CZĘŚĆ STRUKTURY ANATOMICZNEJ JELIT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘTLA JELITOWA to:

część struktury anatomicznej jelit (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ STRUKTURY ANATOMICZNEJ JELIT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.371

PAS MIEDNICOWY, BERNIKLA BIAŁOLICA, SŁOWO, DZIELNICA HISTORYCZNA, BIMS, AZJA, ORZESZNICA, BIJAK, INTERIOR, ODWACH, WYROSTEK RZĘSKOWY, CZEREP, ZASOBY OPERATYWNE, ZACHYŁEK ŁONOWY, REGESTR, BYLICA PONTYJSKA, OBŁO, WIRNIK, ROZŁUPKA, TEREN ZALEWOWY, WESTWERK, AKTYWA TRWAŁE, NIEBIOSY, TEMAT, DZIOBIEC, IRYGATOR, CZOŁO, JĘZYK POZYCYJNY, CIĘŻKA WODA, WIDZOWNIA, TRIO, ROK, RATA, NAGOLENICA, SERAJ, SZCZĘKA, REPUBLIKA JAKUCKA, TRABANT, IGLICA, CHOLEWA, JIG, CHOLEWKA, PĘD, KAMIZELA, ABAKUS, GUMKA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, DUANT, DONOŚNIK, UROCZYSKO, NOGA, DZIELNICA, DEDYKACJA, PONTICELLO, ŁATA, PRZODOMÓZGOWIE, PRZESTRON, FAJKA, SEKEL, WPUST, BACIK, ŁĄCZNIK, KARCZEK, RURA OGNIOWA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, GYNYCEUM, TOCZYSKO, INKOHERENCJA, TOTEMIZM, TERCJA, KĄT WIELOŚCIENNY, REKINEK PLAMISTY, BRZUCH, REGENERAT, PATELNICA, MANICA, ANTYBIOTYK, PĘTLA ABONENCKA, BIELIZNA POŚCIELOWA, EUROGRUPA, GNIAZDO NASIENNE, SKRZYDEŁKO, SKOLEKS, CZASOWNIK POSIŁKOWY, LUSTRO WENECKIE, PODSUFITKA, LOOPING, BRYNÓW, OPRAWA, PREDYKAT, PRZĘSŁO, ETAP, MYKOHETEROTROF, LODOWIEC SZELFOWY, BOASZKOWATE, GRUCZOŁ KROKOWY, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, ANEKS, GORS, KAZIMIERZ, KRYZA, PROWINCJA, NATKA, TERCJA, RÓWNINA ZALEWOWA, OSTROKÓŁ, RĘKA, TEOGONIA, FILTR, GAŁKA BLADA, GAZELA, PIEŚŃ, DŁOŃ, TŁO, BRODA, PRZEWODZIK, KLAUZURA, SIODŁO, SPOJÓWKA GAŁKOWA, GORS, MUNTENIA, KABINA, WOLNY OBSZAR CELNY, LITOSFERA, HACZYK, EWANGELIA, LABIRYNT, AMALAKA, PRZYSZWA, POŁOWA, SWOSZOWICE, TERMINAL, GŁADŹ, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, TON HARMONICZNY, PODREGION, SZKAPLERZ, CZERWONKA, SZEW PODNIEBIENNY, NIEŚCISŁOŚĆ, TEMAT FLEKSYJNY, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, LEJEK, POZIOM, PODSTRONA, ZBIORNIK, MUFA, MANKIET, PÓŁWYSEP, MALATURA, CZAPKA TEKTONICZNA, ŁUSKA, MIESZAK, PŁYWAK, DZIÓB, CROSS, PASZTETNIK, PLASTRON, PERYSTOM, NASTĘP, PALNIK GAZOWY, JĘZYK, ŁYSINKA, PUKU, FUNKCJA ADDYTYWNA, CECHOWNIA, NAOS, KOŃ TURKMEŃSKI, KIL, NIEDROŻNOŚĆ JELIT, TERLICA, RAKOWIEC, WIERZCHOŁEK, NAPIĘTNIK, CORO, DOGRYWKA, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, STRUKTURY, MARTWIAK, RAMIAK, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, TARCZA NUMEROWA, GOLONKA, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, PRETEKSTA, GRYZ, SPAŁA, ŁĘK, KLOCEK, DENITRYFIKATOR, PŁAT CZOŁOWY, HAREM, SERCE, CZESKI, SYLABA, SKRAJ, JELCZ, TUNER, POLITYKA MIESZKANIOWA, ZAD, FAZA, KOŃCZYNA, MACIERZ JĄDROWA, BATYPELAGIAL, TRANSZA, CZŁONEK, DIU, DUSZA, USTNIK, WIBRATOR, ŁUPINA, KIELICH, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, POMORZE ŚRODKOWE, KRZEMIAN PIERŚCIENIOWY, RAFA, KUPER, SEKTORÓWKA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, SYMPOZJON, NOC ASTRONOMICZNA, WOSKOWOŚĆ, FORTE, ZWIERZYNIEC, PALEMONETKA ZMIENNA, PODSTAWY, PAS MIEDNICZNY, MOSTEK, KOTLINA, MASYW GÓRSKI, BIEŻNIK, WILKES, CZŁON, KALESONY, SUWAK, WACHTA, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, NAKRÓJ, OBRĘCZ BARKOWA, USZTYK, OGRÓDEK PIWNY, WIERZCHNICA, PODGŁÓWEK, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PĘTLA OCIEKOWA, BARK, DOMENA INTERNETOWA, OBRZEŻE, NACZYNIE WZBIORCZE, PODBRÓDEK, GŁOS, KOLANO, MŁOTEK, KOPIAŁ, TRZECIA CZĘŚĆ, PŁOZ, POLE, PISZCZAŁKA, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, SETKA, RESZTÓWKA, POLITYKA PIENIĘŻNA, STOPA, WIEK NASTOLETNI, PRZYZIEM, JAMA BĘBENKOWA, OPASANIE, TARAS, ALLOSTERIA, NADBUDÓWKA, SAMOA AMERYKAŃSKIE, WYJEC CZERWONY, ŁUK, INIEKCJA, DETAL, ALLEGRO, WYROSTEK BARKOWY, OLINOWANIE, WADA WRODZONA, CZANKA, RURA, KORTYNA, WKŁADKA, SPLOT, PIRAMIDA EKOLOGICZNA, BIEGUN ANIMALNY, KORONA, SCENKA, PARODOS, LICO, GLORIA, SPRZĄCZKA, RYBITWA OKOPCONA, KRANIOTOMIA, PODGRUPA NORMALNA, EPOKA, MISKA SEDESOWA, SOCZEWKA, ?GORSET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.371 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ STRUKTURY ANATOMICZNEJ JELIT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ STRUKTURY ANATOMICZNEJ JELIT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘTLA JELITOWA część struktury anatomicznej jelit (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘTLA JELITOWA
część struktury anatomicznej jelit (na 13 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ STRUKTURY ANATOMICZNEJ JELIT sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CZĘŚĆ STRUKTURY ANATOMICZNEJ JELIT. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast