ZJAWISKO, KTÓRE ZACHODZI, GDY W TYM SAMYM CZASIE DUŻA LICZBA KLIENTÓW PRAGNIE WYCOFAĆ SWOJE DEPOZYTY Z DANEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ, UZNAJĄC, ŻE DANA INSTYTUCJA FINANSOWA MA (LUB JEST BARDZO PRAWDOPODOBNE, ŻE BĘDZIE MIEĆ) PROBLEMY Z WYPŁACALNOŚCIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANIKA BANKOWA to:

zjawisko, które zachodzi, gdy w tym samym czasie duża liczba klientów pragnie wycofać swoje depozyty z danej instytucji finansowej, uznając, że dana instytucja finansowa ma (lub jest bardzo prawdopodobne, że będzie mieć) problemy z wypłacalnością (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO, KTÓRE ZACHODZI, GDY W TYM SAMYM CZASIE DUŻA LICZBA KLIENTÓW PRAGNIE WYCOFAĆ SWOJE DEPOZYTY Z DANEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ, UZNAJĄC, ŻE DANA INSTYTUCJA FINANSOWA MA (LUB JEST BARDZO PRAWDOPODOBNE, ŻE BĘDZIE MIEĆ) PROBLEMY Z WYPŁACALNOŚCIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.256

CHROPAWOŚĆ, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, REGION STREFOWY, DŻEMIK, NEOGOTYK, HULAJDUSZA, NIESTEROWNOŚĆ, GALISYJCZYK, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, PARTIA, WIOSŁO, KOZAK REJESTROWY, KOMPUTER KWANTOWY, HALA, TENDER, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, KANTOR, OMAM, ADRES DOCELOWY, PŁAWINA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, KOTLET, MA, FOWIZM, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, TRANSPORTÓWKA, HYDROFOR, NIEPODLEGŁOŚĆ, ŻÓŁW MALOWANY, ODSTRZAŁ, HORDA, DOMINANTA, STYGMAT, POLĘDWICA, ŚLONSKI, ODDZIAŁYWANIE, BIAŁORUSZCZYZNA, FLETY, KOSZT RODZAJOWY, TALMUDYZM, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, TATAR, DEPESZA, CYNKOTYPIA, SETKA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, SOLIDARYZM, TWORZYWO SZTUCZNE, PROTOHISTORIA, ZAINTERESOWANA, MARCIN, GAJA, CIAŁO SKOŃCZONE, LISTEK FIGOWY, CERAMIKA SANITARNA, HELIOFIT, PODWOZIE, AJENCJA, STEMPEL, DAKTYLOGRAFIA, MARKGRAF, KIERUNKOWOŚĆ, DŻEM, ATRAMENT SYMPATYCZNY, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, RUGI, KULTURA, TEFILIM, ATŁAS, GERMAŃSKOŚĆ, SZATANISTA, WIHAJSTER, ODŚRODKOWOŚĆ, SPIEKOTA, ZIARNO, SEKRET, PŁUCA, FONOGRAM, LEKTORIUM, NIEZAWODOWIEC, ZACHYLNIK, ŚREDNIA ARYTMETYCZNA, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, DYSK KOMPAKTOWY, HALOGENOALKAN, UKŁAD, WALOR, BYŁA, KAPTUR, ZGORZEL, MOSTEK, SZCZOTKA, WIRUS POLIO, OKRES AMAZOŃSKI, ARYTMETYZACJA, HETEROTROFIA, BAŃKA, PRÓCHNICZEK, FRYZYJSKI, UMIERALNOŚĆ, BAWÓŁ, WOTUM, KUSKUS, KOMANDOR, FIAKIER, TYP, SIEDEMDZIESIĄTKA, PRZEKŁAD, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, WYKŁAD, TAPETA, POLEWKA, MARUDER, DRYBLER, ŚCISŁOŚĆ, IZOMER KONFORMACYJNY, WIDMO ABSORPCYJNE, LAGUNA, SŁONOROŚLE, ZUPA NA GWOŹDZIU, CHCIWSTWO, ROZPAD, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, LASKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ZWAŁ, WSPANIAŁOŚĆ, ALAN, CIĄG, PALMA, PREZESKA, ALFRED, KLAUZULA UMOWNA, LESŁAW, NEOFOBIA, CHROMBUCYL, RYZYKO, NASTAWA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PEAN, PAGRUS, MUR, POSŁANIE, SAMOOKALECZENIE, MIRAŻ, SOCZEWKA, DRZEWOSTAN NASIENNY, PRASOWANIE, CIAPATY, SOKI, NATURALNY SATELITA, MISTRZYNI, CHOLEWKA, POMNICZEK, PÓŁSFERA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, LIBERIA, WYWROTNOŚĆ, GOUDA, RELIGIA MOJŻESZOWA, NITROBAKTERIA, PIĘTRO, MODRASZEK ALKON, ŻYWOTOPIS, RENATA, CLERESTORIUM, EPOKA, KONIUNKCJA, PRĄD ZMIENNY, ODDZIAŁ, WIECZNA ZMARZLINA, PRZEGUBOWIEC, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, IMPEDIMENTA, SONG, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, RUDI, DOBÓR SZTUCZNY, PERFORMATYWNOŚĆ, NIESZLACHETNOŚĆ, JAZ, TAJNE NAUCZANIE, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ZAPORA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, ROZKRUSZ, MAKAGIGI, BZYGI, PEŁZATKA, JĘZYK EZOPOWY, STYL PRZERZUTOWY, ROY, DOŚWIADCZENIE, REKLAMÓWKA, SUBSTYTUCJA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, SZARPANKA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, PRZETOKA, ŚMIECIARZ, POJAZD, NORMA KOLIZYJNA, LAMPA KSENONOWA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, UPARCIUCH, LUFA, JEGO WYSOKOŚĆ, TŁO, SYLABICZNOŚĆ, ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE, ARABICA, ANDANTE, TRANSMUTACJA, KAPSLA, KROWIA WARGA, MLEKO, RASOWOŚĆ, ANGORKA, OLEJ, ŚLEPY STRZAŁ, PRZEDMURZE, KRWINKA, GRYZONIE, URZĄD, STRUDEL, PATENT, DWÓJKA PODWÓJNA, SŁAWA, UKŁAD OPTYCZNY, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, LEK CYTOSTATYCZNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, POLARYZACJA ANODOWA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, CZWORONÓG, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, MAJKA, BEZROBOCIE SEZONOWE, CIEMNA KARTA, KRÓLEWIĘTA, KLISZA, SADŹ, WYRĘB, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, SZARPANKA, AMUR, ZNAK LEGITYMACYJNY, MADŻONG, GRAMATYKA, TEATR MUZYCZNY, KONSERWACJA, PIRAT, KINDŻAŁ, FUNDAMENT, DETAL, OKŁADKA, RUCHY EPEJROGENICZNE, ZJAWISKO PATOLOGICZNE, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, ZRZESZENIE, KOLOR LUKOWY, SUPERKLIENT, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, LIMNIGRAF, BRODAWKOWIEC CZYSTY, DODATEK MIESZKANIOWY, GEODETA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, OBROSTNICA, POKAZ, LOKATA DYNAMICZNA, MITOTWÓRSTWO, MONOPOL, STAN, JEŻYNA POPIELICOWA, RAMA, ABORDAŻ, OBŁĄKANY, TEST KOMPLEMENTACJI, MALTA, KURACJA WSTRZĄSOWA, MIĄŻSZ, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, SKÓRA, PRZEDNÓWEK, MONITORING, BLASZKA, ZGŁAD, PŁYWACZ, ROZBÓJNICTWO, STEROWNIK, MIKSER, PARTER OGRODOWY, KWARTA, ZAJĄCZEK, WYKLUCZENIE, ?TRZCINISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.256 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO, KTÓRE ZACHODZI, GDY W TYM SAMYM CZASIE DUŻA LICZBA KLIENTÓW PRAGNIE WYCOFAĆ SWOJE DEPOZYTY Z DANEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ, UZNAJĄC, ŻE DANA INSTYTUCJA FINANSOWA MA (LUB JEST BARDZO PRAWDOPODOBNE, ŻE BĘDZIE MIEĆ) PROBLEMY Z WYPŁACALNOŚCIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO, KTÓRE ZACHODZI, GDY W TYM SAMYM CZASIE DUŻA LICZBA KLIENTÓW PRAGNIE WYCOFAĆ SWOJE DEPOZYTY Z DANEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ, UZNAJĄC, ŻE DANA INSTYTUCJA FINANSOWA MA (LUB JEST BARDZO PRAWDOPODOBNE, ŻE BĘDZIE MIEĆ) PROBLEMY Z WYPŁACALNOŚCIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PANIKA BANKOWA zjawisko, które zachodzi, gdy w tym samym czasie duża liczba klientów pragnie wycofać swoje depozyty z danej instytucji finansowej, uznając, że dana instytucja finansowa ma (lub jest bardzo prawdopodobne, że będzie mieć) problemy z wypłacalnością (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANIKA BANKOWA
zjawisko, które zachodzi, gdy w tym samym czasie duża liczba klientów pragnie wycofać swoje depozyty z danej instytucji finansowej, uznając, że dana instytucja finansowa ma (lub jest bardzo prawdopodobne, że będzie mieć) problemy z wypłacalnością (na 13 lit.).

Oprócz ZJAWISKO, KTÓRE ZACHODZI, GDY W TYM SAMYM CZASIE DUŻA LICZBA KLIENTÓW PRAGNIE WYCOFAĆ SWOJE DEPOZYTY Z DANEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ, UZNAJĄC, ŻE DANA INSTYTUCJA FINANSOWA MA (LUB JEST BARDZO PRAWDOPODOBNE, ŻE BĘDZIE MIEĆ) PROBLEMY Z WYPŁACALNOŚCIĄ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZJAWISKO, KTÓRE ZACHODZI, GDY W TYM SAMYM CZASIE DUŻA LICZBA KLIENTÓW PRAGNIE WYCOFAĆ SWOJE DEPOZYTY Z DANEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ, UZNAJĄC, ŻE DANA INSTYTUCJA FINANSOWA MA (LUB JEST BARDZO PRAWDOPODOBNE, ŻE BĘDZIE MIEĆ) PROBLEMY Z WYPŁACALNOŚCIĄ. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x