CZĘŚĆ PŁYTY KONTYNENTALNEJ, KTÓREJ FUNDAMENT ZOSTAŁ UFORMOWANY W PREKAMBRZE, I JEST TWORZONY PRZEZ SKAŁY WULKANICZNE I METAMORFICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLATFORMA PROTEROZOICZNA to:

część płyty kontynentalnej, której fundament został uformowany w prekambrze, i jest tworzony przez skały wulkaniczne i metamorficzne (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PŁYTY KONTYNENTALNEJ, KTÓREJ FUNDAMENT ZOSTAŁ UFORMOWANY W PREKAMBRZE, I JEST TWORZONY PRZEZ SKAŁY WULKANICZNE I METAMORFICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.503

ODKŁADNICA, KABANOS, OLDENBURG, ZAIMEK ZWROTNY, ETIUDA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, PRASA, REMIKS, PODKŁADKA, WARTOWNIK, NIEKOMERCYJNOŚĆ, DYREKTORIAT, BRYLE, FETOSKOPIA, DOZOROWIEC POGRANICZA, WAPIENNIK, INTERIOR, GEOMETRIA WYKREŚLNA, NOSACZ MENTAWAJSKI, MISIAK, KARK, SZEW, KWATERUNEK, STYGON, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, KOHORTA, MADŻONG, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, MIESIĄC SMOCZY, OSET SINY, CHESTER, CHMURNOŚĆ, DZIÓB, PRAWO PRYWATNE, BEGINKI, ABRAZJA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, KAPALIN, ATORWASTATYNA, AUSTRALORZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, OSAD EOLICZNY, OKNO, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, ŁACZA, GEOFIT KORZENIOWY, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PISUAR, WŁAŚCIWOŚĆ, KWEZAL, WIECHEĆ, ENERGIA, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, PACZKA, BALUT, PRZYNĘTA, CEWKA RUHMKORFFA, TARPAN, FIKCJA, WZW G, BÓBR EUROPEJSKI, BENEFIS, MONASTER, SZCZĘKA, LIBERIA, BIEGŁOŚĆ, SZYBKOŚCIOWIEC, RZĄP, CLAUSULA, PORSCHE, GIMBOPATRIOTA, KANAŁ, WOLANIE, AFIRMACJA, IBIZA, PRECYPITACJA, DUPKA, ZGUBA, ATRIUM, CHOROBA DEVICA, NERWICA WEGETATYWNA, POLIMORFIZM, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, REGUŁA GLOGERA, ŚCIANA SZKIELETOWA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, KRYZA, ABSURDALNOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, CHODNIK, AMBER GOLD, BILET POWROTNY, PLUS, ŁUSKA, WKŁAD, ŚWIST KRTANIOWY, CALLANETICS, SEKURYTYZACJA, DOBUDÓWKA, KASZKIET, TEMPERATURA, SUPERNOWA, FICZER, PRYZMA AKRECYJNA, NOCEK WĄSATY, CIAŁKO SZKLISTE, GOALKEEPER, EUROCENT, SYKATYWA, GŁOWNIA GUZOWATA, KSIĄŻĘ, WAPIEŃ ROGOWCOWY, MARYJNOŚĆ, ATMOSFERA, NIEPORZĄDNOŚĆ, BIOSFERA, CISA, KAWAŁ, LAMNA ŚLEDZIOWA, HELLADA, NADZÓR INWESTORSKI, OKULTACJA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, JAZGOT, DZIAŁANIE, ETER, GŁOSKA PREPALATALNA, INFORMACJA GENETYCZNA, INDEKS, SPÓŁGŁOSKA USTNA, WIEK PROKREACYJNY, BOŻEK, WIELOKROTNOŚĆ, ZASADA DOMINA, TRYSKAWKA SZKLANA, OPĘTNIK, ŚCIANKA, NAGŁOWIE, BROWARNIA, SP. Z O.O, UKAZ, OSET SIWY, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, FIZYCZNOŚĆ, SPEKULANT, BULWA, USTĘPSTWO, EFEKT ELIZY, PROWOKACYJNOŚĆ, NEUTRALIZACJA, ODKŁACZACZ, INKOHERENCJA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, BLASK, STACJA PRZELOTOWA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, POKAZOWOŚĆ, PAKERNIA, NARCIARSTWO DOWOLNE, OBEREK, OPARCIE, POLONEZ, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, EFEKT, KLAKSON RĘCZNY, TRATWA, TANIEC BRZUCHA, DRENAŻ KIESZENI, KOBIECOŚĆ, PĘK PROSTYCH, CIAŁO JAMISTE, REZYDUUM, MUNSZTUK, WENESEKCJA, GŁOS, ZALICZENIE POCZTOWE, HOBBIT, IRANISTAN, MYŚLENIE MAGICZNE, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, KARCZEK, KOMANDYTARIUM, TERCJA, WYDŁUŻALNIK, MATERIAŁ, NOGA, BALANSJER, ŚWIATŁO DZIENNE, PODDAŃCZOŚĆ, NIEKLAROWNOŚĆ, SYNEKURZYSTA, POCHWA, WARSTWA EUFOTYCZNA, OPIEKUŃCZOŚĆ, MODEL AKTANCJELOWY, GIBON SREBRZYSTY, SEDNO, DOMEK JEDNORODZINNY, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, KOREKTA WŁASNA, SZPITALNICTWO, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, WRZASKLIWOŚĆ, PLAMKA FORDYCE'A, UCHO IGIELNE, FILECIK, WYTWÓRCZOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, OBLEŚNOŚĆ, LEMUR KARŁOWATY, CHODZĄCY SZKIELET, WĄSKIE GARDŁO, POCHŁANIACZ, KAPROZUCH, METAFIZYCZNOŚĆ, MODEL, KOŚĆ SKOKOWA, ZARODZIEC SIERPOWY, FAWELA, SZTUCZNY LÓD, PIERWODRUK, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, INŻYNIERIA WOJSKOWA, BIPOLARNOŚĆ, GÓRALEK ZAROŚLOWY, PĄK, ŻARŁACZ LUDOJAD, KRUSZYNKOWATE, POLITYKA SOCJALNA, OSTROSŁUP FOREMNY, PREKONIZACJA, OZDOBNIK, PÓŁPRZEWODNIK, ODŹWIERNIK, GAZÓWKA, ZŁĄCZE, KOŁO, KONSULAT, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, POLEPSZACZ, MEZOMORFIA, POSEŁ NIEZRZESZONY, BIURO PARLAMENTARNE, WYJEC PŁASZCZOWY, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, KRĄŻENIE MAŁE, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, UKŁAD HENONA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, WZW A, ZATOR PŁUCNY, PLATFORMA SERWEROWA, WSPANIAŁOŚĆ, CZAIK JESIENNY, BIEDACZKA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, ZGODNOŚĆ, ŚLIMACZEK, OSAD FLUWIOGLACJALNY, WÓŁ PIŻMOWY, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, POLĘDWICA, KONTRAKT MENADŻERSKI, PLATFORMA WIERTNICZA, RUDA PABIANICKA, GŁUCHOŚĆ, ŚLIZGAWKA, CZANKA, KADETT, SROKOSZ, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, KIEŁKOWNIK, STRZEMIĘ, RETENCJA, EWOLUCJONIZM, NUŻENIEC LUDZKI, SPÓD, OSEŁEDEC, JOGURCIK, POCISK NADKALIBROWY, FLEGMA, ZNAMIENNOŚĆ, CIĄG, RAK PRĘGOWATY, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, REJESTR KARNY, ŁAKOMY KĄSEK, TOR, MŁOTEK, JEZIORO ZASTOISKOWE, WODA PODSKÓRNA, ANGLIA, KOMPARATYSTYKA, GŁUSZYCA, BOREWICZ, SZKODNIK, ZATRWIAN, BIEGUN WEGETATYWNY, ?TRZECIACZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.503 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PŁYTY KONTYNENTALNEJ, KTÓREJ FUNDAMENT ZOSTAŁ UFORMOWANY W PREKAMBRZE, I JEST TWORZONY PRZEZ SKAŁY WULKANICZNE I METAMORFICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PŁYTY KONTYNENTALNEJ, KTÓREJ FUNDAMENT ZOSTAŁ UFORMOWANY W PREKAMBRZE, I JEST TWORZONY PRZEZ SKAŁY WULKANICZNE I METAMORFICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLATFORMA PROTEROZOICZNA część płyty kontynentalnej, której fundament został uformowany w prekambrze, i jest tworzony przez skały wulkaniczne i metamorficzne (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLATFORMA PROTEROZOICZNA
część płyty kontynentalnej, której fundament został uformowany w prekambrze, i jest tworzony przez skały wulkaniczne i metamorficzne (na 23 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PŁYTY KONTYNENTALNEJ, KTÓREJ FUNDAMENT ZOSTAŁ UFORMOWANY W PREKAMBRZE, I JEST TWORZONY PRZEZ SKAŁY WULKANICZNE I METAMORFICZNE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZĘŚĆ PŁYTY KONTYNENTALNEJ, KTÓREJ FUNDAMENT ZOSTAŁ UFORMOWANY W PREKAMBRZE, I JEST TWORZONY PRZEZ SKAŁY WULKANICZNE I METAMORFICZNE. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast