ROZPAD ORGANICZNEGO ZWIĄZKU CHEMICZNEGO NA MNIEJSZE FRAGMENTY LUB STOPNIOWE USUWANIE FRAGMENTÓW WIĘKSZYCH CZĄSTECZEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEGRADACJA to:

rozpad organicznego związku chemicznego na mniejsze fragmenty lub stopniowe usuwanie fragmentów większych cząsteczek (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEGRADACJA

DEGRADACJA to:

zmiana czyjegoś stanowiska z wyższego na niższe, traktowana jako kara za np. nieprawidłowe wykonywanie swoich obowiązków (na 10 lit.)DEGRADACJA to:

spadek wartości czegoś, obniżenie się wartości (na 10 lit.)DEGRADACJA to:

w naukach przyrodniczych - pogorszenie stanu jakiegoś elementu środowiska wskutek działalności człowieka lub naturalnych procesów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZPAD ORGANICZNEGO ZWIĄZKU CHEMICZNEGO NA MNIEJSZE FRAGMENTY LUB STOPNIOWE USUWANIE FRAGMENTÓW WIĘKSZYCH CZĄSTECZEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.567

ADAPTACJA, ZASÓB, MOST PONTONOWY, MISZCZU, CHLOASMA, BARONIĄTKO, AKROBATYKA SPORTOWA, KOSMOS, KAZAMATA, AFRYKAŃSKOŚĆ, SERENADA, FAJKA, EMBRION, AFERKA, MORALIZACJA, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, POJĘCIE LOGICZNE, TEOGONIA, KOŁNIERZ, MARA, WICI, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, GORBACZOW, TWARZOWIEC, TENOR, ATLAS NIEBA, EMPORA, FOTORECEPTOR, OPADY, SUKCESJA, PIGUŁKA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, SATYNA, OBRAZOBURCA, WIĄZANIE JONOWE, NIEWIERZĄCY, RÓG, AKROBATYKA, CYGANKA, KLASTER, JAN, PRZEWODNICZĄCY, DONIESIENIE, STEMPEL, PŁYWACZEK, TEST PSYCHOLOGICZNY, ELEMENT, ŁOTOK, PRZEŁOM, SIUR, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, REJESTRANT, FAKTURA, PLEŚNIAK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, CZYR, NIEOCZYWISTOŚĆ, OBRAZ, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, MATRYCA STRUKTURALNA, EWOLUCJA, STRZAŁ, SZOK CENOWY, OBIEKT, SYMPOZJON, CHEDDAR, KOLO, PATROLOWIEC, RYGIEL, AKADEMIA, PRZEPROST, SKRYTKA, GARDEROBA, KAMICA MOCZOWA, PĄCZEK, ŚMIECH, PRZEKOZAK, ŁYK, STÓJKA, JADZICA, RECEPTOR WĘCHOWY, CZĄBER, REKOLEKCJE, ŻYWOPŁOCIK, KORKOCIĄG, BAZIA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, FURGON, DRUK ROZSTRZELONY, PRZESMYK, ENANCJOMER, BURGRAF, MIŚ, DEZINTEGRACJA SKAŁ, PODATEK DOCHODOWY, ELEGIA, NOMINAŁ, PATOGEN, ANTROPOZOONOZA, PRZYBLIŻENIE, DANIE KOSZA, SMAK, EWOLUCJA KASKADERSKA, ŁAMANIE, MARGARYNA, SAMOOKALECZENIE, FOKA, SZYB, KLINIEC, TAROT, WANIENKA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, OSIEMDZIESIĄTKA, KAFAR, ADOPCJA, EDAM, LAKIER, SPOJRZENIE, PRZEPITA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, PENSJA, TARTINKA, LODÓWKA, ZBIORNIK, NOTABL, CIERŃ, SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE, OPŁATA SANKCYJNA, KAJMAKAM, BAT, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, ATAK, TLENEK, PEREŁKA, CERKIEW, MACHANIE RĘKĄ, GRZECH POWSZEDNI, SZAŁAS, MINERALIZACJA, KRATER, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, OTRZEWNA, FRASZKA, KAPITAN, LUTNIA, ZGROMADZENIE CZYNNE, APARTAMENT, DOVE, MANIPULATOR KULKOWY, POSTAWA, BŁONA LOTNA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ŻAREŁKO, KARBROMAL, KUKIEŁKA LESSOWA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, HALO, DOBÓR GENETYCZNY, HEJT, MEDALION, DROŻDŻE, UKŁAD ODNIESIENIA, KRYTYCZNOŚĆ, WARSTWA ADSORPCYJNA, ELOPSOPODOBNE, INTERPRETACJA, BRYTFANNA, INTEGRACJA PIONOWA, KONDOTIER, REZYDENT, OCZAR, ZAPŁOTKI, SZTYFT, KLEJÓWKA, LEK CYTOSTATYCZNY, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, FERMAN, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, OLIGOMER, ŻUBR WĘGIERSKI, KREPA, DYSHARMONIA, PANCERKA, TOM-TOM, TELEWIZJA HD, KARZEŁKOWATOŚĆ, STROBILANT, MADZIARSKI, UBARWIENIE OCHRONNE, WODOROSIARCZEK, ROBOTA GÓRNICZA, NUMER, OWAD, KERO, DIAKONIA, REN, BERET, KANOE, ŁATKA, PŁYTA KONTYNENTALNA, TRANSPOZYCJA, KATAFRAKTA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, OCULUS, DUCH, PĘDNIK CYKLOIDALNY, ŚWIADEK KORONNY, ŁOŻNICZY, AKOMPANIAMENT, PIEPRZÓWKA, MONETKA, DUET, ŚWIATŁO, TAG, INTERNACJONALIZM, INTROMISJA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, ANDANTINO, URYNA, AUTOMOBILISTA, KULTYSTA, KARRUKA, NAGOLENNIK, POKRZYWDZONA, GĘŚ, MODUŁ MIESZKALNY, KOCIOŁ EWORSYJNY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, SPEKTROMETR MASOWY, ŚLIWA, CYBORG, TURMA, OPARY, CEDRAT, KONTRABANDA, SONG, INTUICYJNOŚĆ, DRABINKA, RÓŻANKA, KOSTUR, PROMENADA, FLUID, PARTIA, DEKORTYKACJA, GRZYB, BRAND, SKAJLAJT, KRAJ NORDYCKI, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, PODŁOWCZY, PATRONAT, SIODZI, ZAKONNICZKA, POJAZD SZYNOWY, ÓSEMKA, POMYLENIEC, ROZWIDLACZ, ADRES WZGLĘDNY, TYNKTURA, DROGI, OPAD, RÓW MELIORACYJNY, KONWERGENCJA, MUSZLA KLOZETOWA, ODSYŁACZ, WYSTAWCA, BÓR BAGIENNY, RÓŻA SKALNA, PIERWSZY OFICER, PRÓCHNO, ZGRUPOWANIE, PRAWO ZATRZYMANIA, ODSYP, PAULING, PORTFEL ELEKTRONICZNY, MAGNESIK, PORCJA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, PODCIŚNIENIE, DŹWIGNIA FINANSOWA, BULAJ, FANTOM, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, ANTAGONISTA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, POROST, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, JERSEY, WILGOTNOŚĆ, TARTYNKA, BERBEĆ, KONKURENCJA, MANIERYZM, WIATR, SEANS, MONITOR, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ?PLUDRY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.567 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZPAD ORGANICZNEGO ZWIĄZKU CHEMICZNEGO NA MNIEJSZE FRAGMENTY LUB STOPNIOWE USUWANIE FRAGMENTÓW WIĘKSZYCH CZĄSTECZEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZPAD ORGANICZNEGO ZWIĄZKU CHEMICZNEGO NA MNIEJSZE FRAGMENTY LUB STOPNIOWE USUWANIE FRAGMENTÓW WIĘKSZYCH CZĄSTECZEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEGRADACJA rozpad organicznego związku chemicznego na mniejsze fragmenty lub stopniowe usuwanie fragmentów większych cząsteczek (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEGRADACJA
rozpad organicznego związku chemicznego na mniejsze fragmenty lub stopniowe usuwanie fragmentów większych cząsteczek (na 10 lit.).

Oprócz ROZPAD ORGANICZNEGO ZWIĄZKU CHEMICZNEGO NA MNIEJSZE FRAGMENTY LUB STOPNIOWE USUWANIE FRAGMENTÓW WIĘKSZYCH CZĄSTECZEK sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - ROZPAD ORGANICZNEGO ZWIĄZKU CHEMICZNEGO NA MNIEJSZE FRAGMENTY LUB STOPNIOWE USUWANIE FRAGMENTÓW WIĘKSZYCH CZĄSTECZEK. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast