Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY JĘZYK MASZYNOWY LUB KOD BAJTOWY NA JĘZYK ASEMBLERA; DISASEMBLER JEST NISKOPOZIOMOWYM ODPOWIEDNIKIEM DEKOMPILATORA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEASEMBLER to:

program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy lub kod bajtowy na język asemblera; disasembler jest niskopoziomowym odpowiednikiem dekompilatora (na 10 lit.)DEZASEMBLER to:

program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy lub kod bajtowy na język asemblera; disasembler jest niskopoziomowym odpowiednikiem dekompilatora (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY JĘZYK MASZYNOWY LUB KOD BAJTOWY NA JĘZYK ASEMBLERA; DISASEMBLER JEST NISKOPOZIOMOWYM ODPOWIEDNIKIEM DEKOMPILATORA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.327

SYNGALESKI, BABA-CHŁOP, GWIAZDKA, ZASADA, IGLAK, POTULNOŚĆ, NOŚNIK NARZĘDZI, MŁOT, DÓŁ, OSTRY STRZAŁ, ZAMSZ, KAPERKA, CUGANT, RODELA, KLAPECZKA, LAMPERIA, REKTOR, CIĄGNIK BALASTOWY, SAMOAŃSKI, ŁAŃCUSZEK, SPRAWUNEK, PEWNOŚĆ, DEBILNOŚĆ, FONIATRIA, KONSOLA, DEMÓWKA, MARA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, ZNAKOMITOŚĆ, SILNIK GAZOWY, BEZIDEOWOŚĆ, PUL, DODAJNA, NIESTANOWCZOŚĆ, FAKSYMILE, FANATYCZNOŚĆ, HULAJDUSZA, STAŁOŚĆ, PRZEMYŚLNOŚĆ, HURYCKI, RADIOAKTYWNOŚĆ, OKRUCH, BANKOWÓZ, DIOGENIT, DZIEWICA, SZUM, POMPA POŻARNICZA, OWOC RZEKOMY, BEZLITOSNOŚĆ, EWEŃSKI, BIAŁA NĘDZA, KSIĘSTWO, KULCZYBA WRONIE OKO, OSCYLACJA, LUTNIARZ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, TEMAT, PŁUG KOLEŚNY, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, REKIN CHOCHLIK, WĄTŁOŚĆ, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, ANTYELEKTRON, SIŁA SPOKOJU, ATRYBUCJA, WIELKA JEDNOSTKA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, SKRÓT SYLABOWY, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, POZYCJA, WALUTOWOŚĆ, ZIARNECZKO, KLAUZULA WALORYZACYJNA, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, STADIONIK, RAK KRAWIEC, POLSKI, GARDENIA, ASNYKOWIEC, ADAPTOR, ŚRUBA POCIĄGOWA, WCISTEK, MILANEZ, POJAZD SILNIKOWY, OPASŁOŚĆ, KERO, SZATAN, BEZIMIENNOŚĆ, OZIMINA, SUBSTANCJALNOŚĆ, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, LATARNIA UMARŁYCH, FILOZOFIA ANALITYCZNA, NUROGĘŚ, ASPIRACJA, POGONIEC, NUMER KIERUNKOWY, MŁOT SPALINOWY, PARASZYT, EDE, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, MARTWE PRAWO, DWUDZIESTY DRUGI, INFLACJA KONSUMENCKA, HULK, SUKIENKO, FUS, CZOSNEK, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, INŻYNIERIA TKANKOWA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, METAL CIĘŻKI, KOPUŁKA, HEDONIZM ETYCZNY, KALKA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, PLUS, KUMA, PICUŚ, ODPRAWA, ZDROJEK POSPOLITY, ATREZJA POCHWY, PIĘTNASTKA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, CHMIELOGRAB, SPÓŁKA PUBLICZNA, KANOPA, EXPAT, REALIZM, KULA, DROBNICA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, LEMONIADA, ESPERANTYDA, LAKOLIT, ZNAK MUZYCZNY, SŁADEK, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, MATNIA, LITEWSZCZYZNA, DOKUMENT, PUSTELNIK, HOL, WYTWÓR, BŁYSK, HORYZONT, PŁASKOSZ, ŚWIEŻAK, POWAŁA, BALON ZAPOROWY, DEPESZA, MAORYJSKI, SOCJALDEMOKRATA, NAKO, MOZAIKA, STOPA NARZUTU, WAGON, URODZENIE ŻYWE, ZAKOŃCZENIE, PROGRAM ROZRYWKOWY, WSPÓŁWYZNAWCA, RODZICIEL, BIAŁA ŚMIERĆ, ANARCHIA, KOŁOWRÓT, WODNIAK, RANWERSY, OBCIĄŻENIE, ORANŻADA, ARYTMOMETR, SZÓSTKA, TWÓR, ZAPŁON, ZABURZENIE UROJENIOWE, MIECH, PANNEAU, SKRZYDEŁKO, SMREKUN, EMBRIOGENEZA, ROZWÓJ WSTECZNY, SIATKÓWKA, KLUBOWIEC, PEŁNOLETNIOŚĆ, CZTERNASTKA, ALFA-BLOKER, SALAMI, MOSTEK, TARTINKA, LEŚNY DZIADEK, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, NOOB, DIABELSKOŚĆ, OSIEDLINY, SUPERKUTER, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, MADISON, ZAPISOBIORCA, ALPAKA, BEZCZUCIE, SZAROTA BŁOTNA, RECITATIVO, WĄŻ, OKŁAD, PRODUKT UBOCZNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, KARCIANE DOMINO, KRYNOLINA, CHORDOFON, NADAJNIK ISKROWY, PEBA, TRANSLACJA, CZOŁO, TREPY, POLAK, AALEN, JĘZYK MUNDA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, RACA, ROZNOSICIEL, ŁUK ELEKTRYCZNY, WŁAMANIE, GOOGLE, BARANECZEK, BOM, PATYCZAK, OPIEKUŃCZOŚĆ, KAPSLA, KLON, AKCJA, NIEBOŻĘ, STRZELNICA, NADZIEWARKA, KRUCHTA, TRUDNOŚĆ, BRZĘKACZ, KŁUSAK ROSYJSKI, ALTOSTRATUS, KAPTUR, IMITATOR, BLOKADA, SEMESTR LETNI, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, MOSTEK KAPITAŃSKI, INKWIRENT, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, FONDUE, AGREGACJA, KONKURENT, GUZIK, ZARADNOŚĆ, GŁUSZYCA, KONKURENCJA, AZN, MALARZ, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, MECHANIZM, AMORY, WĄŻ, SSANIE, INTERNACJONALIZM, UKŁAD ZAPŁONOWY, KOMPETENCJA MIĘKKA, PEŁNOLETNOŚĆ, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, HIPOTROFIA, DOSADNOŚĆ, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, WSPÓŁPRACOWNIK, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, BUCHTA, BRZEZINA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, KSIĘGA AKCYJNA, JĘZYK TAGALSKI, KRUCHOŚĆ, PRAWYBORCA, ZAKŁADKA, ŁYK, CEREMONIALNOŚĆ, TABLETKA, DZIENNIK URZĘDOWY, PROTEST SONG, FUNKCJA PRZESTĘPNA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, SIKAWKA, SKLEPIENIE BECZKOWE, CZYR, BRZYDAL, ODKUP, FILM SF, SPODENKI, FILEMON BLADY, NIEOSTROŚĆ, KOMBAJN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.327 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy lub kod bajtowy na język asemblera; disasembler jest niskopoziomowym odpowiednikiem dekompilatora, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY JĘZYK MASZYNOWY LUB KOD BAJTOWY NA JĘZYK ASEMBLERA; DISASEMBLER JEST NISKOPOZIOMOWYM ODPOWIEDNIKIEM DEKOMPILATORA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
deasembler, program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy lub kod bajtowy na język asemblera; disasembler jest niskopoziomowym odpowiednikiem dekompilatora (na 10 lit.)
dezasembler, program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy lub kod bajtowy na język asemblera; disasembler jest niskopoziomowym odpowiednikiem dekompilatora (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEASEMBLER
program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy lub kod bajtowy na język asemblera; disasembler jest niskopoziomowym odpowiednikiem dekompilatora (na 10 lit.).
DEZASEMBLER
program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy lub kod bajtowy na język asemblera; disasembler jest niskopoziomowym odpowiednikiem dekompilatora (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x