KLASA, JAKOŚĆ KOGOŚ LUB CZEGOŚ, DOSTOSOWANIE DO CZYICHŚ WYMAGAŃ, STOPNIA WYKSZTAŁCENIA, POCHODZENIA I CZYJEGOŚ OBYCIA KULTURALNEGO LUB CZYICHŚ MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH; PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEGO KRĘGU, OBIEGU ZJAWISK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POZIOM to:

klasa, jakość kogoś lub czegoś, dostosowanie do czyichś wymagań, stopnia wykształcenia, pochodzenia i czyjegoś obycia kulturalnego lub czyichś możliwości intelektualnych; przynależność do danego kręgu, obiegu zjawisk (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POZIOM

POZIOM to:

jeden ze stopni, szczebli, etapów w zhierarchizowanej drabinie, w której następuje rozwój (na 6 lit.)POZIOM to:

piętro, płaszczyzna, która jest kolejną kondygnacją budowli (na 6 lit.)POZIOM to:

wysokość, umiejscowienie czegoś (zazwyczaj płaszczyzny) względem jakiegoś punktu (na 6 lit.)POZIOM to:

wykładnik czegoś, stopień, pułap, informacja o wielkości, ilości, natężeniu itp (na 6 lit.)POZIOM to:

aspekt, punkt widzenia (na 6 lit.)POZIOM to:

płaszczyzna prostopadła do kierunku działania siły ciężkości na powierzchni Ziemi lub w jej pobliżu (na 6 lit.)POZIOM to:

wyróżnialna, zamknięta część gry komputerowej, element rozwoju jej linearnej akcji (na 6 lit.)POZIOM to:

w grach: pewna wyrażona liczbowo ranga (status, wskaźnik), która informuje o tym, jak bardzo rozwinięte, mocne są postaci, przedmioty lub elementy gry (na 6 lit.)POZIOM to:

stopień, stan wysokości wody w zbiorniku (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KLASA, JAKOŚĆ KOGOŚ LUB CZEGOŚ, DOSTOSOWANIE DO CZYICHŚ WYMAGAŃ, STOPNIA WYKSZTAŁCENIA, POCHODZENIA I CZYJEGOŚ OBYCIA KULTURALNEGO LUB CZYICHŚ MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH; PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEGO KRĘGU, OBIEGU ZJAWISK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.143

POLITYCZNY, PRZĘSŁO, CENOBIORCA, RINFORZANDO, AUSTRALIJKA, MUFA, LANGUSTA POSPOLITA, KAMIENIARZ, CHORWACKOŚĆ, STRATA, MONOTERPEN, ZARYSOWANIE, JAMRAJ, DOBÓR SZTUCZNY, IRYS, MARTWE POLE, ADALINA, BEZAN, DZIELNICA HISTORYCZNA, AHISTORYZM, ZNAMIĘ BECKERA, ELEKTROWÓZ, ŁOTOK, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, POŁĄCZENIE CIERNE, GŁOSKA NOSOWA, ZAJĄKNIĘCIE, WINIARZ, MGŁA, RUSKI, NORMATYWIZACJA, KOMUNIKATOR, NADRUK, OBRÓBKA, GRABINA, SPALINY, CHIŃSKOŚĆ, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, PUSZYSTOŚĆ, ANALIZA, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, PODZIEMIE, WŚCIBSKOŚĆ, ZESZYT, CZOŁÓWKA, GŁOWOCIS, CIASTO MAKARONIKOWE, ABCHAZKA, CINGULUM, PERSYFLAŻ, EFEKT STYKU, SMUGA, ŁAJANIE, ODPUST, RURKA INTUBACYJNA, POSMAK, GŁOWA, MARSKOŚĆ, MASA CZĄSTECZKOWA, HASŁO, SIÓDEMKA, KUCIE, GRUPA ARYLOWA, POŁYSK, ASTROBIOLOGIA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, PREMIA GÓRSKA, MASOWOŚĆ, GÓRA, RASTER, NARYBEK, PRZYGRYWKA, SYMBOLICZNOŚĆ, NIEZBĘDNOŚĆ, KOS, INFIMUM, PRZYLEPNOŚĆ, PARADOKS, LISTA STARTOWA, PRZESŁUCHANIE, CARSTWO, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SINGIEL, JEDNOSTRONNOŚĆ, FUNDA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, BŁĘDNE KOŁO UBÓSTWA, IDEAŁ MAKSYMALNY, WĘZEŁ KOLEJOWY, PATOGEN, POZYCJA TESTOWA, PRESTIDIGITATORSTWO, GŁOSICIEL, WZÓR, GULASZ IRLANDZKI, PIRAMIDKA, LUGIER, APOSTOŁ, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, JAPONIEC, HIMALAJE, KASETON, AZJATYCKOŚĆ, MINUTA, KASA, WATRUSZKA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, DOZYMETR, BEZPROBLEMOWOŚĆ, METABAZA, MAGNESIK, WYPADEK, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, NIEPEWNOŚĆ, POŁUDNIOWOAFRYKAŃCZYK, ZBIOROWISKO, PRZESYP, SYTUACYJNOŚĆ, ASPEKT, KOMA, TRAGICZNOŚĆ, DWÓJECZKA, CIŚNIENIE STATYCZNE, KOMUNIKACYJNOŚĆ, AWANS, KREACJA, TRYPTYK, BEDŁKA, WILAMOWIANKA, SZAROWIPTERYKS, DŻET, SZEWRON, MENDEL, KOZAK, TEMPEST, SSAK WYMARŁY, MYJKA, GESTALT, TRYBUT, PLUSKWIAK WODNY, ODSYP, LAMPA LUTOWNICZA, DOBRO POZYCJONALNE, SUAZYJKA, MITENKI, TROLL, KURANT, CEDRAT, ŚREDNIA GEOMETRYCZNA, ZAKON MNISI, MACZUGOWIEC, NASTURCJA, TEKA, KANAŁ, IWAN, HARACZ, DOKUMENT PAPIESKI, ŚLISKOŚĆ, PAPRYKARZ, KISZKA ZIEMNIACZANA, ZACHŁYŚNIĘCIE, SKRĘT, AIDEOLOGICZNOŚĆ, CUG, EMBRION, WYPIS ŹRÓDŁOWY, PRZESŁUCHANIE, STARUNEK, ZŁOTODESZCZ, WATOLINA, FORLANA, GÓRKA, STANOWISKO PRACY, AKCENT OSTRY, SZTUKA KINETYCZNA, PACHOLĘ, KORUPTOR, PIŁA, PARK ETNOGRAFICZNY, PERUWIANKA, STOWARZYSZONY, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, EFEKT MNOŻNIKOWY, WIZA POBYTOWA, TRANSPORT AKTYWNY, FOLIA, SOK, RYTUAŁ, WDZIĘK, PRZESTRZEŃ, MONOTOPIZM, PROJEKT, BARSZCZ, SERPENTYNA, TRANSURAN, SZCZAW, AGERATUM, OBSZAR, EGIPCJANKA, BAŁYK, HRABINA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, STOWARZYSZENIE, PROTEKCJONIZM, IMMUNOSUPRESOR, PIECZEŃ, STRZAŁA, OBORA DWORSKA, KOBYŁA, BROŃ MASZYNOWA, KASETA, DYFERENCJA, MODUŁ SERWISOWY, UTRILLO, PLAC APELOWY, SYFON, ŁAPOWNICTWO BIERNE, KRYTYCZNOŚĆ, KASZA, CIEMNOŚĆ, FISTUŁA, ZEWŁOK, SOLO, ROZŁOGI, GAMBIT, SYSTEM ALARMOWY, GENERALICJA, EINSTEIN, BABOCHŁOP, NOSICIEL, PIEPRZ CZERWONY, SZKOŁA, BASEN, MATERIALNOŚĆ, ZAKŁÓCENIE, PORTUGALCZYK, ODSIEW, CHOROBA, SPIS POWSZECHNY, MACEDONKA, CENOTWÓRCA, URSZULA, SUPERWAJZOR, ASYSTENT, BAZYLIKA WIĘKSZA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, ŁAZĘGA, DROGA, DIASYSTEM, DRAMATYKA, MATERIAŁ SKALNY, TUNIKA, SZUM, KONTEKST, KAPELMISTRZ, ZAWAŁA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ISTOTA ŻYWA, POLICENTRYZM, BLINDAŻ, DŁUGODZIÓB, METODA KARTOGRAMU, SPRAWDZIAN, KOMPRADOR, ROZMODLENIE, DAROWIZNA, OGÓŁ, POŻYTEK, HLAK, PODWOZIE, BRANŻA, SNICKERS, CABAN, SZWEDZKOŚĆ, METYZACJA, ESKADRA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, EDAM, ROZDZIAŁ, AZOTAN, RÓG, EUSTAZJA, KOSZARKA, ŁAGODNOŚĆ, RAJD GWIAŹDZISTY, PRZEŻYCIE, KOD DWUWARTOŚCIOWY, OBRONA, WĘGLIK SPIEKANY, BAJADERA, BAKAS, FAKSYMILE, WALUTOWOŚĆ, KUTER, MUCHOMOR BULWIASTY, EKSPERYMENT KLINICZNY, ?KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.143 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KLASA, JAKOŚĆ KOGOŚ LUB CZEGOŚ, DOSTOSOWANIE DO CZYICHŚ WYMAGAŃ, STOPNIA WYKSZTAŁCENIA, POCHODZENIA I CZYJEGOŚ OBYCIA KULTURALNEGO LUB CZYICHŚ MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH; PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEGO KRĘGU, OBIEGU ZJAWISK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KLASA, JAKOŚĆ KOGOŚ LUB CZEGOŚ, DOSTOSOWANIE DO CZYICHŚ WYMAGAŃ, STOPNIA WYKSZTAŁCENIA, POCHODZENIA I CZYJEGOŚ OBYCIA KULTURALNEGO LUB CZYICHŚ MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH; PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEGO KRĘGU, OBIEGU ZJAWISK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POZIOM klasa, jakość kogoś lub czegoś, dostosowanie do czyichś wymagań, stopnia wykształcenia, pochodzenia i czyjegoś obycia kulturalnego lub czyichś możliwości intelektualnych; przynależność do danego kręgu, obiegu zjawisk (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POZIOM
klasa, jakość kogoś lub czegoś, dostosowanie do czyichś wymagań, stopnia wykształcenia, pochodzenia i czyjegoś obycia kulturalnego lub czyichś możliwości intelektualnych; przynależność do danego kręgu, obiegu zjawisk (na 6 lit.).

Oprócz KLASA, JAKOŚĆ KOGOŚ LUB CZEGOŚ, DOSTOSOWANIE DO CZYICHŚ WYMAGAŃ, STOPNIA WYKSZTAŁCENIA, POCHODZENIA I CZYJEGOŚ OBYCIA KULTURALNEGO LUB CZYICHŚ MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH; PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEGO KRĘGU, OBIEGU ZJAWISK sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - KLASA, JAKOŚĆ KOGOŚ LUB CZEGOŚ, DOSTOSOWANIE DO CZYICHŚ WYMAGAŃ, STOPNIA WYKSZTAŁCENIA, POCHODZENIA I CZYJEGOŚ OBYCIA KULTURALNEGO LUB CZYICHŚ MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH; PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEGO KRĘGU, OBIEGU ZJAWISK. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x