CZĘŚĆ ARMATURY SANITARNEJ, Z KTÓREJ WYLATUJE STRUMIEŃ WODY, MONTOWANY PRZY ZLEWACH, UMYWALKACH I BIDETACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRAN to:

część armatury sanitarnej, z której wylatuje strumień wody, montowany przy zlewach, umywalkach i bidetach (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRAN

KRAN to:

kurek (na 4 lit.)KRAN to:

żuraw (na 4 lit.)KRAN to:

nad umywalką (na 4 lit.)KRAN to:

paliwowy lub łazienkowy (na 4 lit.)KRAN to:

dźwig lub zawór (na 4 lit.)KRAN to:

nad zlewem (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ARMATURY SANITARNEJ, Z KTÓREJ WYLATUJE STRUMIEŃ WODY, MONTOWANY PRZY ZLEWACH, UMYWALKACH I BIDETACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.531

AGREGATY PIENIĘŻNE, URCEUS, ANGEOLOGIA, NOS, HAOMA, OSIOŁ, KATAFOREZA, KONCEPT, MATERIAŁ SKALNY, TRAKCJA KONNA, SKOLEKS, KOTŁOWNIA, JAZZÓWKA, POLICJA SĄDOWA, SKRZYDLATE SŁOWO, E-MAIL, STÓŁ, DENATURACJA BIAŁKA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, SITO, PLOTKARSTWO, ŁODYGA, LIMONIADA, PRAZYNOFITY, STER, ROŚLINA WODNA, WILK PSZCZELI, SPÓLNIK, PRZYZIEMIE, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, PELOMEDUZOWATE, DZIÓB, NADZIEWKA, WYROSTEK BARKOWY, KAPSUŁA, MŁAKA, BRYLANT, POSZUKIWANA, KWAS HUMINOWY, POWIEŚĆ GOTYCKA, DYWANIK, ALGEBRA LOGIKI, SKLEPIENIE, NÓW, HYDROWĘZEŁ, ŚLONSKI, CZŁON PĘDOWY, MAGLOWNICA, SZTURMAK, LAMERSTWO, PIKNOMETR, WARTOŚĆ OPAŁOWA, BLOKADA, WZORNIK, ŁYŻKA, DUPKA, MUNSZTUK, CIĄG TECHNOLOGICZNY, CHOROBA WHIPPLE'A, SPÓD, ŁYSINKA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, DYMARKA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, GRZAŁKA, ZAPAŁKA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, STOPIEŃ TURBINY, ODLEWARKA, BURZA MÓZGÓW, SUMA PROSTA, CIASTO, BOCHOLT, ZADASZENIE, PEKTORAŁ, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, RESZTKA, ZAWIKŁANIE SIĘ, HUMANISTYKA, WODZIARZ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, SET, GLINOKRZEMIAN, GZYMSIK, SOBÓR, NANOŚNIK, ZAD, SIŁOWNIA JĄDROWA, POWIEŚĆ MIŁOSNA, ROMANS GOTYCKI, CHOROBA DUHRINGA, DACH, UPUST, PODDAŃCZOŚĆ, PUCKA, BODY PAINTING, BROMOLEJ, ENCYKLOPEDYZM, PODSTOPIEŃ, DONOŚNIK, CEL, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, MINIMALIZM, STAŁA MICHAELISA, SPLOT ODBYTNICZY, STUDNIA ABISYŃSKA, LENTYSZEK, FLORYDZKA, FLIGELADIUTANT, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, ANONIM, ZADEK, CZŁON SKRAJNY, GRA LOSOWA, PUNKT EUTEKTYCZNY, OBSZCZYMUREK, CZWARTA CZĘŚĆ, BRODZIK, POGONIEC, LICE, TAUTOCHRONA, NAĆ, NARAMIENNICA, PRAWO TALIONU, INSTALACJA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, LABRY, SYSTEM KOMPUTEROWY, TWARDZIEL, PLAŻÓWKA, GIPSORYT, PINGWIN MAŁY, PRZYSIOŁEK, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, SURF, DOM DZIECKA, ZWÓJ RDZENIOWY, KORONA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, ŚLĄSK, BLIŹNIAK, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, HEMIKRYPTOFIT, SZTAFETA POŻARNICZA, KOMISJA, AGENT ROZLICZENIOWY, SPECJACJA FILETYCZNA, BUKSA, BIAŁKO, KWARTAŁ, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, LIST POLECONY, WALASEK, WARZYWO, KORMORAN OLIWKOWY, PĄCZEK, KORZEŃ, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, TOŃ, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, ZAPORA, OSIEDLE, ĆWIERĆTUSZA, KUBIZM ORFICZNY, KOŚĆ KLINOWA, PRZEPUKLINA UDOWA, BATY, PLAMA BARWNA, NEUWIED, WAŁECZEK, TANECZNOŚĆ, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, OBSZCZINA, WORECZEK ŁZOWY, BIAŁUCHA, TYBINKA, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, SWOJAK, GLADIUS, KARCIANE DOMINO, TEMPERATURA UPAŁU, EDYKUŁA, PASSACAGLIA, PROBIOTYK, DOGMAT, ŁOŻYSKO, GNIAZDO NASIENNE, PARK PRZEMYSŁOWY, KOMETKA, LEGAR, STONÓG MYSZATY, PUNKT WĘZŁOWY, ADWOKAT DIABŁA, KUCANY, ZAĆMA PĘCZNIEJĄCA, WIDZENIE PRĘCIKOWE, WIDMO, ŻÓŁWIE LĄDOWE, RYNNA, MNICH, RANDERS, WYJEC RUDY, BIAŁA STOPA, APPALOOSA, IMPRESARIAT, TROFEUM ŁOWIECKIE, KRATA ROZDZIELNA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, TAMBUR, KOCIOŁ FLUIDALNY, SIEDEMDZIESIĄTKA, DZIELNICA, TARANTAS, KORA SOCZEWKI, AORTA BRZUSZNA, BUZKASZI, ZJAWISKO PURKINIEGO, RETINOSKOP, DUPA, PASEK, ZABYTEK RUCHOMY, PŁYWAK, MAJTKI, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, SIWAK, ZGROMADZENIE, ELEMENT GRZEJNY, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, SET, BIOTRANSFORMACJA, PRZEBUDOWA, PIRACTWO, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, KŁĄB, TKACZ, CZERPACZ PATALASA, WBICIE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, OGRÓDEK PIWNY, GŁOSKA NOSOWA, FUNKCJA TOTALNA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, ATMOMETR, KORONA, ADRESATKA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, GOLONKA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, DIASTOLE, OSTROKÓŁ, PIEZOMAGNETYK, SYSTEM POZYCYJNY, BULWA PĘDOWA, PASZTETNIK, SPIRYTUS, KISZKA STOLCOWA, KLASTER, GEOFIT KORZENIOWY, WIEŚ CZYNSZOWA, GNIOTOWNIK, ŻARŁACZOKSZTAŁTNE, PRZEDODWŁOK, EKONOMIA DOBROBYTU, STOPKA, PAS, ROŻEK, MAŁŻORACZKI, KODEKS, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, ŚWIETLIK WĘDKARSKI, PÓŁTORAK, MIGAWKA, KIL, PILOT, STACJA POMP, TASZCZYN PSZCZELI, TALERZ, STALÓWKA, FLEGMA, MORŚWIN CZARNY, DESKA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, BASEN, POWIEŚĆ SENSACYJNA, PORTIERNIA, MACIERZ DIAGONALNA, POKRYWA, CIASTO, PYLICA ALUMINIOWA, EPOKA, POLE, NAKARCZNIK, JĘZYK POZYCYJNY, TRIPURA, GEOMETRIA AFINICZNA, NUMER, LEMUR WARI, ŻAKIET, ?TICINO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.531 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ARMATURY SANITARNEJ, Z KTÓREJ WYLATUJE STRUMIEŃ WODY, MONTOWANY PRZY ZLEWACH, UMYWALKACH I BIDETACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ARMATURY SANITARNEJ, Z KTÓREJ WYLATUJE STRUMIEŃ WODY, MONTOWANY PRZY ZLEWACH, UMYWALKACH I BIDETACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRAN część armatury sanitarnej, z której wylatuje strumień wody, montowany przy zlewach, umywalkach i bidetach (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRAN
część armatury sanitarnej, z której wylatuje strumień wody, montowany przy zlewach, umywalkach i bidetach (na 4 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ARMATURY SANITARNEJ, Z KTÓREJ WYLATUJE STRUMIEŃ WODY, MONTOWANY PRZY ZLEWACH, UMYWALKACH I BIDETACH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CZĘŚĆ ARMATURY SANITARNEJ, Z KTÓREJ WYLATUJE STRUMIEŃ WODY, MONTOWANY PRZY ZLEWACH, UMYWALKACH I BIDETACH. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x