DREWNO OKRĄGŁE, OCIOSANE LUB PRZETARTE; UŻYWANE JAKO BUDULEC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIERWIONO to:

drewno okrągłe, ociosane lub przetarte; używane jako budulec (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIERWIONO

BIERWIONO to:

kawałek drewna służący palenia ognia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNO OKRĄGŁE, OCIOSANE LUB PRZETARTE; UŻYWANE JAKO BUDULEC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.039

SUBEMITENT, ROTUŁA, TONAŻ, EFEKT SORETA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, RESTART, ŁUSKA, DŻET, BZYGI, KARAFECZKA, JAMA, LYCRA, POLSKI-SLOWNIK.PL, BABCIA CIOTECZNA, ALDEHYD, ĆWICZENIE, TINGEL, PALMA, ORGAN, FORLANA, DYSKRETKA, SURFER, JAWORZYNA, UMBRA, MAGNOLIA, DOSTĘP, ŻARTOWNIŚ, ABIOGENEZA, HACJENDA, TUF, OKTET, WYŻYNA, SYSTEM POWIERNICZY, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, KASZTAN, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, DYSZEL, LUSTRO, GŁUCHY TELEFON, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, KUPA, ETOLA, HERMA, SYNAPIZM, IMPREZA TURYSTYCZNA, TASIEMCE, MISJONARZ, DZIABA, OKUCIE, MOCZ, LITOBENTOS, HALE, ŁBISKO, REDAKTOR TECHNICZNY, LATRY, KANAŁ, CHOROBA BOSTOŃSKA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, MARKA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, BRZOZA, SKĄPOSZCZETY, TERMOS, GATUNEK ZBIOROWY, SZAŁAS, REKLAMANT, EGZOTYK, ŁATA, WYSZYWANKA, OGNIWO WZORCOWE, TERYNA, DOGMATYZM, TENOR, DANA, PANEL STEROWNICZY, EKSPRES, BRAZYLIJSKOŚĆ, MASTYKS, RÓŻOWA LANDRYNKA, MAŁŻ, ETIUDA, DYRYGENTURA, INTERPRETATOR, POWSZECHNOŚĆ, ŁAMACZ BLOKADY, DWUDZIESTY TRZECI, STRZAŁA, STILON, WIĘZADŁO, METAL NIEŻELAZNY, KARTAN, KURANT, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PRANIE MÓZGU, KORONKA, KRAKOWIACZEK, SPRZĘCIOR, CIĄG, SZTUBAK, EKSTRUZJA, DRZEWOSTAN NASIENNY, AROMAT, KULTURA MATERIALNA, TRUP, D, PARTIA, EDUKATOR, KRZYŻ PAPIESKI, KONSTABL, JĄDRO, PATRON, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, DAPSON, ASYSTENCJA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, ZBROJENIE, ŁUPEK BENTONITOWY, TORPEDA, KOSMYK, OBRAZ OPTYCZNY, REJESTR, SALCESON, KWASJA, PASSACAGLIA, PODWODA, GŁUPTAS, OMIEG KAUKASKI, KRAJ NORDYCKI, ŻYDOWSKOŚĆ, KIEŁBA, FITOCYD, SZAMBELAN PAPIESKI, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, ANTOCYJANIDYN, ROBUR, KUC FELL, ALBUMIK, WANIENKA, KOSZULKA, ŁĄCZYNA, TRZECI ŚWIAT, PISK, DZIERŻAWCA, STRZELBA, ROZMIAR, TARTYNKA, DETERGENT, INTERWIZJA, MIKROKROPKA, LUJEK, BEZGŁOWOŚĆ, ZWIĄZEK CYKLICZNY, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, LUNETA, PIERNIK LUBELSKI, LUMBALIZACJA, HUNTER, PEKTORAŁ, DYFUZJA CHEMICZNA, ANTAŁEK, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, UNISONO, ANNA, BASEN, TRIO, SKRYBA, PLUJKA, USTRÓJ, BYCZEK, DREWNO FIOŁKOWE, PAS, CÓRKA ŚMIECIARZA, DOMINATOR, WYDRA, REWANŻ, KOMOSOWATE, ZAPORA OGNIOWA, POTENCJAŁ, JEDLICA, PRYWATKA, VAT, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, KOTONINA, BACIK, DĘTKA, CZŁON PĘDOWY, POPRAWNOŚĆ, TYFTYK, NIEMIECKOŚĆ, KILOBAJT, OLGA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, BŁONICA NOSA, PRZEMYTNICTWO, PASSA, WEŁENKA, BOMBARDA, HARMONIJKA, OPŁATA ADIACENCKA, SZLIFIERKA KĄTOWA, CYRANECZKA KAROLIŃSKA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, POJAZD SZYNOWY, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, WAGNER, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ELIKSIR ŻYCIA, KWAS, DŁUGIE RĘCE, MUTACJA PUNKTOWA, CIOS PROSTY, PRZEWÓD, HALOGENOALKAN, ISKIERNIK OCHRONNY, STRÓJ, ŚRODEK MASY, BÓG FILOZOFÓW, NÓŻKA, ŁĄCZNOŚĆ, GĘŚ, PALINGENEZA, SZEW, BAR, RODODENDRON, PODWÓJNY AGENT, KISZONKA, OWOC, ANOMALIA POLANDA, CEMBROWANIE, UZUPEŁNIENIE, PODPIS CYFROWY, TRANSURANOWIEC, PADWAN, PANICZĄTKO, ATAWIZM, IRLANDZKOŚĆ, PIEPRZYK, KAMICA MOCZOWA, PULWERSAK, WYPALENISKO, BARWY PAŃSTWOWE, TRZYNASTKA, MROK, AMIKUS, ZIOŁO, PRZYWILEJ EMERYTALNY, FASOLA, ŻAGIEL, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, STREFA HEMIPELAGICZNA, ROZŁÓG, KOŃ DUNAJSKI, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, PIERSIÓWKA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, NEOPOGANIZM, AHISTORYZM, MAŁOPOLSKOŚĆ, CHRUPKOŚĆ, SAKLA, KONFISKATA, TULIPANOWIEC, PIKIETA, KUNA, MEDALION, WYCHODŹSTWO, OSZCZĘDNOŚĆ, AZJATA, OBCOWANIE PŁCIOWE, HIPERWENTYLACJA, KOMORA MINOWA, CHOROBA ZAWODOWA, PASTA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, KSIĘGA, MAGMA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, SPRZĄCZKA, POLICJA, KULT JEDNOSTKI, AUTOMAT, ZASTAWA STOŁOWA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, BOMBA KOBALTOWA, PARALAKSA, WERANDA, TUMULUS, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ARTYLERIA LEKKA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, ZATOKA, GENEZA, HAMULEC, BATON, AZALIA, DAKTYLOGRAFIA, GALISYJKA, TEATR, ?PROCES ODWRACALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.039 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DREWNO OKRĄGŁE, OCIOSANE LUB PRZETARTE; UŻYWANE JAKO BUDULEC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNO OKRĄGŁE, OCIOSANE LUB PRZETARTE; UŻYWANE JAKO BUDULEC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIERWIONO drewno okrągłe, ociosane lub przetarte; używane jako budulec (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIERWIONO
drewno okrągłe, ociosane lub przetarte; używane jako budulec (na 9 lit.).

Oprócz DREWNO OKRĄGŁE, OCIOSANE LUB PRZETARTE; UŻYWANE JAKO BUDULEC sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DREWNO OKRĄGŁE, OCIOSANE LUB PRZETARTE; UŻYWANE JAKO BUDULEC. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast