ZDROBNIALE: NOGA - CZĘŚĆ JAKIEGOŚ SPRZĘTU, KTÓRA SŁUŻY JAKO WSPORNIK, PODSTAWA; MAŁY ELEMENT UMOŻLIWIAJĄCY BEZPIECZNE POSTAWIENIE CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NÓŻKA to:

zdrobniale: noga - część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa; mały element umożliwiający bezpieczne postawienie czegoś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NÓŻKA

NÓŻKA to:

zdrobniale: noga - kończyna człowieka lub zwierzęcia (na 5 lit.)NÓŻKA to:

część (często spotykany element handlowy) drobiu, mięso z okolic nogi tuszki (na 5 lit.)NÓŻKA to:

trzon grzyba (na 5 lit.)NÓŻKA to:

(żarówki) część szklana żarówki, przez którą przechodzą doprowadniki prądu (na 5 lit.)NÓŻKA to:

(lampy elektronowej) metalowe elementy połączone z elektrodami przystosowane do umocowania ich w podstawce (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: NOGA - CZĘŚĆ JAKIEGOŚ SPRZĘTU, KTÓRA SŁUŻY JAKO WSPORNIK, PODSTAWA; MAŁY ELEMENT UMOŻLIWIAJĄCY BEZPIECZNE POSTAWIENIE CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.497

KOMORA, GEOGRAFIA FIZYCZNA, WIOLIN, CEMENT, PROMIEŃ, DRĄŻEK STEROWY, LAKOLIT, SIŁA, STREFA KLIMATYCZNA, LEJBIK, WÓŁ PIŻMOWY, WECK, WSOBNOŚĆ, KORONA, SOLUCJA, SYNTEZA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, SPOWINOWACONY, ABAKUS, SZARACZEK, OBRĘCZ, AKTUALNOŚĆ, NAJEMCA, OKUPOWANIE, SWOISTOŚĆ, NAJEZDNIK, SZMATA, PUSZEK, PROJEKT, PRAWNICZOŚĆ, TOLERANCJA, DIETA CUD, TUMAN, TRZON, JELEŃ BIAŁOWARGI, LUDEK, PRELUDIUM, DYSTANS, SEKTOR PRYWATNY, FUNDATOR, DRAPIEŻNIK, INTERWENCJA, NIEPODLEGŁOŚĆ, SPRAWA, CHORÓBKA, GODŁO HERBOWE, SOSJERKA, PARTIA, ROZKRÓJ, PATENCIK, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, DECYZJA DOPUSZCZALNA, KOMENTATORSTWO, ŚWIĘTOKRADZTWO, SKRĘT, ULICZNICA, NAJEŹDŹCA, REGENERAT, DOPPELGANGER, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, TEOZOF, OPERATOR, ODRZYNEK, ZWITEK, PRZEDSZKOLANEK, KONWERTER, KĄCIK, SUBLIMAT, ZATRUCIE, JELEC, MYDELNICZKA, SYFEK, USTAWA PRAGMATYCZNA, WELON, HOMO NOVUS, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, MAMA, DYSK KOMPAKTOWY, SPENCERA, MERIDIAN, COMBER, BLOCZEK, PŁYWACZEK, ZAMIENIALNOŚĆ, CIEKŁOŚĆ, LEVEL, GŁOWICA, STAROŚWIECKOŚĆ, GLIKOKORTYKOID, SIEROTA NIEBOŻA, WIATROWNICA, PIERWIASTEK, KWINTYLIARD, ZBROJA, PESZT, PACHCIARKA, TROISTOŚĆ, FAWORYT, WSTĘP, RELING, KOLOROWOŚĆ, AS W RĘKAWIE, ZAZULEŃKA, MELODYCZNOŚĆ, KOŃCÓWKA, CZAS MIEJSCOWY, WĘGLÓWKA, MODUŁ, GWIAZDA ZMIENNA, TĘŻNIK, ZAINTERESOWANA, RĘKA, KOZUBEK, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ROŚLINKA, SKARGA, PŁACA ZASADNICZA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, DESER, NIEBIOSA, WKŁADKA, ABORCJONISTKA, MISTYCZNOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, SAMOTNICZOŚĆ, UKONTENTOWANIE, DELACJA, PACHOŁEK, RACHUNEK CIĄGNIONY, OBCIĄŻNIK, TŁUMACZKA, LICO, BARBITURAN, PRZETWÓR, KWIATUSZEK, GŁÓWKA, TER, DUPLEKS, KACZKA KRZYŻÓWKA, CZASZA, STRZAŁKA, GRUNT, INTERWIZJA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, ALLEGRETTO, KOŁACZYK, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, CHCICA, OŁTARZ, CZEK BEZ POKRYCIA, PRYNUKA, WSPÓŁCZYNNIK, DYSKRECJA, KARDYNAŁ, KNECHT, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, GURU, SILOS BUDOWLANY, RÓWNOLICZNOŚĆ, ŁUK OBNIŻONY, RYT, MEDALION, GÓWNIARA, FORMA, PÓŁANALFABETA, WZÓR, ELEKCJA VIRITIM, NIEZDOLNOŚĆ, SZMAT, ŁĄCZÓWKA, LUDZKIE ZOO, KRÓTKOWIDZTWO, STANIK, PODMIOT GRAMATYCZNY, NOWA HUTA, BOKS, GÓRKA, KLEJ, ZESKROBINA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, FALSZKIL, ZŁOTY MEDAL, PATATAJKA, ŁUSKODRWAL MAŁY, KIEŁ, OMIEG KAUKASKI, WYBITNOŚĆ, ECHOLOT, DESEREK, ŻYWOTNIK ZACHODNI, ELIMINACJE, ZASILANIE, KULFONIK, AUTOMAT TELEFONICZNY, KONWENT, PŁATEK, DRZEWCE, PICOWNIK, GERYDON, PAMPANGA, STALNICA, GNOJOWNIK, IMMUNOCHEMIA, NAPASTNICZKA, KOŁNIERZYK, PAS, CEWKA MOCZOWA, IDENTYCZNOŚĆ, PATENT, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, DRZEWCE, ŁYSINKA, GEKONEK, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, NEOSTYGMINA, ANTYPOLSKOŚĆ, MYSZ POLNA, INTENSYWNOŚĆ, AKCJA, OBRONICIEL, TARANTAS, TEMPURA, PRZĄŚNICA, PAROSTATECZEK, ZASOBNOŚĆ, ROZDRABNIACZ, TRAGIZM, DOSTĘP, URAZ, NERW OBWODOWY, NIESTACJONARNOŚĆ, RILEY, LOTNICTWO WOJSKOWE, SĄCZEK, PINGWIN BIAŁOSKRZYDŁY, PIPSZTYK, CZĘŚĆ MOWY, CZAJNIK, BON OŚWIATOWY, ENTODERMA, POWIERZCHNIA, KRYSZTAŁEK, ASESOR, PĘTLICA, MELDUNEK, BEZDENNOŚĆ, TKANKA MIĘKKA, FIGURA HERALDYCZNA, ZERO, CYJANEK, STOPNIOWALNOŚĆ, KLUBOWICZ, PODEJŚCIE, ZIEMIA ŚWIĘTA, NIEWIEDZA, TUZIEMIEC, CZEKOLADA GORZKA, PODDIALEKT, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, HULK, PREFERENCJA, GABION, PRZEGRODA NOSOWA, NUDYSTA, ŚLIMAK, KOMORNICA, BLUFFIARZ, ŻYWOTNOŚĆ, SPRZEDAWCA, FALKA, SZCZEGÓŁ, IMIGRACJA, BAS-RELIEF, PĘDRUŚ, RAMIENISKO, PODSYP, WIERZCHOŁ, PŁASZCZYZNA, NAPÓJ, ILUZJA, STAROŻYTNOŚĆ, SKŁAD, PRACOHOLICZKA, PERSKIE OKO, WARZYWNIAK, DOGODZENIE SOBIE, TWÓR GRZYBNIOWY, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, MOST, NACZYNIE CHŁONNE, DISNEY, HENOTEIZM, KOZIA NÓŻKA, SPINKA, CHATEŃKA, JAŚNIA, REKINEK PLAMISTY, NAZWA RZETELNA, ?SMUGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.497 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: NOGA - CZĘŚĆ JAKIEGOŚ SPRZĘTU, KTÓRA SŁUŻY JAKO WSPORNIK, PODSTAWA; MAŁY ELEMENT UMOŻLIWIAJĄCY BEZPIECZNE POSTAWIENIE CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: NOGA - CZĘŚĆ JAKIEGOŚ SPRZĘTU, KTÓRA SŁUŻY JAKO WSPORNIK, PODSTAWA; MAŁY ELEMENT UMOŻLIWIAJĄCY BEZPIECZNE POSTAWIENIE CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NÓŻKA zdrobniale: noga - część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa; mały element umożliwiający bezpieczne postawienie czegoś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NÓŻKA
zdrobniale: noga - część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa; mały element umożliwiający bezpieczne postawienie czegoś (na 5 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: NOGA - CZĘŚĆ JAKIEGOŚ SPRZĘTU, KTÓRA SŁUŻY JAKO WSPORNIK, PODSTAWA; MAŁY ELEMENT UMOŻLIWIAJĄCY BEZPIECZNE POSTAWIENIE CZEGOŚ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ZDROBNIALE: NOGA - CZĘŚĆ JAKIEGOŚ SPRZĘTU, KTÓRA SŁUŻY JAKO WSPORNIK, PODSTAWA; MAŁY ELEMENT UMOŻLIWIAJĄCY BEZPIECZNE POSTAWIENIE CZEGOŚ. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x