GEST ZACIŚNIĘTEJ PIĘŚCI, KTÓRY POKAZUJE SIĘ, GDY CHCE SIĘ KOMUŚ ZAKOMUNIKOWAĆ, ŻE NIE OTRZYMA TEGO, CZEGO SIĘ SPODZIEWAŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIGA to:

gest zaciśniętej pięści, który pokazuje się, gdy chce się komuś zakomunikować, że nie otrzyma tego, czego się spodziewał (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIGA

FIGA to:

Ficus carica, figowiec pospolity - gatunek drzewa lub krzewu należący do rodziny morwowatych, często uprawiany dla swoich słodkich owoców (na 4 lit.)FIGA to:

owoc (jagoda pozorna, owocostan pestkowcowy) figowca pospolitego (na 4 lit.)FIGA to:

nic (na 4 lit.)FIGA to:

... z makiem, czyli nic (na 4 lit.)FIGA to:

wśród bakalii (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GEST ZACIŚNIĘTEJ PIĘŚCI, KTÓRY POKAZUJE SIĘ, GDY CHCE SIĘ KOMUŚ ZAKOMUNIKOWAĆ, ŻE NIE OTRZYMA TEGO, CZEGO SIĘ SPODZIEWAŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.706

KOMPANIA, ZLEW, OPTYKA GEOMETRYCZNA, PANKREATYNA, START ZATRZYMANY, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, TRYL, CHONDRA, PLIK MULTIMEDIALNY, ROZPRAWA HABILITACYJNA, NADINTENDENT, FEMINISTA, RENEGAT, KAGU, UROSTOMIA, TRANSAKCJA WIĄZANA, PRZEDŁUŻACZ, DOMINACJA CAŁKOWITA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, PINGWIN ADELI, PRAWO, BON VIVANT, NUTA, DOJŚCIE, AUTOBUS SZYNOWY, ŹRÓDŁO, SZALKA, FILOZOFIA, OKRZOS, OTWORZENIE SERCA, WINNICKI, BRACTWO KURKOWE, TOPIEL, KAPOK, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, ORTOPEDA, KAJMAN KROKODYLOWY, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, KROWA, SUWNICA BRAMOWA, PLEBEJKA, ASCETA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, DEPOZYCJA, TOR ODSTAWCZY, SUPORT, PERKOZEK TRÓJBARWNY, BAJCIK, TELEKONFERENCJA, JEDYNY, WIADRO, ROZKŁAD POISSONA, ŻABI SKOK, RESET, SIATECZKA, OGRZEWNICTWO, PASZTET, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, INTENCJONALIZM, DZIEŃ JUTRZEJSZY, OFFSET, POWTÓRZENIE, KARDYNAŁ, PANNA, KUPON, KOŁNIERZ, POPRZECZKA, ODLOT, OLDBOY, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, TUSZONKA, STREFA POŻAROWA, PORA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, HELIKAZA, OPRYSZCZKA, PODWÓJNY AGENT, BARWA OCHRONNA, AMH, ROZŁUPNOGŁOWCE, KWIAT SŁUPKOWY, PACZKA, IKAR, BANK KOMERCYJNY, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, ZBIORNIK, KITA, BUJAK, METR NA SEKUNDĘ, AZOT AMONOWY, RYBY ŁAWICOWE, MARTWY PUNKT, HUMBER, BIOGEOGRAFIA, GRUBA RYBA, MINUSY, ZGŁOSKOWIEC, TRASZKA SARDYŃSKA, TOWARZYSZ PANCERNY, GOMBROWICZ, BURAK, FIZYKA MATEMATYCZNA, GEOGRAFIA ROŚLIN, NIMB, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, INFORMATYKA, SEKCIARSTWO, URANIDOWATE, PĄCZEK, ZATOKA, ZBIÓRKA, AKSJOMAT PASCHA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, STRAJK OSTRZEGAWCZY, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, MINA, POPIELNIK, KLEZMER, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, GAŁĄŹ, OMŁOT, PIERSI, WYGŁAD LODOWCOWY, SAMOTNICZOŚĆ, LISOWCZYK, EROZJA WSTECZNA, OSUTKA SOSEN, ŁAJDACKOŚĆ, PIESZCZOTA, KRÓCIEC, FIZYKA, POSTRZELENIEC, ROŻEN, BIBLIOPOLA, RADIOAKTYWNOŚĆ, POJEDYNKA, ĆWIARTKA, SKRYBA, TEREN, KAPILARA, NAWÓZ KOMPLEKSOWY, GWIAZDA WIELOKROTNA, ARCHEOLOGIA, JUNIORKA STARSZA, BIEGUN GALAKTYCZNY, KANCONETTA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, KROJCZYNI, PIEKARNIA, DRYL, SIAD TURECKI, COKÓŁ, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, DIODKA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, FILOLOGIA, BEZWŁAD, POKŁAD, SĄD OPIEKUŃCZY, FOREMKA, LEASING LOMBARDOWY, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, EXPAT, FURA, TYTULATURA, KRIONIKA, PARANOIK, OKUPANT, MAHAJUGA, INDUKCJA WŁASNA, OBŁOŚĆ, EDYTOR, KASZA KUKURYDZIANA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, POLISACHARYD, PRAWO CURIE-WEISSA, POCZĄTKUJĄCY, BANK ZRZESZAJĄCY, WIZJER, STROFANTYNA, PIKOMETR, TRWAŁOŚĆ, KUCHTA, SZOWINISTA, ZŁÓG, LUDY TURAŃSKIE, POBORCA, BEZJĘZYKOWE, REWIZJA NADZWYCZAJNA, ARAB, BALOWICZ, ROZBÓJNIK, SZTUKA, HEREZJA, SILOS, CZUBEK, MAŁY PODATNIK, KAMBIUM WASKULARNE, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, APOSTOŁ, DZIEŻA, PRZEŁĄCZNICA, AMFIBIA, WOLNY ZAWÓD, FORMALNOŚĆ, FIZA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, SŁOWO, PIZOID, MYŚL, BRZESZCZOT, PRZEŁAWICENIE, KONDOLENCJE, BOTULIZM DZIECIĘCY, ZATRUDNIONY, TYNTA, PIEC AKUMULACYJNY, INWALIDA WOJENNY, NOSACZ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, BEZROBOCIE JAWNE, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, TAJEMNOŚĆ, KOPARKA KROCZĄCA, IMMUNOGENETYKA, SAMOLUBNY DNA, MECZ TOWARZYSKI, FAKT NAUKOWY, STACJA ROBOCZA, TABLICA ASOCJACYJNA, FILEMON CZARNOLICY, UMOWA O PRACĘ, ARARAT, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, GEN HIPOSTATYCZNY, EKWIPARTYCJA, RAFA, POMÓR, NAZWA PUSTA, MONOGENIZM, DOBRODZIEJKA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, BADYL, CZERWONAK, NAPARZANKA, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, HUMMUS, WAŻNOŚĆ, SPAWALNIK, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, APLIKACJA, BIEŻNIK, SZMIDT, WOK, PRZEWIERT, PROCES DOSTOSOWAWCZY, ZAWŁOKA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, CELULOZOWNIA, PRZEŚLADOWANIE, JUDASZ, FACYLITATOR, POŁOŻNICTWO, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, PAŁASZ, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, SKLEP MONOPOLOWY, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, OMASTA, ŻYWOTOPIS, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, RECYTATYW, TĘTNICA NERKOWA, EKSPAT, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, DIALOG, RYTM ASYMETRYCZNY, STOJAK, POGONIEC, INTEGRALNOŚĆ, CEMENTOWE BUTY, WIOSNA, CHOROBA PFEIFFERA, GASKOŃCZYK, AKTORKA, KLAMERKA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, HYDROCHEMIA, MĄKA RAZOWA, ALDOKSYM, OKNO, DZIELNICA, MIKROMACIERZ DNA, PAJACYK, CHOROLOG, ELIMINACJE, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, ?CRACKER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.706 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GEST ZACIŚNIĘTEJ PIĘŚCI, KTÓRY POKAZUJE SIĘ, GDY CHCE SIĘ KOMUŚ ZAKOMUNIKOWAĆ, ŻE NIE OTRZYMA TEGO, CZEGO SIĘ SPODZIEWAŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GEST ZACIŚNIĘTEJ PIĘŚCI, KTÓRY POKAZUJE SIĘ, GDY CHCE SIĘ KOMUŚ ZAKOMUNIKOWAĆ, ŻE NIE OTRZYMA TEGO, CZEGO SIĘ SPODZIEWAŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIGA gest zaciśniętej pięści, który pokazuje się, gdy chce się komuś zakomunikować, że nie otrzyma tego, czego się spodziewał (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIGA
gest zaciśniętej pięści, który pokazuje się, gdy chce się komuś zakomunikować, że nie otrzyma tego, czego się spodziewał (na 4 lit.).

Oprócz GEST ZACIŚNIĘTEJ PIĘŚCI, KTÓRY POKAZUJE SIĘ, GDY CHCE SIĘ KOMUŚ ZAKOMUNIKOWAĆ, ŻE NIE OTRZYMA TEGO, CZEGO SIĘ SPODZIEWAŁ sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - GEST ZACIŚNIĘTEJ PIĘŚCI, KTÓRY POKAZUJE SIĘ, GDY CHCE SIĘ KOMUŚ ZAKOMUNIKOWAĆ, ŻE NIE OTRZYMA TEGO, CZEGO SIĘ SPODZIEWAŁ. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast