DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ KOREKTĄ RZECZYWISTYCH LUB ODCZUWANYCH DEFEKTÓW CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHIRURGIA ESTETYCZNA to:

dziedzina medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała (na 19 lit.)PLASTYKA to:

dziedzina medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ KOREKTĄ RZECZYWISTYCH LUB ODCZUWANYCH DEFEKTÓW CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.209

PRUSKI DRYL, BAGNO, SZESNASTY, SŁAWA, DENDROMETRIA, AFEKTYWNOŚĆ, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, RAK PRĘGOWATY, CZTEROTAKT, DOMINACJA, SKOCZNIA, PŁYTA KORKOWA, BASEN, PIŁA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, ANTYNATURALIZM, POTENTAT, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, KOSZ, WOLNOBIEG, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, NOŻYK, KOZA SAANEŃSKA, PODTYP, KLINKIER, WYCHOWANIE FIZYCZNE, KRYMINALISTYKA, TAMARAW, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, UMOWA AGENCYJNA, PRZEPUKLINA UDOWA, AFERA, HISTERYK, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, HAYDN, ANDRUS, PAKA, SEKWOJA OLBRZYMIA, POŁĄCZENIE, WYŻERACZ, WIENIEC, AGRESJA, OGNIWO STĘŻENIOWE, PŁÓCIENNICA, SŁODZIAK, AUTOMOBIL, SILNIK TŁOKOWY, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, KASZUBSKOŚĆ, OWICYD, HALLOWEEN, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, CHORÓBKA, PRESTIŻ, NERWOWOŚĆ, DAN, ARMIA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, STRETCH, ŁATKA, ELITARYSTA, GALARETKA, SIECI, SUKCESYWNOŚĆ, NANERCZ, RZECZY OSTATECZNE, PTASZNIK GIGANT, PANORAMA, OPUSZCZENIE, SŁOWIANKA, TŁUMIENIE, ZŁOŻENIE BRONI, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ZAWÓD, NIEWYPŁACALNOŚĆ, WYDATKI BIEŻĄCE, SEKS ORALNY, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, BLOK, GRYS, KONWERTOR, OBRÓT SYNCHRONICZNY, NAZWA ABSTRAKCYJNA, BAGIENNIK OBŁY, PORCELANA STOŁOWA, NARZĄD KRYTYCZNY, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, CYTYDYNA, SZMALCÓWKA, SKŁAD, SZTYLPA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KUNDMAN, WOLA, RÓŻA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, BISEKSUALISTA, AWIZO, PRZYBLIŻENIE, PRZEDROŚLE, PRZEMIANA ODWRACALNA, HARD CORE, WAŻNOŚĆ, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, PRALUDZIE, RZEKA EPIZODYCZNA, PRZYTOMNOŚĆ, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, ANALIZA, JASKINIOWIEC, TURANOWIE, PRECYPITACJA, OBJĘTOŚĆ, CIĘŻKA ARTYLERIA, OBRÓT PIENIĘŻNY, ASTRONOM, GRZYBEK JAPOŃSKI, BANK KOMERCYJNY, REJKA, POSTĘPACTWO, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, NIEWYPARZONY JĘZYK, RECEPTYWNOŚĆ, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, GRAFIKA, ŚWINIARKA, LANDSKNECHT, LIZOFORM, PLAKIETA, POJAWIENIE SIĘ, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, GREK, KONWEJER, PRZĘSŁO, OŚRODEK AKADEMICKI, PAPILOT, ZATRUDNIENIE, PIEROGI, ŻEGLUGA, KAMICA MOCZOWA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, SYGNAŁEK, RYNEK HURTOWY, PYZA, REWOLWER, STERYLNOŚĆ, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, MUSLI, TRIADA CHARCOTA, REOGRAF, BRUMBY, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, ALGI, LUMINATOR, PROSZEK, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, MOSTEK, DUPLEKS, MNICH, ZYSK, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PODKŁAD, MÓL BOROWICZAK, PARTIA, JEZIORO KOSMICZNE, CHEMIA, TKAŃCOWATE, GNIAZDO NASIENNE, ŁOŻE, ZADYCHRA POSPOLITA, DZIENNIK OKRĘTOWY, IMMUNOGLOBINA E, ZAWODOWIEC, WYCZARTEROWANIE, POŚCIELÓWA, OBRAZ POZORNY, KLAUZULA GENERALNA, WOLA BOŻA, KAWA, OSIEMDZIESIĄTKA, KATASTROFA KOSMICZNA, LITEWSKI, NADSCENIE, POLETKO DOŚWIADCZALNE, PĘDZLIK, WYMIANA, WIERSZ LEONIŃSKI, ANTECEDENCJA, SYLWETA, KROK DOSTAWNY, KWASZARNIA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, SIŁACZKA, KOMPOTIERA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, PUSZKA MÓZGOWA, KUKIEŁKA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, JELEC, ODCZUCIE, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, DOBYTEK, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, ESTETYKA, ŁOŻE BOLEŚCI, DIAGRAM FAZOWY, TUNIKA, BASKINKA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, MYKOLOGIA, OBUCH, NERWIAK ZARODKOWY, BELKA, INTEL, ERGOTERAPIA, AGENCJA, NAMIESTNICZKA, PODSKOK, STROICZKOWE, WYDZIAŁ, GEOLOGIA ZŁÓŻ, KWADRYPTYK, GÓWNOZJADZTWO, POKŁAD, STRZELECTWO SPORTOWE, STYMULATOR, DASZEK, BAWOLE OKO, PORZĄDEK JOŃSKI, MARCELIN, DOJŚCIE, REZYDUUM, FURUNKULOZA, FORLANA, OBRONICIEL, KULT, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, OBRÓT WSTECZNY, PREFIKS, SEKCJA, KARTOFELEK, CZAS FABULARNY, PRZEŻUWACZE, WOLE OKO, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, KURTYNA SKALNA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, OPRYSZCZKA POSPOLITA, TERMINAL, POBRZMIENIE, FACH, SOLANKA, GOLEC, OPATRUNEK OSOBISTY, ANTEPEDIUM, ŻÓŁW NATATOR, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, FARTUCH, WÓZEK SZPITALNY, KUTYKULA, KOTLET POŻARSKI, NAPOMNIENIE, PRZEJAZD, KROS, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, FILAMENT, KLUB, TRANSPOZYCJA, KONWENCJONALIZM, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, RYNKA, KOŁTRYNA, TELEFON ZAUFANIA, BAS, BUFET, NIDERLANDZKI, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, ZAPITA, KOCHAŚ, DETEKTYW, KWAS, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, SPADOCHRONIARZ, KOLANO, NERWIAK OSŁONKOWY, SATELITA, DAMAST SKUWANY, PISZCZEK, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, STRATYFIKACJA, ARENA, PARAGAMMACYZM, POGOTOWIE GAZOWE, UKRAIŃSKI, NIEMĘSKOŚĆ, ?ORATORIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.209 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ KOREKTĄ RZECZYWISTYCH LUB ODCZUWANYCH DEFEKTÓW CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ KOREKTĄ RZECZYWISTYCH LUB ODCZUWANYCH DEFEKTÓW CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHIRURGIA ESTETYCZNA dziedzina medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała (na 19 lit.)
PLASTYKA dziedzina medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHIRURGIA ESTETYCZNA
dziedzina medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała (na 19 lit.).
PLASTYKA
dziedzina medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała (na 8 lit.).

Oprócz DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ KOREKTĄ RZECZYWISTYCH LUB ODCZUWANYCH DEFEKTÓW CIAŁA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ KOREKTĄ RZECZYWISTYCH LUB ODCZUWANYCH DEFEKTÓW CIAŁA. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x