ZAŁOŻENIE, ŻE PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE, KTÓRA NIE PRZECHODZI PRZEZ ŻADEN Z WIERZCHOŁKÓW TRÓJKĄTA I PRZECINA JEDEN JEGO BOK, PRZECINA JESZCZE DRUGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKSJOMAT PASCHA to:

założenie, że prosta na płaszczyźnie, która nie przechodzi przez żaden z wierzchołków trójkąta i przecina jeden jego bok, przecina jeszcze drugi (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAŁOŻENIE, ŻE PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE, KTÓRA NIE PRZECHODZI PRZEZ ŻADEN Z WIERZCHOŁKÓW TRÓJKĄTA I PRZECINA JEDEN JEGO BOK, PRZECINA JESZCZE DRUGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.377

HELLADA, GLOSA, LOTOSOWA STOPA, CEROWACZKA, UNION, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, KRĘG LĘDŹWIOWY, POJAZD SPECJALNY, THUN, GWIAZDKA, IMPERIUM MALAZAŃSKIE, PIĘĆDZIESIĄTNICA, ZNACZENIE, MUSZKIETER, HOMOFONIA, GŁODOMÓR, FILIPINKA, JOGURT, STAMPPOT, WIERZYCIEL, MYKOTOKSYNA, NORWID, SZCZURO-WIEWIÓRKA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, ODWZOROWANIE LINIOWE, NAROST, PUDDING, WEKSEL TRASOWANY, CHIP, DYSKRYMINACJA CENOWA, KORNET, OCTAVIA, MERSYTEMA, MACA, KNEBEL, PRZEDMIOT, SZATAN, KONTO DEPOZYTOWE, ROŚLINA SOLNISKOWA, KĄTNIK DOMOWY WIĘKSZY, KÓZKA, KAPILARNOŚĆ, MOA, ARMEŃSKI, DZIANINA, MORDERCA, KARTKA, RAK AMERYKAŃSKI, ODLEGŁOŚĆ, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, ZIEMIA NICZYJA, TELEFONIA, INFLACJA KONSUMENCKA, KARAKURT, PIŁSUDCZYZNA, SAMURA, SEŁEDEC, ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI, ADWEKCJA, GRATKA, BANKRUT, SUPERKOMBINACJA, EWANGELIZATORKA, KORALIK, SZAFOT, ŻER, TRANSWESTYTA, ZARODZIEC RUCHLIWY, CZĘSTOKÓŁ, PULA, WIANO, SEKTORÓWKA, WENDAT, WARTOWNIK, OBSZAR NIEOGRANICZONY, HULL, KATOLICKOŚĆ, WYSZOGRÓD, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, KOMBINACJA, GŁADCE, JĘZYK KATOŃSKI, PRZECIWSKAZANIE, HUGENOCI, TO COŚ, ZASPA, KRETOWISKO, ŁADNICZKA OKAZAŁA, HOLENDER, KOROZJA CHEMICZNA, REAKCJA ODWRACALNA, TARCZA, OLEJÓWKA, ANALIZA SEKTOROWA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, SAMOPAŁ, SER PODPUSZCZKOWY, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, MAŁCUŻYŃSKI, DRAJWER, OBJAW ZWIASTUNOWY, MORENA KOŃCOWA, ZACHOWANIE, OCHLAPTUS, SPRAWNOŚĆ, BELKA STROPOWA, CZAS PRZYSZŁY, NAJEŹDŹCA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, STRZAŁKA KIERUNKOWA, HAPEK, KUKS, KOŚĆ GNYKOWA, ANTYCIAŁO, KSIĘGA METRYKALNA, CHUJÓWKA, PLACEK, WIERSZ, CHOROBA RITTERA, FISZUTKA, BEZROBOCIE UKRYTE, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, MONOTEMATYCZNOŚĆ, PÓŁPOŚCIE, ABAJA, PANEW, REALNY SOCJALIZM, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, BINARKA, DEMON, CZARNA ROBOTA, EUROBAROMETR, GUMKA, STWÓRCA, SUBTELNOŚĆ, KLĄTWA, ZUPA PIWNA, SZPERACZ, TERAPIA ODRUCHOWA, JAWNOGRZESZNICA, METYS, KUMOTERKI, OPTYKA KWANTOWA, PIĘTA, FILM, BATUTA, FASCIOLOPSOZA, MOKASYNY, KOLABORANT, ELIKSIR, RUMUN, GRAFOLOGIA, PRAPŁETWIEC CZARNY, DYSZKANCISTA, EOTYTANOZUCH, WIETRZENIE MECHANICZNE, MARUDA, RETUSZ, PROMIENNOŚĆ, OSTANIEC, MONASTYR, KOMUNIZM, OSET KĘDZIERZAWY, ŻÓŁTY GUZEK, ORGANUM, JASKINIA LODOWA, PUSZKIN, SUPERPOZYTYW, ECCHI, GLINKA KAOLINOWA, POLIMORFIZM, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, MIARA PROBABILISTYCZNA, KROWIANKA, LORIN, WŁÓKA, BEZDNIA, SZYNKARKA, INTEGRACJA POZIOMA, KĄT DOPISANY, YOUNG, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, HIMALIA, DZIENNIK URZĘDOWY, GĘSTOŚĆ PLANCKA, ZŁAMANIE OTWARTE, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, OMLET, WENTYL, KREOL, KURZAWA, POROBNICA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, ELASTYK, JELEŃ AKSIS, KABLOBETON, KORYNCKA, MIKROWENTYLACJA, CZOP ŚLUZOWY, CZWARTY, PROMIEŃ, KOMPOZYCJA OTWARTA, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, OCHRONA INDYWIDUALNA, LAGERPETON, ZACHMURZENIE, SOKOLE OKO, PRZYROSTEK, ZWODZICIEL, NIESZLACHETNOŚĆ, MARZEC '68, LANCET, BALROG, ODDYCHANIE, JAŹŃ, PUŁAP, SŁUGUS, PALIUSZ, PORZĄDEK, CIEMNOTA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, KOLANA, CUDACTWO, TRAGIZM, SIKA, WICEADMIRAŁ, AEROFINISZER, PRZYCZÓŁEK, CHAŁUPNICA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, TREND HORYZONTALNY, ROM, REKULTYWACJA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, NAJEMCA, SZABLON, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, OGÓR, KLEZMER, RADA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, POKÓJ DZIECINNY, TYCJAN, DOKTOR HONORIS CAUSA, KLUBOWICZKA, POJEMNOŚĆ SKOKOWA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, NADZÓR BANKOWY, PRZYMUS ADWOKACKI, NIELOGICZNOŚĆ, BAKTEROID, PAPIER ŚCIERNY, KONTRAPUNKT, NORIKER, MASZT, NUTA, ŁUK ANGULARNY, SPOWIEDŹ, USTAWA, MASECZKA, DEZERTER, JONOFOR, UBYTEK, WIECZNY ŚNIEG, CZYSTA FORMA, TYTANIAN, BROŃ RADIOLOGICZNA, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, NACISK, BIEG, JĘZYKI KAUKASKIE, TRYB, BATIK, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, MANDALA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, PERKOZEK TRÓJBARWNY, PRODUKCJA PIERWOTNA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, ŻAGIEW, KOMORNICA, POSYBILIZM, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ, SKARABEUSZ, POLITYKA GOSPODARCZA, KOCIA KOŁYSKA, COB, ANTYPSYCHOLOGIZM, MENNONICI, DEMOKRATKA, NIELOTNOŚĆ, INFLACJA BUDŻETOWA, AKTUALIZACJA, BEZGUŚCIE, ?ZIELONA NOC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAŁOŻENIE, ŻE PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE, KTÓRA NIE PRZECHODZI PRZEZ ŻADEN Z WIERZCHOŁKÓW TRÓJKĄTA I PRZECINA JEDEN JEGO BOK, PRZECINA JESZCZE DRUGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAŁOŻENIE, ŻE PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE, KTÓRA NIE PRZECHODZI PRZEZ ŻADEN Z WIERZCHOŁKÓW TRÓJKĄTA I PRZECINA JEDEN JEGO BOK, PRZECINA JESZCZE DRUGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKSJOMAT PASCHA założenie, że prosta na płaszczyźnie, która nie przechodzi przez żaden z wierzchołków trójkąta i przecina jeden jego bok, przecina jeszcze drugi (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKSJOMAT PASCHA
założenie, że prosta na płaszczyźnie, która nie przechodzi przez żaden z wierzchołków trójkąta i przecina jeden jego bok, przecina jeszcze drugi (na 14 lit.).

Oprócz ZAŁOŻENIE, ŻE PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE, KTÓRA NIE PRZECHODZI PRZEZ ŻADEN Z WIERZCHOŁKÓW TRÓJKĄTA I PRZECINA JEDEN JEGO BOK, PRZECINA JESZCZE DRUGI sprawdź również:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) ,
o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące ,
murzyńskie osiedle obronne ,
orlean - pomarańczowy barwnik wykorzystywany w przemyśle spożywczym oraz do barwienia tkanin i wyrobu farb ,
samochód ciężarowy przeznaczony do przewożenia gotowego betonu ,
specjalista w dziedzinie niemcoznawstwa, znawca Niemców i stosunków niemieckich ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
błonkówka z grupy żądłówek; wszystkożerna lub drapieżna w Polsce pospolita rudnica ,
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich ,
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża ,
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne ,
zregenerowana część jakiejś maszyny lub przyrządu ,
instytucja zobowiązana do udzielania informacji jednostkom wywiadu finansowego o transakcjach niezgodnych z prawem (praniu brudnych pieniędzy); należą do nich np. banki i fundacje ,
Salticidae - kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę; w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków; w Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków ,
Suillus grevillei - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
urlop na żądanie - dzień lub dni (do 4) wolne, które pracownik może otrzymać bez podania przyczyn ,
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym ,
syn brata ojca ,
zakończenie belki stropowej, wysunięte przed lico muru ,
kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem ,
Eucera tuberculata - gatunek owada z rodziny pszczołowatych ,
... arabska ,
w Kościele katolickim biskup zarządzający diecezją ,
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych ,
muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina ,
dinozaur, którego miednica przypominała pod względem budowy miednicę współczesnych gadów; wśród dinozaurów gadziomiednicznych występowały formy zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, tak dwunożne, jak i czworonożne ,
mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego ,
Egretta dimorpha - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae); występuje na Komorach, Madagaskarze, Majotcie, Seszelach, w Kenii i Tanzanii ,
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami ,
grzybica naskórka wywoływana przez drożdżaki objawiająca się różowymi lub żółtobrunatnymi plamami na skórze

Komentarze - ZAŁOŻENIE, ŻE PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE, KTÓRA NIE PRZECHODZI PRZEZ ŻADEN Z WIERZCHOŁKÓW TRÓJKĄTA I PRZECINA JEDEN JEGO BOK, PRZECINA JESZCZE DRUGI. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast