BRACTEAE - W BOTANICE LIŚĆ, Z KĄTA KTÓREGO WYRASTA KWIATOSTAN (LUB CZĘŚĆ KWIATOSTANU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODSADKA to:

bracteae - w botanice liść, z kąta którego wyrasta kwiatostan (lub część kwiatostanu) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODSADKA

PODSADKA to:

Clitopilus prunulus- gatunek grzyba należący do rodziny dzwonkówkowatych; grzyb jadalny, nadający się do sosów, a także do suszenia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRACTEAE - W BOTANICE LIŚĆ, Z KĄTA KTÓREGO WYRASTA KWIATOSTAN (LUB CZĘŚĆ KWIATOSTANU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.635

MONTAŻOWNIA, LICE, SZCZYTNICA, PUŚLISKO, DYPTYCH, SZKAPLERZ, KAMICA MOCZOWA, REZYDUUM, STACJA, PYTANIE, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, TKANINA, KWARC MLECZNY, BACKGROUND, TOM-TOM, RÓŻA SKALNA, PRACA, KARPLE, GLADIUS, KRAJALNICA, MINIATURKA, GAZOLINA, WYBIEG, RENATA, LEN, EKSPANDOR, WYBUCHOWOŚĆ, PODOKARP, AEROZOL SIARCZANOWY, WESTFALKA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, PAZUR, CYTODIAGNOSTYKA, WZGLĄD, PÓŁTORAK, ŚLIZG STAWOWY, WOŹNY, UKŁAD, PROSTOPADŁA, ZŁĄCZE, PANOPTIKON, BIEGUN MAGNETYCZNY, ŻYŁKA, LIST, NASYCANIE, PIECZĘĆ, MIĄŻSZ, OSTOJA, KSYLOFAGIA, MUR, WĄSONÓG, DEPORTOWANY, INDIANIN, TEMAT, CHWYT, FIGOWIEC POSPOLITY, FERMAN, POETA LAUREATUS, KAMERTON, WYŚCIGÓWKA, AKALKULIA, TAFELKA, KOLORY NARODOWE, REEDUKACJA, MISZCZU, CHOMIK DŻUNGARSKI, PIÓRO, WINIETA, DYWDYK, JĘZYK SPUSTOWY, KOCHAŚ, KAPELMISTRZ, GITARIADA, KRZEW RYCYNOWY, DZIELNICA, WYBIEG, KWAS, CYMELIUM, NASTAWA, LÓD, KOTYLION, AMFITEATR, PRĄD INDUKCYJNY, MINY, KONSERWA, BROŃ MASZYNOWA, PRZEPAŚĆ, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, OBSZAR WIEJSKI, UDAR, EDAM, GWASZ, POWTÓRZENIE, DOM, DYMA, ANTEPEDIUM, KONWENT, MAGNEZJA, KOTLINA, WYGASZACZ, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, KLASTER REGIONALNY, CZOŁÓWKA, RAMPA, PRZYSZŁOŚĆ, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, STOPKA, OKRES INTERGLACJALNY, PLEUSTOFIT, ALARM POŻAROWY, AUTOMAT TELEFONICZNY, SESJA POPULARNONAUKOWA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ŻABA DARWINA, UŻYTEK LEŚNY, PATRYSTYKA, CYSTERNA, PLAMA BARWNA, ŚMIETANKA, ŚLIZGACZ, ŁUK ELEKTRYCZNY, DRUGA CZĘŚĆ, PIRAMIDA, PARAWANING, PIĘCIORNIK NISKI, DELEGACJA, IMITATOR, WITALIZM, METRYKA, SMOCZEK, PLOTER GRAWERUJĄCY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, BAZYLIKA KATEDRALNA, ANTABA, SKURCZ, NEOPOGANIZM, SKRAJ, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, ODRUCH, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, RPG, CZEKOLADA, TYTUŁ NAUKOWY, MANDORLA, GARNUSZEK, SKOK, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, TRĘDOWNIK, OPAŁ, SIARCZEK, ALBUM, OBRÓT SPECJALNY, PUNKT KONSTRUKCYJNY, TYMBALIK, TRYNITARIANIZM, UZDATNIACZ, SIUR, PÓŁCIEŃ, KRYSZTAŁ, DRĘTWOTA, KOŁOWRÓT, NASTĘP, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, CZERWONA KRWINKA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, GNIAZDO NASIENNE, PULPA, KARP PO KRÓLEWSKU, CHORÓBKA, CIAŁO, SKOPEK, JODEK, POLE ELEKTRYCZNE, CYMBAŁ, WYDAWNICTWO, BAJCA, TSUNAMI, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ŁÓŻKO, CHOROBA ALPERSA, KAPUSTA KISZONA, MALTA, TERMA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, TRÓJNÓG, WYKONAWCA, LANGUSTA, HIPNOTERAPIA, INTERWENCJA PROCESOWA, BISEKS, ŁAŃCUCH, SUROWICA, TRANSPARENT, MOBIL, BATERIA WODOCIĄGOWA, OSŁUPIENIE, MANIERY, IZM, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, SAFARI, LAUDATOR, PROFESJA, HEAVY METAL, ATRYBUCJA STABILNA, KOLOR LUKOWY, METODA DELFICKA, PRZEKAŹNIK, HIGIENISTKA, KANOE, MARRAN, WYJEC RUDY, KOŚĆ SZCZĘKOWA, KORDYLINA, EUCHARYSTIA, TURMA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KIEROWCA, ROPA, KARL, GRÓD, STRZAŁA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, KLINIEC, MARCELIN, PASZCZA, DOSTAWA, ŻEBRO, ŚLIZG, SŁOWO, UCINKA, STAROŚCIŃSKI, NIELEGAL, ZAPRAWA, KOSZT BEZPOŚREDNI, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, EPOKA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, REFORMATOR, ROMUALD, RYKSZARZ, ATTYKA, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, RADIOODTWARZACZ, MAŁPOLUD, SZCZUR TUNELOWY, SEJSMOGRAM, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, SEMINARIUM, PROROCTWO, WIĄZADŁO, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, FUTRO, PALMETA, EFEZ, CAMPUS, BITUMIZACJA, ZATRZYMANIE, HOLK, DZIRYT, RYBA AMFIDROMICZNA, PĘCINA, KWARTET FORTEPIANOWY, PUNKTUALNOŚĆ, MIKRONEZJA, KOLOROWOŚĆ, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, SZAROWIPTERYKS, ZASTAWKA, ZAKON CZYNNY, TROLL, KRAŃCOWOŚĆ, PROPLASTYD, PŁOW, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, PRZYJEZDNY, PRZYSZWA, HULK, PARK MASZYNOWY, SKŁAD DRUKARSKI, BEZIDEOWOŚĆ, WATA, BALSAM KANADYJSKI, LOTERIA PROMOCYJNA, WYDZIELINA ORGANIZMU, STARA MALUTKA, NAMORDNIK, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, SKATING, WŁOSKOŚĆ, OBSZAR NIEOGRANICZONY, PRZYWILEJ EMERYTALNY, KLON, KLIPER, LOKAL, PROCH, ZJAWISKO SEEBECKA, SKRZYPY, ?KONTROLA SKARBOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.635 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRACTEAE - W BOTANICE LIŚĆ, Z KĄTA KTÓREGO WYRASTA KWIATOSTAN (LUB CZĘŚĆ KWIATOSTANU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRACTEAE - W BOTANICE LIŚĆ, Z KĄTA KTÓREGO WYRASTA KWIATOSTAN (LUB CZĘŚĆ KWIATOSTANU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODSADKA bracteae - w botanice liść, z kąta którego wyrasta kwiatostan (lub część kwiatostanu) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODSADKA
bracteae - w botanice liść, z kąta którego wyrasta kwiatostan (lub część kwiatostanu) (na 8 lit.).

Oprócz BRACTEAE - W BOTANICE LIŚĆ, Z KĄTA KTÓREGO WYRASTA KWIATOSTAN (LUB CZĘŚĆ KWIATOSTANU) sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - BRACTEAE - W BOTANICE LIŚĆ, Z KĄTA KTÓREGO WYRASTA KWIATOSTAN (LUB CZĘŚĆ KWIATOSTANU). Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast