STROFA O DWÓCH RYMACH, OK. 15 WERSACH, Z REFRENEM, W KTÓRYM DWUKROTNIE POWTARZA SIĘ POCZĄTKOWE SŁOWA PIERWSZEGO WERSU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RONDO to:

strofa o dwóch rymach, ok. 15 wersach, z refrenem, w którym dwukrotnie powtarza się początkowe słowa pierwszego wersu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RONDO

RONDO to:

skrzyżowanie z okrągłą wyspą, często obowiązuje na nim szczególna organizacja ruchu (na 5 lit.)RONDO to:

brzeg kapelusza (na 5 lit.)RONDO to:

forma muzyczna z powracającym refrenem i kupletami, popularna od XVII-XVIII wieku (na 5 lit.)RONDO to:

średniowieczna ludowa pieśń francuska, wykonywana do tańca - miała powtarzające się elementy (na 5 lit.)RONDO to:

ozdobne pismo o okrągłych literach (na 5 lit.)RONDO to:

rondówka - stalówka do pisania rondem (na 5 lit.)RONDO to:

kolisty plac, z którego rozchodzą się promieniście ulice (na 5 lit.)RONDO to:

średniowieczna forma pieśni tanecznej, później forma instrumentalna, np. sonata (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STROFA O DWÓCH RYMACH, OK. 15 WERSACH, Z REFRENEM, W KTÓRYM DWUKROTNIE POWTARZA SIĘ POCZĄTKOWE SŁOWA PIERWSZEGO WERSU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.441

ZWICHNIĘCIE, TELETRANSMISJA, KOKTAJL MOŁOTOWA, PRZEPOCZWARZENIE, TRZY KARTY, SERIALIZM, FINEZYJNOŚĆ, ALKAZAR, BAZA, RELIGIA, TAMBOREK, FALA ODBITA, PEPINIERA, KUC KASPIJSKI, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, REALNOŚĆ, PRZECIEK, TŁUMACZKA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, TLENEK ŻELAZOWY, WARSTWA OZONOWA, DWUWIERSZ, PRZYBŁĘDA, FLUOROSKOP, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, KAMIKAZE, RAJTARIA, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, PROTEZA, WODA-WODA, OTĘPIENIE, CZWARTY ŚWIAT, BIOLA, CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, GRAFIKA WEKTOROWA, GESTALT, CZYTANIE WYBIÓRCZE, STACJA TELEWIZYJNA, ŁĄCZNIK OLEJOWY, RÓŻA PUSTYNI, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, CHOROBA SCHILDERA, ARESZT, SWEET, GÓRKA, EROZJA ŚNIEŻNA, OPOZYCJA, OKRES AMAZOŃSKI, PRZEŚMIECHY, SAD, TRÓJNÓG, STARY MALUTKI, KUCHNIA, PACZKA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, BRAK, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, GRA W KARTY, HERBACIARKA, PRĄD STAŁY, PRZESYŁ, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, ROZCHWIEJ, GOTOWIEC, PRACOWNIK LEŚNY, COKÓŁ, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, ROZKŁAD, DEMENTI, WORKOWCE, AKTYWNOŚĆ, ANTYROMANTYZM, BEETHOVEN, GEN WĘDRUJĄCY, BOMBA KOBALTOWA, RYNEK PRACY, INTERPRETACJA, GÓWNOZJAD, KOMPARATYSTYKA, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, SHORT TRACK, ODPÓR, UKŁAD CYFROWY, TANIEC, KARBIDKA, SZEW, SLAWISTYKA, KASKODA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, NIESZLACHECTWO, RELACJA BINARNA, ŚMIECIARZ, ELEKTRODA KALOMELOWA, IZBA, SERWITUT, OGNIWO SUCHE, NEOGOTYK, WAGON DOCZEPNY, NAGOZALĄŻKOWE, BEHAWIORYZM, PANEWKA, MUZYK, WRZECIENNIK, TRÓJKĄT EULEROWSKI, HIPOSTAZA, ZASTÓJ ŻYLNY, MLECZ, UPOJNOŚĆ, GRYF, GRASICA, BAGPIPE, KOLEJ GONDOLOWA, DEPTAK, RAK, KWAS AZOTOWY, HARMONIA, DWUŚCIAN, DOM AUKCYJNY, KUC MERENS, LÓD FIRNOWY, OBSZUKANIE, TRZASKOWISKO, IMMUNOFARMAKOLOGIA, TURANIZM, TABU, KAUTOPIREIOFAGIA, KONFIGURACJA, ZMYWACZ, USŁUGA OBCA, USTNOŚĆ, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, PODWÓJNA HELISA, OSTRYGOJAD, CHOROBA DARIERA, CHMURA KŁĘBIASTA, TORPEDA, BAWÓŁ MINDORSKI, DZIAŁ OSOBOWY, DZIEŃ POLARNY, ŁACINA, TRZĘŚLIKOWCE, ATOMISTYKA, MIMETYZM, BUTERSZNYT, ROBAK, GEOGRAFIA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, AREN, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, MASA SPOCZYNKOWA, SZAFUNEK, POJAZD NIEKOŁOWY, PASIAK, SUROWOŚĆ, ELFICKI, ROZEDMA PŁUC, BRODAWKA, PSYCHODYDAKTYKA, MAJÓWKA, AFGAŃSKI, KOŁOMYJEC, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, DOMINIUM BRYTYJSKIE, NAŚLADOWNICTWO, SUTERYNA, TABORYTA, STROIK PODWÓJNY, GŁODOMÓR, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, CIAŁO AMORFICZNE, WETERYNARKA, PRZECIWNIK, RUNDA, SZKŁO JENAJSKIE, SHAKER, ZIEMIA ODNIESIENIA, LORD, HYPERBATON, BUDA, ANTYPERTYT, EUTEKTYK, EMPORA ORGANOWA, TALK SHOW, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, RZUTKA, OBSUWISKO, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, SZCZUR, ETIOLOGIA, SMOCZEK, SIŁA PŁYWOWA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, MIMETYZM, MONTOWNIA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, MOTYWIK, PRZYRODOZNAWCA, FILM ANIMOWANY, ALEUCKI, WYPAD, WSPINACZKA SKAŁKOWA, EKOSFERA, ŚWIECIDEŁKO, OBRONA PHILIDORA, DOCHÓD NOMINALNY, DACH ŁAMANY, BABA JAGA, GATUNEK INWAZYJNY, POJAZD, KLASA, BIMBROWNIA, OBRAZA BOSKA, PINGWIN RÓWNIKOWY, CHOROBA NASU-HAKOLI, KARA, WIKTORIA, UCZEŃ, PIĘCIOBÓJ, AKWAWITA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SYROPEK, BIEŻNIK, ROZROST, PRĄD ZAWIESINOWY, DOBA, RADIOTA, GLORIA, JER SŁABY, OBRZYD, MODEL POINCARÉGO, SZEJK, DZIENNIK PROMULGACYJNY, MEGAMARKET, TROLLING, LAUFER HETMAŃSKI, LOGOPEDKA, MACHANIE RĘKĄ, PIEZOELEKTRYK, ALGEBRAIK, KONODONT, GZY, KUSZYK, ŚWIADCZENIE, GROSZKI, D, KOSMOLOGIA, DŻDŻOWNICA, BOMBA TERMOJĄDROWA, SPADOCHRON, NITROBAKTERIA, KECZUA, ANTARKTYKA, DWÓJNÓG, BELKOWANIE, CIEMNOBLASZEK, RUGBY, POWIJAKI, OLEANDER, SLEGA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, WIELKOŚĆ, JĄDRO ŚLIMAKOWE, GARNCZEK, FUNKCJA LINIOWA, WIECZÓR PANIEŃSKI, ORGANISTA, UKŁAD ZAMKNIĘTY, SASZETKA, EKSTREMIZM PRAWICOWY, GARNUSZEK, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, ORTODONCJA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, CHOROBA BERGERA, MARSZ, SSAK, SĄD OPIEKUŃCZY, FILOZOFIA, ZIARNO, ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, GODZINA MILICYJNA, SEZONOWIEC, NUMER TAKTYCZNY, USTRÓJ NIEWOLNICZY, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, MIŚ, PERYPATETYK, SYSTEM AUTONOMICZNY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, WARUNEK LOKALOWY, SKÓRNIK, POEMAT HEROIKOMICZNY, DZWONY RUROWE, KRZYŻ CHOLERYCZNY, ANTYNATURALIZM, DOWÓD ONTOLOGICZNY, PIES GOŃCZY, RUMIEŃ NAGŁY, ?SILNIK SYNCHRONICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.441 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STROFA O DWÓCH RYMACH, OK. 15 WERSACH, Z REFRENEM, W KTÓRYM DWUKROTNIE POWTARZA SIĘ POCZĄTKOWE SŁOWA PIERWSZEGO WERSU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STROFA O DWÓCH RYMACH, OK. 15 WERSACH, Z REFRENEM, W KTÓRYM DWUKROTNIE POWTARZA SIĘ POCZĄTKOWE SŁOWA PIERWSZEGO WERSU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RONDO strofa o dwóch rymach, ok. 15 wersach, z refrenem, w którym dwukrotnie powtarza się początkowe słowa pierwszego wersu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RONDO
strofa o dwóch rymach, ok. 15 wersach, z refrenem, w którym dwukrotnie powtarza się początkowe słowa pierwszego wersu (na 5 lit.).

Oprócz STROFA O DWÓCH RYMACH, OK. 15 WERSACH, Z REFRENEM, W KTÓRYM DWUKROTNIE POWTARZA SIĘ POCZĄTKOWE SŁOWA PIERWSZEGO WERSU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - STROFA O DWÓCH RYMACH, OK. 15 WERSACH, Z REFRENEM, W KTÓRYM DWUKROTNIE POWTARZA SIĘ POCZĄTKOWE SŁOWA PIERWSZEGO WERSU. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x