ZAŁOŻENIE, ŻE PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE, KTÓRA NIE PRZECHODZI PRZEZ ŻADEN Z WIERZCHOŁKÓW TRÓJKĄTA I PRZECINA JEDEN JEGO BOK, PRZECINA JESZCZE DRUGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKSJOMAT PASCHA to:

założenie, że prosta na płaszczyźnie, która nie przechodzi przez żaden z wierzchołków trójkąta i przecina jeden jego bok, przecina jeszcze drugi (na 14 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAŁOŻENIE, ŻE PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE, KTÓRA NIE PRZECHODZI PRZEZ ŻADEN Z WIERZCHOŁKÓW TRÓJKĄTA I PRZECINA JEDEN JEGO BOK, PRZECINA JESZCZE DRUGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.377

EUROKORPUS, GUMA, KATANA, PŁÓTNIANKA, CHORÓBKA, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, TUNICELA, MIKRORESTRUKTURYZACJA, CHŁOPSKI FILOZOF, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, SPRAWA, STRESZCZENIE, KOMIN, CZAS MIEJSCOWY, FIGURA MYŚLI, BEZSIŁA, OPERA BUFFA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, FRONT CIEPŁY, ŁATA, CHOMIK AZERSKI, SARONG, LIGAWA, PATRONKA, LEKCJA, ASPOŁECZNOŚĆ, SZPICEL, CHRONICZNOŚĆ, HARCERKA ORLA, WYNAJEMCA, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, ZBAWCZYNI, GĘSTOŚĆ, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, DRYFT GENETYCZNY, UBARWIENIE OCHRONNE, LOGOGRAF, MAEWESTKA, JĘZYK WU, ZBIEG, WYŁAWIACZ TALENTÓW, CHODY, SCYNK KARŁOWATY, ELF SZARY, PRZESYŁKA LISTOWA, WALNE ZEBRANIE, PAŁĘŻYNOWATE, GARIBALDCZYK, CELOWNIK, DRUT, MOA, PROFIL TOPOGRAFICZNY, MEZOATOM, LINIA HODOWLANA, STARONORDYCKI, DARON, NACZELNIKOSTWO, SZAMBELAN PAPIESKI, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, AETHERIA, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, NIEUNIKNIONOŚĆ, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, KOLORYZATOR, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, LEPIARKOWATE, HIMATION, ROBOTA, BROSZKA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, SZKLISTOŚĆ, TAJEMNICA POLISZYNELA, PARANOJA, ELASTOR, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, JAŹŃ, LOGIKA PARAKONSYSTENTNA, KRAKERS, KROK, PETRYWAŁ, SZLACHAR, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, PUR, FOTOGRAF, PODODDZIAŁ, SADZENIAK, GRUPA ETNICZNA, KONFIGURACJA, PROSTA, HENDRIX, STARTER, MILCZĄCA ZGODA, TARCICA, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, KRZYKACZ, KIEROWCA TESTOWY, CHOROBA SOMATYCZNA, MACIERZ TRANSMITANCJI, DZWONEK, BRAK, ZADZIORNICA WŁOCHATA, BŁĘDNOŚĆ, JAMA USTNA, PALEMONETKA ZMIENNA, AUTOTEMATYZM, RYBY WŁAŚCIWE, KAMPYLODONISK, OBDZIERACZ, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, BURGER, ŚCIANKA, GŁADKOMÓZGOWIE, STOPIEŃ, ATRAPA, AKSJOMAT INDUKCJI, PARAFRAZA, UT, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, KWASZONKA, BAAL, ANTYBIOZA, TRACZKA, SZOS, IBSEN, SPOKÓJ, NER, PORTRECISTKA, IDEAŁ, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, KRZYŻ POKUTNY, ACYDOFIT, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, WYKŁADY, TYBINKA, PARKIETAŻ, HAMULEC NOŻNY, POLITYKA SOCJALNA, CIĄG, TRYSKAWKA SZKLANA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, GRA CASUAL, SZCZYPIOR, METACENTRUM, RETORYCZNOŚĆ, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, WOLNY RYNEK, JESIOTR OSTRONOSY, MINISTRANT KADZIDŁA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, KLIPER, CHOPIN, CHWOSTKA WSPANIAŁA, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, ADAM SŁODOWY, BATIK, PROCH, GÓRNICZKA, WIHAJSTER, SAMOGŁOSKA USTNA, GŁADZIZNA, LEWAR, PREZYDENTOSTWO, ŚPIĄCA, ALIENACJA RODZICIELSKA, POKÉMON, DZWONEK RĘCZNY, BŁONA SUROWICZA, TUNIKA, KRAV MAGA, CHOROBA CHARCOTA, HASTA, FIGA Z MAKIEM, EPOKA GIERKOWSKA, LINIA ŚREDNICOWA, OBOWIĄZEK WIZOWY, TAPINOCEFAL, BAJEREK, HIBERNACJA, CZARCIE KOŁO, INTERPRETER, RESTART, GIMNASTYKA MÓZGU, POTIOMKIN, SAMORZĄDCA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, KATOLICKOŚĆ, JURA BRUNATNA, SKÓRNIK, ŚMIERCIOŻERCA, PASO PERUANO, LINIA ŚRUBOWA, PALISADA, ELURA, BLISKOZNACZNOŚĆ, PAS DROGOWY, WALKA, IMMUNOGLOBULINA, ILUZORYCZNOŚĆ, ARCYPASTERZ, TORPEDA LOTNICZA, USTERZENIE MOTYLKOWE, ZDRAJCZYNI, GOTHMOG, WIELKANOC, OBRAZ KLINICZNY, ANALITYKA BIZNESOWA, ŚLEDZICIEL, MROCZEK PÓŹNY, MANIKIURZYSTKA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, WYDERKA, ZBOCZENIEC, ŁUK TĘCZOWY, KATANGA, MIĘKKI ENTER, ŚWIR, SZCZYT, ŁAZIK, ZMIANA PATOLOGICZNA, GETTO, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, PAROBEK, SARYIG, PRZEWIETRZNIK, HENRYK IV SALICKI, BOUGUER, POLE BEZŹRÓDŁOWE, CIERPIĄCA, GAZETKA SZKOLNA, OSTANIEC, BOROWIK WILCZY, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, BAŃKA PRÓŻNIOWA, SMURF, ŁAŃKA, DZIECKO EPOKI, MRÓWKOŻEROWATE, MISTRZYNI, RWANIE, ABSZTYFIKANT, KLINGOŃSKI, BAZGRACZ, POLITYKA DYSKONTOWA, MIT, ŻYŁKA, ODPŁYW, EMERYTURA, CECHA PODZIELNOŚCI, ŻWAWOŚĆ, KARMIDEŁKO, KRYSZNAIZM, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, LINIA, TARŁO, BROŃ BIAŁA, NEUTRINO ELEKTRONOWE, SPÓŁKA PARTNERSKA, STRAŻNIK MIEJSKI, TYTANIA, CIASTO, GEYER, MORA, KRAŚNIK WYKOWIEC, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, CUCHA, TORUS, URANIZM, PRAWORZĄDNOŚĆ, TAPIRY, PHOEBE, NICHROM, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, OLEJÓWKA, KOMŻA, WAHACZ, OBTŁUCZENIE, GODŁO PROMOCYJNE, LIOPELMOWATE, KOMÓRKA SOMATYCZNA, IDEAŁ GŁÓWNY, ZORZA POLARNA, MUR, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, WEŁTAWA, NEFROLEPIS, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, KORMORAN JAPOŃSKI, ULICZNICA, SĄD POLUBOWNY, JĘZYK PIDŻYNOWY, METODA STRZAŁÓW, STREFA PŁYWÓW, PRZESTRZEŃ LINIOWA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, NAGANIACZ, HRABSTWO, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ?ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAŁOŻENIE, ŻE PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE, KTÓRA NIE PRZECHODZI PRZEZ ŻADEN Z WIERZCHOŁKÓW TRÓJKĄTA I PRZECINA JEDEN JEGO BOK, PRZECINA JESZCZE DRUGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAŁOŻENIE, ŻE PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE, KTÓRA NIE PRZECHODZI PRZEZ ŻADEN Z WIERZCHOŁKÓW TRÓJKĄTA I PRZECINA JEDEN JEGO BOK, PRZECINA JESZCZE DRUGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKSJOMAT PASCHA założenie, że prosta na płaszczyźnie, która nie przechodzi przez żaden z wierzchołków trójkąta i przecina jeden jego bok, przecina jeszcze drugi (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKSJOMAT PASCHA
założenie, że prosta na płaszczyźnie, która nie przechodzi przez żaden z wierzchołków trójkąta i przecina jeden jego bok, przecina jeszcze drugi (na 14 lit.).

Oprócz ZAŁOŻENIE, ŻE PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE, KTÓRA NIE PRZECHODZI PRZEZ ŻADEN Z WIERZCHOŁKÓW TRÓJKĄTA I PRZECINA JEDEN JEGO BOK, PRZECINA JESZCZE DRUGI sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ZAŁOŻENIE, ŻE PROSTA NA PŁASZCZYŹNIE, KTÓRA NIE PRZECHODZI PRZEZ ŻADEN Z WIERZCHOŁKÓW TRÓJKĄTA I PRZECINA JEDEN JEGO BOK, PRZECINA JESZCZE DRUGI. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x