OSOBA, KTÓRA FAKTYCZNIE WŁADA CUDZĄ RZECZĄ JAK UŻYTKOWNIK, NAJEMCA, DZIERŻAWCA, ZASTAWNIK ITP. I JEST PODPORZĄDKOWANA WŁAŚCICIELOWI LUB POSIADACZOWI SAMOISTNEMU NA PODSTAWIE STOSUNKU PRAWNEGO UPRAWNIAJĄCEGO GO DO WŁADANIA RZECZĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POSIADACZ ZALEŻNY to:

osoba, która faktycznie włada cudzą rzeczą jak użytkownik, najemca, dzierżawca, zastawnik itp. i jest podporządkowana właścicielowi lub posiadaczowi samoistnemu na podstawie stosunku prawnego uprawniającego go do władania rzeczą (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA FAKTYCZNIE WŁADA CUDZĄ RZECZĄ JAK UŻYTKOWNIK, NAJEMCA, DZIERŻAWCA, ZASTAWNIK ITP. I JEST PODPORZĄDKOWANA WŁAŚCICIELOWI LUB POSIADACZOWI SAMOISTNEMU NA PODSTAWIE STOSUNKU PRAWNEGO UPRAWNIAJĄCEGO GO DO WŁADANIA RZECZĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.950

BANER, IMITATOR, WARZYWNIAK, UŻĄDLENIE, ANALIZA, EKSPEDYCJA, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, LUTNIA, KLUBOWICZ, MAŁY EKRAN, TŁUMIENIE, MAGNES, BEJCA, ANALIZA REGRESJI, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, TABU, FESTON, WIATROWNICA, PŁASZCZKA NAGA, MUR OPOROWY, ROŚLINY OSIOWE, BLACHARZ, WYŁADOWANIE KORONOWE, SZUPINKA, PLUTOKRACJA, NOTA PROTESTACYJNA, PSYCHOPEDAGOG, POLIETER, KONTRMANIFESTACJA, GAJA, KARIN, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, KREDENS, OSET SIWY, POCISK PODKALIBROWY, KRYTERIUM STEROWANIA, PIESIO, MARTWE POLE, EKIPA, BRĄZOWNIK, PRZESIEW, TRACZKA, PLACEK, JEZIORO PRZYOZOWE, KULTURA STARTEROWA, CYNGLE, ORGANISTKA, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, BASSO CONTINUO, DOBRO PRAWNE, IWAN, EKOGROSZEK, SZEWRON, KORPORACYJNOŚĆ, RASOWOŚĆ, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, SKATER, HENRYK IV SALICKI, CHÓR, ZAWIKŁANIE, PĘTELKA, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, PINZGAUER, ZAKRĘT, KARMIDEŁKO, NOSOWOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, GRZYBIARZ, JEDNOŚĆ, WYKONAWCA, ARCHIKONFRATERNIA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, KONSERWA, CEBULAK, HELLEŃSKOŚĆ, KLINIEC, OKRĄGŁOŚĆ, OBŁOK SREBRZYSTY, ŻYDOWSKOŚĆ, STRAWIŃSKI, OBSESJA, ANATOMIA KLINICZNA, ŻYWOTNOŚĆ, PARKIET, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, HIPOTEKA, BĄCZEK, ŁĄCZNIK OLEJOWY, CIAMAJDA, OFERTA WARIANTOWA, ŁUPIEŻ PSTRY, LEW, POMALOWANE, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, NORMALIZATOR, CHARAKTERYSTYKA, FUNKCJA ZDANIOWA, GORYCZAK, KREM, KAREL, MELANIZM, DUREŃ, METAFIZYCZNOŚĆ, ŁADOWNICZY, OBIEG, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, MINERAŁ ZABARWIONY, TEUTOŃSKI, WICEMISTRZYNI, WYNAJEMCA, NIEOPANOWANIE, ZAPRAWA, BROŃ MASZYNOWA, OKO OPATRZNOŚCI, STUDIO FOTOGRAFICZNE, PANSEKSUALIZM, NACZYNIE, ZAJĄCZEK, URLOP DZIEKAŃSKI, METALICZNOŚĆ, PUNKT DYMIENIA, PAPRYKARZ, WYDMUCHIWACZ, DIABELSKOŚĆ, BAJKA, OUTSIDER, SUBSTANCJALNOŚĆ, REFLEKTOR, MASA SPADKOWA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, KAMERA TELEWIZYJNA, NIEMRAWOŚĆ, ŻAGIEL, NIEPRZYJEMNOŚĆ, RENA, SPOINA, SEMITA, KASETA, PIRACTWO, LANDLORD, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, SPOWIEDŹ, PASEK NARZĘDZIOWY, OPERACJA LOGICZNA, CANCA, JĘZYKI BANTU, KUPA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, BAŁAGUŁA, STRATYFIKACJA, BELKOWANIE, EKSPRES DZBANKOWY, ESTAKADA, HOMOMORFIZM, ROZŁÓG, PODKŁAD, WKŁAD, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, KIOSK, PASTEWNIK, ZUPA, KARMNIK, PATRYCJAT, ŁAWA, KRZEWICIEL, BLOCZEK, OSĘKA, RISOTTO, ŁUG, SOLITER, POSTĘP GEOMETRYCZNY, WIKARY, MALINKA, ANTENA TUBOWA, ANGARIA, WESOŁOŚĆ, ŁYCZAK MUSZLOWY, DRAMATYZM, NOSICIEL, PRZEDZIAŁ CZASOWY, KWARC MLECZNY, DZIURAWKA, EPISTOŁA, PRZEZNACZENIE, OSPAŁOŚĆ, PALCÓWKA, MAKI ZŁOTY, KURKI, KRAJKA, OBRAZ, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, WEDETA, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, STYL, START MASOWY, ANGIELSKA FLEGMA, KONIEKTURA, AKCJONARIUSZ, WATRUSZKA, SZYKANA, ODWAGA, DEIKSA, WYWRÓT, WYRZUTNIA, KOMPARATYSTYKA, POKÓJ GOŚCINNY, DROGOMISTRZ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, DŁAWIDUDA, KOOPERANT, NEUROMEDIATOR, AŁYCZA, DOMICYL, SILNIK DOLNOZAWOROWY, FECJAŁ, POSTĘPOWANIE KARNE, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, NAZWA ZWYCZAJOWA, REWIR, OKAP, FOTOTROPIZM DODATNI, DÓŁ PACHOWY, POŻYCZKA LOMBARDOWA, PRESTISSIMO, SILNIK NISKOPRĘŻNY, OSKARŻYCIEL, AKTORKA, PSTRYKACZ, STOŻEK PASOŻYTNICZY, HERETYCZKA, PUCHAR, DEFILADA, MARSREJA, STRZAŁ, GASTRONOMIK, OBJEŻDŻACZ, SKANER OPTYCZNY, MIKROMIERZ, ROSZCZENIE ZWROTNE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, MUZYKA TŁA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, SZCZUDLARZ, SPRAWUNEK, SOLNISKO, HEJT, NIEWYDOLNOŚĆ, PANORA, PIŁKA RĘCZNA, ILOCZYN BLASCHKEGO, DOCENT, LASKA MARSZAŁKOWSKA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, DZIAŁ WÓD, ANETA, PASMO PRZEPUSTOWE, PRZESYP, RACHUNEK ZDAŃ, ŻOŁNIERZ, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, SYSTEM, PIGWA POSPOLITA, SZABROWNIK, PUSTAK, TURANIE, WYCINEK, CZASZA, GŁĄB, INTENSJA, KOŚCIÓŁ UNICKI, SKRAJNIK DZIOBOWY, BOMBER, PORNO, PŁOMIEŃ, ERGOTERAPEUTA, STEREOTAKSJA, DYSPOZYTURA, PIKIETA, IDEALNOŚĆ, POMPA ŁYDKOWA, PASAŻ, KWAS LIZERGOWY, GAŁKI, KOPULACJA, ZORZYNEK, SZAFARZ, WIĄZANIE, HASŁO, ROZKRUSZ, SKANER BĘBNOWY, ALT, REKOLEKCJE, JEŻYNA POPIELICOWA, MANAROW, FALA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, RYSUNKI, OKULARY SŁONECZNE, ?GŁUPTAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.950 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA FAKTYCZNIE WŁADA CUDZĄ RZECZĄ JAK UŻYTKOWNIK, NAJEMCA, DZIERŻAWCA, ZASTAWNIK ITP. I JEST PODPORZĄDKOWANA WŁAŚCICIELOWI LUB POSIADACZOWI SAMOISTNEMU NA PODSTAWIE STOSUNKU PRAWNEGO UPRAWNIAJĄCEGO GO DO WŁADANIA RZECZĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA FAKTYCZNIE WŁADA CUDZĄ RZECZĄ JAK UŻYTKOWNIK, NAJEMCA, DZIERŻAWCA, ZASTAWNIK ITP. I JEST PODPORZĄDKOWANA WŁAŚCICIELOWI LUB POSIADACZOWI SAMOISTNEMU NA PODSTAWIE STOSUNKU PRAWNEGO UPRAWNIAJĄCEGO GO DO WŁADANIA RZECZĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POSIADACZ ZALEŻNY osoba, która faktycznie włada cudzą rzeczą jak użytkownik, najemca, dzierżawca, zastawnik itp. i jest podporządkowana właścicielowi lub posiadaczowi samoistnemu na podstawie stosunku prawnego uprawniającego go do władania rzeczą (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POSIADACZ ZALEŻNY
osoba, która faktycznie włada cudzą rzeczą jak użytkownik, najemca, dzierżawca, zastawnik itp. i jest podporządkowana właścicielowi lub posiadaczowi samoistnemu na podstawie stosunku prawnego uprawniającego go do władania rzeczą (na 16 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA FAKTYCZNIE WŁADA CUDZĄ RZECZĄ JAK UŻYTKOWNIK, NAJEMCA, DZIERŻAWCA, ZASTAWNIK ITP. I JEST PODPORZĄDKOWANA WŁAŚCICIELOWI LUB POSIADACZOWI SAMOISTNEMU NA PODSTAWIE STOSUNKU PRAWNEGO UPRAWNIAJĄCEGO GO DO WŁADANIA RZECZĄ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - OSOBA, KTÓRA FAKTYCZNIE WŁADA CUDZĄ RZECZĄ JAK UŻYTKOWNIK, NAJEMCA, DZIERŻAWCA, ZASTAWNIK ITP. I JEST PODPORZĄDKOWANA WŁAŚCICIELOWI LUB POSIADACZOWI SAMOISTNEMU NA PODSTAWIE STOSUNKU PRAWNEGO UPRAWNIAJĄCEGO GO DO WŁADANIA RZECZĄ. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x