DWIE SZYNY PODTRZYMUJĄCE I PROWADZĄCE KOŁA POJAZDÓW SZYNOWYCH, UŁOŻONE NA PODKŁADACH LUB WLANE W SPECJALNĄ PŁYTĘ BETONOWĄ SŁUŻĄ JAKO DROGA KOLEJOWA, TRAMWAJOWA LUB METRO, W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TOR to:

dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TOR

TOR to:

krzywa, droga zakreślana w przestrzeni przez poruszające się ciało (na 3 lit.)TOR to:

Th - promieniotwórczy pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców (na 3 lit.)TOR to:

pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C) przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (na 3 lit.)TOR to:

wytyczony cel działania, postępowania, rozwoju (na 3 lit.)TOR to:

wytyczona trasa, po której należy się poruszać (na 3 lit.)TOR to:

naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu (na 3 lit.)TOR to:

droga, po której porusza się obiekt, zwłaszcza pojazd (na 3 lit.)TOR to:

droga ułożona z szyn umocowanych na podłożu za pomocą podkładów (na 3 lit.)TOR to:

(kamerowy) zestaw urządzeń telewizyjnych przeznaczony do analizy obrazu i ukształtowania sygnału wizyjnego (na 3 lit.)TOR to:

tramwajowy (na 3 lit.)TOR to:

trasa bobslejowa (na 3 lit.)TOR to:

droga dla pociągu (na 3 lit.)TOR to:

kolejowy (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWIE SZYNY PODTRZYMUJĄCE I PROWADZĄCE KOŁA POJAZDÓW SZYNOWYCH, UŁOŻONE NA PODKŁADACH LUB WLANE W SPECJALNĄ PŁYTĘ BETONOWĄ SŁUŻĄ JAKO DROGA KOLEJOWA, TRAMWAJOWA LUB METRO, W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.581

PARTIA, PAS DROGI GRANICZNEJ, PAROWNICA, KIERAT, WRĘGA, EGZAMIN POPRAWKOWY, DANA, SKORUPA, OGNISKO, FARMERKI, PAŁKA, OLEJ, PARA, MAZUR, NAUKI POLITYCZNE, POROST, PRAWDA, KĄT GODZINNY, KRAJ, MORGA, SAMICA, WARFARYNA, MOTOR, OPONA PNEUMATYCZNA, UHLA, TRYB, IMPREZA TURYSTYCZNA, BARIERA, CZERNINA, REGIMENTARZ, KORUND, BRZOZOWATE, REWOLTA, ROZNOSICIEL, SIÓDMY, BIEG, KSIĄŻKA DOTYKOWA, KAJMAKAM, STÓŁ, KOKTAJL KRABOWY, MASYW, MUSZLA KLOZETOWA, WODOROSIARCZEK, RZYMSKI, KAPRYS, SIUR, STOPA PROCENTOWA, DYFUZJA KULTUROWA, HORMON LOKOMOCYJNY, PROCEK, ISKRA ELEKTRYCZNA, TARTAN, ANEMOSTAT, TRZCINA, WARZYWNIK, NÓŻ DO CHLEBA, MRÓWKA FARAONA, OBMUROWANIE, HEJNAŁ, SIEĆ TRAKCYJNA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ZMIANA PATOLOGICZNA, RETENCJA, FRONTALE, OSĘK, AZOLLA AFRYKAŃSKA, MEA, SERECZNIK, WYLĘGARNIA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, NOTOWANIE CIĄGŁE, RUBASZNICA, MINY, DZIEWICTWO, SMREKUN, UMOWA ZLECENIE, HYDROFIT, STROP KLEINA, REGENERAT, UKŁAD CAŁKUJĄCY, ZIEMIA ŚWIĘTA, CIEMNOŚĆ, GRECKOŚĆ, KAPISZON, DZIECIACZEK, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, PAŃSZCZYZNA, APATIA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, PŁUCZKA, PŁATNIK, KURTYNA, PRĄD INDUKCYJNY, BALERON, CZAPRAK, OCHRONNIK, ANKIETA PERSONALNA, DIABLOTKA, RUDI, AWAL, RÓW, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, DYSONANS, POJAZD CZŁONOWY, MOMENT TEORETYCZNY, SPODENKI, ANTABA, GŁUPEK, DZIESIĄTY, PROCH, BLINDAŻ, BLOCZNOŚĆ, SÓL, CENOBIORCA, SALA, REJESTR, PŁYWACZ, SWORZEŃ, WOLTAŻ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, INDUKTOR, SIUSIUMAJTEK, DOMANIEW, DRZEWOŁAZOWATE, KARYKATURALNOŚĆ, KATASTROFA, PŁETWA STEROWA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, FENIG, DYPTYCH, UŚMIECH LOSU, SOCZEWICA, BORDO, GEN SPRZĘŻONY, DZIEWCZYNKA, ODPRAWA CZASOWA, KIWI, AKCENT OSTRY, NERWIZM, TOM-TOM, BENCHMARK, KARBUNKUŁ, TROL, CZART, KREACJA PIENIĄDZA, MIERZYN, ROZSZCZEP WARGI, METALICZNOŚĆ, AKROBATYKA SPORTOWA, NIEŚPIESZNOŚĆ, FERMATA, PASKUDA, MAGIEL, AMBRAZURA, LICHWA, TYMPANON, SZMACIARZ, TANGO, KANAŁ LATERALNY, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, GRODZISZCZANKA, TUF, LIŚCIEC, MUR, PRZĘSŁO, KIEŁ, TARCZA, KARAFKA, CIERŃ, OKRĘT FLAGOWY, PODRYG, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, SMYCZ, WYDERKA, USZAK, AUTOCASCO, OBŁÓG, BŁĄD LEKARSKI, FRA, WALC, WSTAWKA, JĘZYK, EMIGRACYJNOŚĆ, PRZESTRZEŃ METRYCZNA, KWASKOWATOŚĆ, MANEŻ, IRLANDZKOŚĆ, PŁOZA, SILNIK WIDLASTY, KOŁÓWKA, METODA TERMICZNA, RODZINA PEŁNA, PRZEBIERANIEC, SAMOWOLA, WARTOŚĆ, HOLOWNIK, NIEMIECKOŚĆ, ALUMINOGRAFIA, AUTOBUS SZYNOWY, SZAŁAS, LAWA PODUSZKOWA, RESPONDENT, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, POSTERUNEK, POWIEŚĆ S-F, LAWATERZ, MUZYKA, KWASZONKA, WIOŚLARKI, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, KULT ŚWIĄTYNNY, PODWÓJNOŚĆ, NEKROMANCJA, DYNAMIZM, BEZWŁAD, ANTYTETYCZNOŚĆ, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, OGRÓDEK, PODWÓJNA AGENTKA, KARTA, EFRONTERIA, PRYSZCZARKI, MAGNES, ZAPRZĘG, BABKA, GRZYBIARZ, PRZEGUBOWIEC, CZŁON KONSTYTUTYWNY, ŁAWNIK, TRANSEKT, ASTER NOWOBELGIJSKI, ZESPÓŁ, ZWORA, FLEGMA, MAŁPY WĄSKONOSE, REFREN, BUDOWLA CENTRALNA, ZBOCZENIEC, SZARADA, STRZYKAWKA, ŻYWOPŁOT, KOSZYK, HARCERKA, SSAK, CZERNINA, PARAWANING, GURU, TRINIA, MAANAM, NABIODRNIK, SPACJA, MODELING, ROWER, WYKŁADOWCA, JAMA, CZAPKA WĘGIERSKA, WYROŚLE, KRÓLIK, WAGON PLATFORMA, CHOŁODEĆ, BEZWŁAD, BEDŁKA MUCHOMOR, PRACOWNIK FIZYCZNY, WSPÓŁWŁADCA, BOJKA, MASKARON, KRUCHTA, MESZEK, DACH POGRĄŻONY, KLEPISKO, PAPIEROCH, RETRAKCJA, PRZEWIDYWANIE, LON, NOSICIEL, PRZEMYTNICTWO, HISZPAŃSKOŚĆ, KAKAOWIEC, KAZALNICA, CHAŁWA, TELESKOP, ARSENIAN(III), ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, UKŁAD FIZYCZNY, ALT, ZGIĘCIE PODESZWOWE, HAZARD, STUPOR, WIAROŁOMSTWO, SIATKA, USZKO, PRZENIKLIWOŚĆ, BUKWICA, RADAR GEOLOGICZNY, KARTAN, DOBRO KOMPLEMENTARNE, MROZEK, MUTACJA ZMIANY SENSU, NALEŚNIK WIOSENNY, ?RESTRYKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.581 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWIE SZYNY PODTRZYMUJĄCE I PROWADZĄCE KOŁA POJAZDÓW SZYNOWYCH, UŁOŻONE NA PODKŁADACH LUB WLANE W SPECJALNĄ PŁYTĘ BETONOWĄ SŁUŻĄ JAKO DROGA KOLEJOWA, TRAMWAJOWA LUB METRO, W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DWIE SZYNY PODTRZYMUJĄCE I PROWADZĄCE KOŁA POJAZDÓW SZYNOWYCH, UŁOŻONE NA PODKŁADACH LUB WLANE W SPECJALNĄ PŁYTĘ BETONOWĄ SŁUŻĄ JAKO DROGA KOLEJOWA, TRAMWAJOWA LUB METRO, W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TOR dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TOR
dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie (na 3 lit.).

Oprócz DWIE SZYNY PODTRZYMUJĄCE I PROWADZĄCE KOŁA POJAZDÓW SZYNOWYCH, UŁOŻONE NA PODKŁADACH LUB WLANE W SPECJALNĄ PŁYTĘ BETONOWĄ SŁUŻĄ JAKO DROGA KOLEJOWA, TRAMWAJOWA LUB METRO, W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - DWIE SZYNY PODTRZYMUJĄCE I PROWADZĄCE KOŁA POJAZDÓW SZYNOWYCH, UŁOŻONE NA PODKŁADACH LUB WLANE W SPECJALNĄ PŁYTĘ BETONOWĄ SŁUŻĄ JAKO DROGA KOLEJOWA, TRAMWAJOWA LUB METRO, W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x