STOSOWANIE PRZEZ PARLAMENTARZYSTÓW WSZELKICH ŚRODKÓW PRAWNYCH, PRZEWIDZIANYCH W KONSTYTUCJI LUB USTAWACH, W CELU UNIEMOŻLIWIENIA PROWADZENIA OBRAD LUB UCHWALENIA USTAWY PRZEZ PARLAMENT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA to:

stosowanie przez parlamentarzystów wszelkich środków prawnych, przewidzianych w konstytucji lub ustawach, w celu uniemożliwienia prowadzenia obrad lub uchwalenia ustawy przez parlament (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOSOWANIE PRZEZ PARLAMENTARZYSTÓW WSZELKICH ŚRODKÓW PRAWNYCH, PRZEWIDZIANYCH W KONSTYTUCJI LUB USTAWACH, W CELU UNIEMOŻLIWIENIA PROWADZENIA OBRAD LUB UCHWALENIA USTAWY PRZEZ PARLAMENT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.365

LODOWIEC ALPEJSKI, MURRINA, SOCZEWKA FRENSELA, OSKAR, GAZETKA SZKOLNA, DWUDZIESTY PIĄTY, STOSUNEK UMOWNY, AMINOKWAS, POLEPA, CZĘŚĆ ZDANIA, OPOŃCZA, DOMINO, ROZRZUTKOWATE, DEALER, MARKETING SKOJARZENIOWY, DEZABIL, PRÓBNIK KOSMICZNY, MIKROKASETA, ŻYWOPŁOT, IDIOMAT, ZIELONE, REDA, ANALIZA FINANSOWA, MUSZNIK, MONITORING, FIGURACJA MELODYCZNA, SUKIENKO, SZYBOLET, PŁYWACZEK, WOJNA DOMOWA, MAEWESTKA, SĄD WOJSKOWY, KONCENTRAT, ZATYŁ, JĘZYKI MUNDA, BRUDAS, FAWOREK, KONKATEDRA, SZYJA, OGNISKO, PÓŁSIOSTRA, KORPUS, AMEBA, ODKOS, KOZAK, MIARA NIEZMIENNICZA, FRANK, CZUJKA, KRYZA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, KATAPLAZM, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, MŁAK, PANTEON, REPETYTYWNOŚĆ, TRANSMISJA, KALWARIA, STOSUNEK, MODYFIKACJA, TARCIE, WERSET, CHODNIK, PAMPA, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, AROMAT, ŻUŻEL, KREOLKA, MEKSYKAŃSKI, RENTA SZKOLENIOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, WÓZ STRAŻACKI, BĘBEN, OSTANIEC KRASOWY, WOSZCZYNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, INFLACJA PIENIĘŻNA, KULTURA MATERIALNA, DIVA, UPROWADZENIE, DROGA ZBIORCZA, CZAS PRZYSZŁY, DEMONSTRACJA, LOJALISTA, MAJDAN, DORADZTWO PODATKOWE, PORCELANKA, MUR, KWOTA CUKROWA, MINA MORSKA, MAŁCUŻYŃSKI, OBRÓT WTÓRNY, DYSHARMONIA, SKARB PAŃSTWA, ZIEMIA ODNIESIENIA, HUCULSKI, ROTA, ANODA, KADŹ, SKOJEC, DEMENTI, OBRONA, KOMPLEKS, KULE, DILER, SKALA RICHTERA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, WIRUSY DSDNA, ABSORPCJA, FIRMÓWKA, KOMISANT, ENDOMIKORYZA, KOŁOWANIE, HAMULEC KLOCKOWY, SYSTEM KAPITAŁOWY, MIOTŁA, PASTYLKA, OBWÓD MAGNETYCZNY, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, PEPSI-COLA, PARALELIZM, OLDENBURG, OPERA MYDLANA, NIEDYSPONOWANIE, SKARANIE BOSKIE, PRZESADNA POPRAWNOŚĆ, NIECKA BASENOWA, ASOCJACJA, POZYCJA BALETOWA, DOMINANTA, PIŁA CZOPOWA, PARCIAKI, GERMAŃSKI, ANDANTINO, STARA MALUTKA, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, INWENTARZ ŻYWY, TRANSPORTER, WŁAŚCIWOŚĆ, FANTAZJA, WYLICZANKA, KLAPECZKA, OBMUROWANIE, DYSKRETKA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, SPOTKANIE MODLITEWNE, REGUŁA MINIMAKSU, MAJORAT, DEOKSYRYBONUKLEAZA, RELIKWIA, KOLUMNA, LEMIESZ, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, KOKCYDIOZA, KUCHNIA, ARKA, KARDIGAN, OKLEPIEC, NIGER, KASETON, DEZETA, POWTÓRZENIE, KUTER, CONCEPT ART, PUNKT OKOSTNOWY, NIEWIERNOŚĆ, OBCIĄŻENIE, PALIWO GAZOWE, MUCHA SUCHA, KILOMETR ZEROWY, HISZPAŃSKI LODZIK, TERMOS BUFETOWY, TUBA, KWASJA, SYLWETA, LAMA, AKROBACJA LOTNICZA, CZOPEK, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, UMOWA, STARANIE, SYMULTANA, AWERROIZM, ZACIESZ, SRAKA, PRZETRAWIANIE, TRIO, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, AUDIOTEKST, LOTNISKO, ALLOSTERIA, KONFORMER, EFEKT MAJĄTKOWY, KALCEOLARIA, LABORATORIUM REFERENCYJNE, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, OBRONA, AFERZYSTA, MOPS, INDUKTYWNOŚĆ, NARYS FORTYFIKACYJNY, PAŃSZCZYŹNIAK, GETER, NASZELNIK, HELLEŃSKOŚĆ, PRACA MAGISTERSKA, PAENULA, OSTROGI, UDERZENIE, BADYL, RYNEK, SZKIC POLOWY, WSPINALNIA, SEKWANA, PRZYJEZDNY, DŻINSY, GŁOSICIEL, VALYRIA, CHOROBA WENERYCZNA, SAMOGON, WCIERKA, ROZMÓWNICA, MAHAWANSA, DZIEWIĄTKA, ZIARENKO, ŚMIECH, SEKULARYZACJA, WYBRANIEC, POWÓD, KSIĄŻĘ ALBERT, BOBÓWKA, BRZEG, HUMORESKA, KĄDZIEL, ŁAŃCUCH, KOSZT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, INTERFEROMETR MICHELSONA, OBROŻA, PODZIEMIE, RESORT SIŁOWY, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, ŻYDOSTWO, POMPA INFUZYJNA, NIEWYDOLNOŚĆ, PŁYCINA, SAGA, PŁATANIE, ŁÓŻECZKO, OWAD, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, OYEREN, MIT, CZARNY MAKAK CZUBATY, OSEŁEDEC, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, PORZĄDEK DZIENNY, SZUM, TRAKTAT WERSALSKI, DRAMATYCZNOŚĆ, PARLAMENT, PLOTER TNĄCY, SYSTEM, KASZYCA, HORYZONT, PRZEGLĄDARKA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, WYŚWIETLARNIA, KLATKA, ŚCIEŻKA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, NIEBOŻĘ, POTOP, POSTERUNEK RUCHU, NIEWYPAŁ, PIERNIK LUBELSKI, BAZYLIKA WIĘKSZA, BRZOZA, APLIKACJA PROKURATORSKA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, KOBIECISKO, TATARSKI, ZAWODOWIEC, SMOŁOWIEC, MAKART, PIEŚŃ, KRZEŚLISKO, DZIANINA, MALUCH, WILCZE STADO, TARANOWANIE, EMBOLIZACJA, RÓŻOKRZYŻ, KOMITET, STANOWISKO, ŻURNALISTA, PIKA, PRAWO JOULE'A, KERO, ?JEDNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.365 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOSOWANIE PRZEZ PARLAMENTARZYSTÓW WSZELKICH ŚRODKÓW PRAWNYCH, PRZEWIDZIANYCH W KONSTYTUCJI LUB USTAWACH, W CELU UNIEMOŻLIWIENIA PROWADZENIA OBRAD LUB UCHWALENIA USTAWY PRZEZ PARLAMENT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOSOWANIE PRZEZ PARLAMENTARZYSTÓW WSZELKICH ŚRODKÓW PRAWNYCH, PRZEWIDZIANYCH W KONSTYTUCJI LUB USTAWACH, W CELU UNIEMOŻLIWIENIA PROWADZENIA OBRAD LUB UCHWALENIA USTAWY PRZEZ PARLAMENT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA stosowanie przez parlamentarzystów wszelkich środków prawnych, przewidzianych w konstytucji lub ustawach, w celu uniemożliwienia prowadzenia obrad lub uchwalenia ustawy przez parlament (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA
stosowanie przez parlamentarzystów wszelkich środków prawnych, przewidzianych w konstytucji lub ustawach, w celu uniemożliwienia prowadzenia obrad lub uchwalenia ustawy przez parlament (na 23 lit.).

Oprócz STOSOWANIE PRZEZ PARLAMENTARZYSTÓW WSZELKICH ŚRODKÓW PRAWNYCH, PRZEWIDZIANYCH W KONSTYTUCJI LUB USTAWACH, W CELU UNIEMOŻLIWIENIA PROWADZENIA OBRAD LUB UCHWALENIA USTAWY PRZEZ PARLAMENT sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - STOSOWANIE PRZEZ PARLAMENTARZYSTÓW WSZELKICH ŚRODKÓW PRAWNYCH, PRZEWIDZIANYCH W KONSTYTUCJI LUB USTAWACH, W CELU UNIEMOŻLIWIENIA PROWADZENIA OBRAD LUB UCHWALENIA USTAWY PRZEZ PARLAMENT. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast