DODATKOWA POMOC DOMOWA, MOŻE BYĆ ZATRUDNIONA OKRESOWO, NP. TYLKO PRZED DUŻYM PRZYJĘCIEM, ALBO MIEĆ USTALONE DNI, KIEDY PRZYCHODZI SPRZĄTAĆ (LUB POMAGAĆ W KUCHNI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA to:

dodatkowa pomoc domowa, może być zatrudniona okresowo, np. tylko przed dużym przyjęciem, albo mieć ustalone dni, kiedy przychodzi sprzątać (lub pomagać w kuchni) (na 20 lit.)DOCHODZĄCA KOBIETA to:

dodatkowa pomoc domowa, może być zatrudniona okresowo, np. tylko przed dużym przyjęciem, albo mieć ustalone dni, kiedy przychodzi sprzątać (lub pomagać w kuchni) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DODATKOWA POMOC DOMOWA, MOŻE BYĆ ZATRUDNIONA OKRESOWO, NP. TYLKO PRZED DUŻYM PRZYJĘCIEM, ALBO MIEĆ USTALONE DNI, KIEDY PRZYCHODZI SPRZĄTAĆ (LUB POMAGAĆ W KUCHNI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.955

WIEŻA HEJNAŁOWA, RAKSOLOTY, BBS, JEDNOSTKA ALOKACJI, WIZYTÓWKA, DINAR CHORWACKI, KOŻUSZYSKO, PUDER BRĄZUJĄCY, ODPRAWA CZASOWA, TŁUSZCZYK, CYTADELA, PROPAGANDA, GOFR, KUM, GRYBOSZ, GRYMAŚNICA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, BASZTA, KRWINKA, STWORZENIE, CHŁODNIK LITEWSKI, HAK, ETERYCZNOŚĆ, PRACE, KURACJA SZOKOWA, LEBERWURSZT, CZESKI, KROKODYL KUBAŃSKI, KILOMETR ZEROWY, MIKROOTWÓR, TYTULATURA, GIGANT, ŚWIATŁA DROGOWE, OCZAR, DEMONOFOBIA, HANOWER, CENTRUM, ZNAK, ZANZA, HASZTAG, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, KULT SOLARNY, ROPUCHA, MIKROKRYSZTAŁ, PERYKARP, DZIECINKA, HOMOSEKSUALIZM, KAULIKARPIA, MEDIANTA, DYPTYK KONSULARNY, PIES DO TOWARZYSTWA, ALARM BOJOWY, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, WYSZYWANKA, KUSKUS, LENIWOŚĆ, PEBA, GRZECH, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, CUGOWIEC, MADONNA, OSTROWIANKA, ANTYFAN, PURUSZA, GŁOWNIA, WELUR, WIRUSY, WATA, BACKGROUND, MASYW GÓRSKI, KANOE, POTÓWKA, TUNIKA, TRUCHŁO, FILECIK, GIERASIMOW, CZOŁO, BISIOR, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, KUNDMAN, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, PASZTET, PIĘĆDZIESIĄTNICA, AMERYKANIZM, EMAKIMONO, RESORT SIŁOWY, FUNKCJA, ZALEWA, ŚWIETLIK, ODNIESIENIE, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, PARÓWKA, ODKOS, MARIONETKA, WYCHODŹSTWO, SIŁA, MUTACJA ZMIANY SENSU, REPERTUAR, ZŁA WIARA, DZ, SUCHOWIEJ, SENIOR, KILOMETR NA SEKUNDĘ, DEGRADACJA, PSIANKA, KREOLKA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, PIĘĆDZIESIĄTKA, WZROK, KITAJ, CHOROBA GENETYCZNA, PRZYSTOSOWANIE, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, OSIEMDZIESIĄTKA, PEJORATYW, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, HOMESPUN, SAFARI, KOLCZAK, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, DYSPROPORCJA, BIRIANI, ÓSMY, MOLESKIN, RÓŻA BARYTOWA, SOS MUŚLINOWY, JANÓW, IMPOST, ZMORA, KOŁEK, UKŁAD, POSTĘPAK, WOLUNTARIAT, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, MIŁOŚĆ, DOMENA MAGNETYCZNA, HWOZDOWNIA, WSKAZÓWKA, PARKIETAŻ, MATERIAŁ BUDOWLANY, OLAF, KANAŁ, ARKUSZ DRUKARSKI, RITA, PODYPLOMÓWKA, ŻAGIEL SKOŚNY, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, SYMPATYKOMIMETYK, ILOŚĆ, DYSK KOMPAKTOWY, ZASIEK, WCINKA, CUKIER, PIERWSZY PLAN, SADŹ, PTASIE MLECZKO, OWAD, TRZYNASTKA, NAPPA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, NACISK, ŻYWY TRUP, SOCZEWKA, BETA TESTER, JABŁKO, CHODZIEŻANIN, IMPRESJA, MYSZ DOMOWA, PLAMICA, WOJSKO FEDERALNE, TARAN, SYR, KSIĘŻUNIO, MELON, WTÓRNY ANALFABETA, HODOWCA, ASTMA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, ZROZUMIAŁOŚĆ, STRZAŁECZKA, PŁÓCIENNICA, RADIOMAGNETOFON, BICZ BOŻY, SERIA, STEREOTAKSJA, HUBA SINIAK, POLIMORF, PAUPER, KOMISJA SKRUTACYJNA, MSZA, FRAMUGA, PARUZJA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, TACA, OSTEOTOMIA, GOSPODYNI, ALBUMIK, KURATELA, SILOS BUDOWLANY, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, PRZEZIERNIK, HERMA, BARK, RERECORDING, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, AGENT, ZATOR, ALUZJA, SZYKANA, MOZART, PASEK, ATREZJA ODBYTU, SUROWOŚĆ, ZAWISAK, CZAJ, HIPOREFLEKSJA, BEDŁKA FIOLETOWA, GLORIETA, BISEKSUALISTA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, BEFKA, HYBRYDALNOŚĆ, SESJA POPULARNONAUKOWA, ODSADKA, ZACIERKA, ASOCJACJA, TAMBUR, PRZEPIĘCIE, TRAWERS, PRÓCHNO, KOLONIA, SZPARA, NAKŁADKA, LOKAL SOCJALNY, CZARNA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, RĘCZNOŚĆ, KSIĘSTWO, LITOTRYPSJA, SZYSZKA, ALLEGRO, BIAŁE PLAMY, KORMA, WAGA, AUTOSZCZEPIONKA, SIUR, MENISK, NOWE, LISTOWNICA JAPOŃSKA, TANATOFOBIA, WIATROWNICA, IRC, NEOFASZYSTA, KLATKA, PROSTOSKRZYDŁE, GOL, GRÓDŹ, GETRY, KONTROLER, NIEZBIEŻNOŚĆ, SŁODKOŚĆ, UZYSK, AGONIA, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, ODRĘBNOŚĆ, PANTOGRAF, INTERWIZJA, SARONG, PIGULARZ, OFICER, SILNIK INDUKCYJNY, KOMPLEKS GLEBOWY, OKULIZACJA, CIENNIK, ŁUPACZ, ŚCIĘCIE, SZKLIWO CERAMICZNE, GUARANA, WARIACJE, SEKS, SENES, PLOMBA, ŁOŻYSKO TOCZNE, MIERZENIE, KOSTKA BRUKOWA, MIKROMIERZ, SZYBKOŚĆ, PÓŁSIOSTRA, ROZMARYN, KARL, TAPETA, BAWEŁNA, KALIKO, DOBA, TEST, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, ?TWARDE LĄDOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.955 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DODATKOWA POMOC DOMOWA, MOŻE BYĆ ZATRUDNIONA OKRESOWO, NP. TYLKO PRZED DUŻYM PRZYJĘCIEM, ALBO MIEĆ USTALONE DNI, KIEDY PRZYCHODZI SPRZĄTAĆ (LUB POMAGAĆ W KUCHNI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DODATKOWA POMOC DOMOWA, MOŻE BYĆ ZATRUDNIONA OKRESOWO, NP. TYLKO PRZED DUŻYM PRZYJĘCIEM, ALBO MIEĆ USTALONE DNI, KIEDY PRZYCHODZI SPRZĄTAĆ (LUB POMAGAĆ W KUCHNI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA dodatkowa pomoc domowa, może być zatrudniona okresowo, np. tylko przed dużym przyjęciem, albo mieć ustalone dni, kiedy przychodzi sprzątać (lub pomagać w kuchni) (na 20 lit.)
DOCHODZĄCA KOBIETA dodatkowa pomoc domowa, może być zatrudniona okresowo, np. tylko przed dużym przyjęciem, albo mieć ustalone dni, kiedy przychodzi sprzątać (lub pomagać w kuchni) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA
dodatkowa pomoc domowa, może być zatrudniona okresowo, np. tylko przed dużym przyjęciem, albo mieć ustalone dni, kiedy przychodzi sprzątać (lub pomagać w kuchni) (na 20 lit.).
DOCHODZĄCA KOBIETA
dodatkowa pomoc domowa, może być zatrudniona okresowo, np. tylko przed dużym przyjęciem, albo mieć ustalone dni, kiedy przychodzi sprzątać (lub pomagać w kuchni) (na 17 lit.).

Oprócz DODATKOWA POMOC DOMOWA, MOŻE BYĆ ZATRUDNIONA OKRESOWO, NP. TYLKO PRZED DUŻYM PRZYJĘCIEM, ALBO MIEĆ USTALONE DNI, KIEDY PRZYCHODZI SPRZĄTAĆ (LUB POMAGAĆ W KUCHNI) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - DODATKOWA POMOC DOMOWA, MOŻE BYĆ ZATRUDNIONA OKRESOWO, NP. TYLKO PRZED DUŻYM PRZYJĘCIEM, ALBO MIEĆ USTALONE DNI, KIEDY PRZYCHODZI SPRZĄTAĆ (LUB POMAGAĆ W KUCHNI). Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x