LICZEBNIK PODAJĄCY PRZYBLIŻONĄ, NIEZBYT DOKŁADNĄ ILOŚĆ OSÓB LUB PRZEDMIOTÓW, NP. NIEWIELE, KILKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LICZEBNIK NIEOKREŚLONY to:

liczebnik podający przybliżoną, niezbyt dokładną ilość osób lub przedmiotów, np. niewiele, kilka (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LICZEBNIK PODAJĄCY PRZYBLIŻONĄ, NIEZBYT DOKŁADNĄ ILOŚĆ OSÓB LUB PRZEDMIOTÓW, NP. NIEWIELE, KILKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.230

POŻYCZKA, MIRAŻ, ŁĄCZNIK, HUCUŁ, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, IRYGATOR, DYSOCJACJA TERMICZNA, NUKLEOZYD, LOKACJA, WARTOWNIA, RENÓWKA, PLATFORMA PROCESOROWA, BEZDUSZNOŚĆ, ALDO, PODODDZIAŁ, WYCHOWAWCZYNI, JARZENIÓWKA, OSTENTACYJNOŚĆ, KORALNIKI, RYM NIEPEŁNY, KREWNY, CHLEB, ODTWÓRCA, BAKTERIOLIZYNA, KABRIOLET, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, TANDEM, POGROM, SYGNAŁÓWKA, ŚRYŻ, ZARAZA, GRAFIKA, PIES DO TOWARZYSTWA, JĄDRO, REMONTANTY, WŁOCHACZ, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, OCZY, GLORIETTA, KONKURENCJA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, KLAPKA, SKRZYDLATE SŁOWO, GALAKTOLIPID, ARENA, AALEN, ZAKOLE, PARALELIZM, GRUPA WSPARCIA, EBOLA, TEST CIS-TRANS, DRENAŻ, SKAJLAJT, PRZYSŁÓWEK, PRZEBARWIENIE, SZWEDZKI, URODZAJ, EGZORTA, ŚLIWA, TWORZYWO SZTUCZNE, BIRIANI, EPOKA, WILK, CZYNNIK SYTUACYJNY, SSAK MORSKI, KASZYCA, KRATA ROZDZIELNA, TELEWIZJA HD, PRZEWODNICZĄCY, ODKUP, PRZYWODZICIEL, MAŹNICA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, LENIWKA, GAD, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, GNÓJ, NOTOWANIE CIĄGŁE, LEKTURKA, BARWA, KORD, ZESPÓŁ CHOROBOWY, POŻEGNANIE, OŚLE UCHO, MĘTNIAK, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, KONCYLIACJA, PUSTAK, STREETBALL, CHARTER, PATRON, REKWIZYCJA, PREZENT, LITERATKA, SUMA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, TEORIA CIAŁ, JEDEN, CHIŃSKOŚĆ, POMOC, HOL, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KLEPKA, APARAT REGENERACYJNY, ZAPOTRZEBOWANIE, OFIARA, ZAKŁAD WZAJEMNY, KAND, METABAZA, WIDZENIE BARWNE, WIDŁAK, WIELOKĄT, BAŻANT, SKORUPA, RURA ODPŁYWOWA, REGENERACJA, NIESTOSOWNOŚĆ, TRASA, PRZEKAŹNIK, WRZÓD TRAWIENNY, STAROSTA GENERALNY, ŁONO, PRYMITYW, ANTYPATRIOTYZM, KORKOWIEC, KALETKA, ROTA, BEZCIELESNOŚĆ, ZASOBOŻERNOŚĆ, WARZONKA, POLISYNDETON, REPREZENTACJA, WARIOMETR, ARANŻACJA, CHOROBA BRUGADÓW, NIECZUCIE, FORTECA, BOMBERKA, NIECZUŁOŚĆ, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, PANTEON, PIEPRZÓWKA, KARAFKA, OBYWATEL, MEMORANDUM, DRUK, STOŻAR, OLEANDER, METYS, REJESTRANT, KWASEK, KOPIA, CIEK, TRESKA, DRŻĄCZKA, KURHAN, GĘBA, ROZDZIAŁKA, PRZEDROSTEK, TYRANIA, PRAWO JOULE'A, DRESZCZE, KLAKSON, PRZYSZŁOŚĆ, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, KONFESJA, SPIĘCIE, CACKO, TYGIELEK, ŻYWIOŁ, DROBNICA, BUTLA, ZAKAZ, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, MERZYK GROBLOWY, OKUCIE, CZWOROLIST, PREPPER, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KOŁO PODBIEGUNOWE, SĘKACZ, WINIARZ, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, LITERA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, FUJARKA, KREDKA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PODATEK, TONGA, OGÓR, ALFABET MORSE'A, PRZEKOZAK, ODŁAMKOWY, INKA, OKRĘT-BAZA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, UWŁOSIENIE, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, AWANGARDA, MARTWOTA, BLOCZEK, ŚWIĘTOKRADCZYNI, WROTKARSTWO HOKEJOWE, PLAMA, WEŁNIAK, NADZÓR INWESTORSKI, SOLIDARYZM, KADŹ, OMAM, AGNOSTYCYZM, RACA, SKWARKI, ALASKAN HUSKY, ANNA, DEKLARACJA, BETON, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, SWETER, HARACZ, OKRĘŻNOŚĆ, POCHODNA, SERIA, ROBOTY BUDOWLANE, DOROBKOWICZ, ZWŁOKI, FASOWANIE, CUKIER, KB, MROŻONKA, POŻYCZKA, DOSTATEK, DUŃSKOŚĆ, KREDYT PAŃSTWOWY, FOKA, AGENDA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, CZWÓRKA, SIEĆ, ULGA REMONTOWA, MARŻA HANDLOWA, TOREBKA, MOMENT TEORETYCZNY, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, BROŃ BIAŁA, ZESTAWIK, HUTA, INTUICYJNOŚĆ, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, OKRZOSEK, MAŹNICA, PASTWA, FAŁD, OKRĘT TRANSPORTOWY, RYKSZA, WOTUM, LASECZKA, SAMOGRAJ, JASNOŚĆ WIZUALNA, SFERA, KLISZA, ZAKOPCENIE, METODA KASOWA, PUSZKA, RASOWOŚĆ, MUCHA SUCHA, PIRAT, HULAJDUSZA, ERUPCJA, TĘSKNOTA, KARDAMON, NIEDOJRZAŁOŚĆ, GWAJAKOWIEC, MARKIZA, SYMPTOMAT, SPEKTROSKOPIA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ŚLEPA AMUNICJA, GALARETA, MACZUGA, SOKOLE OKO, CYGANKA, PARCH, WIELKA JEDNOSTKA, ARON, PIÓRO, PARA, DŻET, ARAK, BEZSZELESTNOŚĆ, IDIOMATYZM, EKSPRES, BZYGI, PARTYCYPACJA, WĘGAR, KOŁNIERZ MARYNARSKI, RURKA INTUBACYJNA, ?RANDKA ROZBIERANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.230 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LICZEBNIK PODAJĄCY PRZYBLIŻONĄ, NIEZBYT DOKŁADNĄ ILOŚĆ OSÓB LUB PRZEDMIOTÓW, NP. NIEWIELE, KILKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LICZEBNIK PODAJĄCY PRZYBLIŻONĄ, NIEZBYT DOKŁADNĄ ILOŚĆ OSÓB LUB PRZEDMIOTÓW, NP. NIEWIELE, KILKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LICZEBNIK NIEOKREŚLONY liczebnik podający przybliżoną, niezbyt dokładną ilość osób lub przedmiotów, np. niewiele, kilka (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LICZEBNIK NIEOKREŚLONY
liczebnik podający przybliżoną, niezbyt dokładną ilość osób lub przedmiotów, np. niewiele, kilka (na 21 lit.).

Oprócz LICZEBNIK PODAJĄCY PRZYBLIŻONĄ, NIEZBYT DOKŁADNĄ ILOŚĆ OSÓB LUB PRZEDMIOTÓW, NP. NIEWIELE, KILKA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - LICZEBNIK PODAJĄCY PRZYBLIŻONĄ, NIEZBYT DOKŁADNĄ ILOŚĆ OSÓB LUB PRZEDMIOTÓW, NP. NIEWIELE, KILKA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast