RODZAJ ZAGRANIA W NIEKTÓRYCH SPORTACH ROZGRYWANYCH Z WYKORZYSTANIEM PIŁKI (TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY, GOLF); W TYM ZAGRANIU NADAJE SIĘ PIŁCE GÓRNĄ (POSTĘPUJĄCĄ) ROTACJĘ, DZIĘKI CZEMU JEJ TOR LOTU JEST BARDZIEJ ZAKRZYWIONY W DÓŁ NIŻ W PRZYPADKU PIŁKI BEZROTACYJNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TOPSPIN to:

rodzaj zagrania w niektórych sportach rozgrywanych z wykorzystaniem piłki (tenis stołowy, tenis ziemny, golf); w tym zagraniu nadaje się piłce górną (postępującą) rotację, dzięki czemu jej tor lotu jest bardziej zakrzywiony w dół niż w przypadku piłki bezrotacyjnej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ZAGRANIA W NIEKTÓRYCH SPORTACH ROZGRYWANYCH Z WYKORZYSTANIEM PIŁKI (TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY, GOLF); W TYM ZAGRANIU NADAJE SIĘ PIŁCE GÓRNĄ (POSTĘPUJĄCĄ) ROTACJĘ, DZIĘKI CZEMU JEJ TOR LOTU JEST BARDZIEJ ZAKRZYWIONY W DÓŁ NIŻ W PRZYPADKU PIŁKI BEZROTACYJNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.521

WĘZEŁ, PIEPRZ MNISI, PRZEMYSŁ HUTNICZY, PRONIEMIECKOŚĆ, INDEKS, AFGAŃSKI, SYZYGIA, ANTYGENOWOŚĆ, BEZBRONNOŚĆ, HIEROFANT, ODJEMNIK, BOB, MAKI ZŁOTY, FAWORYT, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, BROGSY, PTERODAKTYL, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, KONICZYNKA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, CYLINDER, ŁYCZAK, DECYZJA OPTYMALNA, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, RAK STAWOWY, KOKARDKA, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, LABORANT, GLIZA, MACIERZ TRANSMITANCJI, NAGRODA POCIESZENIA, ŻEL, MUFLA, ZWIERCIADŁO, SIŁOWNIK, JAZZÓWKA, BIEG, TELEFONIA KOMÓRKOWA, BEZŁAD FRIEDREICHA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, PUNKT PRZYZIEMNY, KWINTET FORTEPIANOWY, PALCATY, WSZY, PIESEK PRERIOWY, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, TOKAMAK, PATOLOG, KLAWIK, MANIAK, NALEŻNOŚĆ KRÓTKOTERMINOWA, LATANIE PRECYZYJNE, WIDELEC, ŚMIETKA OZIMÓWKA, FANABERIA, PUSZKA, SPRAWCZOŚĆ, RAMIENICA KRUCHA, BRZOZA CZARNA, JATA, DYWIZJA, KNOCKDOWN KARATE, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, LANDSKNECHT, GAP, BĄK, KRATOWNICA, MIĘSOŻERCA, PRÓG BÓLU, SPINING, ZWOJEK, AUTOSZCZEPIONKA, LÓD DENNY, ROJENIE, TAKSON MONOTYPOWY, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, BORZEŚLAD, SYRENA OKRĘTOWA, TROPIK, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, SATO-KAGURA, SEMITOLOG, UŻYTEK, MAKAKOKSZTAŁTNE, BAZA, REWIZJONIZM, PRZEPONA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, GOLFIK, PALATOGRAM, OWODNIOWCE, NAKIEROWANIE SIĘ, MDK, DRAMATOPISARSTWO, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, EKSTRADYCJA, UPADŁOŚĆ, DRAMA, AKSAMITNOŚĆ, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, CYJANOŻELAZIAN, SZPILKA, HUBA, PRAWO HUBBLE'A, KÓZKA, STAŁA SVEDBERGA, ARTYLERIA JĄDROWA, EXPRES, ZMOTORYZOWANY, DEPRESJA CYKLICZNA, SUBTELNOŚĆ, SUCHA IGŁA, STRÓJ WIECZOROWY, KOMA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, KOLEJ, ZMIENNA ZWIĄZANA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, SIATKOWIEC, CYLINDEREK, PALMA, TERMOS BUFETOWY, MARSZAND, POTAJEMNOŚĆ, SOPLENIEC, KRET EUROPEJSKI, MOGISYGMATYZM, BIZNESIK, DRUK WKLĘSŁY, TWARDZIEL, TYK, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, NALEGANIE, SEKRECJA, BIZNESMENKA, PĘTLA, OKRĘT DOZOROWY, PORZĄDEK JOŃSKI, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, POJAZD, BOMBARDON, ARTROZA, TARPAN, STADION, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, RADIOLOGIA, SPŁUKIWANIE, TOREBKA, SZELĘŻNIK, MISIAK, PAŁECZKA, ŁĄCZEŃ, KRÓLOWA, SALSA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, PARKAN, POWAŻNOŚĆ, ORBITA, GĘSTOŚĆ, ŻEBRO, PAWILON, SPOT, BOKÓWKA, BEZWŁAD, CZUJKA, OKNO DIALOGOWE, STANIĘCIE, HARD CORE, FUZJA PIONOWA, SUITA, ZAPUSTY, ZIEMIA, BOCZNIAK, PIANOLA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, TANECZNOŚĆ, ZASIEDZIAŁOŚĆ, ODTWARZANIE, CHOROBA KAHLERA, TRANSWESTYTKA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, ŚWIETLICZANKA, SERDUSZKA OKAZAŁE, UTYLITARYZM, ANTYDEPRESANT, KLAUZULA HORNA, KANGUR OLBRZYMI, ŻAŁOBA, LANGUR WSPANIAŁY, WAPER, POROŚLE, TORBA, RUCHLIWOŚĆ, WIATR SŁONECZNY, KOPUŁA LODOWA, INDYWIDUALIZM, EDYL, NIGERZAUR, OBROSTKA, GENETYKA KLINICZNA, MINA, LINIA GEODEZYJNA, DOBUDÓWKA, OBRAZA BOSKA, PAPIER GAZETOWY, POLONISTYKA, ZASADA DUALNOŚCI, PISZCZAŁKA ORGANOWA, KAMIZELKA, ZDROWAŚKA, ŁAMACZ LODU, SIATKÓWKA, DRUK ROZSTRZELONY, LEGWAN KAMELEONOWATY, CZYN SPOŁECZNY, SERDAK, MARZENIE SENNE, MILICJA, GOŹDZIANKA, SIARCZEK, TRYL, PĘCHERZYK, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, ODJAZD, PROBLEM, FORTECA, KLIN, BIEG MYŚLIWSKI, LEKTURA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, INWOLUCJA, NOOBEK, DZIKI ZACHÓD, ŁOPATA, WYGRZMOCENIE SIĘ, USTERZENIE RUDLICKIEGO, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, GLINIASTOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, RASZKA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, OSKRZELE, AEROZOL, ODPROMIENNIK, NIEROZWIDNIA, PUSTAK, BURGER, SONDAŻ, FANEROFIT, KŁOSEK, NAWÓZ SZTUCZNY, TWÓR, SIODLARSTWO, WARZELNIA, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, EKSFOLIACJA, WOJOWNICZOŚĆ, ACHROMATYNA, MAKRUROZAUR, STRZAŁECZKA, LAMINAT, SŁUGA BOŻY, TARŁO, GETTO, LIMONIADA, KNAP, WACHLAREK, GODET, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, PIJAR, TECHNOZAUR, BONITO, LODY AMERYKAŃSKIE, BACH, AUTOGIEŁDA, KONTRDEMONSTRACJA, FILM HISTORYCZNY, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, PRZESZKODA, DOLOT, BUFOR, LOG, SĄŻNISTOŚĆ, FURA, ŁĄCZNIK, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, GÓRNICZKA, KANEMEJERIA, WARSTWA ZIARNISTA, HETEROMORFIZM, SZARPAK, ROŚLINA SŁONOLUBNA, ORZECH KOKOSOWY, ZŁOŻE OKRUCHOWE, ?SSAK OWADOŻERNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.521 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ZAGRANIA W NIEKTÓRYCH SPORTACH ROZGRYWANYCH Z WYKORZYSTANIEM PIŁKI (TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY, GOLF); W TYM ZAGRANIU NADAJE SIĘ PIŁCE GÓRNĄ (POSTĘPUJĄCĄ) ROTACJĘ, DZIĘKI CZEMU JEJ TOR LOTU JEST BARDZIEJ ZAKRZYWIONY W DÓŁ NIŻ W PRZYPADKU PIŁKI BEZROTACYJNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ZAGRANIA W NIEKTÓRYCH SPORTACH ROZGRYWANYCH Z WYKORZYSTANIEM PIŁKI (TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY, GOLF); W TYM ZAGRANIU NADAJE SIĘ PIŁCE GÓRNĄ (POSTĘPUJĄCĄ) ROTACJĘ, DZIĘKI CZEMU JEJ TOR LOTU JEST BARDZIEJ ZAKRZYWIONY W DÓŁ NIŻ W PRZYPADKU PIŁKI BEZROTACYJNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TOPSPIN rodzaj zagrania w niektórych sportach rozgrywanych z wykorzystaniem piłki (tenis stołowy, tenis ziemny, golf); w tym zagraniu nadaje się piłce górną (postępującą) rotację, dzięki czemu jej tor lotu jest bardziej zakrzywiony w dół niż w przypadku piłki bezrotacyjnej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TOPSPIN
rodzaj zagrania w niektórych sportach rozgrywanych z wykorzystaniem piłki (tenis stołowy, tenis ziemny, golf); w tym zagraniu nadaje się piłce górną (postępującą) rotację, dzięki czemu jej tor lotu jest bardziej zakrzywiony w dół niż w przypadku piłki bezrotacyjnej (na 7 lit.).

Oprócz RODZAJ ZAGRANIA W NIEKTÓRYCH SPORTACH ROZGRYWANYCH Z WYKORZYSTANIEM PIŁKI (TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY, GOLF); W TYM ZAGRANIU NADAJE SIĘ PIŁCE GÓRNĄ (POSTĘPUJĄCĄ) ROTACJĘ, DZIĘKI CZEMU JEJ TOR LOTU JEST BARDZIEJ ZAKRZYWIONY W DÓŁ NIŻ W PRZYPADKU PIŁKI BEZROTACYJNEJ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - RODZAJ ZAGRANIA W NIEKTÓRYCH SPORTACH ROZGRYWANYCH Z WYKORZYSTANIEM PIŁKI (TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY, GOLF); W TYM ZAGRANIU NADAJE SIĘ PIŁCE GÓRNĄ (POSTĘPUJĄCĄ) ROTACJĘ, DZIĘKI CZEMU JEJ TOR LOTU JEST BARDZIEJ ZAKRZYWIONY W DÓŁ NIŻ W PRZYPADKU PIŁKI BEZROTACYJNEJ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x