POŁĄCZENIE CHWILOWE, OKRESOWE, STAŁE ROZŁĄCZNE LUB NIEROZŁĄCZNE W BUDOWIE MASZYN, W KTÓRYM SIŁA LUB MOMENT SIŁY Z ELEMENTU DO ELEMENTU POŁĄCZENIA ZAPEWNIANE JEST POPRZEZ TARCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŁĄCZENIE CIERNE to:

połączenie chwilowe, okresowe, stałe rozłączne lub nierozłączne w budowie maszyn, w którym siła lub moment siły z elementu do elementu połączenia zapewniane jest poprzez tarcie (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POŁĄCZENIE CHWILOWE, OKRESOWE, STAŁE ROZŁĄCZNE LUB NIEROZŁĄCZNE W BUDOWIE MASZYN, W KTÓRYM SIŁA LUB MOMENT SIŁY Z ELEMENTU DO ELEMENTU POŁĄCZENIA ZAPEWNIANE JEST POPRZEZ TARCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.347

IRONICZNOŚĆ, PRZEPUST, ZAPACH, SPOTKANIE WARSZTATOWE, ŁÓŻECZKO NADZIEI, STĄGIEWKA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ROZSTĘP, EGZAMIN POPRAWKOWY, PROPAGANDA, MONTOWNIA, IRREDENTA, NIEOKREŚLONOŚĆ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KAFEL, PRZEDSCENIE, SŁONIARNIA, SIARKOSÓL, FANPAGE, KURKA ŻÓŁTA, LENIUSZEK, SILNIK BOCZNIKOWY, EMERYTURA POMOSTOWA, BETAINA, MONOPOL NATURALNY, AKSAMITNOŚĆ, STOPER, SILNIK PRZELOTOWY, MODYFIKACJA, DEPORTACJA, PORNOGRAFIA, PINGWIN RÓWNIKOWY, SZTYLPY, DYMISJA, ŚMIECIARZ, POŁĄCZENIE ŚRUBOWE, TEINA, TAJEMNICZOŚĆ, KOŚĆ GNYKOWA, CZERWIENIDŁO, HARTOWNOŚĆ, KOLEŻEŃSKOŚĆ, PRZEZIERNIK, IDEAŁ PIERWSZY, DYN, FULAR, DIABELSKOŚĆ, BODZIEC, FLOTA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, OPERA, WOJNA CELNA, PŁOMYK, SROGOŚĆ, POPRZEWRACANIE, DOWOLNOŚĆ, IMPRESYWNOŚĆ, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, MONOPOL, BANDYCKOŚĆ, DANE SENSYTYWNE, ODRÓBKA, FOTEL KLUBOWY, UCHO, BLU-RAY DISC, FLAWONOL, MENAŻKA, ŻYWOKOST, OKRĘT DOZOROWY, WIESZAK, NIEMOŻLIWOŚĆ, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, NADZIEWKA, MARKIZA, PRZYCISK, ANASTOMOZA, STRACCIATELLA, NAPASTNICZKA, GODZINA PRAWDY, KORWINIZM, JASZCZURKA SARGANTANA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, PLIK MULTIMEDIALNY, CZASTUSZKA, ZIMOWISKO, WASABI, TRANDOLAPRYL, KALINA, NIELOTNOŚĆ, KONKATEDRA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, SEKS ANALNY, URSULA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, RANA CIĘTA, ENTOMOFAGI, DYMISJA, PŁATECZEK, RELACJA DWUARGUMENTOWA, MUSICAL, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, UŻYTEK ZIELONY, JĘZYK BERTA, BĘBEN, FUNT-SIŁA, POWIERNICTWO, STRONNOŚĆ, MOŁODYCA, PLASTYKA, ŁASKUN, SIEDZIBA, CYGARETKI, PISANINA, BELKOWANIE, HEJT, SEPTET, SZNUR, POTENCJAŁ, REFLEKTOR, LIFTING, KORPUS NAWOWY, BYSTROŚĆ, SILNIK GWIAZDOWY, AHISTORYCYZM, ANTHEM TRANCE, SKOPEK, ŁATA, DIONIZYJSKOŚĆ, PSIANKA, INSTYTUT, TRZYDZIESTKA, ATRAKTANT, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, PIELGRZYM, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, BAZA, ZEZ ZBIEŻNY, BARANEK, NIKIELINA, SMOCZEK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, OSTATNI KRZYK MODY, FILTR, ALLEGRO, FEERIA, OWCA JACOBA, ZESTAW, JAMA, GŁOWA, LEUKOTOMIA, GABINECIK, PLASTYKA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, DENOTACJA, OBSŁUGA, ERPEG, PŁUG WIRNIKOWY, NARAMIENNIK, DUROMER, SZCZAPA, SUCHY PROWIANT, DOMINATOR, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, BERET, POBIAŁKA, POMOC, PREZENTER, MSZAK, STOMIA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, PŁOMYCZEK, SITAK, CZARNA WDOWA, POWAŻNOŚĆ, BIFORIUM, KONWERSJA , AMPLITUDA, ESKADRA, KIBLA, KARAWANA, CZYSTA ALEKSJA, AKCENT, PIERNICZEK, NADZIEMNOŚĆ, SZCZWANY LIS, ROZMÓWNICA, KARL, UŁAMEK DZIESIĘTNY, EDYKUŁ, PROLEK, MONOCENTRYZM, SIŁA NABYWCZA, FRYWOLITKI, FRAMUGA, OBROŃCA, KADASTER, GRYZETKA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, WASĄG, HETMAN NAKAŹNY, DYPTYK, WIELOPŁETWIEC, PACHOLĘ, BIG BAND, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, NATARCZYWOŚĆ, JĄDRO, CUDZOŁOŻNICA, MÓŻDŻEK, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, OTWARTOŚĆ, WERTEKS, CHARAKTERYSTYKA, ZASTAWKA, WYWÓZKA, ZAŚWIATY, KEM, GRAF EULEROWSKI, KATASTROFA BUDOWLANA, LITERAT, ŚWIAT DYSKU, ROZWAGA, PRÓBKA, KRAWĘDŹ, GŁOWNIA, ELEMENT GRZEJNY, HYGROPSAMMON, FALA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, ZJAWISKO THOMSONA, NERWICA SPOŁECZNA, FIKCJA, WYROŚLE, ŚLIZG, KASZKIET, SZKŁA, WYKONAWCA, PLAKAT, OŚWIECICIEL, ESTER, OPIESZAŁOŚĆ, AFERKA, OSTATNIE PODRYGI, KIEŁKOWNIK, MATERIALIZM, INFORMACJA POUFNA, BAGNO, ABISYŃSKI KLASYCZNY, PLOMBA, MUNSZTUK, TEATR, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, TULEJA, MALUCZKOŚĆ, PAPROTNIK KOLCZYSTY, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, OBOZOWISKO, PODLEW, POŻYCZKA, PŁÓTNO, CZASOWNIK FRAZALNY, RAGOUT, BĄK, BAWEŁNA, NOTOWANIA, KETOZA, REZON, HELIOCENTRYZM, STREFA BUFOROWA, GEOMETRIA CZYSTA, PLAKAT, BECZKA, KLAUZULA, DOMINANTA, KIT, NIEWZAJEMNOŚĆ, OWADZIARKI, INWESTYCJA PORTFELOWA, MENISK WKLĘSŁY, DYFTYK, CYKL ŚWIŃSKI, KOSZYK, SITNIK, GRAF PODSTAWOWY, KORUPCJOGENNOŚĆ, TERRINA, BROKER, BAŁAMUTNICA, ŻYWOTNOŚĆ, CHRZEST, BODZIEC WARUNKOWY, UNISONO, ZIELONE, OKRUCH SKALNY, USZKO, DYNAMIKA, PRESKRYPTYWIZM, ZASTRZALIN, ?TUZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.347 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POŁĄCZENIE CHWILOWE, OKRESOWE, STAŁE ROZŁĄCZNE LUB NIEROZŁĄCZNE W BUDOWIE MASZYN, W KTÓRYM SIŁA LUB MOMENT SIŁY Z ELEMENTU DO ELEMENTU POŁĄCZENIA ZAPEWNIANE JEST POPRZEZ TARCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POŁĄCZENIE CHWILOWE, OKRESOWE, STAŁE ROZŁĄCZNE LUB NIEROZŁĄCZNE W BUDOWIE MASZYN, W KTÓRYM SIŁA LUB MOMENT SIŁY Z ELEMENTU DO ELEMENTU POŁĄCZENIA ZAPEWNIANE JEST POPRZEZ TARCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŁĄCZENIE CIERNE połączenie chwilowe, okresowe, stałe rozłączne lub nierozłączne w budowie maszyn, w którym siła lub moment siły z elementu do elementu połączenia zapewniane jest poprzez tarcie (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŁĄCZENIE CIERNE
połączenie chwilowe, okresowe, stałe rozłączne lub nierozłączne w budowie maszyn, w którym siła lub moment siły z elementu do elementu połączenia zapewniane jest poprzez tarcie (na 16 lit.).

Oprócz POŁĄCZENIE CHWILOWE, OKRESOWE, STAŁE ROZŁĄCZNE LUB NIEROZŁĄCZNE W BUDOWIE MASZYN, W KTÓRYM SIŁA LUB MOMENT SIŁY Z ELEMENTU DO ELEMENTU POŁĄCZENIA ZAPEWNIANE JEST POPRZEZ TARCIE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - POŁĄCZENIE CHWILOWE, OKRESOWE, STAŁE ROZŁĄCZNE LUB NIEROZŁĄCZNE W BUDOWIE MASZYN, W KTÓRYM SIŁA LUB MOMENT SIŁY Z ELEMENTU DO ELEMENTU POŁĄCZENIA ZAPEWNIANE JEST POPRZEZ TARCIE. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x