TAENIA SAGINATA - PASOŻYT CZŁOWIEKA I BYDŁA Z RODZAJU TASIEMCÓW; TASIEMIEC SKŁADA SIĘ Z 2000 PROGLOTYDÓW; ROZMNAŻA SIĘ WYŁĄCZNIE U CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST JEGO ŻYWICIELEM OSTATECZNYM, NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANY TASIEMIEC W POLSCE (U 0,5 DO 1% LUDZI), WYSTĘPUJE TAKŻE W INNYCH KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ, FILIPINACH, AMERYCE CENTRALNEJ I POŁUDNIOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TASIEMIEC NIEUZBROJONY to:

Taenia saginata - pasożyt człowieka i bydła z rodzaju tasiemców; tasiemiec składa się z 2000 proglotydów; rozmnaża się wyłącznie u człowieka, który jest jego żywicielem ostatecznym, najczęściej spotykany tasiemiec w Polsce (u 0,5 do 1% ludzi), występuje także w innych krajach Europy Wschodniej, Filipinach, Ameryce Centralnej i Południowej (na 21 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TASIEMIEC NIEUZBROJONY

TASIEMIEC NIEUZBROJONY to:

pasożytuje w jelicie cienkim człowieka, osiąga długość do 10 m (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAENIA SAGINATA - PASOŻYT CZŁOWIEKA I BYDŁA Z RODZAJU TASIEMCÓW; TASIEMIEC SKŁADA SIĘ Z 2000 PROGLOTYDÓW; ROZMNAŻA SIĘ WYŁĄCZNIE U CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST JEGO ŻYWICIELEM OSTATECZNYM, NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANY TASIEMIEC W POLSCE (U 0,5 DO 1% LUDZI), WYSTĘPUJE TAKŻE W INNYCH KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ, FILIPINACH, AMERYCE CENTRALNEJ I POŁUDNIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.758

JAŚ WĘDROWNICZEK, PIELINEN, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, CZARNY PIOTRUŚ, STRUNNIK, DUCHOWOŚĆ, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, OBSZCZYMUR, MELODIA, WOŹNY, ANACHRONICZNOŚĆ, LATOLISTEK BLADY, ŁOPACIARZ, OBROŃCZYNI, KUFA, SZPALER, ALKAN, SĘDZIA GRODZKI, WYGA, POSŁUCH, KOBUZ, PRZEDMIAR, ENERGETYKA WIATROWA, MOKO, ZAPAS, OBLĘŻENIE, ELEKTRODA KALOMELOWA, PARTYKUŁA, KARTACZ, SAMOROZPAD, PRZYCZYNA SPRAWCZA, GATUNEK ZAWLECZONY, SELEWINKA, MŁYNOWY, MIEJSCE, WOLUMTERYCZNOŚĆ, PULPIT, SIECIÓWKA, IZOMER, WYCHOWAWCZYNI, PLOTER PŁASKI, SHONEN-AI, MANIERZYSTA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, STREFA KLIMATYCZNA, CZIRU, LODOWIEC FIELDOWY, SZKOŁA, ZWIĄZEK CHELATOWY, TRYPLA, KROKIET, REALGAR, BRAT MNIEJSZY, ŁAKOMY KĄSEK, EUROPEJKA, WYCIĄG, BRÓDKA, LIMONKA KAFFIR, KRYZA, INFUŁA, PATAREN, DEGRAS, PRĘDKOŚĆ, TRYNITARIANIZM, FIOLET WZROKOWY, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, FILAKTERIE, ŚCIGACZ TORPEDOWY, WĄŻ, POUFNOŚĆ, PIERWSZY, PUNKT ASEKURACYJNY, DZIEŃ OTWARTY, CYWIL, ZAIMEK ZWROTNY, PODKŁADACZ, PRZEJRZYSTKA, DEALPACK, PRZYGANIACZ, FAHRENHEIT, MUSZLA KLOZETOWA, REKLAMÓWKA, RADA PROGRAMOWA, PONCZ, NIESTOSOWNOŚĆ, LEWOSKRĘTNOŚĆ, NUKLEOTYD, ANALIZA FUNKCJONALNA, CHARLESTON, WAPIENNICTWO, DELFIN KRÓTKOGŁOWY, TANY, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, PRAGERMAŃSKI, AUTOREFERAT, SZRAF, ŚLIZGAWKA, DŁUG HONOROWY, TEMPERATURA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, TASMANIOZAUR, DŁAWIGAD AFRYKAŃSKI, KŁOPOTANIE SIĘ, WARGA DOLNA, ANTYLIBERALIZM, SIŁACZ, MŁOT SPALINOWY, GARDEROBIANA, OBRAZA BOSKA, WIŚNIA, PIASEK BĄBLOWCOWY, TWARDZIAK, BATYMETRIA, KOEDUKACYJNOŚĆ, GNOJAK, ZOO, IDEAŁ MAKSYMALNY, SER PODPUSZCZKOWY, PRZEDMURZE, MIKROSKOP ŚWIETLNY, STOPA, KOPUŁA GEODEZYJNA, OGNISKO, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, KURURU, ROPUCHA DĘBOWA, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, WOJEWODA, KARABINEK, BUŁGARSKI, WALABIA PARRY’EGO, GRUPA ACETYLOWA, SUCHA IGŁA, ZIELONE KOŁNIERZYKI, MATKA, ELFICKI, KOMUNA, ALTISPINAKS, NAWIAS KLAMROWY, KARŁOWATOŚĆ, CHRYZMO, DIALER, SERCE, STAŻEWSKI, DOŚWIADCZENIE, PIAST, STYLIKOWCE, GRAF PLANARNY, INTERNACJONAŁ, BEZSTRONNOŚĆ, PODKŁADACZ, PITAGOREJCZYK, ARAUKARIA, KRZYŻYK, SZCZELINA DYLATACYJNA, DZIOBAKOWATE, BLASZKA SITOWA, HAGIOGRAF, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, FENETYKA, MONOCUKIER, LAKIERNICTWO, KONFEDERACJA, ABSORBANCJA, CHOCHLA, KOMPOZYCJA, SIT, ODCHYLENIEC, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, METODA SCENARIUSZOWA, MAGIEL, PATYCZEK, POUFAŁOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, OGOŃCZA ARNAK, SSANIE, KOMONICA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, TYNK, OBSERWATOR, STERNICZKA MASKOWA, WÓZ KEMPINGOWY, NIEŚPIESZNOŚĆ, GĘSIAREK, GOTYCYZM, KAPRYŚNIK, KRZAKÓWKA DŁUGODZIOBA, SUSZKA, INFA, AKSAMITNA REWOLUCJA, SZPAROSKRZELEC LANCETOWATY, SIFAKA BIAŁA, GRACA, COSA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, BANAN, TALMUDYSTKA, PRZEZIERNIK, BIURKO, WSCHODEK, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, ROŚLINA WYMARŁA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, PATRYLINEARNOŚĆ, SZYBKOŚCIOWIEC, CHIŃSKOŚĆ, LECZENIE CHIRURGICZNE, LEPTOPELIS MOZAIKOWY, TEOGONIA, KIELCE, FILOLOGIA ROSYJSKA, JEDNOSTKA INFORMACJI, ZASOBY NATURALNE, WAHACZ, ZAWIKŁANIE SIĘ, CZEPNOŚĆ, LALKARZ, PRZEBIEG, OKULARY, WYRACHOWANIE, HERMETYCZNOŚĆ, MĄTEWKA, PIEROGI RUSKIE, DAGLEZJA SINA, NIEDOKŁADNOŚĆ, GARBNIK, GRA NIESKOŃCZONA, KOPISTA, UTWARDZACZ, RZODKIEWNIK, METRIAKANTOZAUR, DAKTYLOGRAFIA, CHODZĄCA DOBROĆ, SUPERPRZEBÓJ, HARD CORE, REPUBLIKA GWINEI RÓWNIKOWEJ, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, MATRONA, PSZCZOŁA OLBRZYMIA, OGORZAŁKA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, ANSERIMIM, TUTTI FRUTTI, FEDROLOZAUR, HAJSTRA, MAZUREK, BAZA NAMIOTOWA, INTERFEJS SIECIOWY, KADZIELNICZKA, INTERNUNCJUSZ, ZIEMSKI, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, WYWIJAS, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, FRANIA, ZARADNOŚĆ, KOMPLEMENTARIUSZ, PROTETYKA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, POSTĘPAK, ZNAMIĘ BECKERA, NIEJEDNORODNOŚĆ, KOPARKA ODSIĘBIERNA, TRAMPOLINA, KARBIDKA, DZIKOWO, PTASZNIK RÓŻOWY, C.O, MASZYNKA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, MELINA, TOLERASTIA, KLEJNOTKA ZIELONA, KRATA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, LENIUCH OSPAŁY, JANUSZ, CYZELER, NIEGRZECZNOŚĆ, ANAEROBIOZA, WILCZA PASZCZA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, PAS ORTOPEDYCZNY, ARAB, ZNACZEK, LLANOS, CIĘŻAR, TRĘDOWNIK, TACZNIK, DOMINATOR, EDYKUŁA, IZBA OBRACHUNKOWA, JĘZYK GALICYJSKI, DĄBRÓWKA, MOSTOWNICZY, PRZESŁUCHANIE, ?REKTYFIKATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.758 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAENIA SAGINATA - PASOŻYT CZŁOWIEKA I BYDŁA Z RODZAJU TASIEMCÓW; TASIEMIEC SKŁADA SIĘ Z 2000 PROGLOTYDÓW; ROZMNAŻA SIĘ WYŁĄCZNIE U CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST JEGO ŻYWICIELEM OSTATECZNYM, NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANY TASIEMIEC W POLSCE (U 0,5 DO 1% LUDZI), WYSTĘPUJE TAKŻE W INNYCH KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ, FILIPINACH, AMERYCE CENTRALNEJ I POŁUDNIOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAENIA SAGINATA - PASOŻYT CZŁOWIEKA I BYDŁA Z RODZAJU TASIEMCÓW; TASIEMIEC SKŁADA SIĘ Z 2000 PROGLOTYDÓW; ROZMNAŻA SIĘ WYŁĄCZNIE U CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST JEGO ŻYWICIELEM OSTATECZNYM, NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANY TASIEMIEC W POLSCE (U 0,5 DO 1% LUDZI), WYSTĘPUJE TAKŻE W INNYCH KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ, FILIPINACH, AMERYCE CENTRALNEJ I POŁUDNIOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TASIEMIEC NIEUZBROJONY Taenia saginata - pasożyt człowieka i bydła z rodzaju tasiemców; tasiemiec składa się z 2000 proglotydów; rozmnaża się wyłącznie u człowieka, który jest jego żywicielem ostatecznym, najczęściej spotykany tasiemiec w Polsce (u 0,5 do 1% ludzi), występuje także w innych krajach Europy Wschodniej, Filipinach, Ameryce Centralnej i Południowej (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TASIEMIEC NIEUZBROJONY
Taenia saginata - pasożyt człowieka i bydła z rodzaju tasiemców; tasiemiec składa się z 2000 proglotydów; rozmnaża się wyłącznie u człowieka, który jest jego żywicielem ostatecznym, najczęściej spotykany tasiemiec w Polsce (u 0,5 do 1% ludzi), występuje także w innych krajach Europy Wschodniej, Filipinach, Ameryce Centralnej i Południowej (na 21 lit.).

Oprócz TAENIA SAGINATA - PASOŻYT CZŁOWIEKA I BYDŁA Z RODZAJU TASIEMCÓW; TASIEMIEC SKŁADA SIĘ Z 2000 PROGLOTYDÓW; ROZMNAŻA SIĘ WYŁĄCZNIE U CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST JEGO ŻYWICIELEM OSTATECZNYM, NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANY TASIEMIEC W POLSCE (U 0,5 DO 1% LUDZI), WYSTĘPUJE TAKŻE W INNYCH KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ, FILIPINACH, AMERYCE CENTRALNEJ I POŁUDNIOWEJ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - TAENIA SAGINATA - PASOŻYT CZŁOWIEKA I BYDŁA Z RODZAJU TASIEMCÓW; TASIEMIEC SKŁADA SIĘ Z 2000 PROGLOTYDÓW; ROZMNAŻA SIĘ WYŁĄCZNIE U CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST JEGO ŻYWICIELEM OSTATECZNYM, NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANY TASIEMIEC W POLSCE (U 0,5 DO 1% LUDZI), WYSTĘPUJE TAKŻE W INNYCH KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ, FILIPINACH, AMERYCE CENTRALNEJ I POŁUDNIOWEJ. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x