OSOBA Z NARODU INKÓW, PRZEDSTAWICIEL LUDU, KTÓRY W CZASACH PREKOLUMBIJSKICH STWORZYŁ PAŃSTWO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AMERYKI POŁUDNIOWEJ, W OKRESIE SWEGO NAJWIĘKSZEGO ROZKWITU OBEJMOWAŁO TERENY DZISIEJSZEGO PERU, EKWADORU ORAZ CZĘŚCIOWO BOLIWII, CHILE, KOLUMBII I ARGENTYNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INKA to:

osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru oraz częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny (na 4 lit.)INKAS to:

osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru oraz częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INKA

INKA to:

kawa zbożowa; napój nieco przypominający kawę, przyrządzany na ciepło z bezkofeinowej mieszanki zbóż, cykorii i buraka cukrowego (na 4 lit.)INKA to:

nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie (na 4 lit.)INKA to:

osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru oraz częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny (na 4 lit.)INKA to:

porcja inki, kawy zbożowej, gorącego napoju nieco przypominającego kawę, przyrządzanego z mieszanki, w której skład wchodzą prażone ziarno zboża oraz cykoria i buraki cukrowe (na 4 lit.)INKA to:

porcja inki, sproszkowanej substancji, z której parzy się taki napój; określona ilość inki, zazwyczaj specjalna torebka lub słoik (na 4 lit.)INKA to:

Polska kawa zbożowa (na 4 lit.)INKA to:

znana kawa zbożowa (na 4 lit.)INKA to:

kawa jak tytuł dawnego władcy w Peru (na 4 lit.)INKA to:

namiastka mokki (na 4 lit.)INKA to:

rodzima kawa zbożowa (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA Z NARODU INKÓW, PRZEDSTAWICIEL LUDU, KTÓRY W CZASACH PREKOLUMBIJSKICH STWORZYŁ PAŃSTWO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AMERYKI POŁUDNIOWEJ, W OKRESIE SWEGO NAJWIĘKSZEGO ROZKWITU OBEJMOWAŁO TERENY DZISIEJSZEGO PERU, EKWADORU ORAZ CZĘŚCIOWO BOLIWII, CHILE, KOLUMBII I ARGENTYNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.714

ZWÓJ SZYJNY, AZATIOPRYNA, MARSZCZELCOWATE, PODDAŃCZOŚĆ, PÓŁOKRĄG, RYJÓWKA ETRUSKA, WALABIA PIĘKNA, WIERSZ, ŻOŁDAK, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, LICYTACJA, CHILIJCZYK, KOZERA, HORECA, PIŁA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, AMARANT, STRĄGA, METAL, TAMARYNA WĄSATA, KANARKI KSZTAŁTNE, PALMA, KIRGIZJA, FANON, RURA OKŁADZINOWA, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, PLEBEJUSZ, PROTOHADROS, MAGELANKA SKALNA, MAPA PIKSELI, ORGAN, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, PALAU, TROGLOKSEN, ŻELEŹCE, PINZGAUER, CYKLOP, DEROGACJA, SPLOT KRZYŻOWY, OBODRZYC, ANTAR PATAGOŃSKI, BRĄZÓWKA, UKŁAD, SŁUŻĄCY, ŚLEPOWRON RDZAWY, ASTRODONT, ŚWIST KRTANIOWY, WADA WZROKU, NOCEK KOSMATY, BREAKDANCE, KANGUR OKULAROWY, WRAK CZŁOWIEKA, INWENTARYZACJA, PGR, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, NAWAJO, POKRZEWKA, KALIGRAF, NEUROPATIA, PRZYWODZICIEL WIELKI, PARWENIUSZ, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, OPÓR WZNIESIENIA, ZGRZEBŁO, WILGA, TRZEPOT, NIENIEC, JUKAGIR, GRZEBIEŃ, ZMIERACZEK PLAŻOWY, FAJNOŚĆ, SKARYFIKATOR, FLUBV, DESPOTA, GAIRDNER, REKINEK PLAMISTY, ORTOPEDIA, OKADIA PRĘGOWANA, RUDBEKIA, PRZEŚLIZG, BANIOPIEŃ LÜTKEGO, PAŃSTWO POLICYJNE, EURINOZAUR, SYGNAŁ ANALOGOWY, OSOBA, JELEŃ AKSIS, PRYMITYW, JELEŃ MILU, WIRTUOZERIA, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, INKA, PASOŻYT, BETA BLOKER, EOLIDA, TALCA, MUŻOCJA, MIRSK, GDERLIWOŚĆ, ANEKS, PARK KRAJOBRAZOWY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, POMPEJE, TROPIK, DIKDIK KIRKA, BOREOPTERUS, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, ŻMIJA, ODWILŻ, ULTRAMARYNA, SOLFUGI, BAŁAGUŁA, LA PAZ, DEMONSTRACJA, CZERWONA STREFA, TELEMEDYCYNA, BELLO, TERMINARZ, AŁMA-ATA, KOŃ DOMOWY, GRAF EULEROWSKI, ANALIZATOR, PREZES RADY MINISTRÓW, KURATELA, KAPIBARA, KOŃ ANGLOARABSKI, TERRARYSTYKA, WĄTŁOŚĆ, DEFOE, GRAFICIARZ, DIABEŁ BŁOTNY, GRZYB ZAJĄCOWY, DŁAWIK, GEMSBOK, ARYTMETYKA WYBORCZA, PODWODNY LOTNISKOWIEC, PIEGUSEK, REŻYSER, KARCZEK, HABICH, KLAOZAUR, PAŃSTWO, SZYNSZYLA GÓRSKA, ŚCINACZ, WANGA BŁĘKITNA, TENDENCJA ROZWOJOWA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, GOŚCINIEC, KEYBORD, LEASINGODAWCA, MANIAK, DYSCYPLINA SPORTOWA, PODATEK, ŻÓŁW MALOWANY, NOGA, ODCHYLENIE STANDARDOWE Z PRÓBY, BUŁGARIA KAMSKA, BIBLIOTEKA, DRZEWO KAKAOWE, HAMULEC LUZOWANY, MODRZEW, KANTOR, CZAD, PARASOLNIK, GREGARYNA, PAUPER, ART DECO, STAROANGIELSKI, LATYNOAMERYKANIN, BANDEROWIEC, DIRHAM MAROKAŃSKI, GĘSI PIPEK, SZCZWANY LIS, REGENERACJA, PULSAR MILISEKUNDOWY, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, EKSPERYMENT KLINICZNY, WIEŻA ARTYLERYJSKA, BŹDZINA, KROKODYL NILOWY, MINNESOTA, PEBA, KUMAKOWATE, FRYGIJCZYK, CISOWATE, HETMAN POLNY KORONNY, OKO, KET, SILNIK TŁOKOWY, SCHABIK, KOKS ODLEWNICZY, PAŃSTWO, RANNY PTASZEK, KAFEJKARZ, DELIRKA, PASSIFLORA, PILOKARPUS, PARÓWKA, DRZEWIARZ, SELIGER, STREETWORKER, SUMERYJCZYK, ALETOPELTA, SYSTEM PREZYDENCKI, PINGWIN SKALNY, KASETKA, GALUSZKI, FILANDER PRĘGOWANY, PATOMORFOLOGIA, LĘGNIOWIEC, REFERENDARZ, ŚLUZOWIEC, DONIECK, WIEK, POSTAĆ LITERACKA, SZURPEK, MAKAKOWATE, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, DRUH, WRÓBEL MONGOLSKI, DANIEL DUBICKI, SYMBIRSK, AKITA, POKARM, WYBUCH, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, REIFIKACJA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, BUTONIERKA, HIV-1, CHOMIK BAŁKAŃSKI, DOM WCZASOWY, DATARIA, REPUBLIKA GABOŃSKA, CHAMITA, WTYCZKA, CHODNICZEK, PACJENT, CYKL AZOTOWY, JĘZYK KONGRESOWY, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, K.K, GAŁĘZATKA KULISTA, TREPTOW, DAWCA ORGANÓW, MALECHOWO, PATYCZAK, NOCEK BECHSTEINA, CZESALNIA, STAGNACJA GOSPODARCZA, WYPRAWKA, BODZIEC WARUNKOWY, BIAŁA NOC, WYMIOTY, KOTEW, MĘŻOBÓJCA, JURYSDYKCJA, KRATER, TERYNA, DELEGAT, LODOWIEC ALPEJSKI, STYL ROMAŃSKI, DAVIS, ANTYPAPIEŻ, NAPĘD FOTONOWY, NOTACJA MUZYCZNA, AUGUST III SAS, FIOLET WZROKOWY, KONTRABANDZISTA, TRUSIA, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, MŁODZI, OFIARNISKO, PLEBEJUSZ, KIJ, SUSHI, JĘZYCZNIK MALUTKI, KAMIONKA, NOCEK WĄSATEK, KRYNICZANKA, GUTKOWO, PODSZERSTEK, PERCHA, SPADKODAWCA, JAŚMINOWIEC OMSZONY, CHILE, ŻÓŁTLICA, HORMON STERYDOWY, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, MARTWY, ROUYN, GLAUKOZAUR, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, GIRARDOT, PALACZ, RYJÓWKA DOMOWA, POŁÓWKA, DZIAD, NORNIK BURY, ?RADIOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.714 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA Z NARODU INKÓW, PRZEDSTAWICIEL LUDU, KTÓRY W CZASACH PREKOLUMBIJSKICH STWORZYŁ PAŃSTWO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AMERYKI POŁUDNIOWEJ, W OKRESIE SWEGO NAJWIĘKSZEGO ROZKWITU OBEJMOWAŁO TERENY DZISIEJSZEGO PERU, EKWADORU ORAZ CZĘŚCIOWO BOLIWII, CHILE, KOLUMBII I ARGENTYNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA Z NARODU INKÓW, PRZEDSTAWICIEL LUDU, KTÓRY W CZASACH PREKOLUMBIJSKICH STWORZYŁ PAŃSTWO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AMERYKI POŁUDNIOWEJ, W OKRESIE SWEGO NAJWIĘKSZEGO ROZKWITU OBEJMOWAŁO TERENY DZISIEJSZEGO PERU, EKWADORU ORAZ CZĘŚCIOWO BOLIWII, CHILE, KOLUMBII I ARGENTYNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INKA osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru oraz częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny (na 4 lit.)
INKAS osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru oraz częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INKA
osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru oraz częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny (na 4 lit.).
INKAS
osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejszego Peru, Ekwadoru oraz częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny (na 5 lit.).

Oprócz OSOBA Z NARODU INKÓW, PRZEDSTAWICIEL LUDU, KTÓRY W CZASACH PREKOLUMBIJSKICH STWORZYŁ PAŃSTWO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AMERYKI POŁUDNIOWEJ, W OKRESIE SWEGO NAJWIĘKSZEGO ROZKWITU OBEJMOWAŁO TERENY DZISIEJSZEGO PERU, EKWADORU ORAZ CZĘŚCIOWO BOLIWII, CHILE, KOLUMBII I ARGENTYNY sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - OSOBA Z NARODU INKÓW, PRZEDSTAWICIEL LUDU, KTÓRY W CZASACH PREKOLUMBIJSKICH STWORZYŁ PAŃSTWO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI AMERYKI POŁUDNIOWEJ, W OKRESIE SWEGO NAJWIĘKSZEGO ROZKWITU OBEJMOWAŁO TERENY DZISIEJSZEGO PERU, EKWADORU ORAZ CZĘŚCIOWO BOLIWII, CHILE, KOLUMBII I ARGENTYNY. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x