PRZENOŚNIE: PRZEKAZANIE CZEGOŚ, FAKT PRZENIESIENIA SIĘ, PRZEJŚCIA TWORÓW (NAJCZĘŚCIEJ NIEMATERIALNYCH, NP. UMYSŁOWYCH) MIĘDZY BYTAMI, PODMIOTAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSMISJA to:

przenośnie: przekazanie czegoś, fakt przeniesienia się, przejścia tworów (najczęściej niematerialnych, np. umysłowych) między bytami, podmiotami (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSMISJA

TRANSMISJA to:

relacja na żywo z jakiegoś wydarzenia udostępniana odbiorcom w mediach (np. w telewizji, radiu) (na 10 lit.)TRANSMISJA to:

proces przesyłania dowolnej wiadomości lub danych między nadawcą (nadajnikiem) a odbiorcą (odbiornikiem), z wykorzystaniem zapisu w zrozumiałym dla obu stron kodzie, po określonej drodze (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: PRZEKAZANIE CZEGOŚ, FAKT PRZENIESIENIA SIĘ, PRZEJŚCIA TWORÓW (NAJCZĘŚCIEJ NIEMATERIALNYCH, NP. UMYSŁOWYCH) MIĘDZY BYTAMI, PODMIOTAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.400

SUITA, PARTIA KATALOŃSKA, BACZKA, MAROKIN, KUPLERSTWO, KRYJÓWKA, NIEPRZYSTOSOWANIE, BIEŻNIK, NIHILIZM, SZATAN, SKÓRZAK, SZPARA, KOŃ KLADRUBSKI, DYSZA WYLOTOWA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, PRAGERMAŃSKI, KAROLINKA, WZW E, FINEZYJNOŚĆ, KRZYŻAK ROGATY, OPORNOŚĆ, OSIEMDZIESIĄTKA, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, CZĘSTOKÓŁ, DUKLA WIERTNICZA, KAPRALSTWO, PLASTEREK, IRGA POZIOMA, WIDELEC, POKŁAD ŁODZIOWY, ZANIK MIĘŚNIOWY, KWAS, RETRAKCJA, ŁOŻE BOLEŚCI, DEOKSYADENOZYNA, WIWISEKCJA, GŁUCHY TELEFON, BLUES, PIERWIASTEK, ASZKENAZKA, HUBA SINIAK, RZEP, MŁOT, ŻWACZ, AUTOTELICZNOŚĆ, RELIGIA, PODSYP, HARROD, PIERWORODZTWO, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, PUNKT RÓWNONOCNY, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, KLEJOWNIA, PADACZKA MIOKLONICZNA, ŁODRANIT, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, OBRZEŻKOWATE, PEDET, CYBORIUM, WYZNAWCA, MIKROFON DYNAMICZNY, TEOLOGIA NATURALNA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, WYCISK, BULDOG, CIEPLUCH, KOPIA, CZARNA SOTNIA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, WILAMOWSKI, ZBIORKOM, PISMO LINEARNE, GENETYKA KLINICZNA, PRZYGARŚĆ, LIEBERMANN, HALLOTRON, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, MIODNOŚĆ, ONE-STEP, BAJDA, KONCERT, FALOWNIK PRĄDU, FILOLOGIA ORIENTALNA, SIDLISZ PIWNICZNY, WYŚCIG, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, DOROBKIEWICZ, RZADKOŚĆ, KICHA, SZCZUR, TYSIĄCKROTNOŚĆ, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, KANIKUŁA, PRZYDAŚ, SHOUNENAI, NAPARZANKA, BARWNOŚĆ, POZYCJA RYGLOWA, TYP ORIENTALNY, PRECJOZA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, FIGA Z MAKIEM, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, ZASIEK, RĘKAWICZNIK, ODLEWNIA, LUNETA, DANE BIOMETRYCZNE, CHEMIA ORGANICZNA, FILM KATASTROFICZNY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, PODGARDLANKA, OBSZAR, MIHRAB, ŁOPATA, ŚWISTUŁA, TOLERANCJA, POŁOŻNICTWO, SUKCESYWNOŚĆ, ELOPSOPODOBNE, GATUNEK INWAZYJNY, PANICZĄTKO, EUTENIKA, INŻYNIER DUSZ, SKÓRA, SPOWIEDŹ, FITOCENOZA, PRZYGASZENIE, POLAJ, PERŁA URIAŃSKA, ZBLIŻENIE, LOKATA TERMINOWA, PRZYLEPNOŚĆ, RZEŚKOŚĆ, ZABÓR, OSTATNIA POSŁUGA, KLIMAT, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, MUTACJA DYNAMICZNA, PODSYP, POLEROWNIK, CZYRAK GROMADNY, KONIEC, ODZIEMEK, PRYNCYPAŁ, CZASOPISMO, BIOZA, MASZYNA CIEPLNA, SKANDYNAWISTA, STYL KORYNCKI, NOMINALIZACJA, KAPOK, CIĄŻA, GOŁOLEDŹ, PROCES DOSTOSOWAWCZY, KREWETKA ELEGANCKA, KOPIA, SKÓRNICTWO, SOLUCJA, LOGIKA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, METAMERIA, OBRONA STREFOWA, UPRZYTAMNIANIE, DIGITALIZACJA, RYNEK DETALICZNY, ZDANIE, BIURO LUSTRACYJNE, FECJAŁ, STYL MANUELIŃSKI, OSIEMDZIESIĄTKA, STROP KLEINA, WIRTUOZOSTWO, TOLERASTA, SALOWA, GATUNEK, WINOGRODNIK, CYPRYŚNIK BŁOTNY, RÓJ, REWALORYZACJA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, WSPÓLNOŚĆ, ELITARYSTA, MAJSTRA, BATALION, ODKUPICIEL, STYL KOLONIALNY, LENNO, PAMIĘĆ, KASZUBY, DEKLAMACJA, PENITENCJA, JĘZYK KENTUM, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, WYMOWNOŚĆ, REGULARNOŚĆ, MYDLARZ, EMALIA, DOLAR FIDŻI, MENZURA, DZIEŻA, TWIERDZENIE, DERMATOGLIFIKA, ZWIĄZEK NIENASYCONY, JELEŃ AKSIS, KVARNER, ANTYGENOWOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, ROZPAD, PIEŃ PŁUCNY, DOJŚCIE, ALBUM, CENDERAWASIH, EP, FIZA, KARAKOL, ODBIORCA, BACKGROUND, LINIA PODSTAWOWA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, MASZYNOWNIA, SMOLUCH, NACJA, KOMIN WULKANICZNY, PODEJRZLIWOŚĆ, AWANTUROWANIE SIĘ, GOŁĄBKA, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, JEDNOZNACZNOŚĆ, PISEMNOŚĆ, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, MECHANIKA NIEBA, MAŁOWODZIE, WĘZEŁ ZWYKŁY, GAŁKA OCZNA, KRZTA, BOBROWISKO, ELEKTRON WALENCYJNY, ROK PODATKOWY, GOSPODARKA TOWAROWA, KONWERSJA, CYKL MIESIĘCZNY, SKLEPIENIE SIECIOWE, BAROMETR, KORZEŃ, TEORIA DOMINA, TRANSEPT, FILAKTERIE, TRUPOJAD, KASA ZAPOMOGOWA, KWOTA BAZOWA, PODKÓWKA, KOZIOROŻEC, WODA POZAKLASOWA, OBSZCZYMUREK, LUMP, WSKRZESICIEL, PRZEPOJA, ANGLOSAS, WIEŻA KOŚCIELNA, CIELENIE LODOWCA, WYSŁANIE, NOC, FALA DŹWIĘKOWA, LANE CIASTO, PUNKT, TŁO, POJAWIENIE SIĘ, PRZESTRZELENIE, LUDY TURAŃSKIE, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, IMMUNITET SĄDOWY, LAWENDA FRANCUSKA, HUMOR, WZGLĄD, NIEMIEC, UPADŁOŚĆ, KATOLICYZM, NIEGOTOWOŚĆ, OBEDIENCJA, ZAKOPCENIE, BAŚNIOWOŚĆ, PLUS, IZOLAT, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, PŁAWA, OŚCIEŻNICA, POSTĘPOWANIE, POWSINOGA, ZLEW, MARKETING POLITYCZNY, DETEKTORYSTKA, DWUFAZOWOŚĆ, ŁAWA, ?WYPUST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.400 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: PRZEKAZANIE CZEGOŚ, FAKT PRZENIESIENIA SIĘ, PRZEJŚCIA TWORÓW (NAJCZĘŚCIEJ NIEMATERIALNYCH, NP. UMYSŁOWYCH) MIĘDZY BYTAMI, PODMIOTAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: PRZEKAZANIE CZEGOŚ, FAKT PRZENIESIENIA SIĘ, PRZEJŚCIA TWORÓW (NAJCZĘŚCIEJ NIEMATERIALNYCH, NP. UMYSŁOWYCH) MIĘDZY BYTAMI, PODMIOTAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSMISJA przenośnie: przekazanie czegoś, fakt przeniesienia się, przejścia tworów (najczęściej niematerialnych, np. umysłowych) między bytami, podmiotami (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSMISJA
przenośnie: przekazanie czegoś, fakt przeniesienia się, przejścia tworów (najczęściej niematerialnych, np. umysłowych) między bytami, podmiotami (na 10 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: PRZEKAZANIE CZEGOŚ, FAKT PRZENIESIENIA SIĘ, PRZEJŚCIA TWORÓW (NAJCZĘŚCIEJ NIEMATERIALNYCH, NP. UMYSŁOWYCH) MIĘDZY BYTAMI, PODMIOTAMI sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - PRZENOŚNIE: PRZEKAZANIE CZEGOŚ, FAKT PRZENIESIENIA SIĘ, PRZEJŚCIA TWORÓW (NAJCZĘŚCIEJ NIEMATERIALNYCH, NP. UMYSŁOWYCH) MIĘDZY BYTAMI, PODMIOTAMI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast