NACIEK ZWISAJĄCY Z KRAWĘDZI DACHU, GAŁĘZI LUB INNEGO PODOBNEGO MIEJSCA, UTWORZONY Z ZAMARZNIĘTEJ WODY; POWSTAJE NAJCZĘŚCIEJ WÓWCZAS, KIEDY TEMPERATURA POWIETRZA WYNOSI NIECO PONIŻEJ 0°C, A PROMIENIOWANIE SŁONECZNE POWODUJE OGRZEWANIE SIĘ ŚNIEGU LUB LODU LEŻĄCEGO NA POŁACI DACHU BĄDŹ NA GAŁĘZIACH DRZEWA I W REZULTACIE - JEGO TOPNIENIE I ŚCIEKANIE, PODCZAS KTÓREGO CZĘŚĆ WODY PONOWNIE ZAMARZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOPEL to:

naciek zwisający z krawędzi dachu, gałęzi lub innego podobnego miejsca, utworzony z zamarzniętej wody; powstaje najczęściej wówczas, kiedy temperatura powietrza wynosi nieco poniżej 0°C, a promieniowanie słoneczne powoduje ogrzewanie się śniegu lub lodu leżącego na połaci dachu bądź na gałęziach drzewa i w rezultacie - jego topnienie i ściekanie, podczas którego część wody ponownie zamarza (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SOPEL

SOPEL to:

wada złącza spawanego w postaci wycieku metalu po stronie grani spoiny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACIEK ZWISAJĄCY Z KRAWĘDZI DACHU, GAŁĘZI LUB INNEGO PODOBNEGO MIEJSCA, UTWORZONY Z ZAMARZNIĘTEJ WODY; POWSTAJE NAJCZĘŚCIEJ WÓWCZAS, KIEDY TEMPERATURA POWIETRZA WYNOSI NIECO PONIŻEJ 0°C, A PROMIENIOWANIE SŁONECZNE POWODUJE OGRZEWANIE SIĘ ŚNIEGU LUB LODU LEŻĄCEGO NA POŁACI DACHU BĄDŹ NA GAŁĘZIACH DRZEWA I W REZULTACIE - JEGO TOPNIENIE I ŚCIEKANIE, PODCZAS KTÓREGO CZĘŚĆ WODY PONOWNIE ZAMARZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.580

AUTOTEMATYCZNOŚĆ, POLONIZATOR, RAK DREWNA, OBCHÓD, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, PIECHUR, CZASOPISMO TEMATYCZNE, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, BUJDA NA RESORACH, KOŁO RATUNKOWE, CHOROBA THOMSENA, CIEMNOGRÓD, PERKOZ DWUCZUBY, RAKIETKA, ŁAJNO, STĘP, ŻYWOTNIKOWIEC JAPOŃSKI, JĘCZMIEŃ OZIMY, KLESZCZOWATE, LAMPA LUTOWNICZA, NOŻYK, POŁYKACZ, FURAŻER, STOPA, SERIA, TRUSIA, AGONIA, TRAWELEBRYTA, CARGO, CIEMNICA, DZIWKARZ, ASOCJACJE, HEJNAŁ, PIERÓG, MIERNIK, PIŻMOWIEC, TUNEL, DZIENNIK PROMULGACYJNY, GWAŁTOWNOŚĆ, OSŁONOWOŚĆ, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, ODLEŻYNA, KORONA, BAZA NAMIOTOWA, CZTEROSUW, NIEHUMANITARNOŚĆ, PRZYCZYNA CELOWA, BUT, KOLCZATKA, OKNO, MAKIJAŻYSTKA, WYRAŻENIE, KOŁNIERZYK, KNAGA, ŻEBRO, PANDA, SPÓŁGŁOSKA FRYKATYWNA, CIĘŻKI SPRZĘT, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, MUFA, INFORMACJA POUFNA, PRZYWODZICIEL, NABIODRNIK, SŁOMIANY ZAPAŁ, MAHAJUGA, SONG, SŁONINA, TRUP, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, SADOWISKO, PACHISI, OTWORZENIE SERCA, GÓRKA, PERSPEKTYWA, GŁUPTAK, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, NARZĄD SZCZĄTKOWY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, PLATFORMA WIDOKOWA, ODLEWARKA, POMÓR, FEDERACJA, KOMAT, ANARCHISTA, DIEREZA, CZOSNEK, CHIRURGIA OGÓLNA, ANTYWESTERN, WCHŁANIANIE ZWROTNE, TEREN ZIELONY, KOMÓRKA MACIERZYSTA, DESPOTYZM, ŚWIAT DYSKU, RYFLA, HACZYK, KORKOWE, ENCYKLOPEDYSTA, POCIĄGŁOŚĆ, CIĄG, MUR, ŁADOWARKA, ZŁÓG, SŁUPEK, MULTIPLEKS, INTELEKTUALIZM, CHRONOMETR, WODY TERYTORIALNE, WYMIENNIKOWNIA, GAWORZENIE, POWIEŚĆ Z TEZĄ, ZBROJA KRYTA, BUDKA, ALUMN, PRZEZIERNIK MALINOWIEC, SOSNA HIMALAJSKA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, TERMOJONIZACJA, PASIBRZUCH, KANTAR, TRYBUN, KIWI, INLET, DELFIN BUTELKONOSY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, BEZLIST, NEPALSKI, ARTERIOGRAFIA, SOLARIUM, MEDIANTA, CZUBATKA, PARAMAGNETYZM, OLEJ, DZIEDZICZNOŚĆ, FIOLET GENCJANOWY, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, DERKA, MECENAT ARTYSTYCZNY, JAMA GARDŁOWA, LĘDŹWIE, PRZEMYSŁÓWKA, MIZUNA, MAGAZYNEK, KARA GŁÓWNA, PAJĄCZEK, MISTRZOSTWO, KINO, ZAĆMA NASTĘPOWA, WYMÓG, PULPA, ODKŁACZACZ, KOLEC, STROPNICA, NADZIEMNOŚĆ, JAŁOWIEC WIRGINIJSKI, SUKA, KONKATEDRA, KĄT UJEMNY, FALA, STAN, FALA, NIEDOCUKRZENIE KRWI, BASEN, LANSJER, OGRÓD DENDROLOGICZNY, TITR, BIZNESMENKA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, BATON, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, TRANZYSTOR, SOL, OBRONA CARO-KANN, AJGOSPOTAMOJ, REMISJA, ZGROMADZENIE CZYNNE, SUPERNOWA TYPU IB, BALSAM, SOSNA MONTEZUMY, GRUCHOT, PIERÓG KARELSKI, KAMIONKA, STRUMIEŃ, ODGŁOS, HEGEL, KONTRAMARKARNIA, ZBIEG, SZAROZIEM, PYŁ, SZARPANINA, MAGNESIK, CYKL WEGETACYJNY, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, SIEDMIOKROTNOŚĆ, SPEAKER, GOBELINIARZ, PODRYG, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KOSMOLOGIA, KOOPERANT, TERMOSTAT, PIĘTRO TURNIOWE, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, KREWETKA ZMIENNA, PIDGIN, ŁUPEK, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, RACHMISTRZ SPISOWY, UBOŻENIE, SKLERODERMIA UKŁADOWA, WYPEŁNIENIE, KĄPIEL, TOR WODNY, ANTYCYPACJA, SWOISTOŚĆ, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, CZESKI, CZARNE, ASTROCHEMIA, CHROMOSOM X, ŻĄDŁÓWKI, GUMA ARABSKA, REGUŁA, NACZÓŁEK, PARASOL, REGESTR, MIKSER, PARA WODNA, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, PLANETA WEWNĘTRZNA, CEREMONIALNOŚĆ, OBLAT, DRWALKA, NADŚWIADOMOŚĆ, KOŚĆ SKOKOWA, STEMPEL, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, OBRĘB EWIDENCYJNY, ANTYPERSPIRANT, GRUPA PRZYJAŹNI, PIRAT, ERA MEZOZOICZNA, SYNTEZA, PODRÓŻ, ŁAPACZKA RUMOWISKA, DEPORTACJA, ANALIZA, WYSPA WULKANICZNA, STOPA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, ELEKTRONIKA, ALKIERZ, PSYCHODYDAKTYKA, MIENIE ZAMIENNE, POCIĄG DROGOWY, DEKIELEK, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, CYNGLE, PANI, KABAT, OCZKO, KOSTECZKA SŁUCHOWA, TRZĘSIDŁA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, GĘSTWINA, OPARZENIE, PRZEWLEKŁOŚĆ, HALKA, ŁUPEK ROPNY, OŚNIK, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, AFERKA, SZUM, ŁOŻYSKO, DUSZA, GORSET, IZOENZYM, KLAUSTROFOBIA, BOŻA RĘKA, CIĄGNIK, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, DESTRUKCYJNOŚĆ, OPOŃCZA, SŁOWACKI, NAKRÓJ, PAROSTATEK, ODLICZENIE, WYNURT, ARABIKA, POSTĘPOWANIE KARNE, WYKONANIE, KOCIE OKO, PARNOŚĆ, EKSPANDOR, RÓD, SZWEDZKI, WIGILIA, MARZENIE SENNE, ?CZOŁÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.580 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACIEK ZWISAJĄCY Z KRAWĘDZI DACHU, GAŁĘZI LUB INNEGO PODOBNEGO MIEJSCA, UTWORZONY Z ZAMARZNIĘTEJ WODY; POWSTAJE NAJCZĘŚCIEJ WÓWCZAS, KIEDY TEMPERATURA POWIETRZA WYNOSI NIECO PONIŻEJ 0°C, A PROMIENIOWANIE SŁONECZNE POWODUJE OGRZEWANIE SIĘ ŚNIEGU LUB LODU LEŻĄCEGO NA POŁACI DACHU BĄDŹ NA GAŁĘZIACH DRZEWA I W REZULTACIE - JEGO TOPNIENIE I ŚCIEKANIE, PODCZAS KTÓREGO CZĘŚĆ WODY PONOWNIE ZAMARZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NACIEK ZWISAJĄCY Z KRAWĘDZI DACHU, GAŁĘZI LUB INNEGO PODOBNEGO MIEJSCA, UTWORZONY Z ZAMARZNIĘTEJ WODY; POWSTAJE NAJCZĘŚCIEJ WÓWCZAS, KIEDY TEMPERATURA POWIETRZA WYNOSI NIECO PONIŻEJ 0°C, A PROMIENIOWANIE SŁONECZNE POWODUJE OGRZEWANIE SIĘ ŚNIEGU LUB LODU LEŻĄCEGO NA POŁACI DACHU BĄDŹ NA GAŁĘZIACH DRZEWA I W REZULTACIE - JEGO TOPNIENIE I ŚCIEKANIE, PODCZAS KTÓREGO CZĘŚĆ WODY PONOWNIE ZAMARZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOPEL naciek zwisający z krawędzi dachu, gałęzi lub innego podobnego miejsca, utworzony z zamarzniętej wody; powstaje najczęściej wówczas, kiedy temperatura powietrza wynosi nieco poniżej 0°C, a promieniowanie słoneczne powoduje ogrzewanie się śniegu lub lodu leżącego na połaci dachu bądź na gałęziach drzewa i w rezultacie - jego topnienie i ściekanie, podczas którego część wody ponownie zamarza (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOPEL
naciek zwisający z krawędzi dachu, gałęzi lub innego podobnego miejsca, utworzony z zamarzniętej wody; powstaje najczęściej wówczas, kiedy temperatura powietrza wynosi nieco poniżej 0°C, a promieniowanie słoneczne powoduje ogrzewanie się śniegu lub lodu leżącego na połaci dachu bądź na gałęziach drzewa i w rezultacie - jego topnienie i ściekanie, podczas którego część wody ponownie zamarza (na 5 lit.).

Oprócz NACIEK ZWISAJĄCY Z KRAWĘDZI DACHU, GAŁĘZI LUB INNEGO PODOBNEGO MIEJSCA, UTWORZONY Z ZAMARZNIĘTEJ WODY; POWSTAJE NAJCZĘŚCIEJ WÓWCZAS, KIEDY TEMPERATURA POWIETRZA WYNOSI NIECO PONIŻEJ 0°C, A PROMIENIOWANIE SŁONECZNE POWODUJE OGRZEWANIE SIĘ ŚNIEGU LUB LODU LEŻĄCEGO NA POŁACI DACHU BĄDŹ NA GAŁĘZIACH DRZEWA I W REZULTACIE - JEGO TOPNIENIE I ŚCIEKANIE, PODCZAS KTÓREGO CZĘŚĆ WODY PONOWNIE ZAMARZA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - NACIEK ZWISAJĄCY Z KRAWĘDZI DACHU, GAŁĘZI LUB INNEGO PODOBNEGO MIEJSCA, UTWORZONY Z ZAMARZNIĘTEJ WODY; POWSTAJE NAJCZĘŚCIEJ WÓWCZAS, KIEDY TEMPERATURA POWIETRZA WYNOSI NIECO PONIŻEJ 0°C, A PROMIENIOWANIE SŁONECZNE POWODUJE OGRZEWANIE SIĘ ŚNIEGU LUB LODU LEŻĄCEGO NA POŁACI DACHU BĄDŹ NA GAŁĘZIACH DRZEWA I W REZULTACIE - JEGO TOPNIENIE I ŚCIEKANIE, PODCZAS KTÓREGO CZĘŚĆ WODY PONOWNIE ZAMARZA. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x