SUBSTANCJA ZAPACHOWA POCHODZENIA ROŚLINNEGO, KTÓRĄ POZYSKUJE SIĘ POPRZEZ PROCES DESTYLACJI LUB WYCISKANIE OWOCNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OLEJEK ETERYCZNY to:

substancja zapachowa pochodzenia roślinnego, którą pozyskuje się poprzez proces destylacji lub wyciskanie owocni (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA ZAPACHOWA POCHODZENIA ROŚLINNEGO, KTÓRĄ POZYSKUJE SIĘ POPRZEZ PROCES DESTYLACJI LUB WYCISKANIE OWOCNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.426

COOL JAZZ, KĄT PROSTY, BŁOTNIAK, ŚRODEK MASY, MRÓWKA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, SIŁY POKOJOWE, POLECANKA, RÓG, KOMBINATORYKA, KASZA JĘCZMIENNA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, WYPRAWKA, STAN, NIETZSCHEANISTA, INFORMACJA POUFNA, PŁÓCIENNICA, KOREK TOPLIWY, BARION, PÓŁOKRĄG, OSOBOGODZINA, RAKI, KĄPIEL, ZREKOMPENSOWANIE, ZAKUP, STATEK, LINIA, LARYNGEKTOMIA, EMPIRE, POŻYTECZNOŚĆ, PODODDZIAŁ, MATURACJA, KRA, MAGNES, FERMA, SELSKIN, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, NACZYNIE OZDOBNE, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, REGENERACJA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, SZPATUŁKA, MANIERY, HIPOPOTAMOWATE, ŻÓŁTLICA, PROTROMBINA, OGÓREK, TAŚMA, BUSINESSMAN, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, TARCZA, ZADRAPNIĘCIE, KOJARZENIE, PROPAGACJA, CYKL, KWAZIKRYSZTAŁ, PANEL STEROWNICZY, OPŁATA SANKCYJNA, SĄD KOLEŻEŃSKI, FRONTALE, NACECHOWANIE, KREDKA OŁÓWKOWA, INKUBATOR, ZAPRAWA, KOŃ NA PATYKU, MYJKA, MAŁY REALIZM, CIĄG, SIEĆ WAN, LAKOLIT, KERATNOCYT, BAR, DZIELNICA KLIMATYCZNA, HYDRA, WARTKOŚĆ, JAPOŃSKOŚĆ, MEZOSFERA, PIGWA POSPOLITA, EKSCYTARZ, SIATKA, WAMS, ODMRAŻACZ, ATOMISTYKA, AMUR, KOSMOLOGIA, WYJADACZ, KANEFORA, ZAPITA, ŁĄCZNOŚĆ, KLEIK, ROBER, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, BUTWA, ACEFALIA, DÉJA VU, CZASZA, DZIECIAK, PÓŁWYSEP PRZYROSTKOWY, STOPIEŃ NAUKOWY, LENIWCOWATE, HAMBURGER, BUDYŃ, PUNKT OKOSTNOWY, PIKNIK, PÓJDŹKA, BULLETIN BOARD SYSTEM, SPÓŁGŁOSKA WELARNA, DWORZANIN, BALECIK, ZŁOŻE GNIAZDOWE, RETENCJA, INWIGILACJA, KOŁO HISTORII, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, OCTOWNIA, GRA W BUTELKĘ, SPORT ZIMOWY, METEORYTYKA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, UCINKA, TUNBERGIA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, TERAPIA REINKARNACYJNA, WYSYPKA, PIRACTWO, STRAPONTEN, SKALEŃ AWENTURYNOWY, STAN, NELSON, NAPŁYW, SIEĆ KRYSTALICZNA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, SOCJOPSYCHOLOGIA, GERMAŃSKOŚĆ, ZEGAR MOLEKULARNY, FORMA ODLEWNICZA, OŚLE UCHO, ANALIZA WYPUKŁA, LATAWIEC, GARDENIA, LESZCZYNA, MAJOWY PRACOWNIK, GULASZ, OSŁONKA, TELEMARK, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, ZASADA, ANTOWIE, CYKL KONIUNKTURALNY, DOKUMENT PAPIESKI, BUFFETING, MNOŻENIE MACIERZY, PIĘĆDZIESIĄTKA, WIDMO ATOMOWE, ZATAR, ZAPŁADNIACZ, IZBA, AKWEN, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, DIALER, KOLANO SZPOTAWE, KAMERTON, TROMPA, RUCH, KOLONADA, EGZORTA, SZARPANKA, PASKUDNIK, ŚWIĘTE KOLEGIUM, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, AEROLOGIA, STYL, HAŁASOWNIK, PRZEKLĘTNIK, RUCHANKA, LICZMAN, BALERON, EDYKUŁA, PŁOMYK, PIERÓG, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, SOK, JAMAJCZYK, MYŚLIWY, ROZMNOŻA, ABSOLUTYZACJA, CEWA, ELASMOZAURY, ZAAWANSOWANIE, ZABIEG FIZYKALNY, FLOTA, ZALANIE PAŁY, REGIONALISTA, SZPERACZ, PRZESIĘK, KNOCKDOWN KARATE, LEWORĘKI, BRANDMUR, SZWARCCHARAKTER, KAZACH, DYMORFIZM PŁCIOWY, REGENERATOR, ANIOŁEK CHARLIEGO, ZWIĄZEK NARCIARSKI, AUTOBUS SZYNOWY, PANTOGRAF, PREPARAT CHEMICZNY, ANTYKOAGULANT, ELEKTROWNIA JĄDROWA, TUSZ, HERMENEUTYKA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, ADRES ELEKTRONICZNY, FALKA COIFLET, NAKAZ, BEZAWARYJNOŚĆ, GALWANIZACJA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, LEKTOR, SZTANGA, OBENAUTA, SOCZEWKA, CUD, SPREJ, JĘZYK ŻYWY, DEOKSYADENOZYNA, UCZENNICA, NAKRYCIE, TYRAŃSTWO, MAPA SZTABOWA, FINAŁ, UŚMIECH SARDONICZNY, CHŁONIAK, POJAZD SPECJALNY, RACJONAŁ, IMPULS, KLOPSIK, INFILTRACJA, ZANOKCICA CIEMNA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, MANTELLOWATE, ANIOŁECZEK, DWUNASTY, DRYL, INDYWIDUALIZM, KEYBOARD, EKONOMIK, KANTONIERA, KUJNOŚĆ, JAŚ WĘDROWNICZEK, DWUNASTKA, BECZKA PROCHU, EGRETA, AŻUR, KROSNO, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, REWIZJONIZM, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, SZKLANY SUFIT, AWANGARDYZM, OMLET NORWESKI, KOLANO, ŻYDZISKO, WISZER, HEBRAJSKI, ODKAŻACZ, DESZCZ, INŻYNIERIA CHEMICZNA, KĘDZIERZAWKA, PRÓŻNIAK, PYTEL, GETRY, TRUP, GARNUSZEK, PRZEWRÓSŁO, POCHŁANIACZ, GRA NA ZWŁOKĘ, PŁYN CHŁODNICZY, SIEĆ ENERGETYCZNA, KOPROFAGI, KARBUNKUŁ, KOSMATOŚĆ, TANZANKA, PODKŁAD KOLEJOWY, PISMO WĘZEŁKOWE, ANTYCYPACJA, VASARELY, HALE, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, USTALENIE, KOPARKA KROCZĄCA, WOŁOSKI, NIEŻYCZLIWOŚĆ, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, NIERZĄDNICA, PARALAKSA, PAS BEZPIECZEŃSTWA, POBORCA, OBYWATEL ŚWIATA, ?OLEJEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.426 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA ZAPACHOWA POCHODZENIA ROŚLINNEGO, KTÓRĄ POZYSKUJE SIĘ POPRZEZ PROCES DESTYLACJI LUB WYCISKANIE OWOCNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA ZAPACHOWA POCHODZENIA ROŚLINNEGO, KTÓRĄ POZYSKUJE SIĘ POPRZEZ PROCES DESTYLACJI LUB WYCISKANIE OWOCNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OLEJEK ETERYCZNY substancja zapachowa pochodzenia roślinnego, którą pozyskuje się poprzez proces destylacji lub wyciskanie owocni (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OLEJEK ETERYCZNY
substancja zapachowa pochodzenia roślinnego, którą pozyskuje się poprzez proces destylacji lub wyciskanie owocni (na 15 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA ZAPACHOWA POCHODZENIA ROŚLINNEGO, KTÓRĄ POZYSKUJE SIĘ POPRZEZ PROCES DESTYLACJI LUB WYCISKANIE OWOCNI sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - SUBSTANCJA ZAPACHOWA POCHODZENIA ROŚLINNEGO, KTÓRĄ POZYSKUJE SIĘ POPRZEZ PROCES DESTYLACJI LUB WYCISKANIE OWOCNI. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

x