IDOTEA - RODZAJ MORSKICH SKORUPIAKÓW Z RZĘDU RÓWNONOGÓW; OBEJMUJE GATUNKI DŁUGOŚCI DO 4 CM, O CIELE WYDŁUŻONYM I ZAKOŃCZONYM DUŻĄ PŁYTKĄ OGONOWĄ Z 1 LUB 3 TYLNYMI WYROSTKAMI; SPŁASZCZONE I PODWINIĘTE POD PŁYTKĘ OGONOWĄ ODNÓŻA OGONOWE ZAMYKAJĄ KOMORĘ SKRZELOWĄ; UBARWIENIE BARDZO ZMIENNE, MASKUJĄCE, ZALEŻNE W DUŻYM STOPNIU OD KOLORU PODŁOŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODWOIK to:

Idotea - rodzaj morskich skorupiaków z rzędu równonogów; obejmuje gatunki długości do 4 cm, o ciele wydłużonym i zakończonym dużą płytką ogonową z 1 lub 3 tylnymi wyrostkami; spłaszczone i podwinięte pod płytkę ogonową odnóża ogonowe zamykają komorę skrzelową; ubarwienie bardzo zmienne, maskujące, zależne w dużym stopniu od koloru podłoża (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IDOTEA - RODZAJ MORSKICH SKORUPIAKÓW Z RZĘDU RÓWNONOGÓW; OBEJMUJE GATUNKI DŁUGOŚCI DO 4 CM, O CIELE WYDŁUŻONYM I ZAKOŃCZONYM DUŻĄ PŁYTKĄ OGONOWĄ Z 1 LUB 3 TYLNYMI WYROSTKAMI; SPŁASZCZONE I PODWINIĘTE POD PŁYTKĘ OGONOWĄ ODNÓŻA OGONOWE ZAMYKAJĄ KOMORĘ SKRZELOWĄ; UBARWIENIE BARDZO ZMIENNE, MASKUJĄCE, ZALEŻNE W DUŻYM STOPNIU OD KOLORU PODŁOŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.579

ZDARZENIE PRAWNE, ADAPTOWANIE SIĘ, TANIEC, PRZYRODNI BRAT, STYLON, DERYWAT, SKRZYPŁOCZE, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, MATERIAŁ, ANGIELSKA FLEGMA, PAMIĘĆ, TRIADA, DYSKRECJONALNOŚĆ, PRZEWROTKA, KOLUMBARIUM, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PISZCZAŁKI, GOSTEK, HANTEL, NOCEK BECHSTEINA, ANTYKADENCJA, ŻYWE SREBRO, POZYCJA TESTOWA, BIEG ALPEJSKI, BAKTERIA, KOCZOWNIK, BOCZNIAK, KARONGAZAUR, KOLOR, ISFAHAN, BROŃ SAMOCZYNNA, OŚLE UCHO, FRAZA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, CEPELIN, WOMBATY, TORPEDÓWKA LOTNA, DANIEL DUBICKI, SKAT, HORDA, ŚRUTA SOJOWA, DIABEŁ, SZYNOBUS, MYKOHETEROTROF, PRĘTNIK, TORPEDO, FAWORYTKA, WOJNA CELNA, STUDNIA ABISYŃSKA, STOS, SZKARADA, OMYŁKA, POJEMNIK, SINIAK, KACZKA, BIS, TIUL, SPUSZCZANIE, DŁUGOSZPAR, FRYZYJSKI, SZCZI, GASTRO, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, WŻER, LURA, SADOWISKO, MIĘTUS, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, ZBAWCZYNI, MIEJSCE, WAWRZYN, GERANOZAUR, WITAMINA, PIROELEKTRYK, TORFOWIEC ODGIĘTY, DZWONECZNIK WONNY, GLUKOMETR, OLEJEK, KOSZULKA, CIAŁO ACETONOWE, DZIĘCIOŁ, AKONIT, HOMOGENAT, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, LINIA ŚREDNICOWA, BATERIA AAA, FORMACJA, ROGOWCOWATE, SKŁAD, DŻYN, SZYNA, LEKCJA, KORKOCIĄG, BOOT, MARIMBA, SZMOTŁOCHOWATE, TUMBA, KANWA, CHAŁTURA, EMBAZAUR, WERMUT, NOGAL, TORKRETNICA, PRZYTULIA, CHOROBA BERGERA, TAPIR WEŁNISTY, KARCZOCH, KARTA, ROTA, ORGANIZM WYŻSZY, BEZDUSZNOŚĆ, INTROIT, SYFON, TERMOS, GORĄCZKA ZŁOTA, AKCJA, GALAS, PĘCHERZ, LARGO, NUMER BURTOWY, MOCZ, PEŁNOMOCNICTWO, DEZINSTALACJA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, GALWEOZAUR, MIKROSOCZEWKOWANIE, OBIEG, MOSTEK, MĄKA SITKOWA, ANTENA FERRYTOWA, ODŁOWA, REWERENCJA, MROZEK, PRZEDSIĘBIORSTWO, JASKÓŁKA, RAJDER, KOLONISTA, LODOWIEC GÓRSKI, REJESTR, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, ŁUSKIEWNIK, TABLICA EPITAFIJNA, KRUSZYNEK, KLESZCZE, BACZKI, MIKROSTRUKTURA, DEINSTALACJA, SATURACJA, KOSZARKA, ARESZT DOMOWY, NIERÓB, MAGMA, SYLFON, BRAZILOZAUR, PIEPRZ, LIN, ASFALT, PODSKOK, HEŁM BURGUNDZKI, ERLIKOZAUR, KABANOS, BERŻERKA, ZAPRZĘG, BERGAMOTA, PRZYWŁASZCZENIE, KUKUŁKA, TERMOS BUFETOWY, POTASZ, PRIMADONNA, SOLA, GAZOLINA, CYGANKA, BALANS, ŚLIZGUNOWATE, GNOMON, MRÓWKOJAD, CIĄGACZ, ŁUSZCZAK, SKORUPA, SPONDYLOSOMA, CHOROBA WRZODOWA, PRZEŚWIETLENIE, REZULTAT, PALIWO SILNIKOWE, DEPTAK, KABRIOLET, KOLA, OBUDOWA, EPACHTOZAUR, KOPALINA POSPOLITA, ROJNIK, ŻÓŁWIAK CZARNY, JASKINIA LODOWA, OSTATNI, SOLE, METODA KARTOGRAMU, MUZYKA CERKIEWNA, PASOŻYT, BUCZYNA NIŻOWA, ŚREDNIOPŁAT, DIUGONIE, FAUXBOURDON, DASZANPUZAUR, ALIT, KLAPECZKA, WYNIK, ENTEROWIRUS, FILEMON TANIMBARSKI, PRZENOSICIEL, NAMIĘTNOŚĆ, SWASTYKA, ZGŁAD, MEGAFON, ODMA, PASMO GÓR, DZIEŁO SZTUKI, DIAKRYT, BARWINEK, FLASZKA, ESPRINGOLA, DELFIN, FIZYKA STATYSTYCZNA, WALEC STATYCZNY, ILOKELEZJA, BAT, WYPALANKA, ZAUROPOD, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, MENAŻKA, OTĘPIENIE, SYNOD, TECZKA PERSONALNA, LOT CZARTEROWY, KUKIEŁKA, FAZA, WIOSŁO, OCIUPINA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, SALATERKA, CIĄŻA, SZERYF, KIBITKA, REWIR, SZURPKOWATE, CYKL WYDAWNICZY, OFIARA, KOZACZKA, ZASTAWKA, MACERACJA, PODKŁADKA, KREWNY, AMPUŁKA, DEKIELEK, KUŹNICA, ONEGA, BACHMAT, WENENOZAUR, WOLEMIA SZLACHETNA, KUCHNIA, PIÓRO, POJAZD ZAPRZĘGOWY, SERDUSZKA OKAZAŁA, PRYMULA, KOKTAJL MOŁOTOWA, GĄSIOR, TĘTNICA RZĘSKOWA, RYT, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ANTOWIE, POLAR, DOBRO NORMALNE, DELFIN, KACENJAMER, CHAMEDAFNE, NIETOPERZ, TURZYCA, ŚWIETLIK, KUŁAK, CHUDOPACHOŁEK, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, RADIACJA ADAPTATYWNA, ŻMIJOWCE, KOLANO, ROZCIEŃCZALNIK, KORPUS, WOLUTA, DAMAST SKUWANY, ELASTYK, ANAGLIF, KAMPOZAUR, PRZYŚPIEW, NAKO, DAGLEZJA, TŁUMIK, DRAGA, SEJSMIKA, OLBRZYM, CHŁODNIK, ?KORA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IDOTEA - RODZAJ MORSKICH SKORUPIAKÓW Z RZĘDU RÓWNONOGÓW; OBEJMUJE GATUNKI DŁUGOŚCI DO 4 CM, O CIELE WYDŁUŻONYM I ZAKOŃCZONYM DUŻĄ PŁYTKĄ OGONOWĄ Z 1 LUB 3 TYLNYMI WYROSTKAMI; SPŁASZCZONE I PODWINIĘTE POD PŁYTKĘ OGONOWĄ ODNÓŻA OGONOWE ZAMYKAJĄ KOMORĘ SKRZELOWĄ; UBARWIENIE BARDZO ZMIENNE, MASKUJĄCE, ZALEŻNE W DUŻYM STOPNIU OD KOLORU PODŁOŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IDOTEA - RODZAJ MORSKICH SKORUPIAKÓW Z RZĘDU RÓWNONOGÓW; OBEJMUJE GATUNKI DŁUGOŚCI DO 4 CM, O CIELE WYDŁUŻONYM I ZAKOŃCZONYM DUŻĄ PŁYTKĄ OGONOWĄ Z 1 LUB 3 TYLNYMI WYROSTKAMI; SPŁASZCZONE I PODWINIĘTE POD PŁYTKĘ OGONOWĄ ODNÓŻA OGONOWE ZAMYKAJĄ KOMORĘ SKRZELOWĄ; UBARWIENIE BARDZO ZMIENNE, MASKUJĄCE, ZALEŻNE W DUŻYM STOPNIU OD KOLORU PODŁOŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODWOIK Idotea - rodzaj morskich skorupiaków z rzędu równonogów; obejmuje gatunki długości do 4 cm, o ciele wydłużonym i zakończonym dużą płytką ogonową z 1 lub 3 tylnymi wyrostkami; spłaszczone i podwinięte pod płytkę ogonową odnóża ogonowe zamykają komorę skrzelową; ubarwienie bardzo zmienne, maskujące, zależne w dużym stopniu od koloru podłoża (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODWOIK
Idotea - rodzaj morskich skorupiaków z rzędu równonogów; obejmuje gatunki długości do 4 cm, o ciele wydłużonym i zakończonym dużą płytką ogonową z 1 lub 3 tylnymi wyrostkami; spłaszczone i podwinięte pod płytkę ogonową odnóża ogonowe zamykają komorę skrzelową; ubarwienie bardzo zmienne, maskujące, zależne w dużym stopniu od koloru podłoża (na 7 lit.).

Oprócz IDOTEA - RODZAJ MORSKICH SKORUPIAKÓW Z RZĘDU RÓWNONOGÓW; OBEJMUJE GATUNKI DŁUGOŚCI DO 4 CM, O CIELE WYDŁUŻONYM I ZAKOŃCZONYM DUŻĄ PŁYTKĄ OGONOWĄ Z 1 LUB 3 TYLNYMI WYROSTKAMI; SPŁASZCZONE I PODWINIĘTE POD PŁYTKĘ OGONOWĄ ODNÓŻA OGONOWE ZAMYKAJĄ KOMORĘ SKRZELOWĄ; UBARWIENIE BARDZO ZMIENNE, MASKUJĄCE, ZALEŻNE W DUŻYM STOPNIU OD KOLORU PODŁOŻA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - IDOTEA - RODZAJ MORSKICH SKORUPIAKÓW Z RZĘDU RÓWNONOGÓW; OBEJMUJE GATUNKI DŁUGOŚCI DO 4 CM, O CIELE WYDŁUŻONYM I ZAKOŃCZONYM DUŻĄ PŁYTKĄ OGONOWĄ Z 1 LUB 3 TYLNYMI WYROSTKAMI; SPŁASZCZONE I PODWINIĘTE POD PŁYTKĘ OGONOWĄ ODNÓŻA OGONOWE ZAMYKAJĄ KOMORĘ SKRZELOWĄ; UBARWIENIE BARDZO ZMIENNE, MASKUJĄCE, ZALEŻNE W DUŻYM STOPNIU OD KOLORU PODŁOŻA. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast