INFORMACJA POD TEKSTEM LUB JAKIMŚ JEGO FRAGMENTEM, ZAWIERAJĄCA INFORMACJE WYJAŚNIAJĄCE, DODATKOWE, POSZERZAJĄCE LUB WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODSYŁACZ to:

informacja pod tekstem lub jakimś jego fragmentem, zawierająca informacje wyjaśniające, dodatkowe, poszerzające lub wskazówki bibliograficzne (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODSYŁACZ

ODSYŁACZ to:

odnośnik - znak w tekście (gwiazdka, liczba, litera) kierujący czytelnika do objaśnienia, przypisu (na 8 lit.)ODSYŁACZ to:

hasło w encyklopedii, słowniku itp., które odnosi do innego tekstu lub pojęcia (na 8 lit.)ODSYŁACZ to:

zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, graficznym, wideo, animacji, PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu, innego miejsca w danym dokumencie albo do witryny internetowej (na 8 lit.)ODSYŁACZ to:

gwiazdka w tekście (na 8 lit.)ODSYŁACZ to:

hasło kierujące do innego hasła (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INFORMACJA POD TEKSTEM LUB JAKIMŚ JEGO FRAGMENTEM, ZAWIERAJĄCA INFORMACJE WYJAŚNIAJĄCE, DODATKOWE, POSZERZAJĄCE LUB WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.835

SYNAPSYDY, CZAS PRZESZŁY, AKTYWNOŚĆ, PÓŁSIOSTRA, MIKROFON WĘGLOWY, ARTUR, LETARG, ARSENAŁ, GAZ ZIEMNY, PEAN, TEŚCIK, KLOZET, DIADOCHIA, GYMKHANA, RETRAKCJA, DOBRA, PRĄD INDUKCYJNY, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, SOKOLE OKO, OMER, SEMAFOR, BALECIK, CHWAST, OBYWATEL, ARAMEIZM, SAMPLER, KLEROMANCJA, WOSKOWATOŚĆ, SINICE, OSTROKÓŁ, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, KRAWATKA, ZORZA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, WĘZEŁ KOLEJOWY, DOCZESNA, PRZYTULIA, OSIEMNASTY, BUCZYNA NIŻOWA, GAD, HISTORIA, MIEJSCE, ODCZYN ZAPALNY, ELEMENT FLORYSTYCZNY, DREN, ZGODNOŚĆ, BRUDAS, CIELĘCINKA, SPUSZCZANIE, SMUŻKA, FANTOM, ZAŚWIATY, HIPERDŹWIĘK, PACHA, WODA GEOTERMALNA, WODA LECZNICZA, JER SŁABY, ANTENA, ARCHIKONFRATERNIA, KWAS, KONDOMINIUM, INFORMATYKA, KOSZULKA, MAŹNICA, GOL SAMOBÓJCZY, REKWIZYCJA, PTASIE MLECZKO, MELANIZM, ŁADUNEK, NOC, GARMAŻERNIA, MIEJSCE KULTU, PLOMBOWIEC, ODSTĘPSTWO, BUTELKA ZAPALAJĄCA, BARWA, INTEGRACJA PIONOWA, ŚMIECIARZ, SZKOCKOŚĆ, TOKI, OWOC RZEKOMY, ASFALT, PODMIOT, DWUDZIESTY SIÓDMY, ILUMINATOR, NIEGOTOWOŚĆ, ANTYPATRIOTYZM, ZAKON CZYNNY, REGISTER, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, BITWA POD PIŁAWCAMI, SIATKOWIEC, PŁEĆ, EKRANOPLAN, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, WALEC HIPERBOLICZNY, KORNIK, NEWIRAPINA, ODRĘTWIENIE, NAWA, MAKRO, TERAPIA REINKARNACYJNA, DRABIK DRZEWKOWATY, TRESA, MEANDER, GRETING, WARKOCZ, FOTOSENSYBILIZATOR, OBLĘŻENIE, KREMOGEN, MEMORIAŁ, GIDRAN, KADŹ, GÓRA, POETA, MOGISYGMATYZM, ARMATKA, ARIZONAZAUR, WYŁADOWANIE KORONOWE, TOPENANTA, SYNTEZA, LOGIKA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ANALIZA WARIANCJI, OMAR, NIC, PLEKTRON, BAŃKA, DIVA, PAROWIEC, NAWAŁNICA, SERENADA, RESET, CHOROBA EULENBURGA, ODEZWA, WIELKOŚĆ, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, OMEN, AMPUŁKA, MUZA, TRANSPORTOWIEC, KRZYŻ MALTAŃSKI, BRAZILOZAUR, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, STROP, BAWOLE OKO, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, IRRADIACJA, POŁYKACZ, WORKOWIEC, CZŁON SKRAJNY, KWAS AZOTOWY, DAMA, WINO, KONTO DEPOZYTOWE, OBIEKT KUBATUROWY, SZCZĘKOWIEC, OSZOŁOM, LARGO, HAZARD, ŁAŃCUCH, MYJKA, MUZYKA PROGRAMOWA, PIRACTWO, ŻAGIEL REJOWY, SZMATA, OBERWANIE CHMURY, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, ZNAK, PAZUR, SZAMBELAN, KANADYJKA, OGNIE, WYDATKI, PODKOLANIE, BANT, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, HOLOWNIK, KONTRABANDA, SCHULZ, KAOLIN, SOBÓR, NALEŚNIK WIOSENNY, ŻYWOTNOŚĆ, KONTENER, PRZEPAD, ANTYOKSYDANT, WÓZ STRAŻACKI, ORBITA, BARWY, ABORCJA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, OWOC, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, ŁAJNO, EPOS, RINFORZANDO, OSTROSŁUP FOREMNY, KANAŁOPATIA, GRZYB PIASKOWY, MORMYSZKA, BOMBERKA, MORWA, TECZKA, MIASTO, MNOŻENIE MACIERZY, ENERGOELEKTRYK, KARZEŁEK, KORTYNA, FEEDBACK, RUMUNKA, KOKORYCZKA, HODOWLA PIERWOTNA, PĘCHERZYK, KOLORY NARODOWE, CZARCIK, FILM ANTYWOJENNY, BRODZIK, MUZYKA, PIĄTA WODA PO KISIELU, FAUL, WARCHOŁ, ROZKŁAD, QUADCOPTER, KAJUTA, OKRĄG CARLYLE'A, MIŃSZCZANKA, AHISTORYZM, NARTOW, OLGA, KASZLAK, DZ, KONTROLA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, ŻYWOPŁOCIK, PRZEMYTNICTWO, POCHWIAK OKAZAŁY, POLARYZACJA ATOMOWA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, KURS, SKOWYT, PEPSI, OKUPACJA, MIEJSCE ŚWIĘTE, PEREŁKA, WĘGAR, KAWAŁ, ZGNIŁEK, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, RĘKAWICA, LIBELA, SIDLISZ PIWNICZNY, WŁÓKNO, BISEKSUALISTA, DĘTKA, LAS, WZROST ZEROWY, EGRETA, ŚLEDŹ, WYSTAWCA, ESKONTO, MORENA CZOŁOWA, KONTROLER, JOHNSON, DROGÓWKA, PATRONAT, FITOGEOGRAFIA, OPASKA, BUGAJ, HOMOGENAT, KONTENER, KLONOWANIE, KANOPA, PRAGMATYKA, KLATKA SCHODOWA, SIEKANIEC, BAZYLIKA KATEDRALNA, PRZEBIERANIEC, SPÓŁKA JAWNA, SZCZOTECZKA, ESTOŃSKOŚĆ, ANTYPAST, USTRÓJ, OBŁOK SREBRZYSTY, PORĘCZ, TWIERDZENIE MENELAOSA, ZAKUP, SINFONIA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, ŻUŻLOBETON, WOSK, NATURA, BYCZEK, BAWEŁNA, SZTYFT, ETERYCZNOŚĆ, ?PERIOD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.835 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INFORMACJA POD TEKSTEM LUB JAKIMŚ JEGO FRAGMENTEM, ZAWIERAJĄCA INFORMACJE WYJAŚNIAJĄCE, DODATKOWE, POSZERZAJĄCE LUB WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INFORMACJA POD TEKSTEM LUB JAKIMŚ JEGO FRAGMENTEM, ZAWIERAJĄCA INFORMACJE WYJAŚNIAJĄCE, DODATKOWE, POSZERZAJĄCE LUB WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODSYŁACZ informacja pod tekstem lub jakimś jego fragmentem, zawierająca informacje wyjaśniające, dodatkowe, poszerzające lub wskazówki bibliograficzne (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODSYŁACZ
informacja pod tekstem lub jakimś jego fragmentem, zawierająca informacje wyjaśniające, dodatkowe, poszerzające lub wskazówki bibliograficzne (na 8 lit.).

Oprócz INFORMACJA POD TEKSTEM LUB JAKIMŚ JEGO FRAGMENTEM, ZAWIERAJĄCA INFORMACJE WYJAŚNIAJĄCE, DODATKOWE, POSZERZAJĄCE LUB WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - INFORMACJA POD TEKSTEM LUB JAKIMŚ JEGO FRAGMENTEM, ZAWIERAJĄCA INFORMACJE WYJAŚNIAJĄCE, DODATKOWE, POSZERZAJĄCE LUB WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x