WYDARZENIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKREŚLONĄ INSTYTUCJĘ, NAJCZĘŚCIEJ EDUKACYJNĄ, W KTÓRYM MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ KAŻDY; MA NA CELU UMOŻLIWIENIE POZNANIA ZASAD DZIAŁANIA INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYM OSOBOM Z ZEWNĄTRZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEŃ OTWARTY to:

wydarzenie organizowane przez określoną instytucję, najczęściej edukacyjną, w którym może wziąć udział każdy; ma na celu umożliwienie poznania zasad działania instytucji zainteresowanym osobom z zewnątrz (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDARZENIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKREŚLONĄ INSTYTUCJĘ, NAJCZĘŚCIEJ EDUKACYJNĄ, W KTÓRYM MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ KAŻDY; MA NA CELU UMOŻLIWIENIE POZNANIA ZASAD DZIAŁANIA INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYM OSOBOM Z ZEWNĄTRZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.557

SIWERT, KIELON, KATOLICKOŚĆ, WYPADEK DROGOWY, GALWANIZM, WYPŁUCZYSKO, SAMOWYLECZENIE, NAREW, LOKUM, HISZPANKA, CIĄŻA JAJOWODOWA, SUBWOOFER PASYWNY, FILOZOFIA MATEMATYKI, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, SYMULTANA, SZTUKA ZDOBNICZA, CARGO, POKŁAD BATERYJNY, ODBYTNICA, SAKRAMENT, TRYCZNIK, ŚWIAT DYSKU, PAY-AS-YOU-GO, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, KOSZAROWOŚĆ, CZYSZCZALNIA, JAGLANKA, PRACE USTAWODAWCZE, MINERAŁ AKCESORYCZNY, PŁODY ROLNE, HEŁM OTWARTY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, COUNTRY ALTERNATYWNE, ANTYLOPA KROWIA, AMH, PRANIE PIENIĘDZY, PRZESZKADZAJKA, WAMPIREK, LOSOWANIE PROSTE, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, OWCA OLKUSKA, POSŁANIEC, KAWA Z MLEKIEM, ANORAK, PUSTY PIENIĄDZ, IZBA, INSTYTUT, KLASZTOR, PYTANIE, OKRES NIESKŁADKOWY, WPŁYWOWOŚĆ, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, PRZEPLOTKA, TOKSYNA SINICOWA, DZIEŃ ROBOCZY, NAWÓZ ZIELONY, RAPORT BEVERIDGE'A, PŁASZCZ KĄPIELOWY, ENERGIA, FAN CLUB, NÓŻ RZEŹNICZY, POST, NIEŚCISŁOŚĆ, LABORATORIUM, POLAJ, BAKTERIEMIA, STRZYKWA, ŻYŁA NIEZGODNA, RAMIENICA OMSZONA, EMOTIKONKA, RACJONALIZM, TELEGRAM, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, KOLORATKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, KAMIKAZE, WAŁKOŃ, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, LIMO, DEWALUACJA, ŁONIAK, PERFUZJA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, AFERZYSTA, DEKONWOLUCJA, UJŚCIE, KOMITET, REKLAMKA, BOBÓWKA, ATEST, KRÓTKONOS BRĄZOWY, RYSUNKI, WYPŁATA, INTEGRACJA HORYZONTALNA, ZEZ ZBIEŻNY, UJŚCIE GARDŁOWE, SZRAF, PODKARMIACZKA, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, KOMBINACJA, TANK, DUKLA WIERTNICZA, OBRONA STREFOWA, PIES ZAPRZĘGOWY, HIPERESTEZJA, RYNEK KONTESTOWALNY, SKARPA, FILOZOF, KANTOR, SPRZEDAŻ, PRZYŁBICA, ŻYWICA, WYKROCZENIE SKARBOWE, NUMER DOSTĘPOWY, GRZYB CHRONIONY, RAK, TEILERIOZA, NAGANIACZ, BALOWICZ, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, ARBA, TAMARYNDA, WYRAJ, POSTERUNEK POMOCNICZY, BALON, BACHATA, RYNEK PIENIĘŻNY, KLAKA, SAKSONIA, JĘZYK KAFIRSKI, GITARA BASOWA, PŁEĆ, GORYL WSCHODNI, ARESZT, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, NONA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, TURANIE, NARAMIENNICA, ŁUK MONGOLSKI, GRUPA ALGEBRAICZNA, MIARODAJNOŚĆ, BIOLOGIA, CHARAKTERYSTYKA, CELEKOKSYB, KREDYT KONSUMENCKI, ŁAPEĆ, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, SUCHY PROWIANT, XSARA, KWIZ, WIGURA, AKCJA, FILOLOGIA SERBSKA, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, STRUKTURA DECYZYJNA, ŁABA, DZIAD, GRANICA PAŃSTWA, ALUDEL, RODZAJ LITERACKI, ALFABET FIKCYJNY, SZENILA, ŚLISKOŚĆ, RUMIEŃ NAGŁY, TABLICZKA MNOŻENIA, DWUDZIESTY DRUGI, LEK PRZECIWLĘKOWY, ZWIERZCHNICTWO, SLALOM, KONGA, APORT, ZBROJA KOLCZA, UMIEJSCOWIENIE, MYŚLENIE MAGICZNE, WKŁADKA, STOS ATOMOWY, BRAHE, APT, OKNO, ZASKARŻENIE, RADIOFARMECUTYK, OWIJARKA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, SPECSŁUŻBY, ESCUDO INDYJSKIE, BARABAN, NAZWISKO ZNACZĄCE, PIERWSZA POMOC, KOMBUCZA, DROMONA, AUDYTOR, FILIPINKA, GÓRY, BAWICIEL, HEŁM, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, BÓR MIESZANY, METODY, KLAUZURA, MASZYNKA, NITRO, SYNANTROP, KOT DOMOWY, PARKING ROWEROWY, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, PORÓD FIZJOLOGICZNY, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, KIJ, RAMIENICA SZCZECINOWATA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, KONTRAST RÓWNOCZESNY, ADWOKACJA, PODCIEP, KOMINOWE, TWIERDZENIE SIKORSKIEGO, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, WIDEOROZMOWA, PŁASZCZYZNA, WSZYSTKOWIDZĄCA, PRAWO MOJŻESZOWE, PALUDAMENT, MAORYJSKI, KRATKA, SCHEMAT SARRUSA, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, ZARZĄDZENIE PROJEKTEM, SANDBOX, OSJAN, FIKCJONALIZM, OSTATNIA WIECZERZA, STOSUNEK SPOŁECZNY, LIST KAPERSKI, WYPADEK, KURPIE, ALT, RUCH KRZYWOLINIOWY, AWIZO, SPĘDZENIE PŁODU, DEMORALIZACJA, HAPEK, STACJA HYDROLOKACYJNA, CIĄG, TRANSPORTÓWKA, ZABIEG LECZNICZY, AFERA ROZPORKOWA, TORPEDA LOTNICZA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, NIECZYNNOŚĆ, KOMORA PŁYWAKOWA, GRAMATYKA GENERATYWNA, INTERWENCJA HUMANITARNA, PEDOFILSTWO, PIOTRUŚ, FRANK, DEPESZA EMSKA, DEKANAT, ODDZIAŁ WYDZIELONY, ŚMIECH, TYFUS PLAMISTY, CHOROBA GRZYBICZA, DENUNCJACJA, NIEMOŻNOŚĆ, TANCERZ, ZAPŁATA, SHONEN-AI, NOWOUJGURSKI, KORONKA, TEST KOMPLEMENTACJI, PETRYWAŁ, ŚWIATŁO, KLUB, GRYF, DRAMAT OBYCZAJOWY, PLUGAWOŚĆ, RABSZTYN, MĘTNOŚĆ, GOJ, ZARZĄDZENIE, ZALEW, NAJDUCH, GRIGORESCU, KASA MIESZKANIOWA, WIZA, NIESZLACHETNOŚĆ, OŚRODEK WYŻOWY, KOSZT KOMPARATYWNY, ZŁAMANIE OTWARTE, LEJ, KATHARSIS, ZWARCIE, KAMERALNOŚĆ, TUKA, NADTLENEK, SANKCJA, SZRANKI, TIC TAC, SPEAKER, ?FILOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.557 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDARZENIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKREŚLONĄ INSTYTUCJĘ, NAJCZĘŚCIEJ EDUKACYJNĄ, W KTÓRYM MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ KAŻDY; MA NA CELU UMOŻLIWIENIE POZNANIA ZASAD DZIAŁANIA INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYM OSOBOM Z ZEWNĄTRZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDARZENIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKREŚLONĄ INSTYTUCJĘ, NAJCZĘŚCIEJ EDUKACYJNĄ, W KTÓRYM MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ KAŻDY; MA NA CELU UMOŻLIWIENIE POZNANIA ZASAD DZIAŁANIA INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYM OSOBOM Z ZEWNĄTRZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEŃ OTWARTY wydarzenie organizowane przez określoną instytucję, najczęściej edukacyjną, w którym może wziąć udział każdy; ma na celu umożliwienie poznania zasad działania instytucji zainteresowanym osobom z zewnątrz (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEŃ OTWARTY
wydarzenie organizowane przez określoną instytucję, najczęściej edukacyjną, w którym może wziąć udział każdy; ma na celu umożliwienie poznania zasad działania instytucji zainteresowanym osobom z zewnątrz (na 12 lit.).

Oprócz WYDARZENIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKREŚLONĄ INSTYTUCJĘ, NAJCZĘŚCIEJ EDUKACYJNĄ, W KTÓRYM MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ KAŻDY; MA NA CELU UMOŻLIWIENIE POZNANIA ZASAD DZIAŁANIA INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYM OSOBOM Z ZEWNĄTRZ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WYDARZENIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKREŚLONĄ INSTYTUCJĘ, NAJCZĘŚCIEJ EDUKACYJNĄ, W KTÓRYM MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ KAŻDY; MA NA CELU UMOŻLIWIENIE POZNANIA ZASAD DZIAŁANIA INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYM OSOBOM Z ZEWNĄTRZ. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x