRKA, MOTET, BINOKLE, DEFICYT, GÓRKA, ETYMOLOGIA LUDOWA, ALCOCK, OLEFINA, BEŁT, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, PRĄTNIKOWE, MASZOPERIA, TRACKBALL, KLATKA SCHODOWA, SZNUR, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, SZCZOTECZKA, PRZĘSŁO, MORWIN, EDYKUŁ, GROWL, PANNEAU, SURREALIZM, KOLEKTOR SŁONECZNY, COLA, EDYCJA, SER TOPIONY, FARTUCH, DWUSTRONNOŚĆ, HYDROLAT, POWIEŚĆ SF, STAN, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, PRZYBLIŻENIE, TOWARZYSZ PANCERNY, GENEZA, ŚWIADEK KORONNY, ZOOGEOGRAFIA, PRZEWÓD TĘTNICZY, DZIADOWINA, MAKATA, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, FLASZKA, KLEJ, NOTKA, ESKORTOWIEC, CEREMONIALNOŚĆ, TELEKS, PATYCZAK, FLOKENY, DŹWIGAR, EDYKUŁA, ROSOŁEK, KOMAT, SINGIEL, PRZEPRÓCH, MIESZARKA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, ANTRYKOT, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, ELEKTROLUMINESCENCJA, ANASTYLOZA, DANSKER, PUNIJCZYK, TAJNE NAUCZANIE, SPRZEDAŻ, PODGRZEWACZ, SER TOPIONY, ŻACHWY, KULBAKA, GRÓB JAMOWY, BANK DRZEW, SZTORM, PLOTER GRAWERUJĄCY, KOŁO RATUNKOWE, REGRES, ORCZYK, LANOS, KALIBER, POPRAWNOŚĆ, KRETOWINA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, WYCISKANIE, RESZTKI POKARMOWE, RAPTULARZ, BASEN, WYKŁADOWCA, MOTYKA, WASZA WYSOKOŚĆ, DWUSTUZŁOTÓWKA, AFLATOKSYNA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, NOSZE, STUDNIA, KANTAR, MANKIETY, KROTON, KROKANT, POCIĄG POSPIESZNY, BŁONICA NOSA, DROGA ZBIORCZA, PESTO, KORONA, WNĘTER, KOTWICA KINESTETYCZNA, NIERUCHOMOŚĆ, SYFON, DEDERON, DZIKOŚĆ, KAMIZELKA, MLECZNIK, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, FRONTON, SUBWOOFER AKTYWNY, BARWA PODSTAWOWA, GIERKA, GRZECHOTKA, BOMBER, CERKIEW ŁEMKOWSKA, KRUCJATA, BLISKOZNACZNIK, NIEDORÓBKA, KAZALNICA, OBIEKT MOSTOWY, KANAŁOPATIA, FLAMENCO, OZONOSFERA, GŁUPEK, MAŹNICA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, TRĄBKA SYGNAŁOWA, PLASTIK, MIKROFON STYKOWY, MORESKA, PŁYWAK, HAMULEC, KORYNCKA, KONWEJER, HEDONIZM ETYCZNY, ŚLUB KONKORDATOWY, CENZUS MAJĄTKOWY, POTENCJAŁ, MIMETYZM, WSTĘŻNICE, MAŁPA, WYZWISKO, ŁACINA, ZABAWKA, CHŁODNIA KOMINOWA, CHOROBA GRZYBICZA, RATING KREDYTOWY, SYRENKA, KOLOKACJA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, SAUNAMISTRZ, TERMOS, FIOLET GORYCZKI, ODKOS, WYCHWYT, FIGURA, KONTAKCIK, MIKROSATELITA, NIKIELINA, URWISEK, CHORIZO, OPERATOR KABLOWY, KWIATUSZEK, OKRĄGŁY STÓŁ, CZAPKA WĘGIERSKA, LWIA CZĘŚĆ, DROGA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, SEMESTR LETNI, GALAS, HARPUN, WYDAWNICTWO SERYJNE, KONTRAKT TERMINOWY, ŚWIATŁA DROGOWE, PODATNOŚĆ, KWESTIA, FARMERKI, DATEK, PLATER, WODNIAK, KRÓLOWA NAUK, OPERA, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, SZATA SPOCZYNKOWA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, SŁOWNIK, KURIER PODHALAŃSKI, WILK, WLEW, TAŚMA MAGNETYCZNA, DANE TELEADRESOWE, WDOWI GROSZ, BRZOZA OJCOWSKA, LIGATURA, ANDROGYNIZM, KURONIÓWKA, KAZUISTYKA, ZAPŁADNIACZ, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, SECANS, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, PTAK ŁOWNY, BRZEMIĘ, MANTOLET, BIRET, ETERIA, ZEOLIT, CHIŃSKI, AŁUN, TAŚMOWY, BOGUMIŁ, NARAMIENNIK, TREPANG, STARY MALUTKI, PEWNIAK, MROZIWO, BARANEK, ROK ZWROTNIKOWY, CHOCHOŁEK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, STROBILANT, STATUS SPOŁECZNY, MUSZKA, JĘZYK CHIŃSKI, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, NIEMIEC, KITAJ, STREETBALL, NASTAWNICA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, STÓŁ, DYFTYK, WULKAN CZYNNY, TERMINATOR, JELITO PROSTE, KIEŁBA, MONITORING, ZAGŁADA, WYMIENIACZ, BRUZDKOWANIE, CIĘGNO NAPĘDOWE, KRUCHE CIASTO, KWAS POROSTOWY, PRZEDROST, REZERWA, ALARM OZONOWY, BOCZEK, NERKÓWKA, ADAPTOR, WTÓRNIK, KANCELARYZM, KAPUSTA KISZONA, ?NOTOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.084 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE W FORMIE RURY, PRZEZ KTÓRE MOŻE PRZEPŁYWAĆ JAKAŚ SUBSTANCJA W POSTACI PŁYNNEJ, GAZOWEJ LUB SYPKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE W FORMIE RURY, PRZEZ KTÓRE MOŻE PRZEPŁYWAĆ JAKAŚ SUBSTANCJA W POSTACI PŁYNNEJ, GAZOWEJ LUB SYPKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWÓD urządzenie w formie rury, przez które może przepływać jakaś substancja w postaci płynnej, gazowej lub sypkiej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEWÓD
urządzenie w formie rury, przez które może przepływać jakaś substancja w postaci płynnej, gazowej lub sypkiej (na 7 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE W FORMIE RURY, PRZEZ KTÓRE MOŻE PRZEPŁYWAĆ JAKAŚ SUBSTANCJA W POSTACI PŁYNNEJ, GAZOWEJ LUB SYPKIEJ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - URZĄDZENIE W FORMIE RURY, PRZEZ KTÓRE MOŻE PRZEPŁYWAĆ JAKAŚ SUBSTANCJA W POSTACI PŁYNNEJ, GAZOWEJ LUB SYPKIEJ. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x