COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE PIĘTNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIĘTNASTKA to:

coś lub ktoś oznaczone piętnastką, noszące taki numer (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIĘTNASTKA

PIĘTNASTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 15 elementów (na 10 lit.)PIĘTNASTKA to:

liczba 15, numer 15 (na 10 lit.)PIĘTNASTKA to:

przyjęcie z okazji czyichś piętnastych urodzin (na 10 lit.)PIĘTNASTKA to:

piętnastolatka (na 10 lit.)PIĘTNASTKA to:

gra bilardowa rozgrywana na stole do ósemki (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE PIĘTNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.757

OBRZMIENIE, BOŻA RĘKA, OŚCIEŻE, CZARNY FILM, BRZYDKIE KACZĄTKO, ARMILLA, OBORA DWORSKA, MEDYCYNA SPORTOWA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, WAHADŁO, KRÓLOWA NAUK, DOM WCZASOWY, KRYTERIUM STEROWANIA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, PODPORA, ZBIÓRKA, INWESTOR, KONTYNGENT, NAZWA ZWYCZAJOWA, UBYTEK, METABAZA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, WSPÓŁUCZEŃ, CZERWONE ŚWIATŁO, WYRAFINOWANOŚĆ, DRZEWO IGLASTE, KURANT, CZOPEK, OSZUKANY, BOCZNIK, PEWNOŚĆ, CZUBATOŚĆ, CEGŁA DZIURAWKA, METODA KASOWA, IZOMER GEOMETRYCZNY, BALSAM, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, MAMICIEL, KASZA, PRZEDNÓWEK, KOPS, CZWORONÓG, METAJĘZYKOWOŚĆ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, OSTATNIE POŻEGNANIE, KOLOKACJA, FILM SF, ŁYKACZ, NIEWYDAJNOŚĆ, SKRZELOTCHAWKI, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, TYTUŁ NAUKOWY, NARZĄD KRYTYCZNY, TWARDE LĄDOWANIE, SKRZYNIA, ZAINTERESOWANIE, SALTARELLO, ŚWIATŁO POZYCYJNE, LIST PRZEWODNI, PODPARCIE, WYWÓZKA, STYPENDIUM SOCJALNE, NAZWA HANDLOWA, PICA, GALAS, NUMER BURTOWY, KOSÓWKA, ŁUSKA, BOLA, OBLEŚNOŚĆ, WSPARCIE, SPRAWA, REWERSAŁ, WARTOŚCIOWOŚĆ, KONTUR, ANGARIA, NERW, ADRESAT, LUDZKA SZMATA, ACEFALIA, SEKSOWNOŚĆ, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, TELEFON, ELOPSOPODOBNE, KOMÓRKA, STATYW, GRZECHOTKA, DOZYMETR, STYLISTKA, GIRLANDA, PRZEKLEŃSTWO, BEATA, NIEPOKALANOŚĆ, WYPIS ŹRÓDŁOWY, CZARNY PUNKT, MUSZTARDA, MARA, CHLOROHEKSYDYNA, KAŁAMARZ, RYPS, PODSUFITKA, ĆWICZENIE, GADZINA, POPRAWIACZ, BEZWODNIK, VOTUM, ŻYDOWIN, METALIK, BŁONICA NOSA, PRAWORZĄDNOŚĆ, OPIEKUŃCZOŚĆ, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, RESPONSYWNOŚĆ, BUTELKA, ŁAŃCUSZEK, CYNK, ISTOTA RZECZY, SYFON, MUCHINA, RUDI, AZJATA, WKLĘSEK, BRAHMS, STRZELEC WYBOROWY, KRAKWA, ONIRYCZNOŚĆ, ALAIN, KOSMOS, ŁAGIEW, CZTEROSUW, CEREMONIA, PŁYCINA, AKADEMIA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, SEGMENT, PIECZONKA, BLINDAŻ, ATREZJA ODBYTU, MENZURKA, ODSUWACZ, NOSICIEL, ŻEBERKA, DARCZYŃCA, POTNIK, DRYBLING, DOSTARCZYCIEL, STOPIEŃ, SYMETRIA PŁASZCZYZNOWA, LITWAK, EMOTIKON, SILNOŚĆ, DESKRYPCJA, KAMICA MOCZOWA, NIEBO W GĘBIE, BROŃ MASZYNOWA, POROZUMIENIE, WÓZEK, EMOTKA, BIELMO, ŁEBEK, PIŁA CZOPOWA, WOLUTA, IRANIZACJA, HORMON LOKOMOCYJNY, DWUZŁOTÓWKA, CZARNY RYNEK, OZOREK, ETIUDA, CIASTO, BAZYLISZEK, PŁATKI ZBOŻOWE, JEZIORO LODOWCOWE, PAWĘŻ, LEŃ, NOTOWANIE, KRĄG KULTUROWY, SPÓD, EPIDEMIOLOG, PODATEK ROLNY, KAPSLA, WIEŃCE, PUBLIKACJA, SIATKA GEOGRAFICZNA, SPRAWNOŚĆ, DEROGACJA, PODATEK GRUNTOWY, USKOK, ZAWODOWIEC, GEORGE, PAS, PLENNOŚĆ, WIERZBINA, BLOKADA, ODRUCH, FAWOREK, RIKSZA, ZASZŁOŚĆ, KREDENS, BAGAŻ, ELANA, MOZZARELLA, WIRTUOZERSTWO, WIĄZANIE, SŁUP, TRANSMISJA, PLEŚŃ, RUCHY DIKTYOGENICZNE, MAKABRYCZNOŚĆ, PANORA, DYKTAT, SZUM, PERSPEKTYWA, WIZYTÓWKA, GOTOWOŚĆ, ARSYNA, ANTENA TUBOWA, POBIAŁKA, KROSOWNICA WIZYJNA, IDIOTYZM, SZPIEGUS, TERYTORIUM POWIERNICZE, ZAKUP, GŁOŚNOŚĆ, POTRZEBA, WIRKI, ETAPOWOŚĆ, SYNTETYK, RAKIETA, KRZYŻYK, POBRATYMCA, BASEN, ŚWIECKOŚĆ, KATATONIA, KWATERUNEK, ŻYŁKA, MOSTEK, MUZYKA PRZYSZŁOŚCI, CYKL, ZGRZEBŁO, ZAPINKA, ALIDADA, EDWARD, AMNEZJA, OPASKA BRZEGOWA, DRUHNA, BISIOR, RZEZAK, WOLNY, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, BŁĄD LEKARSKI, RELACJA DWUARGUMENTOWA, TRYSEKCJA, TRANSPORTER, RESKRYPT, KARŁOWATOŚĆ, WÓR, ELUWIUM, KASZUBSKI, TAMBUR, OBIEKTYWNOŚĆ, ZBROJENIE, ZASIĄG, LAKIER, NACZYNIE, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, RAJZBRET, CELOWOŚĆ, PANGSZURA INDYJSKA, KONWIKCJA, DIVA, ROMANS, AMULET, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, KASZA GRYCZANA, KANTOREK, POLONIZATOR, DESEREK, GWIAZDA PODWÓJNA, ZASTRZALIN, DROGA WOJEWÓDZKA, CZART, DETAL ARCHITEKTONICZNY, WYCZARTEROWANIE, DRAPIEŻNIK, JUDASZOWE SREBRNIKI, FACHOWIEC, SPONDYLOSOMA, SYMBOL, POST, PIEC INDUKCYJNY, ALKID, WSCHÓD, WĄTŁOŚĆ, POLEMIZATOR, SATELITA, PANTALONY, KŁUSAK FRANCUSKI, POŁOŻENIE, CEROFERARIUSZ, ?PAZUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.757 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE PIĘTNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE PIĘTNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIĘTNASTKA coś lub ktoś oznaczone piętnastką, noszące taki numer (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIĘTNASTKA
coś lub ktoś oznaczone piętnastką, noszące taki numer (na 10 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE PIĘTNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE PIĘTNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast