APARAT MEDYCZNY UTRZYMUJĄCY ODPOWIEDNIĄ TEMPERATURĘ CIAŁA WCZEŚNIAKA LUB SŁABEGO NOWORODKA, ZWIEKSZAJĄC JEGO SZANSE NA PRZEŻYCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIEPLARKA to:

aparat medyczny utrzymujący odpowiednią temperaturę ciała wcześniaka lub słabego noworodka, zwiekszając jego szanse na przeżycie (na 9 lit.)INKUBATOR to:

aparat medyczny utrzymujący odpowiednią temperaturę ciała wcześniaka lub słabego noworodka, zwiekszając jego szanse na przeżycie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "APARAT MEDYCZNY UTRZYMUJĄCY ODPOWIEDNIĄ TEMPERATURĘ CIAŁA WCZEŚNIAKA LUB SŁABEGO NOWORODKA, ZWIEKSZAJĄC JEGO SZANSE NA PRZEŻYCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.178

AKT, KIJEK NARCIARSKI, ANTRYKOT, BĘBEN, HLAK, KEYBOARD, BAŻANT, PODBIERACZ, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, EKIPA, RODZIMOŚĆ, PUNKT MOTORYCZNY, EKOSFERA, TAPINOCEFAL, GAŁKI, PAPAD, GRANAT, ISTOTA FANTASTYCZNA, DRĘTWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, KREDYT ROLOWANY, MELDUNEK, GALWANOTERAPIA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, PERSYFLAŻ, SYSTEMOWOŚĆ, SITEK, DYWDYK, SKORUPA, PODKOLANIE, KLASTER, RETENCJA, PRZEWOŹNIK, LAMA, UDŹWIG, KAWALKATA, POKRZYWA, HIPOREFLEKSJA, PADWAN, INDEKS, KRÓLOWA MATKA, PODZIAŁKA, PLECIONKA, SZTYCH, WOSZCZYNA, CIĘGNIK, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, WYŚCIGÓWKA, CZŁONEK, SKANER BĘBNOWY, TYŁ, REDUKCJA, ALKID, MODUŁ SERWISOWY, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, PRZYNALEŻNOŚĆ, EMBOLIZACJA, FAB LAB, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, PERŁA, SKAFANDER, GERMANIZACJA, ZAKON MENDYKANCKI, BŁOTNISZEK WEŁNISTY, ENTOMOFAUNA, JANTAZAUR, RETRANSMISJA, BERGMAN, TRANSPORTER, KAZALNICA, SPRAWNOŚĆ, SZYDLARZ, DOGODZENIE SOBIE, KONTROLA DOSTĘPU, ODWODZICIEL, DZIEWCZYNKA, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, PRZEMYT PLECAKOWY, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, UCHWYT, PODATEK IMPORTOWY, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, DENDRYT, ŁYŻKA CEDZAKOWA, PIEC ŁUKOWY, BOLERO, SYGNAŁEK, ZAKONY, KRAKOWIACZEK, MASA BEZWŁADNA, GŁOWOCIS, REWERSAŁ, SAMOWOLA, CHOROBA SEGAWY, TEMPERATURA ZAPALENIA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ENDOSKOP, PLOMBOWIEC, FILECIK, ANTRYKOT, GRZYB, WĘZEŁ DROGOWY, TURZYCA, WIŚNIÓWKA, PION ŻYROSKOPOWY, WODZIK, NIEDOTYKALNOŚĆ, NIETZSCHEANISTA, WALC, INTERNOWANY, TARAN, METRYKA, KOŹLAREK, WYBIEG, FORMA DRUKOWA, DEPORTOWANY, APSYDA, LAWINA GRUZOWA, UPIEK, MÓL BOROWICZAK, PROSTAK, PINGWIN ANTARKTYCZNY, PUŁAPKA OFSAJDOWA, KALINA, VOLTAIRE, BASZŁYK, ISKRA, PRAWDA, PRACE, KLOSZ, APARAT GOLGIEGO, TRANSPORTEREK, ROŚLINA PASTEWNA, OCZKO, RESTYTUCJA GATUNKU, ALERGIA PYŁKOWA, NAPPA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, ALBUMIK, ANOMALIA TERMICZNA, PRÓBA NUKLEARNA, WIEŻA KOŚCIELNA, PRZYKASÓWKA, AGNOSTYCYZM, APOGEUM, ZASTRZALIN, EWALUACJA EX-ANTE, CIOS, ROZWÓRKA, KONWERGENCJA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, WCZASY PRACOWNICZE, POKŁAD, ROŻEN, WIESZAK, ORNAMENT, ATLAS NIEBA, MONTAŻOWNIA, KARA, AKORD, ŻÓŁW ZIELONY, JĘZYK LODOWCOWY, POZIOMNICA, DYWERSJA, PANEL STEROWNICZY, STRZELBA, UPIĘCIE, SZCZI, KONTEKST, ZACIĘCIE, PARAMETR, OPERA MYDLANA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, PUŁAP, NIEGOTOWOŚĆ, OBMUROWANIE, DZWONNICA, STENOPELIKS, GŁOWA PAŃSTWA, KANTOREK, DERMOKOSMETYK, PAS, WARSZTAT, ENAMINA, ŻAREŁKO, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ANNA, MANDORLA, MUSZTARDA, ANTENA YAGI-UDA, SYSTEM OBRONNY, KALCEOLARIA, KARAFKA, TERMOREGULATOR, FOTOSENSYBILIZATOR, ROBOTY PRZYMUSOWE, EKRAN, KRATA ROZDZIELNA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PRZĘDZA, ROSŁOŚĆ, GNÓJ, PLUJKA, WIĄZANIE ATOMOWE, BÓL ŚWIATA, LISTA TRANSFEROWA, NAROST, SKALA, ROPUCHA BLOMBERGA, GAD, ORGANIZM WYŻSZY, WRAK, POWIASTKA FILOZOFICZNA, TELEFON, AGNOZJA TWARZY, ĆWICZENIE, JOSE, TYSIĄC, AGENCJA, ŻUŻEL, KINDŻAŁ, BAZA ODSETKOWA, KINETOGRAF, RYFT, KORNIK, OSZOŁOM, EKTOMORFIK, STOPIEŃ ETATOWY, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, OPŁATA MIEJSCOWA, RICOTTA, DYSONANS, DODATEK RODZINNY, GIERKA, WOLNY, ZWORKA, BLACHOWNIA, KONFIGURACJA, POTWÓR, ŚCIĘCIE, IVAN, LIST ZASTAWNY, IMMUNIZACJA CZYNNA, OPUS, BYDLĘ, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KONSYSTORZ, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, PRĄD INDUKCYJNY, DEPILACJA, EGRETA, COLCANNON, PRZEŚWIETLENIE, GOL, RAJOKSZTAŁTNE, PRZECHOWANIE, WITREKTOMIA, PIERWSZEŃSTWO, BONANZA, KOALICYJKA, FACSIMILE, LANAZAUR, KLASYFIKACJA ABC, OBSŁUGIWANIE, ŁÓŻECZKO NADZIEI, WCISTEK, PROFESOR, PEŁNOMOCNICTWO, PERSPEKTYWA, GARNA, SMOCZEK, KOCIE OKO, SŁOWIAŃSKOŚĆ, SŁUPICA, NARTA WODNA, TRUD, NOMINAŁ, TERMOLUMINESCENCJA, FATAMORGANA, TAKSON MONOFILETYCZNY, PARCH, BABCIA CIOTECZNA, OBI, KOŁPAK, DUŃSKOŚĆ, WSPORNIK, ONELINER, BIURO PARLAMENTARNE, HISZPAŃSKIE BUTY, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, STRZELNICA SPORTOWA, DOSTAWA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, KOŁTRYNA, SZKLANKA, SOK, ?ZAWAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.178 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

APARAT MEDYCZNY UTRZYMUJĄCY ODPOWIEDNIĄ TEMPERATURĘ CIAŁA WCZEŚNIAKA LUB SŁABEGO NOWORODKA, ZWIEKSZAJĄC JEGO SZANSE NA PRZEŻYCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: APARAT MEDYCZNY UTRZYMUJĄCY ODPOWIEDNIĄ TEMPERATURĘ CIAŁA WCZEŚNIAKA LUB SŁABEGO NOWORODKA, ZWIEKSZAJĄC JEGO SZANSE NA PRZEŻYCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIEPLARKA aparat medyczny utrzymujący odpowiednią temperaturę ciała wcześniaka lub słabego noworodka, zwiekszając jego szanse na przeżycie (na 9 lit.)
INKUBATOR aparat medyczny utrzymujący odpowiednią temperaturę ciała wcześniaka lub słabego noworodka, zwiekszając jego szanse na przeżycie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIEPLARKA
aparat medyczny utrzymujący odpowiednią temperaturę ciała wcześniaka lub słabego noworodka, zwiekszając jego szanse na przeżycie (na 9 lit.).
INKUBATOR
aparat medyczny utrzymujący odpowiednią temperaturę ciała wcześniaka lub słabego noworodka, zwiekszając jego szanse na przeżycie (na 9 lit.).

Oprócz APARAT MEDYCZNY UTRZYMUJĄCY ODPOWIEDNIĄ TEMPERATURĘ CIAŁA WCZEŚNIAKA LUB SŁABEGO NOWORODKA, ZWIEKSZAJĄC JEGO SZANSE NA PRZEŻYCIE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - APARAT MEDYCZNY UTRZYMUJĄCY ODPOWIEDNIĄ TEMPERATURĘ CIAŁA WCZEŚNIAKA LUB SŁABEGO NOWORODKA, ZWIEKSZAJĄC JEGO SZANSE NA PRZEŻYCIE. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x