PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY JĘZYK MASZYNOWY LUB KOD BAJTOWY NA JĘZYK ASEMBLERA; DISASEMBLER JEST NISKOPOZIOMOWYM ODPOWIEDNIKIEM DEKOMPILATORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEASEMBLER to:

program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy lub kod bajtowy na język asemblera; disasembler jest niskopoziomowym odpowiednikiem dekompilatora (na 10 lit.)DEZASEMBLER to:

program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy lub kod bajtowy na język asemblera; disasembler jest niskopoziomowym odpowiednikiem dekompilatora (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY JĘZYK MASZYNOWY LUB KOD BAJTOWY NA JĘZYK ASEMBLERA; DISASEMBLER JEST NISKOPOZIOMOWYM ODPOWIEDNIKIEM DEKOMPILATORA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.014

BOHATER POZYTYWNY, POJAZD KONNY, PRACA DOMOWA, PION, NASZYWKA, PIENIĄŻEK, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, NAFTOWNICTWO, CEREBROZYD, FUTURE SIMPLE, CYTOKININA, ŚREDNIA KWADRATOWA, AKOMPANIAMENT, LIST GOŃCZY, ŻAGIEL SKOŚNY, SCHODY, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, RAJD OBSERWOWANY, RELING, LAGUNA, CHAŁWA, TERPEN, ŁUK TĘCZOWY, IRC, INSPEKT, UDŹWIG, INFOMAT, DWÓJKA, EKSPERT, DRYBLING, GEN KUMULATYWNY, CHIMEROKSZTAŁTNE, AKSAMIT, OBOŹNY KORONNY, WOAL, GRUPA PRZEMIENNA, OPERATOR ARYTMETYCZNY, HISTORYZM, KOLO, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KSIĘŻULKO, ELKI, BENIAMINEK, WITACZ, ZDERZAK, IDIOFON, PREKLUZJA, KONTYNGENT TARYFOWY, SUMA WEKSLOWA, OBWÓD REZONANSOWY, SIATKÓWKA, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, ARKUSZ KALKULACYJNY, POPRZEDNIK, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, CZYTNIK, PRZYZWOITOŚĆ, RÓŻA SKALNA, CZARNA SKRZYNKA, MOMENT, IZOLATORIUM, BAŚNIOPISARZ, ZUPA Z GWOŹDZIA, SPRAWDZIAN, SZYKANA, ROŻEK, SZPEKUCHA, DEASEMBLACJA, ŻURAW, TWÓRCA, BLOCZEK, RATING KREDYTOWY, PLATFUS, BEFSZTYK, OSADA, ANTYSZACHY, MŁAKA, FILM SCIENCE-FICTION, KIERKI, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, KONKURENCJA, SZTAFAŻ, DYSKALKULIA, ZWŁOKI, PSYCHODELICZNOŚĆ, ANGINA MONOCYTOWA, JĘZYK NANDORIŃSKI, INSTALACJA ALARMOWA, BARWA, CIĄG, KURZEJ, BIZNESMEN, DESKA SEDESOWA, TENDENCJA, VIOLA BASTARDA, FERROELEKTRYK, GATUNEK MIESZANY, PĘCHERZ, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, ŚCIĘCIE, INSTYTUCJA PRAWNA, OBSZCZYMUREK, MIŚ, SQUATTER, ANALOG, UTWÓR WKŁADOWY, INTERNACJONAŁ, TERMINARZ, CZĘŚĆ ZDANIA, ZAKAZ, JĘZYCZEK, KONIEC ŚWIATA, SONG, AFILIACJA, ANGIELSKA FLEGMA, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, ANEMOSTAT, KARP BEZŁUSKI, GALERIA, JAWNOGRZESZNICA, KRIONIKA, OGRÓDEK, KRATA DYSTRYBUTYWNA, AGROLOTNICTWO, GŁUCHY TELEFON, JĘZYK PORTUGALSKI, CZUWAK, SZESNASTKA, PRĄŻEK, MŁOT, PRZEPITA, FESTON, MOTYW, PRZEDSZKOLANEK, TRIUMFATOR, MAKROPIERWIASTEK, POLSKI, PANI, KRÓLEWIĘTA, KHUZDUL, KWARTET, UNISONO, BIOFILNOŚĆ, STREETWORKER, SZACHULEC, LOTOKOT, NIEWYPAŁ, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, BODZIEC BEZWARUNKOWY, PIES MINIATUROWY, SEMITA, CZTEROKROTNOŚĆ, WSZYSTKOWIEDZĄCY, MAGNES, JARZĘBINA, CZEREŚNIA, BIAŁE NOCE, ŁĄCZNIK GAZOWY, LITERA, SIEWNIK RZUTOWY, WERBENA, SADYSTYCZNOŚĆ, RANGA, ADOPCJA, MENAŻKA, SZOPKARZ, SAGAN, BND, CZOŁÓWKA, OTRUCIE, SILNIK PAROWY, PŁOMYK, FOLGA, TŁUMIENIE, KALIBER, WYRAŻENIE, PADYSZACH, BRAMA TRIUMFALNA, NIEWOLNIK, JESIOTRY, BYLICA POSPOLITA, TWÓR, ZABURZENIE LĘKOWE, ZBIERACZ, ARABSKI, CIĘGNIK, PUNKT WĘZŁOWY, AUTOREFERAT, ZEW, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, ŻARŁACZ JEDWABISTY, SZKLANY SUFIT, WYŻERACZ, UKŁAD ZAPŁONOWY, JĘZYK IZOLOWANY, HALMA, ZASÓB, MALTA, OSCYLATOR, CUKIER WANILIOWY, BAWOLE OKO, WIERTNICA, DELUWIUM, PIĄTA WODA PO KISIELU, STUZŁOTÓWKA, PRACOHOLICZKA, DWUDZIESTY SZÓSTY, ŁUPEK SAPROPELOWY, LEWIS, MONOGAMICZNOŚĆ, ŁUK, EPSILON MASZYNOWY, SUCHY TYNK, PÓŁSKÓREK, HOL MIĘKKI, SZUM, ABSORPCJA, PRZEGLĄD, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, SANDAŁY, WIDZENIE, PRAWO MAJĄTKOWE, EKSPOZYCJA, ZAKON MNISZY, AFRYKAŃSKI, HINTHADA, BRAMSEL, PRYSZCZARKI, CZYNNIK NIECENOWY, ZACHYLNIK, BAJADERKA, MUZYKA PROGRAMOWA, EMAKI, SUBSTRAT, EMALIA, WSZECHMOCNOŚĆ, STRINDBERG, BARIERA, KOMORA GORĄCA, TABU MILCZENIA, LAMPKA, HUBA, TELEWIZJA, KATASTROFA NATURALNA, HERETYK, NORMATYWISTA, JAZ, PODEJŚCIE, IGLICA, TELETURNIEJ, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, PRZEGLĄDACZ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, NEGACJONIZM, KOLEŚ, WYBLINKA, HEROD-BABA, NOWY, DUCHOWOŚĆ, ANTYPATRIOTYZM, WYGŁAD TEKTONICZNY, BEZSENSOWNOŚĆ, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, POZOSTAŁOŚĆ, GENETYKA KLINICZNA, MAGNES, DYNAMIKA, KONTRDEMONSTRACJA, KEM, KOSÓWKA, LAND, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, ZIARNO, CHOROBA DZIEDZICZNA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, SPŁONKA, SUPERPRZEBÓJ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PIEGUS, MURARKA OGRODOWA, SZTUCIEC, WYGRYW, MUNDSZTUK, ŁĄCZNOŚĆ, ORZECH, PANOWANIE, NIESKWAPLIWOŚĆ, LOCO, POKAZOWOŚĆ, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, MIEJSCE SIEDZĄCE, KAZALNICA, CZUBRICA, FUNKCJA ZDANIOWA, POLEPA, KONFISKATA, ?ŚLUZA WAŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.014 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY JĘZYK MASZYNOWY LUB KOD BAJTOWY NA JĘZYK ASEMBLERA; DISASEMBLER JEST NISKOPOZIOMOWYM ODPOWIEDNIKIEM DEKOMPILATORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY JĘZYK MASZYNOWY LUB KOD BAJTOWY NA JĘZYK ASEMBLERA; DISASEMBLER JEST NISKOPOZIOMOWYM ODPOWIEDNIKIEM DEKOMPILATORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEASEMBLER program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy lub kod bajtowy na język asemblera; disasembler jest niskopoziomowym odpowiednikiem dekompilatora (na 10 lit.)
DEZASEMBLER program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy lub kod bajtowy na język asemblera; disasembler jest niskopoziomowym odpowiednikiem dekompilatora (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEASEMBLER
program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy lub kod bajtowy na język asemblera; disasembler jest niskopoziomowym odpowiednikiem dekompilatora (na 10 lit.).
DEZASEMBLER
program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy lub kod bajtowy na język asemblera; disasembler jest niskopoziomowym odpowiednikiem dekompilatora (na 11 lit.).

Oprócz PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY JĘZYK MASZYNOWY LUB KOD BAJTOWY NA JĘZYK ASEMBLERA; DISASEMBLER JEST NISKOPOZIOMOWYM ODPOWIEDNIKIEM DEKOMPILATORA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - PROGRAM KOMPUTEROWY, KTÓRY TŁUMACZY JĘZYK MASZYNOWY LUB KOD BAJTOWY NA JĘZYK ASEMBLERA; DISASEMBLER JEST NISKOPOZIOMOWYM ODPOWIEDNIKIEM DEKOMPILATORA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x