TANYSTROPHEUS - RODZAJ GADÓW ŻYJĄCYCH PODCZAS ŚRODKOWEGO TRIASU OKOŁO 230 MILIONÓW LAT TEMU; MIAŁY 6 METRÓW DŁUGOŚCI, A WYRÓŻNIAŁY SIĘ BARDZO WYDŁUŻONĄ SZYJĄ, KTÓRA MIERZYŁA 3 METRY, CZYLI TYLE ILE TUŁÓW I OGON RAZEM WZIĘTE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TANYSTROF to:

Tanystropheus - rodzaj gadów żyjących podczas środkowego triasu około 230 milionów lat temu; miały 6 metrów długości, a wyróżniały się bardzo wydłużoną szyją, która mierzyła 3 metry, czyli tyle ile tułów i ogon razem wzięte (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TANYSTROPHEUS - RODZAJ GADÓW ŻYJĄCYCH PODCZAS ŚRODKOWEGO TRIASU OKOŁO 230 MILIONÓW LAT TEMU; MIAŁY 6 METRÓW DŁUGOŚCI, A WYRÓŻNIAŁY SIĘ BARDZO WYDŁUŻONĄ SZYJĄ, KTÓRA MIERZYŁA 3 METRY, CZYLI TYLE ILE TUŁÓW I OGON RAZEM WZIĘTE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.289

WILKOSZ, ZASTAWA STOŁOWA, GRAFA, ALGEBRAIK, BURST, PRZYWODZICIEL WIELKI, GRACKA, SUKIENNIK, GEREZA, KARTY, HOHENZOLLERNOWIE, UBEZPIECZONA, MIGRACJA ZASIŁKOWA, JAZGARZ, TŁOK SILNIKA, TOALETA, HÄNDEL, DZIEWANNA, BIEG PŁASKI, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, SAMOGRAJ, PIECZYWO CHRUPKIE, JĘZYK INDIAŃSKI, MONSTRUM, BIEGANINA, NIESUBORDYNACJA, KRYKIET, SOCJOPSYCHOLOGIA, CENA ZAMKNIĘCIA, JOLKA, KONDORRAPTOR, ŻÓŁTLICZKA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, ODRUCH KOLANOWY, PRZEPOWIADACZ, BOCK, GLONY, WYSPA MAN, ANOMALIA MAGNETYCZNA, REINKARNACJA, KERALCZYK, WYCIĄGARKA, PIPA, SKRZYDŁOLIST, LODOWICA, PLEMIĘ ADAMOWE, HOSTA, DAŃ, TICINOZUCH, PIAST, UTRWALACZ, PRZEZNACZENIE, BOZON W, PLATYNOGŁÓWKA, PTASZĄTKO, OGNISKO MAGMOWE, MAKIJAŻYSTA, LESZCZYNA, ILUZYJNOŚĆ, BAR MICWA, NIEDBAŁOŚĆ, ŁATA, LICZBA KWADRATOWA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, PREFIKS, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, CYFRA, GOGLE, AWARYJNOŚĆ, APOGEUM, GOŚĆ, HAZUKA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, ŁUPEK HUMUSOWY, JĘZYK BRETOŃSKI, OPOŁEK, MAŁGORZATKA, WZIĄTEK, SZAKAL, ANTAGONIZM, PROTOKLEPSYDROPS, SARDANA, SEZONOWIEC, FINEZYJNOŚĆ, ZYGMUNTÓWKA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, RUCH, BALANSJER, WIĄZACZ, RÓWNOWAGA, PASTRANA, KROKODYLEK, BIAŁA ŚMIERĆ, ZEZNANIE, TEKSASET, FUTURE PROGRESSIVE, FUNKCJA PRZESTĘPNA, ELEMENT GRZEJNY, PODSKAKIWACZ, FILOLOGIA KLASYCZNA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, DIMER, GRASANT, PANAMA, PIZZERIA, PŁOMIEŃ, SINIAK, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, CHIP, KARPLE, PĄCZEK, PAPROTNICA SUDECKA, ŁOPATA, WIDŁOZĄBEK, KROK, TAKSON, KRĘŻNIK, REGENERATOR, WURŚCIK, MEDYCYNA SĄDOWA, SUSZARNICTWO, UPADEK, INTEGRACJA POZIOMA, AMALGAMAT, PUMEKS, CANOSSA, GALWANOSTEGIA, SZRAF, KIJANKA, GAZ SKŁADOWISKOWY, OKARYNA, ZEZWŁOK, CHOINA, SONDAŻOWNIA, IZOTROPIA, ODBÓJ, SŁODYCZ, BEKLESPINAKS, ZROŚLAK, STORCZYKARNIA, SPAMER, SILNIK CZTEROSUWOWY, PODZBIÓR, CLEVELAND BAY, WŚCIK DUPY, CZERWONA BURŻUAZJA, CZEKAN, PUSTA STRUNA, HONDURAS, POŚREDNIK, KROATYSTYKA, STORMBERGIA, POTENCJAŁ ZETA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, ŻUŻLOBETON, WIETRZYSKO, REŻYSER, CYTADELA, TWARDZIOSZEK, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, PUERTAZAUR, KORSYKAŃSKI, PELOTA, BITNOŚĆ, ORNITODESM, WĘZEŁ ZWYKŁY, PŁETWA STEROWA, KOPIOWANIE, OGRZEWNIK, ZGORZEL GAZOWA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, WODA LECZNICZA, JĘZYK PENDŻABSKI, ZATOKA, POTOK, BIOENERGOTERAPIA, BASEN, SKOCZNIA NARCIARSKA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, NAGRODA RZECZOWA, PŁOCHLIWOŚĆ, WESTERN, KROK MILOWY, DROBINA, TROLL, PACIORKOWIEC, ŻAŁOBA, OLSZÓWKA, KOFAKTOR, ŁOMOTANIE, BRUTALNOŚĆ, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, ASYSTENTKA, SKRZYP, GROM, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, WYNURZENIE, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, SKACZELE, ZAŁAM, NEOREALIZM, LORGNON, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, RAZSOLNIK, ANGAŻANT, CASH BACK, PRESTISSIMO, TOCHIZAUR, ANGIOGRAFIA, EGOCENTRYZM, PRZĘŚLIK, BICZYKOODWŁOKOWCE, CUKRZYCA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, IWAN, RÓJ, DOBRO KOMPLEMENTARNE, PORÓD OPÓŹNIONY, KRATKA, KREWNY AGNACYJNY, TRĘDOWNIK, ANKH-MORPORK, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, KARTOFLE, KOKSA, IDARED, KOMÓRKA ZWOJOWA, PUNKT FILTRACYJNY, KARACENA, PRZEŚLIZG, SKORUPA, ODPÓR, OCZOJEBKA, FACH, LODEN, WYBLINKA, POSTNIK, ANAMNEZA, WARKOCZ, TLAŁKA, CZARNA OWCA, HIPOTEZA KNUDSONA, PANADA, DROBNICOWIEC, POKŁAD PANCERNY, SYDERYT, PIEKARNIA, HACZYK, SIŁACZ, ŁAMANA, METRYKA, BŁONA BĘBENKOWA, WŁÓKNIAK TWARDY, CYBERPANK, PIWETOZAUR, ŻYDOFIL, KRYTYCZKA, POPIJAŁA, SKIBKA, ROSYJSKOŚĆ, ŁOWCA, TROGLOFIL, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, CYKL OWULACYJNY, DIAFTOREZA, WYNURT, ŁOMOT, NASKÓREK, PIERŚCIEŃ, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, BATAGUROWATE, GWIAZDA, WSPÓŁCZYNNIK ROZWINIĘCIA GRANICY, KALEKA UMYSŁOWY, BULIONÓWKA, PISCHINGER, PRZYCZEPNOŚĆ, GERBEREK, SSAKI WŁAŚCIWE, LARGO, HELIKAZA, SOKOLE OKO, WIEŻA, NEONTOLOGIA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, HARMONIA WOKALICZNA, KOSZATNICA, WSPOMINKI, SANDINISTA, LAMA, BECZKARNIA, BROSMA, PINAKOID, HELIOFIZYKA, ANDEZAUR, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, DOLMAN, KIR, CERTA, ?ERGONOMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.289 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TANYSTROPHEUS - RODZAJ GADÓW ŻYJĄCYCH PODCZAS ŚRODKOWEGO TRIASU OKOŁO 230 MILIONÓW LAT TEMU; MIAŁY 6 METRÓW DŁUGOŚCI, A WYRÓŻNIAŁY SIĘ BARDZO WYDŁUŻONĄ SZYJĄ, KTÓRA MIERZYŁA 3 METRY, CZYLI TYLE ILE TUŁÓW I OGON RAZEM WZIĘTE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TANYSTROPHEUS - RODZAJ GADÓW ŻYJĄCYCH PODCZAS ŚRODKOWEGO TRIASU OKOŁO 230 MILIONÓW LAT TEMU; MIAŁY 6 METRÓW DŁUGOŚCI, A WYRÓŻNIAŁY SIĘ BARDZO WYDŁUŻONĄ SZYJĄ, KTÓRA MIERZYŁA 3 METRY, CZYLI TYLE ILE TUŁÓW I OGON RAZEM WZIĘTE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TANYSTROF Tanystropheus - rodzaj gadów żyjących podczas środkowego triasu około 230 milionów lat temu; miały 6 metrów długości, a wyróżniały się bardzo wydłużoną szyją, która mierzyła 3 metry, czyli tyle ile tułów i ogon razem wzięte (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TANYSTROF
Tanystropheus - rodzaj gadów żyjących podczas środkowego triasu około 230 milionów lat temu; miały 6 metrów długości, a wyróżniały się bardzo wydłużoną szyją, która mierzyła 3 metry, czyli tyle ile tułów i ogon razem wzięte (na 9 lit.).

Oprócz TANYSTROPHEUS - RODZAJ GADÓW ŻYJĄCYCH PODCZAS ŚRODKOWEGO TRIASU OKOŁO 230 MILIONÓW LAT TEMU; MIAŁY 6 METRÓW DŁUGOŚCI, A WYRÓŻNIAŁY SIĘ BARDZO WYDŁUŻONĄ SZYJĄ, KTÓRA MIERZYŁA 3 METRY, CZYLI TYLE ILE TUŁÓW I OGON RAZEM WZIĘTE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - TANYSTROPHEUS - RODZAJ GADÓW ŻYJĄCYCH PODCZAS ŚRODKOWEGO TRIASU OKOŁO 230 MILIONÓW LAT TEMU; MIAŁY 6 METRÓW DŁUGOŚCI, A WYRÓŻNIAŁY SIĘ BARDZO WYDŁUŻONĄ SZYJĄ, KTÓRA MIERZYŁA 3 METRY, CZYLI TYLE ILE TUŁÓW I OGON RAZEM WZIĘTE. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast