ASTRONAUTA, - CZŁOWIEK PRZYSTOSOWYWANY LUB ODBYWAJĄCY LOT KOSMICZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSMONAUTA to:

astronauta, - człowiek przystosowywany lub odbywający lot kosmiczny (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOSMONAUTA

KOSMONAUTA to:

ASTRONAUTA; człowiek przygotowany do wykonania lotów kosmicznych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ASTRONAUTA, - CZŁOWIEK PRZYSTOSOWYWANY LUB ODBYWAJĄCY LOT KOSMICZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.773

ZAPŁADNIACZ, UPGRADE, KAZBA, OGIEŃ, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, MURARKA RUDA, WYBUCH, BODMERIA, EMOTKA, EWOLUCJA, PODZIAŁ, CZŁAPAK, KWASZONKA, ŁACINA, PERMISYWNOŚĆ, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, WIELOKULTUROWOŚĆ, ORBITA POLARNA, PODUSZKA, SŁUP, PELENG, ŻOŁĄDKÓWKA, REWOLUCJONISTA, SPLOT, PAMPUCH, PILAW, ZASÓB, LICHWA, PROPORZEC, HOSTIA, YORKSHIRE PUDDING, ZAJĄCZEK, PIERÓG, SZUM, DZ, PASJONAT, DACH, ANTENA, PAROWANIEC, OBRZĘK GAZOWY, ZAPORA WODNA, KAMIEŃ, LAVABO, TORT, PAL, GOŁĄBECZEK, KLUCZ, UDŹWIG, PERIOD, CIAPKAPUSTA, ŁAPKA, KROPELKA, TYTUŁ PRASOWY, ODWYKÓWKA, STEROLOTKA, MIĘTÓWKA, WYSZYWANKA, NAZWA ZWYCZAJOWA, POKAL, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, OBRAZ, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, KWARTET, TYLOZOID, GĄSKA, PRZEZWISKO, TRZYDZIESTKA, ANATOMIA, INTERNACJONALIZM, TROMPA, WENUSJANKA, ŻARLIWIEC, TELETECHNIKA, TAUKA, WYDZIAŁ, SZWED, DYPTYK, DODATEK RODZINNY, CHŁOPIĄTKO, KURKA ŻÓŁTA, CZŁOWIEK CZYNU, UBOGI, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, AUTOMOBILISTA, REGIONALISTA, POUSSIN, MIT, BUDOWA, MEMBRANA, SYNOD, BIOKOMINEK, LEMONIADA, SSAK MORSKI, TYMPANON, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, KOZACZKA, CHOCHOŁEK, GODŁO PROMOCYJNE, EMALIA, ZAPOZNANIE, DIADOCHIA, JARMULKA, ZAKOŃCZENIE, LIBELLA, JOSE, LITEWSKOŚĆ, RYKSZARZ, RAKIETKA, WERANDA, KOMOSA, OLIWA, NOSICIEL, GENE, DOK, MINA MORSKA, TOM-TOM, ARCYDZIEŁO, BEATA, AGENCJA, OSTROŻNIŚ, MEBLOWÓZ, KRAWACIARZ, KLEDONISMANCJA, ZAKAZ, CYTOSTATYK, ZDRADLIWOŚĆ, LASKA MARSZAŁKOWSKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, OFIARA, SOK, POLE DRUMLINOWE, KSIĘŻULKO, OCULUS, STUDNIA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, WIELKOŚĆ, SALCESON, RZĘSISTEK, STYL KOLONIALNY, MŁOT, JAZDA, NAGIEL, STOŻEK DZIOBOWY, IZRAELITA, NACISK, JĘZYK ALEUCKI, SURFER, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, OFICJAŁ, OPAŁ, WĘZEŁ GORDYJSKI, IDIOM, PAPIEROŚNIK, SYFON, LEK, FILM WOJENNY, ROPA, OBRÓT WTÓRNY, ORGANIZM, PIONEK, KIJEK, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, ROZPRAWKA, CZAPKA NIEWIDKA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PODEJŚCIE, MANIAK, HEIMAT, LAMA, CIAMCIARAMCIA, WSPÓŁREGENT, ANTAŁEK, WOKABULARZ, LOT, TRZMIELINA, KULT, DZIEWUSZKA, GIGANT, ARKUSZ POETYCKI, NIEŁUPKA, SILNIK SPALINOWY, PODPINKA, CIOTCZYSKO, OSTANIEC DEFLACYJNY, OWADY, PRZECHLEWIANIN, APANAŻE, LUTNIA, PRZEGRYZEK, WITAMINA, CYGARNICA, BUTERSZNYT, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PTASZEK, SONDA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KONWERTOR, GAZ, REFORMATOR, AZERBEJDŻANIN, POLIGAMIA, NACZYNIE, NIEWYPARZONA GĘBA, APARTAMENT, ZBROJA KRYTA, LICZMAN, PROWINCJA, SKOMPROMITOWANY, CHĘTNY, PIES, ŻYCZLIWY, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, FORYŚ, IVAN, GRZBIET, ŻÓŁW MALOWANY, ZEFIR, CYBORG, ANTENA KIERUNKOWA, SEGMENT, BEATA, STATUS SPOŁECZNY, IGŁA, PILOKARPUS, LANDLORD, DYSONANS, PAPRYKARZ, CEWKA INDUKCYJNA, ATRAKTANT, LIBELLA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, ŚWINIARKA, FOLIARZ, ZAJAD, WIR PIASKOWY, KREDYT INWESTYCYJNY, AKALKULIA, KILIM, CZASTUSZKA, AWANTURA, KARA UMOWNA, RAGOUT, RECEPTARIUSZ, ŁATKA, ROZCIEŃCZALNIK, PRZYCHYLNOŚĆ, GRADUAŁ, ALLEGRO, TATAR, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, GALARETA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, WĘZEŁ, ROSZCZENIE REGRESOWE, RYNEK, KIEŁ, WYMÓG, IZOMER KONFORMACYJNY, PANIER, MIKROSTRUKTURA, RAJFURSTWO, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, ADWOKAT DIABŁA, STARA MALUTKA, NAWÓZ ORGANICZNY, RUCH PRZYSPIESZONY, WZÓR UŻYTKOWY, PRZEDJĄDRZE, RUCH IZOSTATYCZNY, KWAS LINOLENOWY, KABEL, LAMINAT, ŚWINIARKA, BABULINKA, PREZYDENCJA, COLCANNON, ŻEBERKA, POLIKRYSZTAŁ, LOBELIOWE, KAMIENICA, SZTUCZNY SATELITA, TRANSFORMATORNIA, WILK, ZROŚLAK, FARMA, PRALNIA, TYRANEK, FILET, CYTADELA, PIŁA CZOPOWA, TURANIEC, TELEWIDZ, PAPRYKA, MARTA, KARABELA, KOJARZENIE, PODSUFITKA, WAŻNIK, ?STATEK KOSMICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ASTRONAUTA, - CZŁOWIEK PRZYSTOSOWYWANY LUB ODBYWAJĄCY LOT KOSMICZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ASTRONAUTA, - CZŁOWIEK PRZYSTOSOWYWANY LUB ODBYWAJĄCY LOT KOSMICZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSMONAUTA astronauta, - człowiek przystosowywany lub odbywający lot kosmiczny (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSMONAUTA
astronauta, - człowiek przystosowywany lub odbywający lot kosmiczny (na 10 lit.).

Oprócz ASTRONAUTA, - CZŁOWIEK PRZYSTOSOWYWANY LUB ODBYWAJĄCY LOT KOSMICZNY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ASTRONAUTA, - CZŁOWIEK PRZYSTOSOWYWANY LUB ODBYWAJĄCY LOT KOSMICZNY. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast