WIZERUNEK CZEGOŚ LUB KOGOŚ ODWZOROWANY DZIĘKI PROMIENIOM ODBITYM LUB ZAŁAMANYM; TAKŻE W FOTOGRAFII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRAZ to:

wizerunek czegoś lub kogoś odwzorowany dzięki promieniom odbitym lub załamanym; także w fotografii (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBRAZ

OBRAZ to:

plastyczne dzieło sztuki wykonane dowolną techniką (farbami, kredkami, ołówkiem itp.) na płaskiej powierzchni (na 5 lit.)OBRAZ to:

film, najczęściej ambitny (na 5 lit.)OBRAZ to:

celowo wydzielony w strukturze dzieła fragment sztuki teatralnej (baletu, opery), akt sztuki, odsłona (na 5 lit.)OBRAZ to:

widziany fragment przestrzeni; widok przedstawiający kogoś lub coś (na 5 lit.)OBRAZ to:

w matematyce - zbiór wszystkich wartości (należących do przeciwdziedziny) przyjmowanych przez funkcję dla każdego elementu danego podzbioru jej dziedziny oraz zbiór wszystkich elementów dziedziny, które są odwzorowywane na elementy danego podzbioru przeciwdziedziny (na 5 lit.)OBRAZ to:

wyobrażenie, odtworzenie sobie w pamięci jakiegoś wizerunku osoby, sytuacji, rzeczy itp (na 5 lit.)OBRAZ to:

pejzaż, wydarzenia i fakty, składające się na jakieś zjawisko; całokształt sprawy (na 5 lit.)OBRAZ to:

pogląd, jaki ktoś ma o kimś lub o czymś, oparty na posiadanym na ten temat wyobrażeniu (na 5 lit.)OBRAZ to:

wizja na ekranie np. telewizora; widok uzyskany metodą projekcji (na 5 lit.)OBRAZ to:

niemiecki malarz i rzeźbiarz (1435-1509) rzeźby, ołtarze (na 5 lit.)OBRAZ to:

namalowany pejzaż (na 5 lit.)OBRAZ to:

dzieło artysty malarza (na 5 lit.)OBRAZ to:

dzieło malarza (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIZERUNEK CZEGOŚ LUB KOGOŚ ODWZOROWANY DZIĘKI PROMIENIOM ODBITYM LUB ZAŁAMANYM; TAKŻE W FOTOGRAFII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.645

PRZĘSŁO, OPERACJA, BĘBEN, CHEKKER, MADZIARKA, PIECZEŃ, JAŁOWOŚĆ, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, OPACZNOŚĆ, PATOGEN, ZIMÓWKA, BUKWICA, KRYKIET, TOINA, TERMA, PUNKT ASEKURACYJNY, TONSURA, STANOWISKO, WINIETA, BIFURKACJA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, NAMIESTNIK, CZARTER, CARL, METALOPROTEINA, NOTKA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, POST, BÓBR ZWYCZAJNY, GRUBOŚĆ, OBRAZICIEL, KLASYFIKACJA ABC, CEMENT, JON KOMPLEKSOWY, PLACÓWKA NAUKOWA, WIZERUNEK, OCZY, ROZDŹWIĘK, ŚWIADEK KORONNY, LOŻA, CZOŁO, EMPIREUM, KRA LODOWCOWA, DRĘTWOTA, CZARKA, POZER, MONETKA, TRĘDOWNIK, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, OWOC, REKLAMA, ZLEWNIA, BRUDAS, ANNA, FAUL, MARZENIE SENNE, REGIMENT, AWIZO, OPERACJA, SZAŁAS, JARZMO MOSTOWE, PRZEWÓD SŁUCHOWY, KOLORY PAŃSTWOWE, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, KAKAO, BER, ŚRODKOWOŚĆ, UNISONO, DYSOCJACJA TERMICZNA, KONTROLA, BALDACHIM, ROGAINING, EKRAN, ROZCIEŃCZALNIK, SCENKA RODZAJOWA, OBERWANIE CHMURY, WAMPIR, ZAWIKŁANIE, PSZCZOLINKA RUDA, METRYKA, GRZYB NIEJADALNY, RYBONUKLEAZA, KOJEC, NUDZIARZ, ZŁOTA KLATKA, STROP KLEINA, ANOMALIA POLANDA, IDENTYFIKACJA, CZAPKA FRYGIJSKA, WINA UMYŚLNA, CZUB, DELIKT KONSTYTUCYJNY, KIEŁBAŚNICA, ZDOLNOŚĆ, PRZEJŚCIÓWKA, ŻEGLUGA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, KURZAWKA, DŁUGIE RĘCE, NIELETNIOŚĆ, PALPACJA, BACKGROUND, ZROŚLAK, PONĘTA, REZYDENCJA, BETON, PANEL ADMINISTRACYJNY, KRZYŻAK, GRYZONIE, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, PIEC PŁOMIENNY, WOLA, SAMOGON, SYLWETA, KONSUMENT, WNĘTROSTWO, WIESŁAW, REKLAMANT, TOREBKA BOWMANA, TARCZA, NIEZALEŻNOŚĆ, RABACIK, PIEPRZ CZERWONY, ALARM LOTNICZY, WYŁAWIACZ, MAJĄTEK NIERUCHOMY, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, WYBUCH, PODZIAŁ, MAIŻ, UKRZYWDZONY, KOSZT INWESTYCYJNY, KOCZ, RODAMINA, TRASA, BIKINIARZ, KAPITALISTKA, BOCZNIK, KLUCZ, SZASZŁYK, PUNKT GASTRONOMICZNY, SIEDLISKO, OBRÓT PIENIĘŻNY, TWIST, SERENADA, DOMINATOR, OFIARA, FRONTYSPIS, ZBIERALNIK, PASTEL, GERBEREK, MUFA, OGÓREK, CZARTER, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ASYSTA, CIĄG, DOSŁOWNOŚĆ, INSTANCJA, ZŁOTOŚCI, TERCJA, KAFETERIA, PRAWO KONSTYTUCYJNE, CHMURSKO, PIANKA, TRANSMITER, ROLA, SAKSAUŁ, DYNAMIKA, SIAD RÓWNOWAŻNY, KLAPKA, CHIMICHANGA, MIESIĘCZNICA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, BRYCZKA, KALOSZ, BEZDUSZNOŚĆ, KLON, PROSTOPADŁA, MONOGAMIA, PSIANKA, JEDNOŚLADOWIEC, DYPTYK, FORLANA, NABIEGUNNIK, SAMODZIELNOŚĆ, KANCELARYZM, FASETA, PODBICIE, WASABI, ŁAWA, SPÓŁKA POWIĄZANA, ANTYPATRIOTYZM, MONOPOLISTA, TRZMIELINA, NIC, MANIERA, LENIWKA, POTENCJAŁ, RYZYKO OPERACYJNE, KANAPKA, DRĄGAL, PRAGMATYKA SŁUŻBOWA, SOLANKA, ADHEZJA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, GLIPTYKA, SZCZOTECZKA, OCENIACZ, KREM, WIELOKRĄŻEK, GIMNASTYKA MÓZGU, KASETOFON, WSZECHMOCNOŚĆ, ROLETKA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, GRZYB PASOŻYTNICZY, SUCHOKLATES, POWIEŚĆ SF, NATURALNY SATELITA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, HIPOTEZA, LITEWSKI, ARESZT TYMCZASOWY, BROŃ MASZYNOWA, BUZA, PIEPRZYK, KONSEKRACJA, KORPUS, STREFA HEMIPELAGICZNA, KARTA, BRIK, MASZYNA ENERGETYCZNA, KARP PO POLSKU, USZAK, WIŚNIÓWKA, NOSOROŻEC BIAŁY, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWA, PRZYBYTEK, LIS, ADIANTUM WŁOSY WENERY, ŚWIADCZENIE, ZRAZIK, ARKUSZ POETYCKI, PISMO IDEOGRAFICZNE, CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY, TYMPAN, FAWOREK, PRZEMIENNIK AMATORSKI, WYŻYNA, PLENER, SIEDLISKO, STWARDNIENIE GUZOWATE, DOPŁYW, MENTALNOŚĆ, JĘZYK, PLATFUS, SELSYN, KUPA, NUROGĘŚ, MAKIMONO, KASZUBSKOŚĆ, ABIOGENEZA, ORBITOWANIE, ODMIANA, DOBÓR GENETYCZNY, SALA, JĘZYK AMBA, PREDYSPOZYCJA, POLSKI, KEM, ŚRUBA POCIĄGOWA, PRZEWÓD RATUNKOWY, REPUTACJA, KULTUROWOŚĆ, KANAPA, MAŁPA OGONIASTA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, IZBA, ZABAWKA, MAKARON, AULA, SMUŻKA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, WIERCENIE, WYSOKOŚĆ, RADIOMAGNETOFON, PRZEPLOTNIA, MIŁOŚĆ, TOM, BREZYLKA, CZOŁÓWKA, ZASUWNICA, ŚCIĘCIE, URZĄDZENIE RADIOWE, FALC, BORIS, ROŚLINA ZIELNA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, ?ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.645 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIZERUNEK CZEGOŚ LUB KOGOŚ ODWZOROWANY DZIĘKI PROMIENIOM ODBITYM LUB ZAŁAMANYM; TAKŻE W FOTOGRAFII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIZERUNEK CZEGOŚ LUB KOGOŚ ODWZOROWANY DZIĘKI PROMIENIOM ODBITYM LUB ZAŁAMANYM; TAKŻE W FOTOGRAFII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRAZ wizerunek czegoś lub kogoś odwzorowany dzięki promieniom odbitym lub załamanym; także w fotografii (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRAZ
wizerunek czegoś lub kogoś odwzorowany dzięki promieniom odbitym lub załamanym; także w fotografii (na 5 lit.).

Oprócz WIZERUNEK CZEGOŚ LUB KOGOŚ ODWZOROWANY DZIĘKI PROMIENIOM ODBITYM LUB ZAŁAMANYM; TAKŻE W FOTOGRAFII sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - WIZERUNEK CZEGOŚ LUB KOGOŚ ODWZOROWANY DZIĘKI PROMIENIOM ODBITYM LUB ZAŁAMANYM; TAKŻE W FOTOGRAFII. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x