UBIKACJA - POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZAŁATWIA SIĘ SWOJE POTRZEBY FIZJOLOGICZNE; SŁOWO UŻYWANE ŻARTOBLIWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYBYTEK to:

ubikacja - pomieszczenie, w którym załatwia się swoje potrzeby fizjologiczne; słowo używane żartobliwie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYBYTEK

PRZYBYTEK to:

miejsce, gdzie dzieją się (lub mieszczą) rzeczy szczególnie ważne, wartościowe; słowo używane przenośnie (na 9 lit.)PRZYBYTEK to:

miejsce, w którym jest dużo ludzi, w którym dzieje się coś (pozornie) ważnego lub atrakcyjnego; słowo używane przenośnie, często ironicznie (na 9 lit.)PRZYBYTEK to:

miejsce składania kultu, siedziba bóstwa; jakieś pomieszczenie, niekoniecznie budynek (na 9 lit.)PRZYBYTEK to:

to, że czegoś przybyło (na 9 lit.)PRZYBYTEK to:

przenośna świątynia starożytnych Izraelitów, zastąpiona potem świątynią Salomona; słowo pojawia się bez określenia, o czyj przybytek chodzi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UBIKACJA - POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZAŁATWIA SIĘ SWOJE POTRZEBY FIZJOLOGICZNE; SŁOWO UŻYWANE ŻARTOBLIWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.694

KARBOKSYL, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, FILOLOGIA POLSKA, PIRAMIDA, LAWENDA, SAMOUCZEK, ATAK, RODNIA, TOPIEL, WIDZENIE SENNE, DAKRON, MIŁOŚĆ WŁASNA, BOYS BAND, SENAT, PORĘCZ, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, BABA JAGA, OPONENT, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, SZKŁO JENAJSKIE, NAWIJACZ, ATMOSFERA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, OBSUW, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, RADAR DOPPLEROWSKI, CHWALBA, ZAPITKA, SKRUPULANT, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, CYBORIUM, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, KORPUS, TWARDY TYŁEK, TRÓJKOMBINACJA, WKŁAD, SEPARATYZM, KUPA, GRAF EULEROWSKI, TANATOLOGIA, SAMIEC, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, ŻEGLAREK, WESZ MORSKA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, SZALE, LOTOS, ROZDANIE, MALINIAK, ALTERNATYWA, GORĄCZKA DUM-DUM, MSZAKI, WAGA SZALKOWA, TOROS, GLIGLIŃSKI, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, GENIUSZ, ZANIK MIĘŚNI, GARDEROBA, PUCH, BIAŁE WINO, PATERA, FREAK, KLECHA, KARTA MOBILIZACYJNA, ROZWAŻNOŚĆ, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, JASKINIOWIEC, NIBYJAGODA, GAPA, PYRA, JĘZYK INDIAŃSKI, KOREAŃSKI, FARBA OLEJNA, KURECZKA, NEUROGERIATRIA, PAKOWACZ, CIĘŻKI TYŁEK, EPIGENEZA, KULTYWAR, ŚWINKA MORSKA, KOPERCZAKI, SIEĆ, POLEROWNIK, SPADAJĄCA GWIAZDA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, JEDNOKOMÓRKOWIEC, HYDROAKUSTYKA, KWOTA BAZOWA, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, GEOLOGIA PODSTAWOWA, PORZĄDEK KORYNCKI, STAROWINA, BABILOŃSKI, WYKLUCZENIE, DZWONEK RĘCZNY, MEDRESA, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, INFA, POJAZD KOLEJOWY, KARBOANION, DETALISTA, KANCONETTA, NAWIS, STOLICA, CHOROBA BOSTOŃSKA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, SPEŁNIENIE, OLIGOMER, LINIA ROZUMU, ZŁOŻENIE PODPISU, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, KONSULAT, DRINK-BAR, KORBACZ, KWAS AZOTOWY, AGENT ROZLICZENIOWY, MEANDER, CZEKADEŁKO, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, PRZYDAŚ, INŻYNIERIA CHEMICZNA, HADAL, NADPŁYNNOŚĆ, MORA, MIĘSOPUST, MIKROKOMÓRKA, PARABOLICZNOŚĆ, ZAKRES REAKCJI, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, KANAŁ ENERGETYCZNY, OOLOGIA, DORADA, PIEC INDUKCYJNY, SZYNOBUS, ŻAKIET, RYNEK KAPITAŁOWY, ROCK, CHŁONIAK BURKITTA, REAKTOR JĄDROWY, RUCH PRZYŚPIESZONY, STYL WILHELMIŃSKI, JĘCZMIEŃ OZIMY, SUBKONTRAKT, ZBIEŻNOŚĆ, POLIMODALNOŚĆ, DIZAJNER, OBELGA, SREBRNA PAPROĆ, PRZECIEK, STREFA CZASOWA, PŁYTKA CHODNIKOWA, MOSTEK SCHERINGA, SZPILKA, KARDIOLOGIA, KILOFEK, FUZJA HORYZONTALNA, ANGIELSKA FLEGMA, RUDA, KURAŻ, ASCEZA, SILNIK GAZOWY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, BRUTALNOŚĆ, OLEJOWIEC, BÓR MIESZANY, LEGAR, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, KOKTAJL, SEKSTOLA, ROZCIĘCIE, ŚWIADECTWO, KARTUZJA, BEZAWARYJNOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, CUDOTWÓRCA, TRANSLATORYKA, PINCZER, SYSTEM ARGENTYŃSKI, STRATUS, POROST, ŁAD KORPORACYJNY, ROMANISTA, CEROWNIA, ARYTMETYKA MODULARNA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, WYDATKI BIEŻĄCE, NURNIK, PRZEDMIOT, TUTORIAL, PRZEDSZKOLE, PUSZKA, SKAŁA GŁĘBINOWA, EURYBIONT, MNIEJSZE ZŁO, UKRAIŃSKI, CZARNY CHARAKTER, IRYZACJA, ERICKSON, KAMERA, TURANIEC, MAGIEL, KARBUNKUŁ, MOSKWICZ, ZWIERZĘ, ZIMOWISKO, EKSPERT, HISTORIA SZTUKI, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, BLANKI, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, GATUNEK POGRANICZNY, GRA RÓŻNICZKOWA, WYDŁUŻALNIK, RABV, EWANIELIA, BACHANTKA, SHIMMY, THAULOW, MIAZMAT, ŚWIDER, PASMO PRZEPUSTOWE, HYDROMETRIA, PARAROTACYZM, PIES GOŃCZY, KUBEŁ, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, GLOBIGERYNA, PIGWA POSPOLITA, PTASZNIK GIGANT, BASEN, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, DOMEK, POSTAĆ BIBLIJNA, REGRESJA PROBITOWA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, INTERNAT, NOWOGWINEJKA, ARKADA, POJAWIENIE SIĘ, RYSOWNICA, ŚWIETLISTOŚĆ, ROZSZCZEP WARGI, WYŚWIETLARNIA, MIESIĘCZNIK, KNOCKOUT, MONOCHROMATYZM, MASTOLOGIA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, OBŁOK OORTA, NAGRZEW, ŁASKAWCA, STREETWORKER, KAGU, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, FUNT GIBRALTARSKI, WIKTYMOLOGIA, ZŁAMANIE OTWARTE, ASTROLOGIA, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, ANTYIMPERIALISTA, GRUPA WSPARCIA, TLENEK AZOTU, LĘG, SZARA MYSZKA, TYP, KOTLARNIA, KAJUTA, ANTOWIE, OBCHÓD, ILLOKUCJA, BEZDNO, POCIĄG SZPITALNY, RADIOBIOLOG, DWUFAZOWOŚĆ, BAJKA, DUR POWROTNY, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, GRAFOMAN, TERRINA, EUTEKTYKA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, CHOROBA BERGERA, NAUKA PRZYRODNICZA, ETIOLOGIA, STARY LIS, ARYTMETYZACJA, GORZKA ZGNILIZNA, KICZUA, GLEBA, BALSA, ŚREDNIA KWADRATOWA, CRASHTEST, KOLKA JELITOWA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, FURAŻER, SZRANKI, RODZINA JĘZYKOWA, ?FREIKORPS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.694 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UBIKACJA - POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZAŁATWIA SIĘ SWOJE POTRZEBY FIZJOLOGICZNE; SŁOWO UŻYWANE ŻARTOBLIWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UBIKACJA - POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZAŁATWIA SIĘ SWOJE POTRZEBY FIZJOLOGICZNE; SŁOWO UŻYWANE ŻARTOBLIWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYBYTEK ubikacja - pomieszczenie, w którym załatwia się swoje potrzeby fizjologiczne; słowo używane żartobliwie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYBYTEK
ubikacja - pomieszczenie, w którym załatwia się swoje potrzeby fizjologiczne; słowo używane żartobliwie (na 9 lit.).

Oprócz UBIKACJA - POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZAŁATWIA SIĘ SWOJE POTRZEBY FIZJOLOGICZNE; SŁOWO UŻYWANE ŻARTOBLIWIE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - UBIKACJA - POMIESZCZENIE, W KTÓRYM ZAŁATWIA SIĘ SWOJE POTRZEBY FIZJOLOGICZNE; SŁOWO UŻYWANE ŻARTOBLIWIE. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x