ŚWINIA, ŚWINIAK, SUS SCROFA DOMESTICA - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, RODZINY ŚWINIOWATYCH, UDOMOWIONY MIĘDZY VII A VI TYS. LAT P.N.E.; HODOWANY GŁÓWNIE W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, AZJI ORAZ EUROPIE, PONIEWAŻ DOSTARCZA HODOWCOM MIĘSA, TŁUSZCZU, SKÓRY, PODROBÓW, SZCZECINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWINIA DOMOWA to:

świnia, świniak, Sus scrofa domestica - ssak z rzędu parzystokopytnych, rodziny świniowatych, udomowiony między VII a VI tys. lat p.n.e.; hodowany głównie w Ameryce Północnej, Azji oraz Europie, ponieważ dostarcza hodowcom mięsa, tłuszczu, skóry, podrobów, szczeciny (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚWINIA, ŚWINIAK, SUS SCROFA DOMESTICA - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, RODZINY ŚWINIOWATYCH, UDOMOWIONY MIĘDZY VII A VI TYS. LAT P.N.E.; HODOWANY GŁÓWNIE W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, AZJI ORAZ EUROPIE, PONIEWAŻ DOSTARCZA HODOWCOM MIĘSA, TŁUSZCZU, SKÓRY, PODROBÓW, SZCZECINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.724

ŚLEPOWRON ATLANTYCKI, SZWADRON ŚMIERCI, ŁAGIEW, WINNA PALMA, TUTOR, TARCZA, HUBA PÓŁNOCNA, CHILI CON CARNE, ALIGATOR AMERYKAŃSKI, OSIOŁ, EGIROZAUR, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KOZA, CHOROBA SCHILDERA, WOBŁA KASPIJSKA, PŁETWAL, TURZYCA CIBOROWATA, PANCERNIK KULOWATY, HAMSIN, KOSACIEC ANGIELSKI, KRUPNIOK, ŁÓJ, CZAPLA OKAZAŁA, KLASA INTEGRACYJNA, KRZYŻÓWKA BIAŁOOKA, BREZYLKA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, RUNO, ZAJĄKNIĘCIE, KOZIOŁ EUROPEJSKI, RUSAŁKA, PSALM, KOLCZAK, MAKAK TYBETAŃSKI, TRWOŻNICA POSPOLITA, KUŁAN SYRYJSKI, PYSZCZAK CYTRYNOWY, MRÓWKOJAD TRÓJPALCZASTY, EUKALIPTUSOWCZYK ŻÓŁTOCZELNY, AMBROZJA BYLICOLISTNA, WILGA, CHRZĄSZCZ, KANAŁ, DWA OGNIE, MAKADAMIA, BUŁGARIA WOŁŻAŃSKO-KAMSKA, KRZYŻAK ZIELONY, ŹREBAK, SKOCZEK DŁUGOUCHY, KRZYCZEK, JASZCZURKA RUINOWA, NEOGEN, LYSTROZAUR, POTERNA, KROKODYL NOWOGWINEJSKI, LIOPELMA HOCHSTETERA, BRZESZCZOTEK, TULIPAN KAUFMANNA, TARANTULA POŁUDNIOWOROSYJSKA, E-PODPIS, AFRYKANERSKI, BRIE, LEMUR MOKOK, RATOWNICTWO GÓRNICZE, DYSK, ZERWA, PARLER, BELEMNIT, SCHRON, ZADYCHRA, KOZA, CZOŁOCZUB HEŁMIASTY, KORALÓWKA CZARNOPASA, KRZYŻODZIÓB, POSTRZAŁKA, DRZEWIAKI, BRADSOT, ŚLĄSK, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, RZEPICHA AUSTRIACKA, KOTLET, KRÓTKOSZ NAMURNIKOWY, MOA, BUSZÓWKA MAŁA, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, BISSEKTIPELTA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, PROPORCZYKOWIEC ŻÓŁTY, OBLIGACJA RESTRUKTURYZACYJNA, DZWONNIK, PIESZCZAK KASZTANOWATY, ZORZYNEK, DREWNIAK CIEMNY, ŚWINIA WISAJSKA, ZANOKCICA MUROWA, JĘZYK OMOCKI, KRZEW HENNOWY, KARDIOKRINUM, PETREL POŁUDNIOWY, ZARAZOWATE, OSNUJA CZERWONOGŁOWA, POMROWIK, PETREL BERMUDZKI, WROŚNIAK, WĘŻÓWKA, WELWICZJA PRZEDZIWNA, BILBIL OKULAROWY, DOTHRACKI, RAGOUT, DROŹDZIK, TRÓJLIST WSTYDLIWY, PRZYMIOTNO, WELWICZIA, NAJEM OKAZJONALNY, GÓRALEK STEPOWY, BOLIMUSZKA, ŚWINIA LEŚNA, LUPA, KROKODYL, BŁONNIK, ODRZUT, ŻÓŁW SKÓRZASTY, MUFLON, BERGENIA, REPUBLIKA KIRGISKA, GĄSZCZAK RDZAWY, CZERWONAK CHILIJSKI, SKWATINA JAPOŃSKA, GÓRALKOWATE, MATRIXY, POPIELICOWATE, BANDINELLI, GOŹDZIANKA, KRÓLIK, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, MYSZAK, REBOKSETYNA, WISKACZA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, LYGODIUM, SZAROTKA, OSTROLOT MASKOWY, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, SZAROWIPTERYKS, SKORPENY, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, ŻÓŁW PŁASKOOGONOWY, NARCYZ BIAŁY, BIAŁKA WIERZBÓWKA, ZWIESINIEC HACZYKOWATY, GUJAWA, CHEMIA JĄDROWA, NOSACZ MENTAWAJSKI, BRODA, LIROGON ALBERTA, WIDŁOGOŃCZYK ANTYLSKI, BORATEK NAŚNIEŻEK, KURA DOMOWA, PROTOKLEPSYDROPS, POTRZESZCZ, KIELICHOWIEC ZACHODNI, CHOROBA HECKA, MAMUT JEFFERSONA, WEŁNIAK SZARY, AYRTON, ATLAS, BIURO LUSTRACYJNE, BARYTON, ODSYP, ARKANZAUR, PREPERS, EURINOZAUR, PIERWOTEK, SZWABIA, TASMANÓWKA, SOSNA, MYSZ MAŁOOKA, TAPIR, ULTRAMARYNA, ANTYMILITARYSTA, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, BALDASZNIK AFRYKAŃSKI, ŚMIERDZIEL, DROZD OLIWKOWY, KIEŁŻ ZWYCZAJNY, SKÓRZAK, NOSOROŻEC, ŁUSKOWIEC LEŚNY, LORD, KORALICOWIEC CZERWONY, CHOCHOŁ PIŻMOWY, BANIAN, OSTRONOS ATLANTYCKI, DELFIN BIAŁONOSY, ŻMIJA KARŁOWATA, MOST, ARCHEOPTERYKS, KOSZATKA, MOTYLEK SKRZYDLATY, RUDZIANKA KRASNODZIOBA, PINGWIN RÓWNIKOWY, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, KNOTNIK, GEOGRAFIA FIZYCZNA, GUZMANIA JĘZYCZKOWATA, KATOLICYZM, IGŁODZIOBEK, STAW SKOKOWY, PRZĄSTNIK, JĘZYK AFRYKANERSKI, WASALSTWO, PINGWIN BIAŁOOKI, TRZCINA HISZPAŃSKA, ORLEAN, BIJATYKA, BEZLOTKI, ALKANNA BARWIERSKA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, MUCHOMOR SROMOTNIKOWY, PAS RADIACYJNY, POZYCJA TESTOWA, ZŁOTY SYROP, WYKLINA ALPEJSKA, ŁZAWNIK, HISTON ŁĄCZNIKOWY, WIRUS GORĄCZKI LASSA, PLAMICA, SWING, OBRONA CYWILNA, KUTER, WIELORYB, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, PASZTETOWA, SZOPY, KOLORYSTYKA, DOMINACJA NIEPEŁNA, GARNELA NAKRAPIANA, DRĘTWA PSTRA, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, KANCZYLE, ŻERDZIANKA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, NASTECZNIKOWATE, KRWAWNIK WROTYCZOLISTNY, SZKŁO, INTERES, FIZYKA MATEMATYCZNA, ŚMIETANKA, KONGOWCZYK CZUBATY, MAŚLAK, MODRZEW AMERYKAŃSKI, CHOMIK AZERSKI, KOSARZE, KOT, KRATKOWIEC, PRZYCIĄGARKA, DZIERZYK JEDNOBARWNY, ZŁOTOLOTEK, DYSTROFEZ, DZIERZBIK ZBROCZNY, DICYNODONTY, TRACKI, TULIPAN IRAŃSKI, TĘCZANKA NIEBIESKA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, JEŻOLIST ZWYCZAJNY, SZCZAWIK ŻÓŁTY, PIERWOMSZAK NAPRZEMIANLISTNY, WEGETARIANIN, MORGANUKODON, GRAŻYNA, HESPEROZAUR, STAN KRYTYCZNY, EFEKT SNOBA, PTASZNIK METALICZNY, MOZGA KANARYJSKA, OWCA ŚNIEŻNA, SIAMANG, JEDLICA ZIELONA, ALBULA, PRZYDANKA, WIEK DOROSŁY, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, TASZNIK, GORZEKWIAT, JODŁA MANDŻURSKA, KOCZKODAN CZERWONOBRZUCHY, BRODŹCZYK BIAŁOSKRZYDŁY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, ŚLUZICE, KANGUR CZERWONY, KATA, STEN, SARDYNKA, ZACHYŁKA, HOKEJÓWKA KRÓTKOPRĘGA, HOMO SAPIENS, PROMIENIOPŁETWE, ?CZERWOŃCZYK ŻAREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.724 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚWINIA, ŚWINIAK, SUS SCROFA DOMESTICA - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, RODZINY ŚWINIOWATYCH, UDOMOWIONY MIĘDZY VII A VI TYS. LAT P.N.E.; HODOWANY GŁÓWNIE W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, AZJI ORAZ EUROPIE, PONIEWAŻ DOSTARCZA HODOWCOM MIĘSA, TŁUSZCZU, SKÓRY, PODROBÓW, SZCZECINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚWINIA, ŚWINIAK, SUS SCROFA DOMESTICA - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, RODZINY ŚWINIOWATYCH, UDOMOWIONY MIĘDZY VII A VI TYS. LAT P.N.E.; HODOWANY GŁÓWNIE W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, AZJI ORAZ EUROPIE, PONIEWAŻ DOSTARCZA HODOWCOM MIĘSA, TŁUSZCZU, SKÓRY, PODROBÓW, SZCZECINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWINIA DOMOWA świnia, świniak, Sus scrofa domestica - ssak z rzędu parzystokopytnych, rodziny świniowatych, udomowiony między VII a VI tys. lat p.n.e.; hodowany głównie w Ameryce Północnej, Azji oraz Europie, ponieważ dostarcza hodowcom mięsa, tłuszczu, skóry, podrobów, szczeciny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWINIA DOMOWA
świnia, świniak, Sus scrofa domestica - ssak z rzędu parzystokopytnych, rodziny świniowatych, udomowiony między VII a VI tys. lat p.n.e.; hodowany głównie w Ameryce Północnej, Azji oraz Europie, ponieważ dostarcza hodowcom mięsa, tłuszczu, skóry, podrobów, szczeciny (na 12 lit.).

Oprócz ŚWINIA, ŚWINIAK, SUS SCROFA DOMESTICA - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, RODZINY ŚWINIOWATYCH, UDOMOWIONY MIĘDZY VII A VI TYS. LAT P.N.E.; HODOWANY GŁÓWNIE W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, AZJI ORAZ EUROPIE, PONIEWAŻ DOSTARCZA HODOWCOM MIĘSA, TŁUSZCZU, SKÓRY, PODROBÓW, SZCZECINY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ŚWINIA, ŚWINIAK, SUS SCROFA DOMESTICA - SSAK Z RZĘDU PARZYSTOKOPYTNYCH, RODZINY ŚWINIOWATYCH, UDOMOWIONY MIĘDZY VII A VI TYS. LAT P.N.E.; HODOWANY GŁÓWNIE W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, AZJI ORAZ EUROPIE, PONIEWAŻ DOSTARCZA HODOWCOM MIĘSA, TŁUSZCZU, SKÓRY, PODROBÓW, SZCZECINY. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast