CHOROBA WRODZONA LUB NABYTA, WYWOŁYWANA PRZEZ ZABURZONĄ FUNKCJĘ PODJEDNOSTEK KANAŁÓW JONOWYCH LUB BIAŁEK, KTÓRE JE REGULUJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁOPATIA to:

choroba wrodzona lub nabyta, wywoływana przez zaburzoną funkcję podjednostek kanałów jonowych lub białek, które je regulują (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA WRODZONA LUB NABYTA, WYWOŁYWANA PRZEZ ZABURZONĄ FUNKCJĘ PODJEDNOSTEK KANAŁÓW JONOWYCH LUB BIAŁEK, KTÓRE JE REGULUJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.490

PŁYWACZEK, FISHARMONIA, OPASŁOŚĆ, MAŁY PALEC, SIEDEMDZIESIĄTKA, RÓŻOKRZYŻ, ESPRINGOLA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, PRZESTRZELENIE, PROWENIENCJA, KIKS, OFLAG, KOPIA, SYTUACJA DECYZYJNA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, FLANSZA, PLACOWE, JOGGERSY, CERKIEW BOJKOWSKA, CHARAKTERYSTYKA, BARANEK, AIRBUS, BATIK, GRUPA ROBOCZA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, JUTRZYNA, STOSUNEK UMOWNY, TENOR, WARTOŚĆ NOMINALNA, KĘPA, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, NAJEM, NIEREZYDENT, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, MAKIJAŻ, PILOKARPUS, OWALNICA, INFORMACJA POUFNA, PIERWSZA JASKÓŁKA, INTEL, LIAZA, AUTOPORTRET, PASSACAGLIA, AHISTORYZM, WYSTRÓJ, KARL, KWESTA, KOLAGENOZA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, POLEWA, INFUŁA, TACZKA, NIEWIERZĄCY, OSOBOGODZINA, OLIWKOWATE, OSTATNIA PROSTA, KET, KUMA, STUDNIA ARTEZYJSKA, JAJO, KOMIN, NIERUCHOMOŚĆ, DOZOROWIEC POGRANICZA, OLUNEK, PIŁA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, WYPADEK JĄDROWY, MECHANIZM ODPALAJĄCY, LIST KREDYTOWY, NUROGĘŚ, TEST ŁOSIA, CHOROBA MOTYLICZA, LISTWA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, METAL KOLOROWY, PALIA, CZĄSTECZKA, KIOGA, ZEBRA, TAJNE SŁUŻBY, NEKTARNIK, LATEKS, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, OSZOŁOM, CIARKI, DERYWAT MUTACYJNY, BROŻEK, MAJONEZ, ŁASKAWCA, KOREK, MONDEO, OSIEDLE, LINIA, PRZESZYCIE, IMPAS, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, ZBLIŻENIE, RATOWNIK MEDYCZNY, RZEMYK, MOZA, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, EGZAMIN POPRAWKOWY, STRAWNOŚĆ, PLOMBA, USŁUGODAWCA, DEFOLIANT, STENOKARDIA, CYK, ŚWIATŁO KOTWICZNE, NARODZINY, ANTYTETYCZNOŚĆ, DANA, PAROSTATEK, KOREKTA DRUKARSKA, PŁACA MINIMALNA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, ZGŁĘBNIK, LITEWSKI, PODRZUTEK, STILON, MIARA NIEZMIENNICZA, PUSTY PIENIĄDZ, TARCICA, BEZCZUCIE, UTAGAWA, ZAJĘCZA WARGA, DOLMAN, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, ADIANTUM WŁAŚCIWE, KAŁAMARZ, CHOROBA FRIEDREICHA, SILNIK INDUKCYJNY, WIRUSY SSRNA(+), EGZEMA, UMOWA WIĄZANA, RODZINA PEŁNA, CZERWIENIDŁO, WOŹNY, KOMPETENCJA MIĘKKA, BLACKOUT, INTEGRACJA PIONOWA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, LEPIARKA, RUCH BEZWIZOWY, BŁOTNIAK, GEHENNA, PAŹDZIERZ, RYNEK, ŻUŻLOBETON, MNICH, ŁAPA, KREPA, WAGINOSCEPTYK, KLERODENDRON, PLATFORMA SATELITARNA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ERUPCJA, SENSYBILIZATOR, HELMIOTOLOGIA, BOSS, SZMUGIEL, OPAŁ, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, OMDLAŁOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, RESPIRATOR, CHOROBA PLUMMERA, AUTOBUS SZYNOWY, WATÓWKA, TANTALIT, ZESPÓŁ TURCOTA, MIKSTURA, WAŁ MORENOWY, PASKÓWKI, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, GUMKA, KRA, DZIAŁ, KOKPIT, SZAGRYN, GÓRA, CYRK, CHOROBA TAYA-SACHSA, PRÓBA KSANTOPROTEINOWA, ROLLS-ROYCE, POKOLENIE KANAPKOWE, POZYCJA BALETOWA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, PROPYL, MONOPARTYJNOŚĆ, KONTRASTER, OKULIZACJA, MIKROSTRUKTURA, KALKA, NANDO, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, KIEŁ, NIESTOSOWNOŚĆ, ŻYDEK, NACZYNIE OZDOBNE, OWOC SZUPINKOWY, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, WZORZEC ANALITYCZNY, APOSTOŁ, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, JON KOMPLEKSOWY, BESZBARMAK, ANTYOKSYDANT, DOBRO NORMALNE, KAMPUS, ZABIEG, PRĄD, KARTAGIŃSKI, ROSOŁEK, DREWNO ŚREDNIOWYMIAROWE, SSAK, SKROMNOŚĆ, OWAL KARTEZJUSZA, WAGON BREKOWY, ARGO, JARZMO, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, KUMOTERSTWO, MONITORING, IMPERIUM MALAZAŃSKIE, APOLOGETA, EMBLEMAT, HARCAP, ŻYŁA PROMIENIOWA, ANTENA MIKROPASKOWA, FONIATRIA, CZERNIAWKA SPADZIOWA, STAROWINA, ANTAGONIZM, WSCHÓD, ARMEKT, ZGRYWA, KLINGOŃSKI, CHOROBA WOLMANA, SKALA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, WITRYNA, STARONORDYJSKI, UNISONO, KASZKIET, ABOLICJONISTKA, CHOROBA MIKROFALOWA, ZWIERCIADŁO, CZAS, FUTURE, TUKA, UDŹWIG, PERKOZEK TRÓJBARWNY, LEKTORAT, WIĘZIENIE, SZUBIENICA, KONSERWA, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, GARBATE SZCZĘŚCIE, EWOLUCJONIZM, RAKARNIA, SILOS ZBOŻOWY, NERCZYŁUSK, BASEN, MOC, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, GRAFIKA RASTROWA, KONCERN, POSREBRZANIE, ZDARZENIE PRAWNE, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, PAS, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, TYBER, SINIEC, DRAMATOPISARSTWO, PATOGENNOŚĆ, TEOLOGIA APOFATYCZNA, STOSUNEK SPOŁECZNY, GALERIA, LINA, SĄD GRODZKI, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, JEGGINSY, GORĄCZKA REUMATYCZNA, JEEP, USTĘP, BENIAMINEK, TORT, FARMA, SKAŁA OSADOWA, PRZĘSŁO, POWSINOGA, SAMORZĄDNOŚĆ, OMAM, POTWIERDZENIE, ?POTENTAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.490 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA WRODZONA LUB NABYTA, WYWOŁYWANA PRZEZ ZABURZONĄ FUNKCJĘ PODJEDNOSTEK KANAŁÓW JONOWYCH LUB BIAŁEK, KTÓRE JE REGULUJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA WRODZONA LUB NABYTA, WYWOŁYWANA PRZEZ ZABURZONĄ FUNKCJĘ PODJEDNOSTEK KANAŁÓW JONOWYCH LUB BIAŁEK, KTÓRE JE REGULUJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁOPATIA choroba wrodzona lub nabyta, wywoływana przez zaburzoną funkcję podjednostek kanałów jonowych lub białek, które je regulują (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁOPATIA
choroba wrodzona lub nabyta, wywoływana przez zaburzoną funkcję podjednostek kanałów jonowych lub białek, które je regulują (na 11 lit.).

Oprócz CHOROBA WRODZONA LUB NABYTA, WYWOŁYWANA PRZEZ ZABURZONĄ FUNKCJĘ PODJEDNOSTEK KANAŁÓW JONOWYCH LUB BIAŁEK, KTÓRE JE REGULUJĄ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CHOROBA WRODZONA LUB NABYTA, WYWOŁYWANA PRZEZ ZABURZONĄ FUNKCJĘ PODJEDNOSTEK KANAŁÓW JONOWYCH LUB BIAŁEK, KTÓRE JE REGULUJĄ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast