Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NACIEK ZWISAJĄCY Z KRAWĘDZI DACHU, GAŁĘZI LUB INNEGO PODOBNEGO MIEJSCA, UTWORZONY Z ZAMARZNIĘTEJ WODY; POWSTAJE NAJCZĘŚCIEJ WÓWCZAS, KIEDY TEMPERATURA POWIETRZA WYNOSI NIECO PONIŻEJ 0°C, A PROMIENIOWANIE SŁONECZNE POWODUJE OGRZEWANIE SIĘ ŚNIEGU LUB LODU LEŻĄCEGO NA POŁACI DACHU BĄDŹ NA GAŁĘZIACH DRZEWA I W REZULTACIE - JEGO TOPNIENIE I ŚCIEKANIE, PODCZAS KTÓREGO CZĘŚĆ WODY PONOWNIE ZAMARZA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOPEL to:

naciek zwisający z krawędzi dachu, gałęzi lub innego podobnego miejsca, utworzony z zamarzniętej wody; powstaje najczęściej wówczas, kiedy temperatura powietrza wynosi nieco poniżej 0°C, a promieniowanie słoneczne powoduje ogrzewanie się śniegu lub lodu leżącego na połaci dachu bądź na gałęziach drzewa i w rezultacie - jego topnienie i ściekanie, podczas którego część wody ponownie zamarza (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SOPEL

SOPEL to:

wada złącza spawanego w postaci wycieku metalu po stronie grani spoiny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACIEK ZWISAJĄCY Z KRAWĘDZI DACHU, GAŁĘZI LUB INNEGO PODOBNEGO MIEJSCA, UTWORZONY Z ZAMARZNIĘTEJ WODY; POWSTAJE NAJCZĘŚCIEJ WÓWCZAS, KIEDY TEMPERATURA POWIETRZA WYNOSI NIECO PONIŻEJ 0°C, A PROMIENIOWANIE SŁONECZNE POWODUJE OGRZEWANIE SIĘ ŚNIEGU LUB LODU LEŻĄCEGO NA POŁACI DACHU BĄDŹ NA GAŁĘZIACH DRZEWA I W REZULTACIE - JEGO TOPNIENIE I ŚCIEKANIE, PODCZAS KTÓREGO CZĘŚĆ WODY PONOWNIE ZAMARZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.643

REDUTA, ANALIZA FUNDAMENTALNA, GŁOS, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, LASERUNEK, ZDARZENIE PRAWNE, TYSIĄC, CELOZJA, RZODKIEW SOPEL LODU, MUSZKIETER, USTERKA, BRAZYLIJSKOŚĆ, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, TŁO, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, OSTRZE TRZONECZKOWATE, RACZYNA, WARZYWNIK, ZATOKA, PAREO, BURZA MÓZGÓW, WALOSZEK, SODÓWKA, LAMINAT, DZWONNICA, POKŁAD GŁÓWNY, KANAŁ, PRÓG, JĘZYK PRASEMICKI, IMIENINY, TRZYMAK, STYL FORMULARNY, ZAKŁADKA, RÓG SZOTOWY, GRA POJEDYNCZA, SCENOPIS, SPADOCHRON HAMUJĄCY, POCZWARA, SZTUCER, PANOPTIKON, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, POMAGIER, POSMAK, BULLETIN BOARD SYSTEM, DRAG, KOLEKTA, TATERNIK, NASZ CZŁOWIEK, BEZDNIA, BUCHALTERIA, DANSKER, HALBA, MŁYN WODNY, CESARSTWO, NIEPEWNOŚĆ, OKO, KLAN, CHINY ZACHODNIE, PELERYNA, PĘCHERZ, LANDO, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, PAULINIA, OSOBA PODEJRZANA, ZMARTWIENIE, GRANDA, LICZBA ATOMOWA, OWADZIARKI, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, PATRZAŁKI, BERNIKLA BIAŁOLICA, SKAJLAJT, KAMIKADZE, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, MŁOTECZEK, PIĄTA CZĘŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, PUNKT ZLEWNY, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, EKONOMIA ROZWOJU, PRZEDZIAŁ, ŚLIWA WĘGIERKA, WAMPIR, TOWARZYSTWO, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ZRZUT, ROZTRUCHAN, POŻYTECZNOŚĆ, IMPAST, BAGNO, EKSKRET, SOSNA OŚCISTA, FIOLET GENCJANY, POWIEŚĆ S-F, SAKLA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, REKOLEKCJE, ALGEBRA OGÓLNA, POCIĄG EKSPRESOWY, MATURKA, MANDARYŃSKI, GUMA, WYDAWNICTWO ZWARTE, RAMA KOMUNIKACYJNA, KRYTERIUM WALDA, BOIKEN, KATAKUMBY, FANDANGO, IZOLATORIUM, TAGER, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, OBRONA SKANDYNAWSKA, BAZA, KRÓLIK, PALPACJA, TRYCYKL, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, GRZEBIEŃ, WKRĘTKA, ZAPACH, GOMUŁKA, WYBUCH, PLURALIZM, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, BARKA, PRINT, BINDA, TURBOSŁOWIANIN, POMPIER, DASHI, WEKTOR WAHADŁOWY, GEODEZJA, ESTER, DÓŁ GNILNY, PROFESOR, OBSZAR NIEOGRANICZONY, BĘBEN, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, WAGONIK, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, WYKROCZENIE SKARBOWE, PODSTAWY, PIEŚŃ, MATECZNIK, BUJAK, PUSZEK, BIAŁA ŚMIERĆ, LINIJKA, EGZORCYZM, TCHÓRZLIWOŚĆ, ANIMIZM, DZIEŃ OTWARTY, SZAKAL, POSTAWA ZASADNICZA, ARSYNA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, POŻYTECZNY IDIOTA, TUKAN, OBORA DWORSKA, PAWIĄZ, ŻUPA, DZIKÓW, NIEZAMOŻNOŚĆ, LEJNIA, HANDLARKA, ŁAPACZ, WYROBNIK, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, POLAJ, KOSZYK, GABINET, ZAŁOŻENIE, ALARM POWODZIOWY, JUMPSALING, SZORY, WIDMO CZĄSTECZKOWE, UCHWYT ZACISKOWY, PODPALENIE, APOGEUM, NIEJEDNOLITOŚĆ, NIESPIESZNOŚĆ, RUBIN, ANTONÓWKA, ADMONICJA, ASTROLOGIA NATURALNA, DROŻNOŚĆ, ANTENA, SKŁAD PODATKOWY, ŚMIETANKA, ZACHŁYST, POGONIEC, ROŻEN, LIRA, SŁUPOZĘBNE, ALEURYT, PORĘCZE, UTYLITARNOŚĆ, WOW, MIELIZNA, AKTYWNOŚĆ, RAJ UTRACONY, WEHIKUŁ, GAP, HEBRA, FORMA, MADISON, KATA, WIECZNE PIÓRO, KAMIKAZE, ZUPA, MŁAKA, PŁOZA, POŁAĆ, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, RZYMSKI, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, NIERELIGIJNOŚĆ, BATORÓWKA, WYSOKI KOMISARZ, MIRABELKA, SZYSZEŃ, DYSKWALIFIKACJA, AREOGRAFIA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, PLAN ZDJĘCIOWY, PŁETWA STEROWA, CZARNY CHARAKTER, OCHRONA UZDROWISKOWA, IZDEBNIK, RUMIENIDŁO, INSTYTUT, ZATOR, WYSPA KUCHENNA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, FARMAKODYNAMIKA, ARAUKARIA CHILIJSKA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, GALISYJKA, KLINIEC, PIENIĄDZ LOKALNY, SASAFRZAN, CZÓŁNO, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, DRZEWO SOLITEROWE, ONELINER, SUPORT, SZLAUCH, PLAMA WĄTROBOWA, ZAKON ŻEBRACZY, POSŁANIEC, IDEAŁ PIERWSZY, DROBINA, IKAR, IMMUNOHEMATOLOGIA, TROCINÓWKA, BLANKOWANIE, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, BISFENOL, ATALIA, CZYNELE, WARZONKA, EV, ODNIESIENIE, SŁUP, SNUTKA GOLIŃSKA, GRUCZOŁ PŁCIOWY, CERKIEW, AJGOSPOTAMOJ, KULT LUNARNY, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, SUPERNOWA, MONOFAGI, DWUFAZOWOŚĆ, GAWOT, TORBACZE, BILANS BRAMKOWY, ANTAŁECZEK, ZBOŻE OZIME, KANALIZACJA KABLOWA, PRYZMA, PODKORA, OLEJEK SANDAŁOWY, WSCHÓD, LAGUNA, FIGURA DZIOBOWA, STATYSTYKA OPISOWA, GENEZA, PŁUCA, JAZZÓWKA, SYRENA ALARMOWA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, TUŁACTWO, POSTAĆ BIBLIJNA, KONCENTRAT, GEMISTA, APLIKACJA ADWOKACKA, FILTR POWIETRZA, OSTRĘŻYNA, DIARIUSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.643 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: naciek zwisający z krawędzi dachu, gałęzi lub innego podobnego miejsca, utworzony z zamarzniętej wody; powstaje najczęściej wówczas, kiedy temperatura powietrza wynosi nieco poniżej 0°C, a promieniowanie słoneczne powoduje ogrzewanie się śniegu lub lodu leżącego na połaci dachu bądź na gałęziach drzewa i w rezultacie - jego topnienie i ściekanie, podczas którego część wody ponownie zamarza, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NACIEK ZWISAJĄCY Z KRAWĘDZI DACHU, GAŁĘZI LUB INNEGO PODOBNEGO MIEJSCA, UTWORZONY Z ZAMARZNIĘTEJ WODY; POWSTAJE NAJCZĘŚCIEJ WÓWCZAS, KIEDY TEMPERATURA POWIETRZA WYNOSI NIECO PONIŻEJ 0°C, A PROMIENIOWANIE SŁONECZNE POWODUJE OGRZEWANIE SIĘ ŚNIEGU LUB LODU LEŻĄCEGO NA POŁACI DACHU BĄDŹ NA GAŁĘZIACH DRZEWA I W REZULTACIE - JEGO TOPNIENIE I ŚCIEKANIE, PODCZAS KTÓREGO CZĘŚĆ WODY PONOWNIE ZAMARZA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
sopel, naciek zwisający z krawędzi dachu, gałęzi lub innego podobnego miejsca, utworzony z zamarzniętej wody; powstaje najczęściej wówczas, kiedy temperatura powietrza wynosi nieco poniżej 0°C, a promieniowanie słoneczne powoduje ogrzewanie się śniegu lub lodu leżącego na połaci dachu bądź na gałęziach drzewa i w rezultacie - jego topnienie i ściekanie, podczas którego część wody ponownie zamarza (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOPEL
naciek zwisający z krawędzi dachu, gałęzi lub innego podobnego miejsca, utworzony z zamarzniętej wody; powstaje najczęściej wówczas, kiedy temperatura powietrza wynosi nieco poniżej 0°C, a promieniowanie słoneczne powoduje ogrzewanie się śniegu lub lodu leżącego na połaci dachu bądź na gałęziach drzewa i w rezultacie - jego topnienie i ściekanie, podczas którego część wody ponownie zamarza (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x